SIEDEM PROROCTW MAJÓW

Siedem proroctw Majów są proroctwami i wizjami ich przyszłości a naszej obecnej teraźniejszości, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie wspólnie dla wszystkich 33 istniejących plemion Majów w Gwatemali , od Quiche przez Tz’utujil do Q’anjobal , jak również przez Majów Oaxaca i Chiapas , Meksyk . Co najmniej trzy kamienne pomniki i jeden z kodeksów Majów zawiera proroctwa przyszłości zapisane w hieroglifach. Każdy z nas chętnie słucha przepowiedni i legend. W rzeczywistości nie jest to zwykła ludzka ciekawość, lecz podświadoma tęsknota za wiedzą o prawach natury, która, tak naprawdę, nigdy w nas nie wygasła. My, ludzie Zachodu, zbyt mocno skierowaliśmy uwagę na świat zewnętrzny. Zaczęliśmy podążać za nauką, odkryciami technicznymi, trendami narzuconymi nam przez obce autorytety czy media i w ten sposób, zupełnie niezauważalnie, zostaliśmy wessani przez wibrację ducha strachu i totalnej bezsilności. Zawładnęło nami przekonanie, że jako jednostka nie jesteśmy w stanie przeciwstawić się przemocy. Tak jednak nie jest.

Być może wielu pośród nas postrzega obecne czasy jako wielki chaos, wyzwalający strach i panikę, uważa, że wszystko jest beznadziejne. Spróbujmy spojrzeć na świat inaczej, tak jak Majowie. Kultura Majów spośród wszystkich wielkich kultur na Ziemi była ostatnią i jako ostatnia została zauważona przez Zachód. Dziś Majowie przeżywają swój renesans. Większość ludzi na świecie kojarzy Majów wyłącznie z monumentalnymi obiektami sakralnymi, piramidami schodkowymi, wysoką wiedzą matematyczno-astronomiczną i wyjątkowo krwawymi obyczajami, które nie pasują do poziomu ich wiedzy i stopnia uświadomienia.

Majowie wiedzieli, że to wszystko kiedyś się wydarzy i dlatego zostawili nam wyryty w kamieniu przekaz, który ma dwa elementy: jeden element ostrzegawczy i drugi element nadziei. I te obydwa elementy zawarte są w ich Siedmiu Proroctwach. W przekazie ostrzegawczym zawiadamiają nas o tym, co się wydarzy w tych czasach, w których żyjemy. W przekazie nadziei mówią nam o zmianach, których powinniśmy dokonać w nas samych, aby pociągnąć ludzkość ku nowej epoce, w której wartości najwyższe zaczną rozkwitać poprzez codzienną ich praktykę przez każdego z nas, żeby doprowadzić ludzkość do galaktycznego świtu, gdzie w nowej epoce nie będzie już więcej chaosu ani zniszczenia. Wizje przyszłości Majów a naszej teraźniejszości, zawarte są w Siedmiu Proroctwach Majów, które bazują na wnioskach wynikających z ich naukowych i religijnym badań o funkcjonowaniu Wszechświata.

Siedem proroctw Majów

Proroctwo Pierwsze Majów
Świat nienawiści i materializmu zakończy się w sobotę 22 grudnia 2012 roku, a wraz z nim nastąpi koniec wszechobecnego strachu. W tym dniu ludzkość będzie musiała dokonać wyboru między zaniknięciem jako gatunku przekonanego o tym, że zagraża zniszczeniem Ziemi, albo dokonać ewolucji w kierunku harmonijnej integracji z całym Wszechświatem, pojmując i uświadamiając sobie, że wszystko żyje, i że jesteśmy częścią tej całości, i że możemy istnieć w nowej epoce światła.

Pierwsze proroctwo mówi nam, że od roku 1999 pozostaje nam 13 lat, aby dokonać zmian świadomości i postaw, abyśmy zeszli z drogi zniszczenia i weszli na taką, na której dokonamy tego jednego postępu otwierającego naszą świadomość i nasz umysł, aby zintegrować się z wszystkim co istnieje. Majowie wiedzieli, że nasze Słońce jest istotą żywą, która oddycha, i że w każdym określonym czasie synchronizuje się z ogromnym organizmem, w którym istnieje, że po otrzymaniu rozbłysku światła z centrum galaktyki promieniuje znacznie intensywniej, wytwarzając na swej powierzchni to, co nasi naukowcy zwą wybuchami słonecznymi i zmianami pola magnetycznego. Mówią nam, że to dzieje się co każde 5125 lat, że Ziemia wygląda na uszkodzoną wskutek zmian na Słońcu poprzez przesunięcie swojej osi obrotu oraz przepowiedzieli, że od czasu pojawienia się tego przesunięcia wytworzą się ogromne kataklizmy. Dla Majów procesy Wszechświata takie jak na przykład oddychanie galaktyki, są cykliczne i nigdy się nie zmieniają. To zaś co ulega zmianie to świadomość człowieka, który podlegając im, ciągle znajduje się na drodze do doskonałości. (Pamiętamy przesłanie Jezusa Chrystusa w Piśmie Świętym: „Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz w Królestwie Niebieskim”.) Majowie przepowiedzieli, że sobota 22 grudnia roku 2012, kiedy Słońce otrzyma silny promień synchronizujący pochodzący ze środka galaktyki, zmieni swoją polaryzację i wytworzy ogromne świetliste rozbłyski. Dlatego ludzkość musi być przygotowana do przekroczenia drzwi, które pozostawili nam Majowie, przekształcając się z obecnej cywilizacji opartej na strachu na znacznie wyższą wibrację harmonii. Tylko w sposób indywidualny można przekroczyć barierę, co pozwoli uniknąć wielkiego kataklizmu, jaki zagraża naszej Planecie i dać początek nowej epoce w szóstym cyklu Słońca.

Pierwsze proroctwo mówi nam o czasie nie-czasu, o okresie 20 lat, który zaczął się w 1992 r. i skończy się w 2012 roku, kiedy ludzkość wejdzie w ostatni okres wielkiego poznania, wielkich zmian. Głosi ono również, że po siedmiu latach od zapoczątkowania tego okresu rozpocznie się epoka ciemności, która przeciwstawi się nam wszystkim i naszemu własnemu postępowaniu. Majowie powiedzieli, że słowa ich kapłanów będą usłyszane przez nas wszystkich w znaczeniu pewnej instrukcji przebudzenia. Oni nazywają tę epokę czasem, w którym ludzkość wejdzie do wielkiej sali luster, zwanej prze nich czasem zmian, które służą człowiekowi do przeciwstawienia się samemu sobie oraz by ten czas zmian spowodował jego wejście do tej wielkiej sali luster. By mógł w niej przyjrzeć się samemu sobie, przeanalizować swoje postępowanie wobec samego siebie, wobec innych, wobec przyrody i Planety, na której żyje. Ten czas został nam dany w tym celu, żeby cała ludzkość – poprzez świadomą decyzję każdego z nas – zdecydowała, by zmienić się, wyeliminować strach i brak szacunku we wszystkich naszych relacjach.

Proroctwo Drugie Majów
Zapowiedziało, że całe postępowanie ludzkości zmieni się gwałtownie od zaćmienia Słońca 11-go sierpnia 1999 r. Tego dnia widzieliśmy jakby pierścień ognia przecinał się przez niebo. Było to zaćmienie jakiego jeszcze nie było w historii, ze względu na układ liniowy w krzyżu kosmicznym ze środkiem na Ziemi, prawie wszystkich planet Układu Słonecznego, które umieściły się w czterech znakach zodiaku, które są znakami czterech ewangelistów, czterech opiekunów tronu, którzy występują w Apokalipsie Świętego Jana.

Ponadto cień wytworzony przez Księżyc na Ziemi przeszedł przez Europę, przesuwając się po Kosowie, a następnie po Bliskim Wschodzie, Iranie i Iraku, a później skierował się do Pakistanu i Indii. Przesuwający się cień wydawał się przewidywać obszar konfliktów i wojen (które następowały po sobie zadziwiająco punktualnie). Majowie podtrzymywali również, że od chwili rozpoczęcia się każdego zaćmienia Słońca ludzie łatwo tracą kontrolę nad swoimi emocjami albo umacniają swój pokój wewnętrzny i tolerancję, unikając w ten sposób różnych konfliktów.

I od pojawienia się tego zaćmienia żyjemy w czasach zmian, które są przedsionkiem nowej epoki. Noc staje się najciemniejsza przed wschodem słońca. Koniec czasów jest jednocześnie epoką konfliktów i wielkiego poznania, wojen, podziałów i zbiorowego szaleństwa, które z kolei wytworzy proces niszczenia i ewolucji. Drugie proroctwo wskazuje na energię ze środka galaktyki. Po jej emisji wzrosną i przyspieszą drgania w całym Wszechświecie, aby nadal prowadzić go do jeszcze większej doskonałości. Energia ta spowoduje zmiany fizyczne na Słońcu, na Ziemi oraz psychiczne zmiany w umysłach ludzkich, zmieniając ich zachowanie, ich sposób myślenia i odczuwania. Ulegną przekształceniu relacje międzyludzkie i sposoby komunikacji, systemy gospodarcze, systemy komunalne, porządku społecznego i sprawiedliwości. Zmienią się przekonania religijne oraz przyjęte wartości. Człowiek stawi czoła swoim obawom i udrękom, aby je rozwiązać. By w ten sposób móc zsynchronizować się ze zmianami swojej Planety i całego Wszechświata. Ludzkość zaś skoncentruje po swojej negatywnej stronie. I będzie mogła wyraźnie zobaczyć, która to jest – spośród wszystkich rzeczy, które robi – ta zła. To jest jej pierwszy krok do zmiany postępowania i osiągnięcia jedności, która umożliwi pojawienie się świadomości zbiorowej. Nasilą się wydarzenia, które nas podzielą, ale także takie, które nas zjednoczą. Wszechobecne będą agresja, nienawiść, rodziny w rozkładzie, konflikty z powodu ideologii, religii, wzorców moralności czy nacjonalizmu. Jednocześnie będzie więcej szacunku, więcej osób odnajdzie spokój, nauczy się kontrolować swoje emocje, będą bardziej tolerancyjni, będą okazywać więcej zrozumienia i odnajdą Jedność. Pojawi się człowiek o niezwykle wysokim poziomie energii wewnętrznej, osoby o ogromnej wrażliwości oraz o intuicyjnej mocy uzdrowicielskiej, ale też pojawiają się szarlatani, którzy tylko udają dla uzyskania korzyści materialnych kosztem innych i ku ich rozpaczy. Na końcu cyklu każdy człowiek będzie swoim własnym sędzią. A kiedy wejdzie do sali luster, żeby przeanalizować wszystko co zrobił w życiu zostanie oceniony według przymiotów, które zdołał rozwinąć w swoim życiu; jego sposób postępowania dzień po dniu, jego postępowanie wobec innych i jego poszanowanie dla naszej Planety. Wszyscy umieszczą się sami w miejscu odpowiednim do tego, jakimi będą. Ci, którzy zachowają harmonię zrozumieją to, co się wydarzy jako proces ewolucji we Wszechświecie. Jednak będą też inni, którzy z powodu ambicji, strachu i frustracji będą obwiniać innych czy nawet Boga za to co się wydarzy. Dojdzie do powstania sytuacji szerzących zniszczenie, śmierć i cierpienie, ale także znajdzie się miejsce do powstania warunków sprzyjających zaistnieniu solidarności i szacunku dla innych, jedności z naszą Planetą i całym Wszechświatem.

Oznacza to, że niebo i piekło będą objawiać się w tym samym czasie, i że każda istota ludzka będzie mieszkała w jednym lub drugim, w zależności od własnego postępowania. Niebo z mądrością do dobrowolnego przejścia ponad wszystkim, co się dzieje. Piekło z niewiedzą, aby uczyć się w cierpieniu. Dwie nierozłączne siły. Jedna, która rozumie, że we Wszechświecie wszystko ewoluuje w kierunku doskonałości, że wszystko się zmienia. Druga zaś zawinięta w plan materialny, który karmi tylko egoizm. W epoce zmiany naszych czasów, wszystkie opcje będą dostępne praktycznie bez żadnej cenzury, a wartości moralne będą tak bardzo osłabione, jak nigdy dotąd, po to, żeby każdy z nas swobodnie objawił się jakim jest człowiekiem. Drugie proroctwo stwierdza, że jeśli większość istot ludzkich zmieni swoje postępowanie i zsynchronizuje się ze swoją Planetą, to zneutralizuje w ten sposób drastyczne zmiany, które opisują następne proroctwa. Trzeba być świadomym tego, że człowiek zawsze decyduje o własnym losie, szczególnie w tej epoce. Proroctwa są tylko ostrzeżeniami byśmy uświadomili sobie potrzebę zmiany kursu w celu uniknięcia tragicznych proroctw, by nie stały się rzeczywistością.

Proroctwo Trzecie Majów
Trzecia przepowiednia Majów mówi, że fala upałów podniesie temperaturę na naszej Planecie, powodując zmiany klimatyczne, geologiczne i społeczne na niespotykaną dotąd skalę, co stanie się też z niesamowitą prędkością. Majowie w swoim przekazie mówią nam, że wzrost temperatury będzie spowodowany szeregiem czynników. Jeden z nich jest spowodowany przez człowieka – jego brak harmonii z naturą może wytworzyć jedynie proces samo zagłady. Pozostałe zaś będą spowodowane przez Słońce, które podwyższając swoją aktywność poprzez zwiększanie drgań wytwarza większe promieniowanie, podnosząc tym samym temperaturę na naszej Ziemi.
Poprzez ostrzeżenie trzeciej przepowiedni Majów staje się pilną i nie cierpiącą zwłoki zmiana w postępowaniu zarówno indywidualnym jak i zbiorowym, aby wziąć na siebie kompromis codziennej praktyki działań, które pomogą w poprawie ekologii na naszej Planecie, aż do osiągnięcia pełnej harmonii działań istoty ludzkiej z całym otoczeniem, wiedząc, że zachowanie człowieka będzie przełomowe w przezwyciężeniu ogólnego wzrostu temperatury spowodowanego jego bezmyślnym i niszczycielskim zachowaniem.

Proroctwo Czwarte Majów
Czwarte proroctwo mówi, że w wyniku podwyższonej temperatury spowodowanej nie ekologicznym zachowaniem człowieka, a przede wszystkim zwiększonej aktywności Słońca dojdzie do topnienia pokrywy lodowej na obu biegunach. I kiedy Słońce zwiększy poziom swej aktywności powyżej normalnej powstaną największe burze słoneczne, masowe wybuchy w koronie Słońca, wzrost promieniowania oraz podwyższenie temperatury naszej Planety. W celu korygowania swoich obliczeń słonecznych Majowie opierali się na 584-ro dniowej rotacji Wenus, która jest planetą łatwo dostrzegalną na niebie ponieważ jej orbita znajduje się pomiędzy Ziemią a Słońcem. Pozostawili oni zarejestrowane w kodzie Dresde informacje, mówiące o tym, że co każde 117 obrotów oznaczonych przez Wenus, kiedy za każdym razem pojawia się ona w tym samym miejscu na niebie, to wtedy Słońce ulega zaburzeniom ? pojawiają się ogromne plamy i burze słoneczne. (Kod Dresde był jednym z pośród wielu innych kodów Majów, wykonywanych na ścianach budowli lub w postaci hieroglificznych glifów naniesionych na papier). Ostrzegali, że co każde 5125 lat tworzą się jeszcze większe zaburzenia. A gdy to się stanie, człowiek powinien być szczególnie przygotowanym, jako że jest to zwiastun zmian i zniszczeń. W kodzie Dresde widnieje również cyfra 1366560 kin, która zawiera różnicę 20 lat w porównaniu z cyfrą, która pojawia się w świątyni Krzyża w Palenque, w której jest wyryta cyfra 1366540 kin. Różnica ta odnosi się do czasu, który Majowie nazywali czasem nie-czasu, którym jest ten, w którym żyjemy obecnie od 1992 roku. Zmiany aktywności słonecznej będą odczuwalne jako jeszcze większe w skutek i tego, że zabezpieczenia, które mamy na poziomie planetarnym – słabną. Tarcza elektromagnetyczna, która nas osłania zmniejsza swoją intensywność.

Wiemy, że wiele rzeczy, które chcemy aby się nie wydarzyły, i które są przyczyną wielkich tragedii ostatecznie mają miejsce. Powinniśmy skupić się na tworzeniu pozytywnych skutków naszych działań i jednocześnie rozwijać się wśród trudności, które przed nami będą się pojawiać. Powinniśmy zaakceptować życie i podejmować nasze decyzje w sposób świadomy, trzeba otworzyć oczy na możliwości, jakie może przynieść nam świat, w którym wszyscy obwiniają wszystkich za to, co się dzieje.
Wszystkie proroctwa poszukują zmian w świadomości człowieka, gdyż Wszechświat tworzy te wszystkie procesy ewolucji, aby ludzkość rozprzestrzeniała się w całej galaktyce pojmując podstawową prawdę o całości wszystkiego co istnieje.

Proroctwo Piąte Majów
To proroctwo mówi nam, że wszystkie systemy oparte na lęku, który jest fundamentem naszej cywilizacji, zostaną przekształcone z równoczesnym przekształceniem naszej Planety i człowieka, aby został wykonany krok ku nowej harmonijnej rzeczywistości. Człowiek jest przekonany, że Wszechświat istnieje tylko dla niego, że ludzkość jest jedynym wyrazem inteligentnego życia i dlatego działa jak niszczyciel wszystkiego co istnieje. Systemy upadną aby pozwolić człowiekowi na przeciwstawienie się samemu sobie i sprawić, by dostrzegł potrzebę przeorganizowania społeczeństwa i kontynuowania drogi ewolucji, co doprowadzi nas do zrozumienia istoty stworzenia. Nowy dzień galaktyczny jest głoszony przez wszystkie religie i kulty na Ziemi jako czas pokoju i harmonii dla całej ludzkości. Jest więc oczywiste, że wszystko, co nie przyniesie tego wyniku musi zakończyć swe istnienie lub ulec przekształceniu. W Nowej Epoce Światła nie będzie miejsca dla ludzkości opartej na gospodarce wojskowej narzucającej prawdy siłą.

Proroctwo Szóste
Szósta przepowiednia Majów mówi, że w najbliższych latach pojawi się kometa, której trajektoria będzie zagrażać egzystencji samego człowieka. Majowie dostrzegali w kometach zwiastunów zmian, którzy przybywali by wprawić w ruch istniejącą równowagę, aby określone struktury przekształciły się, pozwalając tym samym na ewolucję świadomości zbiorowej. Wszystko ma swoje określone miejsce w każdej zachodzącej okoliczności, nawet te najbardziej niesprzyjające są doskonałe do zaistnienia poznania tajemnicy życia, dla rozwoju świadomości o istocie stworzenia. Dlatego człowiek ciągle miał do czynienia z sytuacjami nieoczekiwanymi, które powodowały cierpienie, co jest sposobem na skłonienie go do refleksji nad jego relacjami ze światem i z innymi ludźmi. I tak w ciągu wielu swoich istnień ludzkich dojdzie do poznania prawa Wszechświata – przyczyny stworzenia. Dla Majów Bóg jest obecnością życia, które przejawia się we wszystkich jego formach, a jego obecność jest nieskończona.

Kometa, o której mówi szóste proroctwo została również zapowiedziana przez wiele religii i kultur. Na przykład w Piśmie Świętym w Księdze Objawienia pojawia się ona o imieniu Piołun. I jeśli kometa pojawi się, to możliwym jest, że jej orbita doprowadzi ją do zderzenia z Ziemią, lub też poprzez metody fizyczne albo psychologiczne zdołamy zmienić jej orbitę. Komety zawsze były nierozerwalną częścią Układu Słonecznego. Tysiące takich pozostałości okrąża, przecina, ociera się, cyklicznie przylatuje i odlatuje, a nawet zderza się z planetami, które zawsze spokojnie poruszają się po orbitach stałych wokół Słońca.

Majowie zawsze badali i rejestrowali wydarzenia zachodzące na niebie. Celem ich ostrzeżenia było zapobiec niebezpieczeństwu grożącemu człowiekowi z powodu jego braku wiedzy o orbitach i czasach przelotów dużych pozostałości kosmicznych, których trajektorie przecinają się ze stałą trajektorią Ziemi. Wiedzieli, że dla współczesnego człowieka odkrycie tak dużej asteroidy ? która mogłaby spowodować jego wyginięcie ? z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na zmianę jej kursu byłoby jednym z największych osiągnięć w historii ludzkości i kluczowym dla niej wydarzeniem, które zjednoczyłoby nas jako gatunek. W starożytności sfery niebieskie były domeną bogów. Nagłe pojawienie się nieznanego obiektu, który dominował w nocy był powodem do strachu i mistycznych doznań. Dlatego Majowie zbudowali obserwatoria służące do badania zjawisk „nadprzyrodzonych”. Chcieli zrozumieć nieprzewidywalne ruchy na niebie, zwłaszcza po ustaleniu przez nich pozycji planet i gwiazd. Nieuniknione zagrożenie, przed którym ostrzega nas szóste proroctwo zobowiązuje nas do podjęcia współpracy na poziomie międzynarodowym, w celu ustanowienia systemu dowodzenia i kontroli ponad poszczególnymi krajami oraz ze światową strukturą komunikacji, co byłoby jedynym sposobem, umożliwiającym wszystkim państwom pochylenie swoich suwerenności przed jedną tożsamością.

Proroctwo Siódme
Ta przepowiednia Majów mówi nam o czasie, w którym Układ Słoneczny w swoim cyklicznym obrocie wychodzi z epoki nocy by wejść w galaktyczny świt. Mówi, że w ciągu 13 lat które mijają od 1999 do 2012 roku światło emitowane ze środka galaktyki zsynchronizuje wszystkie żywe istoty i pozwali im na dobrowolną aprobatę wewnętrznej przemiany, która stworzy nowe rzeczywistości, w których wszystkie istoty ludzkie mają możliwość zmiany i przełamania swoich ograniczeń, otrzymując nowy zmysł: porozumiewanie się za pomocą myśli. Ludzie, którzy dobrowolnie znajdą swój wewnętrzny spokój, zwiększając swoją życiową energię, przenosząc swoje częstotliwości wewnętrznych wibracji ze strachu do miłości, będą mogli postrzegać i wyrażać siebie poprzez myśli i rozkwit nowego zmysłu.

Energia światła wyemitowanego ze środka naszej galaktyki uaktywni kod genetyczny o boskim pochodzeniu u ludzi, którzy znajdą się na wysokich częstotliwościach wibracji. Efekt ten poszerzy znaczenie współistnienia wszystkich ludzi, tworząc nową rzeczywistość indywidualną, zbiorową i uniwersalną. Jedno z największych przeobrażeń dokona się na poziomie planetarnym, gdyż wszyscy ludzie zostaną połączeni ze sobą jak w jedną całość. Będą to narodziny nowej istoty w znaczeniu kategorii genetycznej. Reintegracja indywidualnych świadomości milionów istot ludzkich obudzi nową świadomość, w której wszyscy zrozumiemy, że jesteśmy częścią jednego ogromnego organizmu. Umiejętność odczytywania myśli przez ludzi całkowicie zrewolucjonizuje naszą cywilizację. Znikną wszystkie ograniczenia, kłamstwo skończy się raz na zawsze, bo nikt nie będzie mógł niczego ukryć, rozpocznie się nowa epoka przejrzystości i światła, która nie będzie mogła być zakryta żadną przemocą lub negatywnymi emocjami. Znikną przepisy prawa i nadzór zewnętrzny taki jak policja i wojsko, gdyż każda istota będzie odpowiedzialna za swoje czyny i nie będzie konieczności ustanawiania prawa lub obowiązku przy pomocy siły. Powstanie rząd ogólnoświatowy w harmonii z najmądrzejszymi ludźmi naszej Planety. Nie będzie już granic ani narodowości, zakończą się ograniczenia nałożone przez własność prywatną i nie będą potrzebne pieniądze jako środek wymiany. Zostaną wprowadzone technologie umożliwiające posługiwanie się światłem oraz energią, a dzięki nim przetworzona zostanie materia, co pozwoli produkować w łatwy sposób wszystko co niezbędne na zawsze kładąc kres nędzy. Doskonałość i rozwój duchowy będą wynikiem życia ludzi w pełnej harmonii, którzy dokonają takich działań, poprzez które zwiększą jeszcze swoje wibracje, a czyniąc to podwyższą swój poziom zrozumienia porządku Wszechświata. Wraz z porozumiewaniem się za pomocą myśli rozwinie się wspaniały układ odpornościowy, który usunie niskie wibracje strachu spowodowane chorobami, wydłużając średnią życia ludzi. W nowej epoce nie będzie potrzebna edukacja na zasadzie odwrotnego przeciwieństwa wytworzonego przez choroby i cierpienia, które charakteryzowały tysiące lat naszej historii.

Ludzie, którzy świadomie i dobrowolnie odnajdą wewnętrzny spokój, wejdą w nową epokę edukacji na zasadzie harmonijnego przeciwieństwa. Nowy sposób porozumiewania się oraz reintegracja sprawią, że własne doświadczenia, indywidualne wspomnienia i umiejętności dodane bezinteresownie będą dostępne dla wszystkich pozostałych ludzi, jak na przykład Internet na poziomie umysłu, który gwałtownie zwiększy prędkość odkryć naukowych i tworzenie się synergii na niewyobrażalną dotąd skalę. Przeminą osądy i wartości moralne, które ulegały zmianom w miarę upływu czasu, jak na przykład moda, a ludzie zrozumieją, że wszystkie akty życia są sposobem na osiągnięcie większego zrozumienia i harmonii. Poszanowanie zaś będzie podstawowym elementem kultury, zmieniającym jednostki i społeczności, dając ludzkości możliwość rozprzestrzenienia się w całej galaktyce. Reprezentacje artystyczne i wspólna aktywność rekreacyjna zajmie ludzki umysł. Tysiące lat ustanowionych dla podziału ludzi, którzy czcili odległego Boga, sądzącego i karzącego, na zawsze zostaną zmienione. Człowiek doświadczy galaktycznej wiosny, rozkwitu nowej rzeczywistości opartej na integracji ze swoją Planetą oraz z wszystkimi istotami ludzkimi, żeby w tym właśnie czasie zrozumieć, że jesteśmy nierozłączną częścią jednego przeogromnego organizmu. I zjednoczymy się: z naszą Ziemią, wszyscy wzajemnie, z naszym Słońcem i z całą Galaktyką. Wszyscy ludzie zrozumieją, że królestwo minerałów, roślin, zwierząt oraz całej materii rozsianej w całym Wszechświecie, w każdej skali – od atomu do galaktyki, to istoty żywe, posiadające rozwijającą się świadomość. Wszystkie relacje będą oparte na tolerancji i elastyczności, bo człowiek będzie odczuwał wszystko jako inną część samego siebie.

projekt-cheops.com, adk.astronet.pl

Reklamy

17 Comments

 1. 7proroctw
  Posted 09/01/2011 at 12:49 | Permalink | Odpowiedz

  no to 2pierwsze punkty mamy wlasnie na co dzień, trudne zadanie przed Nami Wszystkimi!
  A zwięczeniem tego ma byc wzajemny szacunek i wszechobecna miłosć na swiecie:) bo czymze jest czlowiek bez miłosci… sami odpowiedzmy sobie na to pytanie…
  pozdrawiam

 2. Syfon
  Posted 26/03/2011 at 01:33 | Permalink | Odpowiedz

  Wszystko płonie… mam sny które mnie nie mylą… Dekalog a nie koścół potrafi nas uchronić… ja w piątek zjem kiełbase ale nie zabije… popatrz dobrze a pozniej pisz… „jest wasz nowy bóg ma cztery rogi i glowe bez nog” a mieliscie czas by sie nawrocic… jak masz iq to popatrz w portwel na swojego boga… „Ojcze nasz… niepatrz na nasze winy… za które i tak odpowiemy” módlcie się

 3. Posted 15/12/2011 at 13:52 | Permalink | Odpowiedz

  Na logikę. Niech mi autor tego artykułu wskaże, gdzie owe proroctwa są zapisane, wydłubane, wyryte i na podstawie jakich źródeł dokonał tak bogatego opisu proroctw i ich znaczenia. Skąd przykładowo wiadomo, że promień ze środka galaktyki uderzy w słońce. I coś mi tu pachnie rozbudowaną przyczynowością dopisaną przez autora. Bo skoro Majowie, pewne rzeczy uważają za normalne, jako przejście od śmierci do życia lub od upadku do powstania i do przemiany, to czy dodają nam tak daleko idące przemyślenia, że mamy zbyt mało ozonu lub tworzymy za dużo dwutlenku węgla? Coś mi tu pachnie ludzką nadinterpretacją. To tak jak zniekształcanie Biblii przez kolejnego ją przepisującego pod hasłem zachowania wiedzy dla potomności. Jesteście pewni, że obecny Stary Testament to ten sam, który był za czasów Ezechiela, Daniela lub Salomona? Teraz moje zdanie na temat szkodliwego działania człowieka. – Nie my szarzy ludzie zadecydowaliśmy na jakie paliwo będzie pracować silnik samochodu lub jakie paliwo będzie używane w elektrowniach lub jakim gazem będą wypełnione przewody chłodzące lodówek lub ile drzew można wyciąć w lasach Amazonki. O tym decydują Rządy Krajów będące „marionetkami” w rękach najbogatszych – Rotszyldów, Rokefelerów i paru innych. To oni są władcami świata. Tak to ten 1% ludzi lub nawet mniej. Do nich należy kierować ostrzeżenia i od nich wymagać zmian. Boję się tylko, że te 99% jest jak naćpane marychą owieczki, które cieszą się z wciskanych im przez media tematów, odwracających uwagę informacji i z tego, że we własnym ogródku mają kwiatki w sytuacji, gdy na Świecie na masową skalę niszczona jest przyroda. Czy nie uważacie za celowe, dawanie takiemu krajowi jak Grecja, która ma jedynie miejsca wypoczynku, sady oliwne, tawerny, hotele, a nie ma praktycznie żadnego przemysłu, pieniędzy przerastających na setki lat możliwości ich spłaty. Który pożyczkodawca widząc, że pożyczkobiorca jest słaby, daje jeszcze i jeszcze? Żaden! Chyba, że ma jakiś ukryty cel. Takim celem jest wywołanie kryzysu, przejęcie gospodarki innego Państwa, doprowadzenie do upadku Rądu, by umieścić tam swój Rząd. Wiecie kto jest teraz Premierem Grecji, to sprawdzcie jego powiązania „Bankierskie”. Polakom też pożyczano ogromne pieniądze. Nawet nam umożono część długu. Bo u nas też chodziło o usunięcie systemu komunistycznego dla demokracji i jak to „Bolek” mówił pluralizmu. Bo poprzez demokrację łatwiej jest „chachmęncić”. Łatwiej jest ustawić Rząd złożony ze swoich marionetek i w efekcie za grosze przejąć bogactwa takiego kraju, którego 99% owieczek cieszy się niedawno przywróconą wolnością, a jeszcze nie wie, ze już go okradziono ze wszystkiego. Czy jest jeszcze w Polsce jakiś dział przemysłu lub jakiś duży zakład przemysłowy, który jest własnością Polaków. Jeśli jest to tylko pozornie. Zajrzyj do KRS Spółek i zwróć uwagę, że jedna spółka jest właścicielem drugiej, a druga trzeciej i dotrzyj do źródła. Jeżeli z kolei ktoś uważa, że to, czego właścicielem jest Rząd Polski, bo ma takie, czy inne udziały w spółkach, jest własnością Polski i Polaków, to się grubo myli. I tu powracam – co IM z tego, że umożyli nam 20Mld USD, kiedy wyciągneli z tego kraju 10 razy więcej? Oczywiście nie zrobili tego sami, tylko z udziałem pomniejszych marionetek i tak zwanych „polaczków”, którzy biorąc kilka srebrników dali IM zarobić miliony. No i wszyscy oczywiście się cieszą, bo mamy rozwój, bo u nas jeszcze nie ma kryzysu. Jest i powiem jeszcze, że wszystko jest robione po to, by Euro upadło, bo w chaosie, którym jest kryzys, łatwiej dla NICH jest zarobić. To tylko pozorne ruchy, dla gawiedzi, a nie dla ratowania. Nie zastanawiacie się dlaczego w strefie Euro nie ma Wlelkiej Brytanii, Szwajcarii, Szwecji? Na szczęście nie ma Polski, ale i z Polski popłyną pieniądze na ratowanie Grecji i Euro, czyli na ratowanie tego, co zostało przez NICH zaplanowane do upadku. Pożyjemy, zobaczymy kto ma rację. Ja wiem, że zaplanowanymi sposobami jak Wiosna Ludów w Krajach Arabskich, kraje te zostaną przejęte. Zostanie tylko Iran, ale pod pozorem ochrony przed bronią nuklearną, Izrael i USA zaatakują Iran i będzie po ptakach. Arabia Saudyjska, która także się rozpadnie, pozwala w swoim kraju na przemieszczanie się woisk Izraelskich. Te plany już zostały ułożone. Pozostaje jedynie wybór dnia i godziny. Tak właśnie ONI – Rotszyldowie i Rokefelerowie, którzy mają niewyobrażalne majątki, poprzez swoje marionetki będą miały jeszcze więcej i więcej. To, co piszę to nie przepowiednia, to obserwacja logiczna wydarzeń na Świecie. Globalizacja jest mechanizmem do realizacji ICH celów, bo jak jest jeden Światowy Rząd, to łatwiej się wprowadza wszystko i łatwiej się generuje zyski. Nie trzeba z nikim pertraktować. Nawet Indie zostaną przejęte. Mam jednak nadzieję, że przynajmniej Chiny się nie dadzą, ale to wszystko zależy od kwot, za ile i dlaczego tak mało? Wracając do polskiego podwórka, to zastanawiam się jak długo owieczki będą siedzieć w domach(nie wszystkie mają dom) i jak długo będą się cieszyć gównem, które im sprzedają politycy na czele z „kiełkiem”. Kiedy owieczki wyjdą na ulicę i będą wymagać tego, co im się należy i by odzyskać, co zostało im skradzione? Czego się boicie? Utraty pracy, za którą otrzymujecie gówno. Utraty spokoju, a cóż wart jest spokój w nędzy i bez możliwości własnego rozwoju. Ten pozorny spokój doprowadzi do tego, że nie będziecie mieli już nic i będziecie zewsząd inwigilowani. Przyjdzie czas, że będziecie uciekać z miejsca zameldowania przed założeniem wam chipów, które będą kontrolować, co robicie i gdzie jesteście, i czy przypadkiem coś nie knujecie przeciwko IM. Tak będzie. Owieczki, to jedna z ostatnich chwil, by się ocknąć, bo Nowy Porządek Świata jest u wrót. Zobaczcie i zainteresujcie się kim są Rotszyldowie, Rokefelerowie, kim był Kissinger, kim był Abraham Lincoln, kim był Bronisław Gieremek, kim jest Michnik, Kuroń, Mazowiecki? Życzę owocnej lektury i pozdrawiam tych, co się ocknęli. Powodzenia.

 4. Posted 15/12/2011 at 14:06 | Permalink | Odpowiedz

  Oby to oczekiwanie na „moderację” nie skończyło się tym, że wytniecie połowę lub wszystko, by moja wypowiedź nie burzyła IM planów. Jednakże może się mylę i mam bezpodstawne obawy. Ale jeżeli mam, to tylko na podstawie tego, co wciąż nas spotyka. Pozdrawiam Wszystkich i Moderatorów.

 5. oat
  Posted 09/01/2012 at 00:10 | Permalink | Odpowiedz

  a ja Ci powiem, nie bój się..

  strach to śmierć…

  skup się lepiej na tym by nie robić chujni bliskim i ludziom w około… resztą się nie martw…

  Jeśli jakiegoś problemu nie da się rozwiązać lepiej go zostawić, bo tylko się zdrowie ze stresu straci. Jeśli się da rozwiązać to trzeba to zrobić.. tyle… więc rób co możesz i nie martw się .. niedługo się to skończy…nawet jeśli masz rację, to wiedz że ostatecznie w fizyce i rzeczywistości jest równowaga…odchyły długo się nie utrzymują… więc nawet jeśli bogaci sobie poświrują, potem i tak upadną…taka jest kolej rzeczy…

  równowaga

  tao

  miłość

  Dobrej nocy

 6. Dzejson real
  Posted 26/04/2012 at 09:34 | Permalink | Odpowiedz

  Czytam ten blog i dochodze do wniosku, ze wychodzac na ulice i gloszac to wszystko co jest tu zawarte… szpital psychiatryczny.

  Czy ktos sobie uswiadamia ile lat ma Ziemia? Ze wyobraznia ludzka – ludziom plata rozne figle, stwarza UROJENIA ?
  Odpowiedzia na to wszystko jest zgoda z samym sobą, ze swoim sumieniem, jezeli zyjesz z wyrzutami sumienia, nie zyjesz. Majowie, uwazani z takich madrych i roztropnych.. ofiary skladali, gwalcili, okaleczali… ludzie OCKNIJCIE sie, od zawsze byly osoby ktore chca rzadzic swiatem, od zawsze, od faraonow po dzisiejszych bankierow.. ale to sie nikdy nie udalo i nigdy sie nie uda, bo oni pozyja maksymalnie do 80 a pozniej juz starosc ich zjada i pojawiaja sie nastepni i znow… od poczatku ciulaja swoj plan i znow starosc ich zjada.

  Te zmiany ktore mozemy zauwazyc, to sa slimacze zmiany, bo telefonia, internet, karty platnicze, nawigacja GPS , ktora kupujesz w sklepie placac karta platnicza, jest juz imienna… na wlasne zyczenie, czy podroze kosmiczne – to jest jak ukladanie klockow lego – raczkuje, ludzie sa zacofani- ale czego oczekiwac od ludzi – sa na Ziemii i pracuja na swoj byt – jezeli chcesz sie temu sprzeciwic – przenies sie do buszu – odetnij od cywilizacji i bedziesz szczesliwy kazdego dnia o ile tesknota Cie nie wykonczy.
  Majowie jak i Chrzescijanie, Prawoslawni… wszystko to jeden biznes – jeden cel – pieniadze.

  Bo jak wytlumaczyc, ze czytasz tutaj 50 stron o zaniechaniu darzenia do materialnych bobr – ale darownizne przez Vise czy Master Card mozesz przeslac – to zwykle oszustwo ludzi ktorzy nie chca robic ale lubia gadac – a z tego gadania zarabiac… Nie mam pojecia ile nawiedzonych ludzi tutaj wysyla pieniadze – ale jezeli jest ktos taki – to naprawde jest to niepokojace.

  Lepiej darownizne zrob dla domu dziecka, dla domu samotnej matki, kup do schroniska 5 puszek jedzenia, pojdz do domu starcow – znajdz jednego dziadka lub babcie, poznaj się z nią/nim – spedzaj tylko 1 godzine w tygodniu – to jest praca u podstaw, to jest harmonia!!

  Kazdego dnia jest proba oszukania nas w rozny sposob, o tym ze jest dobrze, o tym ze waluta sie umacnia, o tym, ze gospodarka idzie do przodu… ale to bzdury, ktore znamy – mamy ich swiadomosc ale tak naprawde nic dla nas nie znacza, bo nie czerpiemy z nich korzysci. Bo po co mi informacja ze Chiny produkują najwiecej ?

  A pogon za pieniadzem? Co w tym zlego? Pracuję bo jestem sumienny, pracuję bo jestem odpowiedzialny, pracuję bo jestem glowa rodziny, pracuje bo chce aby moje dzieci byly dobrze wyksztalcone, pracuje po to by czuc sie bezpiecznie, pracuje by nie tonac w kredytach, pracuje bo nic nicnierobienie – to zło.

  Pracuje ciezko i zarabiam swoje, ale dzieki temu moge zwiedzic swiat, mieszkac w pieknym domu w ktorym czuje sie wybornie, jezdzic samochodem ktory zapewnia mi biezpieczenstwo – oczywiscie z pozoru – ale to efekt placebo i wierze w to, bo to czyni mnie szczesliwym…

  Ludzie! Wszystko to podswiadomosc a nie kosmos, ktory nie wiadomo ile miliardow lat ma…

  Jak myslicie, co mogli myslec ludzie ktorzy byli swiadkami przesuwania sie kontynentow ?
  Co mysleli ludzie gdy poraz pierwszy widzieli zacmienie ksiezyca, slonca.. a nie wiedzieli co to wogole jest – chowali sie pod drzewami w jaskiniach…

  Mam kolegę ktory, bedac w Kaliforni byl swiadkiem huraganow Katrina, opowiadal ze znalezli sie na uliach świry, ktorzy nawolywali do nawrocenia sie… miesiac pozniej – wszystko uprzatali i teraz jest tam piekniej niz wczesniej..

  Taka kolej rzeczy – ludzie sa pasozytami na Ziemii, jest ich juz za duzo, tlocza sie – rozmnarzania sie jak bakterie, jezeli sie bedziemy na tym tak bardzo skupiac to bedziemy zyc w swiadomosci ze źle nam tutaj – a jak nam zlel tutaj – to gdzie bedzie dobrze?

  • ekonomiczny hitman
   Posted 27/06/2012 at 02:20 | Permalink | Odpowiedz

   „Majowie, uwazani z takich madrych i roztropnych.. ofiary skladali, gwalcili, okaleczali”

   To byli najprawdopodobniej lub na pewno Aztekowie, którzy w późniejszym czasie przemieszali się z Majami.

   „od zawsze byly osoby ktore chca rzadzic swiatem”

   I bardzo łatwo możemy to uciąć wystarczy dać przyszłym pokoleniom nowy zaawansowany system uniemożliwiający takie działania. A to nie jest trudne. Gorzej odciąć od władzy manipulatorów i wyrwać obecny system z ich rąk.

   „A pogon za pieniadzem? Co w tym zlego?”

   Pogoń za pieniądzem powoduje, że ci o których napisałeś mają prawo egzystencji i możliwość manipulacji. Po co ci pieniądze? Do czego one służą? Po co zostały stworzone? Ludzie nie przyszli na ten świat z pieniędzmi, a to że pieniądze istnieją wynika tylko z wiary w to że faktycznie istnieją. Przecież to tylko papier. One zostały stworzone do manipulacji i do niczego więcej. Dokładnie po to by ludzie uwierzyli, że wreszcie są wolni i przestali walczyć o swoją wolność. A przecież nie pracujesz dla pieniędzy tylko dlatego żeby mieć co jeść, co pić i gdzie spać. Na co komu pieniądze? Przez nie stoimy w miejscu. A jeżeli dalej będziemy w nie wierzyć to nigdy nie przerwiemy tego błędnego koła.

   „mieszkac w pieknym domu w ktorym czuje sie wybornie, jezdzic samochodem ktory zapewnia mi biezpieczenstwo”

   To nie jest szczęście tylko złudzenie szczęścia. Jak ci się samochód zepsuje, albo spali dom to będziesz płakał, a może nawet zrobisz coś gorszego. W dodatku dopóki nie masz samochodu, czy domu to też ci źle. Na co to komu? Prawdziwe szczęście to nie mieć nic, ale jednocześnie mieć wszystko i do tego trzeba zmierzać. Świat materialny to pułapka tego systemu wpajana od dzieciństwa. Konsumpcjonizm – od zabawki do samochodu.

   Mamy dużą szansę pomimo tego co się dzieje na świecie i tego jak daleko posunięte są plany przeciw nam. Będzie dobrze cokolwiek ma się wydarzyć. Ludzie otwierają powoli swe oczy, więc nie ma co się poddawać. Potrzebujemy nowej cywilizacji, ale bez władzy centralnej, bez polityki, bez manipulacji. Potrzebujemy nowego systemu, nowej edukacji i wewnętrznej przemiany. Wszystko to jest osiągalne, ale najpierw zmieńmy siebie i pomagajmy zmienić się innym…

   Będzie dobrze… nie ma strachu… jest tylko miłość…

 7. Ania.
  Posted 10/08/2012 at 09:50 | Permalink | Odpowiedz

  Prawdziwe szczęście to nie mieć nic, ale jednocześnie mieć wszystko i do tego trzeba zmierzać. Świat materialny to pułapka tego systemu wpajana od dzieciństwa. Konsumpcjonizm – od zabawki do samochodu.

  Piękne zdanie,piękne bo madre słowa.
  Warte zanotowania.
  Z Miłością,
  A.

 8. Posted 27/09/2012 at 15:08 | Permalink | Odpowiedz

  Great post! We will be linking to this particularly great article on our website. Keep up the good writing.

 9. Posted 12/04/2013 at 09:36 | Permalink | Odpowiedz

  Hello! I understand this is sort of off-topic however I had to ask.
  Does running a well-established blog such as yours require a large amount of work?
  I am brand new to writing a blog but I do write in my journal every day.

  I’d like to start a blog so I can share my experience and thoughts online. Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for new aspiring blog owners. Appreciate it!

 10. Posted 02/05/2013 at 20:30 | Permalink | Odpowiedz

  Wonderful post! We will be linking to this particularly great content on our website.
  Keep up the great writing.

 11. Posted 03/05/2013 at 01:37 | Permalink | Odpowiedz

  I absolutely love your site.. Great colors & theme.
  Did you build this website yourself? Please reply back as I’m planning to create my very own site and would love to find out where you got this from or what the theme is called. Kudos!

 12. Posted 18/06/2013 at 10:36 | Permalink | Odpowiedz

  I was wondering if you ever considered changing
  the page layout of your site? Its very well written; I love what youve
  got to say. But maybe you could a little more in the way of
  content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2
  images. Maybe you could space it out better?

 13. Posted 23/07/2013 at 00:38 | Permalink | Odpowiedz

  Hello just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your post seem to be running off the screen in Chrome.

  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The layout look great though! Hope you get the issue solved soon.
  Kudos

 14. Posted 05/07/2014 at 20:12 | Permalink | Odpowiedz

  Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation.
  My apple ipad is now broken and she has 83 views.
  I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 15. Posted 06/09/2014 at 02:16 | Permalink | Odpowiedz

  When I originally commented I clicked the „Notify me when new comments are added” checkbox
  and now each time a comment is added I get several e-mails
  with the same comment. Is there any way you can remove me
  from that service? Cheers!

 16. Posted 19/12/2014 at 20:22 | Permalink | Odpowiedz

  Salve ecco il nuovo portale immobiliare per vendere
  ai cinesi :
  http://www.venderefacileaicinesi.com
  Hai un attività commerciale e non riesci a venderela?

  Hai una casa e non riesci a venderla?
  Cosa aspetti inserisci anche tu il tuo annuncio,ed entra subito a far parte del business cinese.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: