ŚCIEŻKA MOCY – Barbara Marciniak (e-book)

BARBARA MARCINIAK
Autorka bestsellerów „Zwiastuni Świtu”, „Ziemia Zwiastunów Świtu oraz „Świetlana Rodzina”
ŚCIEŻKA MOCY
MĄDROŚĆ PLEJADIAN DLA ŚWIATA POGRĄŻONEGO W CHAOSIE
Twórcze rozwiązania do zmiany przekonań, odzyskania własnej mocy oraz tworzenia świata nieograniczonych możliwości

Warszawa 2009
WSTĘP
DO POLSKIEGO WYDANIA
OD WYDAWCY
wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu najnowszą, czwartą książkę Barbary Marciniak z niezwykłą i inspirują¬cą wiedzą z Plejad.
Zawiera ona esencję nauk Plejadian dla ludzkości, któ¬rą w zasadzie można byłoby streścić w jednym zdaniu: MYŚL TWORZY RZECZYWISTOŚĆ! Innymi słowy przyciągamy do swojego życia dokład¬nie to, o czym myślimy, to, w co wierzymy, że jest prawdziwe. Zatem jakie są nasze myśli, taka jest nasza teraźniejszość, jak i przyszłość.
Żyjemy w czasie maksymalnego przyśpieszenia, u progu wielkiej przemiany, która ma nastąpić w grudniu 2012 roku. O wyjątkowości tego czasu można dowiedzieć się z wielu starożytnych i współczesnych źródeł. Z każdym kolejnym dniem siła stwórcza w człowieku wzrasta. Dlatego tak bardzo istotne jest, byśmy już teraz i zawsze tworzyli tylko taką przyszłość, w której najbardziej chcielibyśmy żyć. Pierwszym kro¬kiem jest wejście na Ścieżkę, która prowadzi do odzyskania pełni Mocy, którą posiada każdy z nas.
Życząc pełnej prawdziwej mądrości lektury pozdrawiamy
Monika Burzyńska i Łukasz Kierus http://www.CzaryMary.pl http://www.Plejadianie.pl

OD TŁUMACZA
Tłumaczenie Ścieżki Mocy, czwartej części channelingowego dzieła Barbary Marciniak, trudno byłoby mi nazwać „pracą”. To słowo niesie w sobie wiele skojarzeń z trudem, przymusem, wyrzeczeniem i poświę-ceniem. Zadanie to stanowiło dla mnie przede wszystkim spełnienie ma¬rzenia uczestniczenia w jakiejś Wielkiej-i-Dobrej-Sprawie, w przedsię¬wzięciu łączącym dusze i umysły na poziomie ponad fizyczną rzeczywi¬stością. Takie życzenie, taką właśnie myśl wysyłałam od pewnego czasu w kierunku Plejad. Kierując tam wzrok, mówiłam tak, jakby mieli mnie usłyszeć mieszkający gdzieś tam moi Bracia, moje Siostry, moi Serdeczni Bliscy; mówiłam: „Jeśli tam jesteście, pomóżcie mi robić w życiu coś, co będzie miało prawdziwe i dobre znaczenie. Co będzie zgodne z Najwyż¬szym Dobrem wszystkich…” I istotnie, moja myśl stworzyła! Stworzyła szereg zdarzeń i sytuacji, dzięki którym trafiła do mnie wraz z propozycją tłumaczenia książka, którą teraz Ty trzymasz w swoich dłoniach.
Przekładanie jej treści na język polski było po pierwsze przyjemnością – satysfakcją z wysłuchanych próśb, ze spełniającego się marzenia, z posta¬wienia kolejnego kroku na własnej Ścieżce Mocy. Czytając kolejne rozdziały tej książki sam(a) zauważysz, że także jesteś już na tej Ścieżce, lub że w dowolnej chwili możesz na nią wstąpić. Ta książka to prawdziwy Duchowy Przewodnik, pozwalający czytającemu na bezpieczną, przyjemną i cenną wewnętrzną wędrówkę w poszukiwaniu uzdrowienia problemów. To dro¬gowskaz w drodze do spokoju i szczęścia. Jej kolejne strony są czymś wię¬cej, niż zadrukowanymi kartkami papieru – to mapa, która przyda Ci się, gdy sam(a) dasz sobie zgodę na to, by być wolnym pionierem, istotą pełną wewnętrznej mocy, wojownikiem świetlistej rzeczywistości, podróżnikiem kosmosu i badaczem swego wewnętrznego uniwersum. Ścieżka Mocy otwiera oczy, serce oraz umysł na niewypowiedzianą delikatną i czułą moc płynącej od jej Autorów, Barbary oraz Plejadian, miłości, wsparcia, zachęty i prowadzenia, które szanuje wolną wolę i wolny wybór.
Podczas tłumaczenia Ścieżki Mocy zrozumiałam, czego i Tobie życzę, że najpotężniejszym i dostępnym nam wszystkim narzędziem, jest myśl; że myśl jest wolna, nie zna granic czasu, ani przestrzeni; odczułam, jak moja Ścieżka otwiera się przede mną, a moje serce zna i czuje jej właściwy kieru¬
8
nek! Jestem pewna, że będziesz mieć podobne wrażenia czytając to dzieło międzywymiarowej współpracy Barbary Marciniak i Plejadian, do którego dzięki sile myśli, dzięki woli i czystym intencjom, jak sądzę, mogłam mieć swój wkład w powstanie nadania mu polskojęzycznej formy.
Tłumaczenie to duże wyzwanie: sprostać retoryce i myśli autorów – Plejadian, przekazać ich przesłanie jak najdokładniej, jak najczytelniej, i jak najprawdziwiej. Nie kryję, że zapewne za ich podpowiedzią podkre-śliłam w tekście, jak sam(a) zauważysz, pewne słowa. Wyzwanie okazało się łatwiejsze, niż początkowo sądziłam – serdeczne i pomocne podpowie¬dzi Braci z Plejad, podsuwające mi właściwe sformułowania i słowa, to¬warzyszyły mi aż do końca tworzenia polskiego przekładu. Bardzo jestem Wam, Plejadiane, za to wdzięczna.
Ścieżka Mocy uświadomiła mi, jak wiele można zmienić na lepsze, jak łatwo można wprowadzać zmiany, jak lekko można kreować swoją rze¬czywistości i jak pełne pokoju i miłości mogą być takie działania. Ścieżka Mocy dodaje zdrowej pewności siebie, leczy serce i pozwala uzmysłowić sobie, że „Chcę, mogę i będę korzystać ze swojej wewnętrznej siły”. Życzę Ci, abyś skorzystał w sposób dla siebie najlepszy z treści Przesłania Pleja¬dian, które właśnie za moment zaczniesz czytać.
Równie serdecznie dziękuję Barbarze Marciniak – za otwartość i ta¬lent międzywymiarowej komunikacji; Plejadianom – za ciepłe wsparcie, które czułam pisząc polski tekst książki; Wydawcy – za decyzję jej wyda-nia; mojemu Mężowi – za wsparcie i miłość, które mi daje, a bez których nie mogłabym robić tego, co robię; „Klinice Duszy i Ciała” w Sosnowcu za pozytywną energię i zachętę do działania, a wspaniałej Jadwidze Polok, Wielkiej Mistrzyni Reiki, za jej bezinteresowną pomoc w sprawdzeniu ja¬sności i czytelności polskiego tekstu w czasie jego powstawania. Wszyst¬kim Czytelnikom życzę natomiast wspaniałej lektury.
Powtarzając za Barbarą Marciniak proszę Cię, pamiętaj, że „kiedy wszy¬scy patrzą tępo w tym samym kierunku, ty spójrz w przeciwną stronę oraz rozejrzyj się – może dzieje się coś jeszcze? Korzystaj z umiejętności tworze¬nia nowego prawdopodobnego świata – oto właśnie chodzi w tej grze!”
Magdalena „Lena” Niemczyk lipiec 2008 kontakt z tłumaczką: niemczyk.magdalena@gmail.com
9
PODZIĘKOWANIA
isanie tej książki było wielkim treningiem mojego zdyscypli¬nowania, odpowiedzialności, świadomości oraz najwyższym aktem osobistego autowzmocnienia. Przedstawiam ją jako dzieło miłości, podarunek oraz zbiór możliwości rozwiązań dla świata poddanego procesowi ogromnej przemiany, abyś Ty, oraz mi¬liony innych Czytelników, mógł poszerzyć swą przytomną świadomość oraz słusznie uznać swą zdolność umocnienia swego życia.
Jestem głęboko wdzięczna wielu świadomym mocom, które wniosły swój wkład w stworzenie Ścieżki Mocy. Dziękuję Johnowi Elderowi oraz pracownikom wydawnictwa Inner Ocean Publishing za ich godną podzi¬wu cierpliwość oraz wiarę w ten projekt. Dziękuję Billowi Greavesowi za stworzenie wyjątkowo dynamicznej okładki*, Kirsten Whatley za dokład¬ność edytorską, a Tobie, Madonnie Gauding, za elegancki projekt wnętrz książki.
Pełne miłości wyrazy uznania oraz szczególne podziękowania kieru¬ję do Karen Marciniak, za Twoje wsparcie, inspirację oraz niezrównane oddanie naszej pracy; za to, że jesteś wspaniałą siostrą oraz przyjaciółką oraz wybitną kronikarką nauk Plejadian. Takie same słowa podziękowa¬nia i uznania przekazuję mojemu wydawcy i przyjacielowi Johnowi Nel¬sonowi za to, że po raz kolejny był moim ekspertem i przewodnikiem,

10
oraz za edytorską praktyczność, oraz godne odnotowania wsparcie i to, że pomagał mi utrzymać uwagę na przesłaniu dotyczącym mocy!
Dalej z całego serca dziękuję i kieruję szczególne słowa wdzięczności do moich studentów w ojczyźnie, do kadry The Pleiadian Times; dzię¬kuję mojej rodzinie, przyjaciołom, sponsorom, czytelnikom i studentom, gdziekolwiek jesteście, za Wasze nieocenione zainteresowanie i wsparcie dla tej pracy. Dziękuję, Robercie Henkel za Twoją wiedzę komputero¬wą, Noemi Schirmann – za podzielenie się swą mądrością, George’owi Wardowi i Louisowi Ackerowi za Wasze astrologiczne prowadzenie oraz pomoc. A najbardziej wyjątkowe słowa podziękowania są dla Ciebie, Jane Roberts, i Ciebie, niezrównany Seth’ie za to, że jesteście wspaniałymi pio¬nierami percepcji.
Na koniec, najwyższe wyrazy uznania dla naszych przyjaciół Plejadian, za ich cierpliwość oraz niezłomną lojalność, za to, że jesteście doskona¬łymi nauczycielami oraz za Wasze ekstrawaganckie poczucie humoru i nieoceniony wkład w proces wzmacniania ludzkości. Dziękuję Wam, Plejadianie, za to, że dzielicie się głębokimi spostrzeżeniami płynącymi z Waszego punktu widzenia.
WPROWADZENIE OD PLEJADIAN
hociaż Ziemia doświadcza aktualnie bezprecedensowej, burzliwej transformacji świadomości i preferencji, wie¬le obrazów istniejących w korytarzach ludzkiej pamięci komórkowej wydaje się być Ludziom dziwnie znajomych. Jesteście dziś wręcz zanurzeni po uszy w Czasach Przełomowej Zmiany. Jako ludzkość, próbujecie utrzymać równowagę, stojąc na progu nowego rozumienia kosmicznej siły. Naturalnie, wielu z nas zastanawia się, co Ludzie z tą wiedzą uczynią. W minionych epokach nie pojęto charakteru tej siły we właściwy sposób, a co za tym idzie, płynąca z niej moc nie została odpowiednio wykorzystywana, co wiodło Was ku nieodwołalnej autodestrukcji. Jednak wszechpotężne cykle życia oraz nadchodzące po sobie kolejne okresy nauki nieprzerwanie i cierpliwie oferują Wam wciąż te same lekcje, bo choć życie może już wydawać się zniszczone, świado¬mość trwa i przejawia się w coraz to innej, zmienionej formie.
Ludzkość zbliża się w zawrotnym tempie ku brzegom wielkiego, kosmicz¬nego klifu świadomości. Wasze obecne działania i wybory określą przebieg doświadczeń o wiele bardziej złożonych i zadziwiających, niż potraficie sobie wyobrazić. Jutrzenka rewolucji nowej świadomości już świta i nie jesteście w stanie uciec od konieczności kierowania mocą – teraz czy kiedykolwiek.
Mając we krwi uwielbienie przygód, jesteśmy tu, aby podzielić się z Wami naszymi spostrzeżeniami na temat Waszego szybko zmieniającego się życia. Proponujemy nasze wsparcie i chcemy podsunąć Wam kilka ak¬tualnych i trafnych wskazówek, co do sposobów kierowania masą nagro¬madzonych energii wprawiających w ruch Waszą planetę.
Plejadianie

12
WIELOWYMIAROWA RZECZYWISTOŚĆ ORAZ WZÓR ISTNIENIA

13
cesu umacniania, czy też „dodawania mocy”, twoim decyzjom oraz roz¬budzania w sobie umiejętności rozpoznawania i korzystania z osobistej mocy. Ostatecznie twoim obowiązkiem jest, podobnie jak jest to obowiąz¬kiem każdego z was, tworzyć dla dobra wszystko to, czego doświadczasz.
Żyjesz w czasach, w których możliwości odkrywania własnej mocy, autowzmocnienia, poszerzenia świadomości oraz rozwoju duchowego wydają się nie mieć końca.
Całość istnienia, w tym także i ciebie, przenika określona forma Mocy. Przez kilka chwil rozważ swoje koncepcje mocy i osobistych dróg jej od¬nalezienia. Jakie obrazy ci się nasuwają? Jaką formą mocy, twoim zda¬niem, dysponujesz?
Z dawien dawna świadomość i samodoskonalenie uważa się za niero¬zerwalne części całości – za dwie strony tego samego medalu. Połączenie tych jakości doceniano oraz uznawano za podstawowy kod wiedzy wspól-nej dla wszelkich wymiarów, epok i przestrzeni; kod wiedzy uznawany za podstawę tworzenia i podtrzymania życia. Dziś, na początku trzeciego mi¬lenium, kiedy ludzkość uczestniczy w wielkiej kosmicznej lekcji o wartości życia, owa stara wiedza, niczym chwilowo zapomniana pamiątka rodzinna, czeka na odnalezienie, odnowienie i umieszczenie we właściwym miejscu: na półce ludzkich wartości. Żyjesz w czasach, w których możliwości odkry¬wania własnej mocy, autowzmocnienia, poszerzenia świadomości oraz roz¬woju duchowego wydają się nie mieć końca. Wielu uważa, iż dziś właśnie jest dokładnie ten czas i to miejsce spośród wielu innych czasów, miejsc, rzeczywistości, wymiarów oraz ścieżek, którymi wędruje Istnienie.
Stąd też czasy, w których żyjesz, stawiają ci szczególne wyzwanie, a jed¬nocześnie dają możliwość dogłębnego poznania jakże intensywnego tempa ludzkiego rozwoju. Silne dążenie ku osiągnięciu coraz jaśniejszych i lepiej określonych stanów wyższej świadomości i coraz bardziej wyrazistych wrażliwości popycha każdego z was ku wyczuciu, naprawie i wzięciu sytu¬acji życiowych oraz związanych z nimi możliwości w swoje własne ręce.
Wszystkie narody Ziemi przeżywają aktualnie kryzys wyrastający z głę¬boko zakorzenionego lęku przed poznaniem prawdy Aby uwolnić się ze zbio¬rowych więzów lęku powinieneś chcieć widzieć więcej i wgłębić się mocniej w aktualnie posiadaną wiedzę. Przyszedł bowiem Czas, kiedy twoja duchowa
14
istota przeżywa proces wewnętrznej integracji. Jest to Czas, w którym dojrze¬wa także i twoja umiejętność wykorzystania mocy własnego umysłu. Przeży¬wasz burzliwą przemianę, inicjację przez ciemną stronę duszy Stawia cię ona w obliczu konieczności poczucia chęci nauczenia się i poznania osobistych i zbiorowych życiowych problemów oraz zamanifestowania ich rozwiązań. Ludzkość stoi dzisiaj o krok od zadziwiającej światowej rewolucji duchowej. Mając to na uwadze, wiedz przede wszystkim, że możliwości twojego rozwo-ju są niezmiennie niezliczone – o ile tylko nauczysz się je tworzyć.
Zrozumienie mocy wiary oraz potęgi umysłu indywidualne i en masse to najbardziej palące i decydujące zadanie dla całej dzisiejszej ludzkości. Rozpoznanie tych dwóch istotnych kluczy do wiedzy da ludzkości szanse otwarcia świadomości na nowy światopogląd nieograniczonych możliwości i wysoce twórczych rozwiązań. Z natury rzeczy, światopogląd i przekonania są zbiorem pewnych uzgodnień; stanowią ustalenia na temat rzeczywistości. Z wierzeń indywidualnych i zbiorowych powstaje następnie struktura pa-rametrów życiowych doświadczeń człowieka tak teraz, jak i w każdej innej epoce. Wierzenia, myśli oraz uczucia zawsze pozostawiają wyraźny, kształ¬tujący odcisk w otaczającym wasz świat polu życiowej energii. Nieustan¬nie tworzycie, ale jednocześnie jako ludzkość, gwałtownie budzicie się do zadziwiającego urzeczywistnienia. Wasze obecne czasy charakteryzują się głębokimi zmianami, zatem ogromna elastyczność, giętkość i jasność celu to wymóg dla każdego z was, stojących przed zadaniem sprostania prze¬możnemu procesowi Przemiany Ludzkiej Istoty. Rozwijanie umiejętności stawania się świadomym swoich myśli, emocji oraz wypowiadanych słów i kształtowania własnego świata z nieskazitelną jasnością myślą, mową i uczynkiem mają dla życia pełnego mocy najwyższe znaczenie. Przyjęcie odpowiedzialności za moc, która jest ucieleśniona także i w tobie, stanowi sedno i najważniejszy wniosek z owej lekcji Przemiany.
Poszerzająca się świadomość ogarnia kulę ziemską, z szokującą siłą stymulując ludzkość już na poziomie komórkowym do przebudzenia się i odkrycia posiadanej przez was mocy.
św/t!fdy d0tąd 1)011261,3 uczciwego i otwartego stosunku do życia oraz
tensy^ś6ątrZTieg° ^ ^ sUna jak teraZ’ Jednak ^ widu in” o . jakiej wymaga zadanie przebudzenia własnej mocy, wydaje
15
się być wręcz… druzgocąca. W dzisiejszych Czasach Przemian otwarcie umysłu na rozważenie punktów widzenia i życiowych perspektyw roz¬ciągających się poza zestaw powszechnie przyjętych sposobów myślenia i działania jest jednak działaniem tak roztropnym, jak i godnym podziwu. Do postrzegania rzeczywistości w nowy sposób pobudzą cię niebywałe rodzaje wyzwań powstających dzięki nagromadzeniu się energii Czasów Przemian. Ty, tak jak wszyscy dzisiaj żyjący na Ziemi, wybrałeś to miejsce i ten czas, aby wnieść swój własny, wyjątkowy punkt widzenia. Znalazłeś się w Obsadzie Świadomych, należysz do grupy istot pracujących nad stworzeniem największej w historii Ziemi produkcji pod tytułem „Wielkie Duchowe Przebudzenie Planety”.
Świadomość to stan umysłu i „sens gry” Czasów Zmian. Rozszerzający swe koryto strumień świadomości obmywa cały glob niczym fala tsunami, stymulując i pobudzając każdego z was już na poziomie komórkowym do przebudzenia się, do odkrycia swej mocy. Musisz chcieć nauczyć się nazy¬wać rzeczy po imieniu, czyli nazywać oraz rozpoznawać to, co widzisz i czujesz na wszystkich poziomach oraz czynić to z odwagą i pełną jasno¬ścią umysłu. Wolność zarówno osobista, jak i zbiorowa, co zresztą sam rozumiesz i widzisz, opiera się o zdolność wypowiadania prawdy takiej, jaką widzisz. Lekcje życia, na które teraz uczęszczasz, obejmują też jednak bardzo trudne tematy związane z rozróżnianiem twojego związku z rze-czywistością fizyczną i niefizyczną. Twoje codzienne wybory mają decy¬dujące znaczenie dla twojego dobrego samopoczucia i są tak samo ważne jak twoje myśli, ponieważ wyznaczają nie tylko kierunek biegu twego życia w fizycznym, trójwymiarowych świecie, lecz odbijają się w wielu innych rzeczywistościach. Stawki w tej „grze świadomości”*stopniowo rosną. Stoisz dziś przed wyzwaniem większym niż kiedykolwiek: zidentyfikować i rozpoznać swoje najskrytsze odczucia oraz uznać w nich pierwotne, a za razem główne źródło tworzenia rzeczywistości.
Twoje możliwości osiągnięcia większej świadomości stale rosną, a nowe pomysły błyskawicznie zmieniają się w zrealizowane możliwości. Choć polegasz bardziej na słowie pisanym jako nośniku wiedzy i meto¬dzie nauki oraz poszerzenia świadomości, to i tak niezmiennie jesteś, jak wy wszyscy, istotą wysoce telepatyczną. Od 1987 roku natężenie stru¬
16
mienia energii kosmicznych obmywającego i wpływającego na waszą pla¬netę skutkuje przyspieszeniem tętna życia, co każdy z was może łatwo dostrzec: życie toczy się wokół coraz szybciej, rosną wymagania, tem¬po pracy staje się wręcz zabójcze, a wszystko pozwala ledwie powiązać koniec z końcem. Podobnie szybko jednak urzeczywistnia się wszystko,
0 czym pomyślisz i na czym koncentrujesz uwagę. Obecne czasy nie tylko wymagają od ciebie coraz większej świadomości otaczających cię zda¬rzeń o charakterze globalnym oraz dostrzeżenia nowego poziomu własnej odpowiedzialności oraz uczciwości w związku z sobą samym. Świat ze¬wnętrzny stanowi lustrzane odbicie twojej wewnętrznej rzeczywistości. Musisz chcieć przejąć kontrolę nad swoim życiem ucząc się nowego spo-sobu myślenia, który pozwoli ci swobodnie pływać w zmiennym nurcie ludzkiej świadomości.
Dla wielu z was obecne Czasy są rzeczywiście okresem wielkiego stre¬su i burzliwych przemian; wielu z was czuje, jak życie wywraca się do góry nogami; wiele rodzin i pojedynczych osób staje w obliczu jakże nie-pocieszającego i niewygodnego poczucia bycia zepchniętym do narożnika; w oszałamiającym tempie narasta presja bycia coraz bardziej elastycznym, gotowym do zmian; światowa gospodarka nieustannie się zmienia, a jedno¬cześnie stale trwa w nieładzie; systemy rachunkowe generują biedę rujnu¬jącą publiczne zaufanie i wiarę w wielki biznes; niekończące się restrykcje powodują coraz większe pokłady niepewności. Z dnia na dzień rośnie bez¬robocie, a wiele osób zastanawia się, jak przeżyć do pierwszego. Szaleństwo dotyka ludzi i zwierząt, tworząc olbrzymi, ogólnoświatowy kryzys zdrowot¬ny; polityka cuchnie na odległość odorem układów i klik; dudnią wojenne werble, a ataki nuklearne i terroryzm niezmiennie królują na pierwszym miejscu w kontrolowanym przez media rankingu zagrożeń; nasila się prze¬moc seksualna, a akty perwersji stają się coraz bardziej odrażające; saldo pomiędzy „winien” a „ma” jest nie do wytrzymania, a kradzież, oszustwo
1 kłamstwo to powszechnie uznane cechy skorumpowanych władz Ziemi.
jwyrazruej tak zwanym „przywódcom” nie udało się wywiązać z przyjętej na siebie odpowiedzialności za swobody i wolności obywatelskie. Dzisiaj, Przy obecnym stanie rzeczy i w bieżącej fazie gry, każdy z was zaczyna się jawn aWlaĆ’ dlaczeg0 świat Popadł w taką dezorganizację? To najbardziej y znak najwyższej konieczności zastanowienia się; znak wskazujący
17
na realną konieczność poddania życia ponownej ocenie. Takie zadanie stoi przed każdym z was.
Ogromny wzrost intensywności promieniowania energii kosmicznej skłania ludzkość do otwarcia oczu na wielki duchowy cel.
Reagująca, wrażliwa, żywa, inteligentna, pulsująca, kształtowalna i te¬lepatyczna energia przepełnia całość Istnienia. Będąc jego częścią, jesteś nasycony nią i jej cechami. Przemierzając głębiny przestrzeni, wasz Układ Słoneczny pokonuje dziś wysokoenergetyczny teren promieniowania ko¬smicznego, wypełniony najwyraźniej nieskończoną siecią matryc świado¬mości. Ruch po tej trasie uwalnia potężny prysznic płomiennych energii, które nieustannie obmywają Ziemię i niosą ogromne ilości wzmacniają¬cych, emocjonalnie reagujących atomów, które wnikają w komórki i ato¬my wszystkich stworzeń, dostarczając im swojego rodzaju niebiańskiej „elektryczności” – mocy energii życiowej. Energia ta trafia do wnętrza ludzkich istot. Już starożytni mędrcy nazywali ciemiączko „bramą do nie¬ba”, uznając je za dokładnie to miejsce na główce noworodka, przez któ¬re strumień tej kosmicznej energii i duchowej inteligencji wnika w zwoje mózgu istoty ludzkiej; promieniowanie kosmiczne „ładuje” w ten spo¬sób centralny układ nerwowy człowieka życiodajną energią i służy jako niewidzialne przedłużenie fizycznie istniejącego układu nerwowego oraz łącze z wielkim kosmosem. Podobnie dziś, w Czasach Przemian, wielki wzrost natężenia promieniowania energii kosmicznej skłania ludzkość do otwarcia oczu na wielki duchowy cel, jakim jest pojęcie Istnienia z bar¬dziej transcendentalnej perspektywy.
Już dawno obecność tych tajemniczych kosmicznych energii odkryta była przez rozmaite ludy i kultury Ziemi i nazywana jednością, qi czy też chi, praną, energią orgonową, eterem, siłą smoka (oddechem smoka), ży¬ciodajną siłą, mocą, kosmicznym promieniowaniem. Każda z tych nazw była jednak odpowiedzią na tę samą zagadkę. Niezależnie od nazwy, ludzie od wieków korzystają przez całe swoje życie z tej energii niczym z nieskoń¬czonego źródła mocy i dzięki niej stają się istniejącymi istotami.
W indywidualnym polu doświadczeń, myśli, emocji i pragnień każdego z was znaleźć można surowce i budulce, z jakich korzystacie, aby kreować
18
swój świat. Innymi słowy: doświadczenia, emocje i pragnienia to cegły, zaprawa i fundamenty twojego życia. Owa moc twórcza przynależna jest wszystkim istniejącym formom świadomości, a sama świadomość istnieje niezmiennie, zachowując swą nadrzędność w stanie współpracy z całością Istnienia. To świadomość jest Istnieniem. Miłość natomiast jest pierwszym i najważniejszym źródłem materiału, budulca, wibracją pulsującej ko¬smicznej energii, która napędza każdy aspekt pola doświadczeń.
To przeogromne pole energetyczne jest z kolei nieustannie stymulowa¬ne oraz poddawane wpływowi działań wrażliwych emocjonalnie zjawisk niebieskich, które przenikają otchłań czasu i przestrzeni. Jako ludzie wie¬rzycie, że spektakularne pokazy implozji i eksplozji gazów kosmicznych i materii to przypadki przedstawiające wam Wszechświat w stanie pozor¬nej stałej samokolizji, lecz wcale tak nie jest. Nie odważyliście się bowiem jeszcze uwierzyć, czy też rozpoznać obecności najgłębszego porządku będą¬cego ośrodkiem wszelkiego życia. To właśnie wirująca obecność zbiorowej Inteligencji Kosmicznej porusza, planuje i projektuje całość Istnienia oraz różnorodność i zróżnicowanie jego celów. Krótko mówiąc, chodzi o to, że wszystkie formy świadomości posiadają wrodzoną moc planowania i kre¬owania przeżyć, a z dalszej perspektywy, cała sieć wzajemnych powiązań składających się na kosmiczną świadomość stanowi kluczowy element gry, jaką jest życie. Sfery niebieskie pełnią rolę orbów. Składniki gwiezdne są zasadniczo centrami komunikacji dla życiodajnej energii mocy, a splecio¬ne ze sobą tworzą wspaniałe łącze telepatyczne. Wiele istot obdarzonych inteligencją wykorzystuje je do przekazywania określonych transmisji za pomocą modulacji częstotliwości. Każdy rozbłysk, supernowa i każdy sło¬neczny wybuch; każde działanie wielkie i maleńkie jest istotne dla rozwoju wszystkich pozostałych części i elementów takiej kosmicznej sieci i wnika w jej obieg, podróżując pomiędzy rzeczywistościami dzięki intencjom. W przestrzeni kosmicznej Ziemia znajduje się bliżej zewnętrznego rzegu spirali Galaktyki Drogi Mlecznej, a zatem wiele tysięcy lat świetl-nych od mistycznego Centrum Galaktyki. Według waszej wiedzy, światło przebywa prawie 6xl018 mil w ciągu 1 roku kalendarzowego, co oznacza dawać^ fiZyCZną odJe8łość od owego źródła światła i energii. Choć wy-^awa by się mogło, iż zamieszkujecie miejsce w jednej z odleglejszych
ty Istrueni*0211^ t0 ^ednak w160^’ ze wszystkie elemen-
a spaja 1 *aczy potężna, pulsująca, żywa, opiekuńcza, twórcza,
19
niezrniennie zdolna do zmian sieć kosmicznej energii. Z takiej energii właśnie jesteś stworzony i, w zasadzie, masz obowiązek i jesteś odpowie¬dzialny za pokierowanie ową obfitością ożywczej siły bez względu na to, w jakim obszarze rzeczywistości przebywasz.
Wasz świat zaczyna dopiero odkrywać mnogość możliwości i wrodzonych zdolności ludzkich kształtów.
Ważne jest pełne zrozumienie, iż każdy z was jest istotą potężną. Posiadasz moc! Ciało fizyczne człowieka to indywidualny przykład nienagannego życiowego projektu; skomplikowana, ale i zadziwiająca organizacja komórek, kości i organów człowieka ilustruje rozległą sieć współpracy odzwierciedlającą podstawowe zasady istnienia. Patrząc na człowieka jako na projekt, jesteś wspaniałym osiągnięciem: niepowtarzal¬ny organiczny komputer, w pełni zdolny do świadomego doświadczania różnorodnych poziomów rzeczywistości własnej oraz wielu innych.
Prawda jest taka, że wasz świat dopiero zaczyna odkrywać mnogość możliwości i zdolności, jaką daje życie w ludzkiej postaci. Przez tysiące tysięcy lat, tysiące sprytnych „rozpraszaczy uwagi” utrzymywało ludzkość z dala od pojęcia prawdziwego charakteru mocy, jaką posiada człowiek, i dostrzeżenia naturalnego, wrodzonego talentu kreowania świata. Przez tysiąclecia te ograniczające przekonania na temat braku osobistej mocy przyjmowane były przez wasz świat jako fakty: działo się tak, ponieważ uwagę ludzi skoncentrowano właśnie na takim, a nie innym wierzeniu. Przekonania te stanowiły i nadal stanowią pewną umowę odnośnie rze¬czywistości; kładą podwaliny pod wszystko, co napotykasz. Stan świa¬domości każdego z was określa sposób, w jaki każdy z was reaguje na dramaty życia, które z kolei sam tworzy. Masz wolną wolę wyboru tego, co może się stać; co zasiejesz, to zbierzesz. Pozwalamy sobie twierdzić: jesteś o wiele bardziej złożoną i skomplikowaną istotą niż myślisz. Przy odrobinie wiary, zaufania i pragnienia, wzmocnionej ogromną dawką ko¬smicznej wiedzy i zdrowym rozsądkiem, możesz i potrafisz nauczyć się koncentrować swą uwagę, jasno wyrażać swoje zamiary oraz manifesto¬wać swoje życiowe cele.
Odnalezienie własnej mocy jest osiągnięciem wartościowym niezależnie od zamieszkiwanej rzeczywistości, chociaż niekoniecznie można nazwać je
20
stanem łatwo osiągalnym. Tak, jak w przypadku każdej innej umiejętno¬ści, aby je posiąść, należy się na nim koncentrować, rozwijać i nieustannie wprowadzać w życie. Jednakże, jeśli choć raz poczujesz chęć Przebudzenia się, proces odnajdywania mocy samodzielnie rozkwita i wzrasta; jest ni¬czym zdrowa sadzonka, z sezonu na sezon silniejsza i większa, po to, aby dać najcenniejszy, nigdy niewiędnący kwiat Przebudzonego Umysłu.
Wnętrza komórek twojego ciała kryją w sobie wspomnienia i zapisy doświadczeń wszystkich twoich przodków. Niektórzy borykali się z pro¬blemami podobnymi lub takimi samymi jak twoje dzisiaj. Sposoby po¬strzegania rzeczywistości wpisały się w ich kod genetyczny i przekazywa¬ne są kolejnym uczestnikom danej linii genealogicznej. Niezależnie od czasów, epoki, rzeczywistości, twoja wolność osobista stanowi przesłan¬kę do pionierskiego rozpoznawania nowych parametrów i możliwości. Chociaż niektórzy z twoich przodków wiedzieli, że osoby umocnione* to ludzie samodzielnie o sobie decydujący i niepotrzebujący lekcji oferowa¬nych przez jakiekolwiek fałszywe przywództwo, to jednak wolność oraz zdobycze jednego pokolenia nie są zdobyczami kolejnych. Każde pokole¬nie wybiera swoje własne wartości jak również, co ważne dla duchowego rozwoju, własne wartości wybierasz ty sam, kiedy samodzielnie badasz i rozwijasz swoją wewnętrzną moc, rozkwitasz i wzrastasz; kiedy z tego rezygnujesz, współtworzysz tyranię.
Rzeczywistość posiada naturalną zdolność odzwierciedlania, miesza¬nia, łączenia i bawienia się wszelkimi rodzajami energii, bez konieczno¬ści czy potrzeby osądzania i oceniania. Twoje myśli, odczucia, pragnienia i emocje wyrażane słowem i czynem są projekcjami energii, opartymi o twe własne przekonania. Stając się coraz bardziej świadomym swoich przekonań, zaczniesz kierować biegiem swojego życia.
Zycie me jest przypadkowe. W swej istocie jest ono empiryczną umo¬wą, zawartą pomiędzy wieloma istotami z wielu rzeczywistości w celu badania i dokonywania odkryć. Twórcza ekspresja i nadrzędna odpowie¬dzialność to kluczowe elementy waszego i twojego Przebudzenia i roz¬woju duchowej inteligencji. Umocnienie się wiąże się zatem z badaniem samego siebie i odkrywaniem przyczyn swych określonych działań; po¬znawaniem wspaniałych możliwości oraz nieprzebranych swobód, ilekroć
Urzeczywistnione czy też oświecone – przypis własny tłumacza.
21
wybierzesz ścieżkę własnej mocy wiodącą ku współ(s)tworzeniu twej rze¬czywistości z mocą Wielowszechświata – mocą całości Istnienia, w tym także mocą wszechświata widzialnego, 3-wymiarowego. Obecny klimat świadomości otwiera cię, oraz cały ludzki świat, na możliwości dokona¬nia wielu odkryć dotyczących niewidocznej gołym okiem mocy zawartej w eterze. Potęga ciała i moc intencji zawierają starożytny zestaw podsta¬wowych kroków, jakie stawiasz na Drodze Poznania Życia. Mówi się, że władza psuje, a władza absolutna psuje absolutnie. Narzuca ono założe¬nie, iż samo posiadanie mocy jest niebezpieczne, zatem lepiej jej całko¬wicie unikać. W rzeczywistości jednak jesteś zrodzony z mocy. Do swej rzeczywistości trafiasz poprzez akt poczęcia, akt potęgi seksu, a następnie poprzez akt wrodzonej osobistej mocy, która zmusza cię do opuszczenia łona matki we właściwym czasie. Natura istnienia przesycona jest mocą, i ty także. Jesteś istotą potężną, więc nie możesz unikać posługiwania się posiadaną mocą, a jeśli o to chodzi, to zawsze poddawany będziesz sprawdzianowi wskazującemu, czy używasz jej właściwie, czy nie. Moc jest sprawdzianem charakteru, ponieważ wybór zawsze należy do ciebie. W najmniejszej komórce ciała więcej jest potencjału mocy niż mógłbyś zużyć w ciągu jednego życia, jednakże, zanim drzwi do tajemnic Wielow¬szechświata otworzą się, globalna świadomość musi najpierw wykazać się akceptacją najwyższej odpowiedzialności związanej z posługiwaniem się nią.
Już dawno temu wielcy mędrcy wielu epok uznali okres od roku 1987 do 2012 za punkt zwrotny w przepotężnym cyklu ludzkiego rozwoju.
Raz na jakiś nieskończony niemal czas, w pewnych miejscach czasu i przestrzeni, przydarza się olbrzymie przyspieszenie energii kosmicznej. Na mocy umowy zawartej pomiędzy rozmaitymi formami inteligencji, w.tym gwiazdami, planetami oraz niezliczonymi gromadami kosmicznych graczy, przyspieszenie takie projektowane jest w celu przebudzenia danej grupy uczestników poprzez integrację ogromnej wibracyjnej przemiany energii do o wiele wspanialszego doświadczania istnienia. W waszym świecie furtkę do tego okresu Przebudzenia otwarto w roku 1987, otwierającym okres dwudziestu pięciu lat niespotykanej dotąd gwałtownej transformacji.
22
Już dawno temu wielcy mędrcy wielu epok uznali okres od roku 1987 do 2012 za punkt zwrotny w przepotężnym cyklu ludzkiego rozwo¬ju. Wiele starożytnych ludów, zamieszkujących kiedyś wasz świat, przy¬kładało wielką wagę do wiedzy, iż Istnienie składa się z wielu warstw inteligencji fizycznej i niefizycznej. Obserwowano i studiowano miriady subtelnych, nielinearnych informacji zawartych we wzorcach i cyklach przyrody. Z upływem czasu dla każdej cywilizacji największego znaczenia nabrały cykle słoneczne. Wasze pojęcie czasu opiera się o obecność i po¬zycję solarnego orbu. W przeszłości utożsamiono promienie słoneczne ze źródłem życia, a Słońce z bogiem, niebiańskim bóstwem kreacji. Staro¬żytni wiedzieli, że każdy koniec jest zapowiedzią początku, tak, jak koń¬cząca się pora roku jest początkiem kolejnej, co w zachwycający sposób ukazuje wielką prawdę podczas rocznego obiegu Ziemi wokół Słońca.
Cykle przyrody stanowią klucz do zrozumienia zasad funkcjonowania świata. Dla starożytnych tajemnice życia, śmierci i ponownych narodzin stanowiły największą wartość w procesie zrozumienia rozmaitych cykli rozwoju, występujących w rzeczywistości fizycznej i poza nią. Czas po¬strzegano jako zjawisko cykliczne, podobnie jak życie wraz z jego wzorcami – jako spiralę oferującą coraz to nowe możliwości i nawiązującą do tego, co już poznane. Wiele minionych pokoleń działało kierując się innym punk¬tem widzenia na kwestię życia i czasu niż wy dzisiaj. Z pewnej perspektywy czas widać jako zjawisko elastyczne i zmienne, z przeszłością i przyszłością dziejącymi się równocześnie, żywymi i aktualnymi na równi z teraźniej¬szością. Czas służy jako lokalizator i organizator rzeczywistości, tworząc niewidoczne granice, opakowania na poszczególne kreacje. Ogólnie rzecz ujmując, owe dwadzieścia pięć lat energetycznego przyspieszenia jest ni¬czym zakładka pomiędzy kartami księgi czasu: zaznacza miejsce, w którym wszystkie uczestniczące formy świadomości doświadczają głębokiego roz¬woju świadomości, poprzez niesłychanie szybko przebiegającą integrację wielu istotnych nowych spostrzeżeń i wyobrażeń o rzeczywistości.
Znana ci wersja rzeczywistości okaże się w ciągu owych dwudziestu pięciu lat Okresu Przejścia coraz mniej stabilna, a ponieważ wydarzenia na arenie światowej równomiernie eskalują w kierunku chaosu i pogma-twania, zmuszony będziesz się przebudzić i zacząć realnie myśleć o tym, co się właściwie dzieje. Okres ten to zarówno czas stawiania czoła wy¬zwaniom, jak i czas przyjmowania bodźców, pozwalających na kwestio-nowanie dosłownie wszystkiego: stylu życia, przekonań i wiary; twojego światopoglądu. Kwestionowanie to najistotniejsza część procesu odkry¬wania wewnętrznej mocy stwarzania świata, którego doświadczasz. Trze¬ba bowiem wielkiej odwagi, aby zakwestionować swe własne istnienie, a jeszcze większej niż ta odwaga siły, by poznać i rozpoznać prawdę, kiedy zjawi się przed twoimi oczami.
Ów szczególny Okres nazywamy często w Kronikach Czasu „nanose-kundą” – kroplą w morzu wieczności, gdyż z pewnych perspektyw dwu¬dziestu pięciu lat to jakby jedna chwila. Przeglądanie ich w poszukiwa¬niu Okresu, o którym mówimy, przypomina szukanie przysłowiowej igły w stogu siana. Tak czy inaczej, całość Istnienia jest wewnętrznie powią¬zana, a czas przeszły, przyszły i teraźniejszy trwają jednocześnie. Stąd też, przy odrobinie wiedzy, czy tak zwanego „know-how”, można zlokalizo¬wać i zbadać wiele obszarów tego, co ludzie uważają za czas i przestrzeń. Kluczem jest właściwy punkt widzenia. Widziane z zewnątrz wasz czas i lata, w których żyjecie, wydają się nieść ludzkości imponujące wręcz możliwości połączenia się z nowymi rozległymi horyzontami wiedzy oraz Przebudzenia w momencie duchowego renesansu o fantastycznych wręcz rozmiarach. Możecie nawet pytać: „Jak to możliwe? Dlaczego my? Dlaczego właśnie tutaj?”. Cóż, Istnienie ma swój wielki cel, ale z naszej perspektywy widzimy, iż musicie najpierw dążyć do samopoznania, nim odpowiedzi na te pytania zaczną mieć dla was sens.
Każdy aspekt Istnienia spleciony jest z innym, a wszystkie łączą się ze sobą tworząc skomplikowaną sieć świadomości. Przed zanurzeniem się w życie w trójwymiarze, każdy z was ma możliwość dokonania przeglądu parametrów przyszłego ziemskiego życia i skontrolowania aspektów swe¬go własnego planu na życie, jego celu i zamiarów w innym, specyficznym klimacie świadomości. Każdy z was wybiera potem moment i czas swoich narodzin oraz linię genealogiczną, zaopatrzoną w rodzinny kod percepcji oparty o mnóstwo przerobionych lekcji życia. Po narodzinach, w twoim tu i teraz, zapominasz o owych planach po to, aby rozegrać swoją par¬tyjkę gry w życie jak najskuteczniej. Oblekasz się w tożsamość i w pełni angażujesz w proces badania i doświadczania wybranej drogi. Przebieg twojego życia to ważna i celowa podróż, która nieustannie konfrontuje i stymuluje cię dofrozwoju swych talentów. Rzeczywiście, ucząc się działa w ludzkiej postaci, poznajesz istotę Istnienia.
24
Może ci się wydawać, że istniejesz jako istota pojedyncza, lecz wiedz, że masz nieprzerwaną naturalną łączność z rzeczywistościami leżącymi poza granicami twojego postrzegania.
Najważniejsze jest zrozumieć liczne role, jakie wielowymiarowe wpły¬wy wymuszają na twym życiu. Kiedy coraz wyraźniej dociera do ciebie, iż ty i twój świat dzielicie się czasem i przestrzenią z wieloma innymi rze¬czywistościami, odkrywasz, iż sam także istniejesz w tych „innych” rze-czywistościach. Może ci się wydawać, że istniejesz jako istota pojedyncza, lecz wiedz, że masz nieprzerwaną naturalną łączność z rzeczywistościa¬mi leżącymi poza granicami twojego postrzegania. A czym właściwie ono jest? Jak to się dzieje, że wiele rzeczywistości może istnieć jednocześnie obok ciebie, a ty tego prawie nie zauważasz?
Indywidualnie oraz zbiorowo ludzkość wytwarza wibracje z częstodi-wością lokalizującą was wdanej wersji rzeczywistości. Ten niefizyczny, energetyczny podpis z minuty na minutę redefmiuje jej indywidualny cha-rakter i tworzy zarys parametrów waszego ziemskiego doświadczenia. Rze¬czywistość waszego szerszego świata oparta jest o serię grupowych usta¬leń, a twoje osobiste życie stanowi intymną podróż ku samorozpoznaniu się w kontekście owej rzeczywistości zbiorowej, gdzie przeżywasz wybrane przekonania. Sposób, w jaki pojmiesz i zinterpretujesz ów obszerny wa¬chlarz doznań i bodźców wchodzących w zakres twego wielowarstwowego środowiska, określi stopień twojego samourzeczywistnienia. Twoja per¬cepcja i sposoby postrzegania lub też umiejętność odczuwania rozmaitych subtelnych niuansów rzeczywistości przebudzą się i będą kwitnąć i wzra¬stać tym łatwiej, im częściej zadziałasz z poziomu elastyczności i zaufania.
Bezpośrednia wiedza telepatyczna właściwie podtrzymuje i wspiera rze¬czywistość o wiele bardziej ogromną niż ta, którą dziś postrzegasz. Telepatia jest naturalną formą komunikacji za pomocą częstotliwości, wykorzystywa¬ną przez wszelkie formy energii. Grupowe porozumienia na temat natury rzeczywistości są poddawane niekończącej się debacie i rozważaniom, pro¬wadzonym z prędkością myśli na psychicznym poziomie rzeczywistości. Komórki twego ciała wciąż odbierają dane, oceniają, przetwarzają i przeka-sygnały, niosące częstodiwość możliwych do przeżycia doświadczeń. Dzieje się to bez wysiłku i bez udziału najmniejszej choćby cząstki two¬
25
jej świadomości. Gdybyś na obecnym poziomie rozwoju nagle świadomie przeniósł się do życia w wielowymiarze, gdzie jednocześnie istnieją zarów¬no istoty żywe, jak i byty niebiańskie, oraz gdzie widać wszystkie możliwe warianty rzeczywistości, twoje „obwody przepaliłyby się”.
Musisz dobrze zakorzenić się w trójwymiarowym świecie, aby się we¬wnętrznie zintegrować i móc zrozumieć miriady znaków, symboli oraz zna¬czeń pochodzących z innych rzeczywistości. Aby tego dokonać, po pierw¬sze, musisz wyraźnie pokochać i zaakceptować siebie takiego, jakim jesteś, i nie jest to wcale zadanie małe ani łatwe. Kiedy już nauczysz się z miłością rozpoznawać siebie jako swój własny twór, uwolnisz się z masowego transu życia w bezsilności. Musisz żyć swoim własnym życiem z jasno określo¬nymi granicami i kierunkami; żyć wnikliwie i z rozeznaniem wszystkiego, czego doświadczasz. Ponadto musisz uczyć się żyć uczciwie i otwarcie wy¬rażać swoje emocje, podkreślać swą własną wartość, ucząc się tym samym prawdziwej miłości do siebie. Warunki, wymówki, konkurowanie czy też pobożne życzenie bycia kimś innym niż jesteś wiodą donikąd. A jeśli żyjesz z ograniczeniami, możesz odkryć, że naruszasz charakter nie tylko tego, ale i innych wymiarów. Najpierw musisz nauczyć się doceniać swój ludzki kształt, a dopiero potem możesz uczyć się, jak rozwijać swoją percepcję, oraz zacząć badać sieć istnienia, zwracając uwagę na ogromny dopływ energii życia, która przepełnia wasz świat.
Aby poszerzyć swoje horyzonty wierzeń, wytęż umysł i wyobraź sobie nić łączącą cię z całą siecią Inteligencji, trwającą i zagłębioną w procesie badania i poznawania potencjału postrzegania za pomocą dobrodusznej gry świadomości. Po przeczytaniu powyższych słów, zamknij oczy na kil¬ka chwil, odpręż się i pozwól sobie poczuć prawdziwą głębię możliwości, jaką ta koncepcja oferuje. Kiedy otworzysz oczy i ponownie skoncentru¬jesz się na „tu i teraz”, postaraj się zachować w pamięci istotę swojego przeżycia i zapamiętaj wszelkie obrazy lub symbole, jakie podpowiedziała ci twoja wyobraźnia. Wasza wyobraźnia to ważne narzędzie rozpoznawa¬nia i badania sfer niewidzialnych i niefizycznych, które krzyżują się z fi-zycznym światem materii. Ten aspekt wyobraźni jest od dawna ignorowa¬ny przez współczesność z powodu jakże efektywnej i celowej, długoter¬minowej kampanii na rzecz kontroli, która podkreśla nadrzędność braku zaufania i podejrzliwość wobec mocy i zdolności ciała. Wiedz jednak, iż sfery niewidzialne, niefizyczne oraz świat fizyczny są aspektami tej sa¬
26
mej rzeczywistości. W każdej chwili twoja świadomość działa zarówno w fizycznym, jak i niefizycznym, wymiarze z taką samą wielką gracją i ła¬twością. Z tą umiejętnością rodzi się każdy z was, lecz wychowanie każe wam wierzyć w fałszywe ograniczenia i tworzy brak zaufania do własnej wewnętrznej wiedzy. Projekty mające na celu uwarunkowanie i kontrolę ludzkiej psyche mają korzenie już w czasach antycznych, a wiele ogra¬niczających idei dotyczących charakteru rzeczywistości zostało głęboko zakodowanych i ukrytych w waszej genetycznej, pokoleniowej spuściźnie, bez możliwości sprawdzenia jej aktualności, ważności i celowości.
W każdej chwili twoja świadomość działa zarówno w fizycznym, jak i niefizycznym, wymiarze z taką samą wielką gracją i łatwością.
Charakter każdej rzeczywistości może nasuwać myśl o jej oddzieleniu od całej, ogólnie pojętej reszty, choć wszystkie aspekty łączy powszechnie dostępna życiodajna energia. Wszystkie rzeczywistości posiadają tę samą zdolność łączenia się interaktywnej sieci inteligencji, istniejącej w i wokół ram czasu i przestrzeni, które obecnie postrzegacie. W waszym własnym czasie i przestrzeni ludzkie sposoby postrzegania stopniowo przystosowu¬ją się do ogromnej zmiany świadomości, zmiany koniecznej dla reakty¬wowania łączności ludzkości z Kosmiczną Inteligencją. Z czasem, kiedy twoja przytomna świadomość otworzy się na wielowymiarowe jakości ist¬nienia, nauczysz się zdobywać i gromadzić wiedzę w innych miejscach, przenosić ją do swojego trójwymiaru i w ten sposób udoskonalać i uzdra¬wiać własne życie. Zarówno ludzie, jak i twoje własne osiągnięcia, mają ogromny wpływ na stan globalnego umysłu, a poprzez fakt, że „słowo staje się ciałem”, wasz świat i wy, ludzie, niezwykle ożywieni inspiracją tworzenia nowej wizji celu życia, będziecie tryskać nowymi pomysłami.
Kiedy zmienisz swoje nastawienie, zmienisz swoje życie osobiste i zbiorowe. Ludzie na całym świecie uświadamiają sobie dziś potrzebę ponownego skupienia globalnej uwagi na kwestii uczciwości i prawo¬ści, gdzie docenianie wartości pokoju oraz szacunek i dbałość o Ziemię i wszystkie jej stworzenia są zamierzeniem nadrzędnym. Tempo rozsze¬rzania się oraz dojrzewania wibracji emitowanej przez zbiorową świado¬mość rośnie, ogniskowa celu wyostrza się. Ziemia te zmiany odczuwa.
27
Wyższy stan grupowej świadomości ludzkości będzie iskrą powodującą, iż Ziemia ujawni więcej z pełnej historii czasu, jaką w sobie kryje. Kiedy chcesz poznać i stanąć twarzą w twarz z osobistą prawdą, przyczyniasz się do tworzenia częstotliwości świadomości niezbędnej do odkrycia i uwolnienia prawdy historii człowieka. Rozwijanie duchowej świadomo¬ści przypomina odnajdywanie kolejnych kluczy do ziemskiej archeologii, co również ma najwyższe znaczenie dla twego zrozumienia własnej prze¬szłości i możliwości przyszłego dobrobytu. Umysł ludzki jest nieustan¬nie stymulowany przez liczne subtelne siły do tworzenia nowego rodzaju świadomości i jeśli nawet dopiero co zacząłeś podłączać się do ogromne¬go potencjału kreatywnej ekspresji czekającej tylko na twą uwagę, to wie¬le milionów innych osób na tej ścieżce ku badaniu owej mocy już jest.
Czasami ludzie obawiają się prawdy. Wielowymiarowy aspekt trans¬formacji wydaje się wstrząsać posadami ludzkości. Mieszkańcy całej Ziemi odczuwają pokaźny przyrost niezwykłych energii oraz działań na niebie. Wasz świat zawsze podzielał czas i przestrzeń z rzeczywistościami równoległymi, których nie widzicie. Rzeczywistości te zamieszkiwane są przez wewnątrzwymiarowych, pozaziemskich i ultrawymiarowych gości. Rzeczywistości te, jak również ich mieszkańcy, wchodzą ze sobą w in¬terakcje oraz pośredniczą w waszym świecie. Łaskawe, życzliwe istoty nieustannie obserwują wasz świat, jednak istnieje także bardzo wyraź¬ny i silny wpływ grup energii o nie najlepszych wobec was intencjach. Wiedz, że starożytne stwierdzenie „jako w niebie, tak i na ziemi” to praw¬da, która stanowi zarys większej ilości sytuacji i zdarzeń niż potrafiłbyś dziś pojąć. Twoja atrakcyjność oraz atrakcyjność twego świata przyciąga niewidzialne energie z innych wymiarów, ale to wibracje twoich własnych chęci i intencji określą jakość i rodzaj wpływów, jakie od nich uzyskasz.
Umysł jest kolebką rzeczywistości. Ci, którzy zamierzają okraść lub zapieczętować twój umysł, skrywają owe tajemnice od dawna.
Przez tysiąclecia Ziemianie nieustannie tworzyli swoje doświadczenia posługując się zaniedbaniem i lekceważeniem. Tworzysz zgodnie z my¬ślami, emocjami, .słowami i ideami, zatem, aby uzyskać skuteczne i po¬żądane rezultaty, twoje myśli muszą mieć jasny cel i kierunek. Wprowa¬
28
dzenie tej wiedzy w życie stanowi klucz do inicjacji ludzkości na wyższy poziom uważności. Ogromna przemiana ogarniająca twoją planetę nie¬sie możliwość wielu wyborów, pozwalających zobaczyć świat w nowym świede, sięgnąć nowych poziomów samopoznania oraz stosować nowe zasady do rzeczywistości, którą przeżywasz. Genialne umysły, brykające swobodnie poza ściankami pudełka tradycyjnej cenzury i dogmy, entu¬zjastycznie zgadzają się co do faktu, iż myśl warunkuje i uprzedmiotowią przestrzeń.
Wiele milionów ludzi przekonało się już, że myśl tworzy rzeczywistość, a intuicja pozwala wam na podpięcie się do niefizycznych, niewidzialnych energii wypełniających czas i przestrzeń wszelkiego Istnienia. Pamiętaj, że to twój umysł jest kolebką rzeczywistości. Ci, którzy zamierzają okraść lub zapieczętować go, sami od dawna skrywają tajemnice. W szkołach nikt nie uczy swobody wiedzy. Ludzie są wprawnie odwodzeni od prawdy, zatem nic dziwnego, iż na czele problemów doświadczanych przez wiele istnień znajduje się kwestia tłumionej ekspresji. Zasadniczo chodzi tu
0 sposób, w jaki potraktujesz i jak uzdrowisz uczucie strachu przed po¬siadaniem własnej prawdy – osobistej, globalnej i galaktycznej.
Dzisiejsza cywilizacja Zachodu promuje oraz nagradza wątpiących
1 sceptyków za ich niepokojące spekulacje. W efekcie działania starożyt¬nego lęku przed ciałem i jego mądrością, ludzie stracili zdolność rozróż¬nienia pomiędzy tym, co się im mówi lub każe, a tym, co tak naprawdę ma dla was znaczenie. Ta zbiorowa odmowa osiąga obecnie swą masę krytyczną. Stulecia toksycznych emocji wzniosły już ich gruz pod samo niebo – trzeba go przesegregować i ostrożnie uprzątnąć. Z szerszego punktu widzenia na rzeczywistość, Ziemianie wyłaniają się z amnezjo-podobnego stanu zbiorowego szoku, który zablokował dopływ duchowej wiedzy do ludzkiego genomu. Podczas gdy dla wielu z was oczywiste jest, iż „człowiek jest panem własnego losu” to jednak większości nadal potrzebny jest głośny budzik, który wyrwie ich z kontrolowanego transu braku przytomności i bezsilności, w jaki na ochotnika wpadli.
Starożytny spór nauki z religią o prawo wyłączności do definiowania rzeczywistości przeżywa kryzys. Być może problem ten istniał też w in¬nym miejscu i innym czasie. Zapisy geologiczne dają wystarczające do-wody na to, iż detonacje broni nuklearnej zniszczyły cywilizacje istniejące ]uz tysiące lat temu. Teksty wschodnich systemów religijnych opisują licz¬
29
ne, szeroko zakrojone powietrzne działania wojenne, które skutkowały spustoszeniem Ziemi.
Spod warstw nienaruszonej skały, datowanej na miliony czy miliardy lat, przez wieki wydobywano wyrafinowane artefakty i niezwykłe szkie¬lety. Przeszłość tuszowano, poddawano kontroli lub wymazywano. To, czego uczono cię w szkole na temat historii Ziemi, daje jedynie pobież¬ny i chaotyczny obraz wykreowany przez ignorantów na stałe skłóconych z życiem. Owe „wyjaśnienia” stały się jednak częścią fundamentu myślo¬wego, zawierającego koncepcje bezsilności i poczucia bycia ofiarą, który jednocześnie stał się sposobem oficjalnej zachęty do interpretacji natury Istnienia. W krańcowych przypadkach nawet natura postrzegana przez pryzmat tej koncepcji jawi się bardziej jako potencjalny wróg: potężny, nieprzewidywalny i zmienny, niepoddający się waszemu wpływowi niż jako rozszerzenie i wyrażenie zbiorowego umysłu.
Aby kwitnąć i wzrastać, musisz w pełni pojąć i napełnić energią myśl, iż twój fizyczny wehikuł ma bezcenną wartość.
Obecne Czasy Przemian pozwalają na nagłe i szybkie wyjście z owej ery ignorancji oraz na wyzwolenie z czaru rzuconego na ludzkość tysiące lat temu. Aby kwitnąć i wzrastać, musisz w pełni pojąć i napełnić ener-gią myśl, iż twój fizyczny wehikuł – ciało, które zamieszkujesz, ma bez¬cenną wartość. Musisz zaakceptować swoją własną wartość oraz chcieć i potrafić odczuwać prawdziwą miłość i wdzięczność za to, kim jesteś. To jest bowiem klucz, który otworzy Bramę Zmiany i przyciągnie do twoje¬go życia najlepsze z doświadczeń, jakie to życie ma ci do zaoferowania. Miłość, której szukasz wobec siebie u innych, musisz najpierw stworzyć sam. Kochając siebie, podłączasz się do sieci i zasilasz źródło mocy ży¬ciodajnej energii, która karmi wszelkie Istnienie. Twoja własna wersja częstodiwości miłości to twój wielki dar dla świata.
Aby kultywować pełen miłości związek z sobą samym codziennie, rano i wieczorem, na pięć czy dziesięć minut usiądź lub stań przed lu¬strem. Niech to będzie twoje prywatne spotkanie ze sobą. Spokojnie po¬patrz sobie w oczy. Utrzymaj ten bezpośredni kontakt wzrokowy, otwórz swe serce i powiedz do siebie: „Kocham Cię”. Powtarzaj: „Kocham Cię”.
30
na głos, patrząc jednocześnie głęboko w odbicia swych oczu w lustrze. Obserwuj swoje źrenice i tęczówki. Pozwól sobie na odbiór wszelkich od¬czuć, jakie przychodzą z wypowiadanymi słowami, obserwuj, jak słowa te przechodzą przez twoje ciało niczym ciepłe promienie słońca tańczące w poszyciu lasu.
Wykonując to ćwiczenie, obserwuj swoje zachowanie oraz reakcje cia¬ła na twoje zapewnienie o miłości do samego siebie. Czy w lustrze poja¬wiają się może różne „wersje” ciebie? A może uśmiechasz się? Czy może widzisz coś, co każe ci opuścić wzrok i skierować go gdzieś indziej? Czy istnieje jakaś część ciebie, która nie przyjęła miłości? Co robi twoje ciało? Czy może popłynęły ci z oczu łzy, aby stopić pieczęcie wspomnień? Czy wstrzymujesz oddech, czy oddychasz głęboko i spokojnie? Jak się czu¬jesz, kiedy celowo znajdujesz czas na powiedzenie sobie, iż jesteś kocha¬ny/kochana? Żyjąc i ucząc się korzystać na różne sposoby z umysłu, np. przez wykonywanie ćwiczeń mentalnych oraz obserwację i zastanawianie się nad swoimi reakcjami, uwolnisz tajemnice swego własnego myślenia. Czeka na ciebie niezliczona ilość wszelkiego rodzaju możliwości i jeśli się tej pracy podejmiesz i nauczysz się sobie ufać, czas, który jest przed tobą, przyniesie ci niezwykłe doświadczenia, które wzmocnią i rozjaśnią twoje postrzeganie rzeczywistości.
Nowy sposób postrzegania dotyczy życia, znaczenia, swobody i uzdro¬wienia. Przenoszony jest on za pomocą energii z orbu na orb i z komórki na komórkę. Jako istota ludzka przechodzisz dziś wielką „przebudowę” swojego psyche, aby zyskać większą świadomość rozległych wewnętrz¬nych prawd. Jako pionier nowej percepcji musisz to rozumieć i ufać życiu takiemu, jakie własnoręcznie tworzysz.
Trwające dziś szeroko zakrojone działania wojenne oraz kontrola, jaką sprawują światowi przywódcy, stanowią wyraźny przejaw ich desperacji w obliczu utraty władzy nad ludzkością. Uczynią wszystko, aby zwieść cię z drogi wiodącej ku dostrzeżeniu i przebudzeniu twej osobistej mocy. Ci, którzy sami odrzucają takie przebudzenie, wspierają ten system kontroli. Jest to stare, niepoddawane osądom, porozumienie. Przebudzona świa¬domość nie potrzebuje kontroli. Nie możemy zapewnić cię, co do „ren¬towności” twojej rzeczywistości, jednak zapewniamy, że możesz stworzyć swoją upragnioną wersję świata, a w wysiłku tym, bez wątpienia, masz ^ograniczone wsparcie.
31
Wasz świat był od zawsze obserwowany i badany przez niezliczone gatunki istot, z których każdy posiada© inne zamiary i działa© wg in¬nych planów. Jednak, ogólnie rzecz biorąc, ludzie są wspierani przez tych, którzy rozumieją niuanse sensownej współpracy, jaka ma cel i gwarantu¬je pozycję, umożliwiającą przejęcie kontroli nad odpowiednim wykorzy¬stywaniem mocy. Kiedy istoty świadome dokonują wyboru zapomnienia, zaprzeczenia, dezaktywacji oraz zlekceważenia swej własnej mocy two¬rzenia oraz wiedzy, kiedy deprecjonują swobodę myślenia, stają się cz꬜cią dramatu lub nazwijmy to – gry – która pozwala im na doświadczenie istnienia pod pozorną kontrolą i dominacją innych. Te lekcje i kwestie w nich poruszane dotyczą lęku przed nieznanym, lęku przed postrzega¬niem oraz lęku przed samodzielnym kierowaniem własnym życiem. Po¬konanie go swą osobistą mocą stanowi pewien tradycyjny etap rozwoju przytomnej świadomości; jednakowoż najważniejsza kwestia pozostaje nadal nierozstrzygnięta: jak daleko zajdziecie, zanim docenicie to, co na¬leży cenić jako z natury wam przynależne? Jak daleko zajdziecie w po-szukiwaniach skarbu, który w sobie nosicie?
Trwające obecnie szeroko zakrojone działania wojenne oraz kontrola, jaką sprawują światowi przywódcy, stanowią wyraźny przejaw ich desperacji w obliczu utraty władzy nad ludzkością.
Czas na wnioski. Wydarzenia mają wiele różnych celów, a każdy za¬leży od punktu widzenia. Czy wyrażasz wolę przyjęcia odpowiedzialności za pokochanie siebie oraz objęcie tą miłością całej Ziemi, aby tworzyć tu dobrobyt? Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak doniosłe zadanie zde¬cydowałeś lub zdecydowałaś się spełnić w swym życiu? Czy pozwolisz na ujawnienie większego obrazu całości? Elastyczność umysłu wymaga, abyście wykorzystywali swą wyobraźnię dla nowej, jasnej i świadomej kreacji nowego fundamentu myślowego. Trudności nie oznaczają ko¬nieczności porażki. Wyzwania wyostrzają twój umysł i mogą wydobyć na światło dzienne twoje najskrytsze talenty, jeśli tylko uwierzysz, zaufasz i nauczysz się uginać pod naporem wichru zmian. Teraz nadszedł czas dostrojenia swych fizycznych, umysłowych, duchowych i emocjonalnych zdolności, aby pokazać sobie i całemu światu, iż twoje myśli odciskają
32
piętno na otaczającej cię życiodajnej energii mocy, oraz iż to ty sam jesteś (s)twórcą swoich doświadczeń.
Przemiana świadomości, jaka ogarnia dzisiaj glob, to wielowymiarowy spektakl, serial zdarzeń o nadrzędnym znaczeniu, który przede wszyst¬kim wymaga od ludzi aktów szokującej odwagi – osiągnięcia porozumie¬nia pomiędzy wieloma rzeczywistościami w celu uzdrowienia umysłu i ducha ludzkości i wszystkich oraz wszystkiego, z czym jest powiązana. Z punktu widzenia jednoczesnej i wiecznie rozszerzającej się teraźniejszo¬ści, wszelkie uzdrowienie wymaga pełni współczucia, reinterpretacji oraz energetycznego porozumienia ludzi, miejsc, czasów i wydarzeń. Nowy zdrowy rozsądek oznacza wiedzę, iż wszelkie życie ma niezwykłą wagę i należy o nie dbać. Radzimy ci więc: pokochaj i zachwyć się sobą, albo-wiem jesteś cudem stworzenia, formą zdolną do manifestacji wspaniałej i majestatycznej wersji Istnienia zarówno myślą, jak i mową oraz uczyn¬kiem. Szukaj Ścieżki, która wiedzie ku życiu pełnemu radości, w którym sam przyciągasz ważne i wymowne doświadczenia. Dziel się energią swo¬ich przeżyć, nie zatrzymuj jej, ucz się z niej. Ufaj szczodrości i życzliwości Istnienia, albowiem są najwspanialsze. Miej własną finezję, wdzięk i styl – korzystaj z nich! To najlepszy możliwy czas na życie – przejdzie do kronik najsłynniejszych opowieści o reinkarnacji. Kiedyś, w przyszłości, być może i ty będziesz opowiadać wspaniałe historie o życiu na Ziemi w czasach wielkiego nasilenia strumienia energii, w dwudziestopięciole-ciu ujawnienia wielowymiarowych tajemnic ukrytych w annałach czasu: majestatycznych, doniosłych i wiecznych. Chciej posiąść prawdziwą wie¬dzę i wolność, Drogi Przyjacielu, Droga Przyjaciółko, a na swej Ścieżce Mocy zawsze pewnie wykorzystuj każdy moment i każde teraz najlepiej, jak się da.
ENERGIA I WIBRACJA, CZYLI NOWY PLAC ZABAW DLA UMYSŁU

szystko, co dzieje się na każdym poziomie rzeczywisto¬ści, dzieje się zawsze z wyraźnego i ważnego powodu. Gra w wolność składa się z wielu poziomów rozmaitych celów i zamiarów; splata w sobie wiele różnych rzeczy-
wistości. Ziemianie, przeżywacie właśnie okres głębokiej i niezbędnej przemiany świadomości, która umożliwi wam przebudzenie się do no¬wego sposobu pojmowania życia. Nazywanie wyzwań, jakie niesie ze sobą życie, grą może brzmieć nieco niepoważnie, lecz przecież każda gra ma swoje wewnętrzne zasady, cele oraz uczestników. Z naszej perspektywy, Istnienie jest największą ze wszystkich gier. Uczestnicząc w niej zbiorowo na Ziemi, uczestniczysz w lekcji, która pokaże ci, iż świat fizyczny tak naprawdę nie jest ani stały, ani też odizolowany czy samotny. Wszelkie formy istnienia są ze sobą wzajemnie powiązane, całkowicie połączone oraz świadome, inteligentne i w pełni dostępne.
Stare, ponadczasowe i jakże subtelnie proste zdanie: „Poznaj samego siebie”, pokieruje cię ku głębszemu zrozumieniu twego związku z rze¬czywistością. Trójwymiarowa rzeczywistość stanowi nieodłączną część Wielkiej Sieci Istnienia – sieci połączeń i znaczeń, która nieprzerwanie karmi wszystko, co napotykasz na swojej Ścieżce i co tworzysz zarówno w świecie fizycznym, w stanie snu, jak i w rzeczywistościach, istniejących poza twymi obecnymi zdolnościami percepcyjnymi. Aby poznać samego siebie, musisz się w tę sieć zagłębić.
Wiara to akt ufności, a zawierzenie się dobru wszechświata realnie ukierunkuje twą uwagę na jego realizację. Dobro jest bowiem domeną
34
świadomości, a nie miejscem ucieczki od mniej przyjemnych aspektów życia. Rozpoznanie dobroczynnej wyższej mocy inteligencji pozwala dostrzec wyższy cel nawet w tak zwanych „negatywnych” czy „niepożą-danych” aspektach życia. Poszerzając swój myślowy horyzont i pytając „dlaczego?” odmieniasz bieg swej rzeczywistości; szukając oświecenia i ożywiając swój umysł zezwalasz, aby w twym życiu zaczęły się pojawiać subtelne powiązania z miriadami warstw znaczeń.
Kontrolowane i skorumpowane media kształtują uwagę mas za pomocą ujednoliconego przekazu na temat stanu okiełznanego chaosu.
Uważność pozwoli ci nawiązać kontakt z życiem. Zapewne przypomi¬nasz sobie, ileż to razy mówiono ci „uważaj”, „zwróć uwagę” na to czy tamto. Uważność, czy też uwaga, to inaczej przytomność, świadomość i czujność. Twoja uwaga to twoja energia i wolno ci wybierać jej przed¬miot; wolno ci ją rozwijać lub zignorować zgodnie z własnym wyborem, lecz aby poznać samego siebie, musisz nad swą uwagą zapanować oraz nauczyć się, jak ją pielęgnować i cenić, a co najważniejsze, musisz zro¬zumieć, jak z niej korzystać w odpowiedni sposób. Doszczętnie skorum¬powane i kontrolowane media przez całe dziesiątki lat ukierunkowywały uwagę mas swymi ujednoliconymi relacjami na temat poskramianego chaosu, przekazując wam wiadomości tworzone według jednego scena¬riusza i za pomocą metod prezentacji służyły generowaniu zamętu i mę¬czeniu ludzkich umysłów. Relacje na temat katastroficznych i bolesnych zdarzeń pełnych obrazów rozpaczy i zniszczenia oraz ich niekończące się przeróbki bezustannie wpychane są w umysły widzów, budząc w nich najwyższy niepokój; realna forma psychologicznej wojny. Władze żonglu¬ją prawdą i półprawdami, oszustwem i kłamstwem, aby pozbawiać ludzi nadziei i napełniać poczuciem bezcelowości robienia czegokolwiek: „to były dzisiejsze informacje – ułóżcie sobie według nich wasze życie”.
Skupiając wciąż swoją uwagę na tych samych relacjach, stale oglą¬dając te same obrazy i słuchając tych komentarzy, miliony ludzi tworzą ogromną energię i kreują potężny myślokształt. Myślokształty to wibra-^yjne matryce, materializujące się w rzeczywistości. Po skutecznym znie-u waszej uwagi i wyobraźni media przechodzą do kolejnego etapu
35
działania: „wymazują z pamięci” wyjątkowy, twórczy pociąg człowieka do kreowania własnej rzeczywistości oraz chęć samopoznania. Jesteście uwarunkowani tak, by uwierzyć, że całą pożądaną wiedzę znajdziecie we wspaniałych elektronicznych pudełkach pełnych informacji i rozrywki! Tendencyjne przedstawianie „wiadomości” o niekończącej się wojnie kreuje stan rozpaczy i wywołuje poczucie beznadziei. Ludzi ogrania bez¬wład, ponieważ zostaliście przekonani przez „władze”, iż jedyna rzeczy¬wistość to ta, którą oni wam opisują, przekazują i zalecają. A przecież to każdy z was osobno i wszyscy razem tworzycie tę rzeczywistość. Ci, którzy dążą do objęcia kontroli nad światem, utrzymuję tę wiedzę w najgłębszej tajemnicy. Twoja wyobraźnia jest bezcennym i praktycznym narzędziem rozwoju i ćwiczenia koncentracji uwagi na umiejętności tworzenia w ży¬ciu tego, czego pragniesz. Dla wyobraźni wszystkie myśli są rzeczywiste.
W ramach prostego ćwiczenia, które może napełnić twoje życie mocą, wyobraź sobie, że siedzisz wygodnie na starej, kamiennej ławce gdzieś w ślicznym, sielankowym otoczeniu. Niebo nad tobą jest wspaniałe – ma intensywnie lazurowy kolor. Słońce świeci nisko na horyzoncie; wokół nie ma nikogo, a ty czujesz się bezpiecznie, pewnie i jesteś szczęśliwy/a. Wraz z głębokim westchnieniem zadowolenia, zamknij oczy i na chwilę rozluźnij się. Poczuj, że ta właśnie chwila należy tylko do ciebie. Możesz w pełni cieszyć się tym świętym spokojem. Wszystkie twoje troski i zmar¬twienia znikają z twojej głowy. Czujesz się odnowiony; czujesz się świeżo niczym Ziemia po ciepłym letnim deszczu. Promienie słońca witają cię jak starego przyjaciela, ofiarowując łagodzące ciepło, które wnika w twoje ciało. Twój oddech jest miarowy i głęboki, a wspaniałe zapachy i dźwięki przyrody oczarowują komórki twojego ciała poczuciem ponadczasowej swojskości. Teraz możesz poddać się rytmowi głębokiego rozluźnienia oraz wszystkiemu, co daje ci właśnie ten moment. Podczas gdy twoje ciało fizyczne odpręża się coraz bardziej, twoja uwaga może swobodnie przenieść się na nowy plac zabaw twego umysłu.
Posłuchaj lewym uchem, sięgając jak najdalej w otaczający cię pejzaż. Teraz posłuchaj prawym uchem, sięgając jak najdalej w otaczający cię pejzaż. Zmieniaj słyszenie z prawej na lewą stronę, z lewej na prawą. Te¬raz posłuchaj oboma uszami, znajdując miejsce akustycznej równowagi w centrum mózgu. Zobacz, jak komórki twojego ciała zajęte są wchłania¬niem życiodajnej energii słońca.
36
Teraz skoncentruj swoją uwagę na pojedynczej komórce, wejdź w jej wnętrze i przyjrzyj się bliżej temu, co się tam wydarza. Zauważ, jak po¬szczególne elementy komórki reagują na naturalne światło. Zauważ zwią-zek przestrzeni i materii. Jeśli w komórce są jakiekolwiek nieoświetione obszary, weź kawałeczek miękkiego złocistego jedwabiu i czule, delikat¬nie wyczyść te miejsca. Kiedy cała komórka będzie już jasna, wyślij infor¬macje o tym do pozostałych komórek ciała i poproś, aby sprzymierzyły się i połączyły z właśnie dokonanym przez ciebie oczyszczeniem. Posłuchaj uważnie ich odpowiedzi na to zaproszenie. Poczuj, jak twoje komórki tań¬czą radośnie, kiedy mogą w pełni wchłaniać i kąpać się w życiodajnych promieniach słońca. Kiedy naprawdę poczujesz to ożywienie i radość goszczące w twych komórkach, prześlij im miłość płynącą z samego serca i docierającą w każdy najmniejszy zakątek twojego ciała.
A teraz… odpręż się w unoszącym cię poczuciu miłości i wielkiej wdzięczności dla siebie za to, kim jesteś. Teraz wyobraź sobie, jak moc życiodajnej energii tryska z komórek twego ciała i zobacz, jak miesza się i faluje połączona z energiami Ziemi. Wyobraź sobie, że nosisz ze sobą tę energię oraz ten stan świadomości wszędzie, dokądkolwiek się udajesz. Baw się nią i kieruj ku takiej wersji rzeczywistości, jakiej chcesz doświad¬czać. Działaj rozsądnie, ale nie skąp sobie możliwości. Podaruj sobie w swej wyobraźni jak najwięcej prezentów.
A teraz ponownie skoncentruj się na swoim oddechu. Upewnij się, że jest miarowy i głęboki. Poczuj ciepło nagrzanej słońcem kamiennej ławki, na której siedzisz. Zanim otworzysz oczy, pokieruj swoją uwagą i przytomną świadomością i przez kilka kolejnych chwil zatrzymaj tuż pod powiekami moc słońca przenikającą do głębin twego ciała. Teraz weź kilka długich, głębokich oddechów i wyobraź sobie, że właśnie wracasz ze wspaniałej podróży. Otwórz oczy i zobacz, że słońce świeci zupełnie nowym blaskiem.
Możesz tworzyć miejsca mocy i spokoju w swym umyśle, kiedy tylko przyjdzie ci na to ochota. Twoja wyobraźnia zawsze tylko czeka na znak. Wiele starożytnych kultur wiedziało, że promienie słońca, zakodowane językiem światła, niosą informacje bezpośrednio do ludzkiego umysłu, wpływając na wszystkich za pomocą subtelnego strumienia Kosmicz¬nej Inteligencji. Wierzono, że promienie światła słonecznego odżywiają wspierają świat poprzez poszerzenie umysłu oraz wzmocnienie przy¬
37
tomnej świadomości, umożliwiając włączanie nowych horyzontów zrozu¬mienia. Ludzie zawsze wiedzieli, że umysł jest narzędziem do nawigacji po rzeczywistościach.
Najważniejsze to zrozumieć, że wydarzenia pojawiające się w twoim świecie nie są wynikiem przypadkowych i nic nieznaczących działań.
Możliwość przebudzenia się i rozwoju przytomnej świadomości za¬wsze oczekuje na twoją uwagę. Każda chwila jest pełna życia i obecno¬ści Kosmicznej Inteligencji. Obserwowanie i rozważanie sytuacji z wielu punktów widzenia poszerza horyzont doświadczenia i zrozumienia, po¬dobnie jak wizyta w Egipcie i bezpośrednie obejrzenie Wielkiej Piramidy zajmuje bardziej i znaczy więcej niż zwykłe oglądanie jej zdjęć.
Wyraźnie nasilające się w waszym świecie wrzenie, dezorganizację i chaos przypisywać można z jednej strony niedawnemu przyspieszeniu tempa realizacji tajnego i długoterminowego planu kontrolowania świa¬ta za pomocą kształtowania i manipulacji ludzkim umysłem. Jednakże, zupełnie jak w przykładzie ze zdjęciami piramidy, ten punkt widzenia to jedynie pojedyncza klatka, na której ujęto tylko jedne „ramy rzeczywisto¬ści” – klatka sugerująca istnienie wielu innych. Istnieje bowiem pewien zbiorowy cel, który zbliża do siebie wielorakie punkty widzenia, zatem intencje i doświadczenia wszystkich uczestników, fizyczne i niefizyczne, należy rozważać kwestionując „wyjaśnienia” dzisiejszego świata. Plany ukryte w planach, ukrytych w kolejnych planach tworząc całe sieci in¬trygujących możliwości czasów przemian. Sytuacje i ludzie, wydający się ograniczać i kontrolować twoją rzeczywistość, mogą okazać się przydatni w realizacji wielu celów – zależnie od twojej własnej interpretacji i punk¬tu widzenia. Chęć rozważenia nowych koncepcji i pomysłów przenosi twój umysł winne, nowe obszary świadomości. Najważniejsze to zro¬zumieć, że wydarzenia pojawiające się w twoim/waszym świecie nie są wynikiem przypadkowych i nic nieznaczących działań. Wszystko dzieje się w określonym celu: ludzkość przechodzi głęboki proces budzenia się do nowych odkryć na temat natury Istnienia. Może pamiętasz, jak twoją uwagę przykuła seria jakichś zwodniczych zbieżności lub zbitka zmie¬niających życie zdarzeń? Cały kosmos połączony jest projektem dotyczą¬
38
cym istnienia – zarówno misternie dopracowanym, jak i spontanicznie swobodnym, w zakresie rozwoju i zmian. Podobnie rzecz ma się z każ¬dym z was. Parametry trójwymiarowej rzeczywistości są częścią znacz-nie większej rzeczywistości – współzależnej i ściśle powiązanej z waszym światem. Świadomość mieszkająca w wielu kształtach i rozmiarach łączy się w jedną całość, by tworzyć myślokształty i formułować pewne ogólne ustalenia, „umowy o współpracy”, które w rzeczywistości wzmocnią i we¬sprą wasz świat. Na bazie tych „umów” działasz. Wywodzisz się z ustaleń świadomości. Poszerzasz, penetrujesz i budujesz „wszystko, co jest” każ¬dym oddechem i każdą swą myślą.
Parametry każdej cywilizacji stanowią realizację idei pochodzących z duchowych obszarów zbiorowej wyobraźni wszystkich uczestników. Wyobraźnię tę wspiera powstająca w stanie rzeczywistości niefizycznej energetyczna konstrukcja – zbiorowy ideał. Potencjał energii, którą moż¬na kierować, kształtować i formować, jest nieograniczony. Cywilizacje są przejawami szerokiego wachlarza zamiarów i celów, realizowanych w oparciu o porozumienia pomiędzy ich projektantami i budowniczymi. Nie rodzisz się na tym świecie nie wniósłszy wcześniej swojego własnego wkładu w jego kształt, a żyjąc tu nieprzerwanie wpływasz na aktualną, niefizyczną strukturę ludzkiej cywilizacji, a telepatia komórkowa pozwa¬la ci wejść z nią w interakcję. Wchodzisz z nią w interakcje. Prowadzisz także telepatyczne interakcje z innymi, porozrzucanymi w czasie, struk¬turami rzeczywistości. Zarówno twoja obecna cywilizacja, jak i inne rze-czywistości, składa się z wcześniej ukształtowanej energii, umieszczonej w określonym paśmie częstotiiwości. Przypomina zatem stację radiową, która nadaje swoje audycje do odległych miejsc. Sygnały ich drgań zary¬sowują cel oraz utrzymują ciągłość wszystkich wersji rzeczywistości.
Rzeczywistość fizyczna to model twórczej współpracy, poczętej w sfe¬rze inteligencji duchowej. W niefizycznym stanie bytu zasoby świadomo¬ści organizują i planują zasiew, po czym doglądają nasion-matryc rzeczy¬wistości fizycznej. W świecie fizycznym myślokształty i wyobrażenia na temat rzeczywistości są odbierane telepatycznie ze świadomości, która tC „posianą” rzeczywistość pielęgnuje. Myśli i idee wplatają się w miria-dy innych rzeczywistości, podróżując na promieniach światła widzianych jako promienie słońca oraz w formie sygnałów kosmicznego promie¬niowania o wysokiej częstotliwości, takich jak np. niewidoczne ludzkim
39
okiem promienie gamma. Idee dotyczące metod wsparcia waszej fizycznej cywilizacji są nieustannie przenoszone z jednego wymiaru w inny za po¬mocą promieni światła. Struktury dzisiejszej ludzkiej cywilizacji: jezdnie, budynki, paliwo, wodociągi, linie komunikacyjne, systemy prawne i han¬del, szkolnictwo, rolnictwo i sztuka, są wynikiem fizycznych manifestacji owych niefizycznych nasion-matryc. Fizycznie istniejące wytwory waszej rzeczywistości tworzą pole dla badań życia ziemskiego.
Ludzka tożsamość z natury zarówno fizyczna, jak i niefizyczna, ogarnia wiele rzeczywistości, których nauczono oraz zachęcono was ignorować.
Wielkie siły kosmiczne, przenoszące i przetwarzające energie w struk¬tury cywilizacji, wpływają na każdą epokę. Ludzka tożsamość z natury zarówno fizyczna, jak i niefizyczna, ogarnia wiele rzeczywistości, których nauczono i zachęcono was ignorować.
Uwagę ludzkości od zawsze przykuwało niebo. Wiele starożytnych kultur szukało w nim potwierdzenia dla przekonania, że wszystkie formy życia mają własną świadomość, a Istnienie podlega pewnym określonym prawom kosmicznym. Życie i działanie w harmonii z owymi prawami uważano za równie naturalne i konieczne jak oddychanie. Obecność wzorców i cykli zdradzała fakt istnienia projektu rzeczywistości, co z ko¬lei narzucało istnienie jego projektanta. Właśnie z tego powodu każda kultura i cywilizacja Ziemi obserwowała i studiowała wydarzenia na nie¬bie. Uderzająco piękny i majestatyczny porządek przemarszu z udziałem Słońca, Księżyca, planet i gwiazd stanowił źródło istotnej wiedzy na te¬mat tajemnic życia, a szczególnie tej, która łamała szyfr wielowarstwowe¬go kalamburu prawdy, która brzmi: „Jako w niebie, tak i na ziemi”.
Wasi przodkowie wierzyli w przyrodzony związek pomiędzy sferą niebios, a życiem na Ziemi. Greckie słowo astro, gwiazda, stało się ele¬mentem łączącym trudną dziedzinę astronomii, wiedzy zajmującej się tak zwanym wszechświatem materialnym, istniejącym poza atmosferą Ziemi, ze sztuką astrologii, polegającą na interpretacji wpływu ciał nie¬bieskich na bieg ludzkich spraw. Korzenie tej dwuskładnikowej wiedzy sięgają daleko wstecz, do czasów Mezopotamii, krainy znajdującej się niegdyś między Tygrysem a Eufratem. To właśnie tam, już ponad 6000
40
lat temu istniały w pełni rozwinięte cywilizacje, powstałe jak za dotknię¬ciem czarodziejskiej różdżki: niemalże w jedną noc. Mezopotamia, teren dzisiejszego Iraku, uważana jest przez wielu historyków za kolebkę cywi¬lizacji. Podczas wojennej okupacji Bagdadu, starożytnej stolicy i centrum kulturowego Iraku, jaka miała miejsce latem 2003 roku, rozszalałe sza-brownictwo doprowadziło do zniszczenia i zniknięcia bezcennych arte¬faktów, dokumentujących prawie 7000 lat historii tej krainy. W świede tamtych zniszczeń da się jednak zauważyć, że – co najciekawsze – staro¬żytni mieszkańcy tego terenu spoglądali w niebo z wielkim szacunkiem i trwogą, twierdząc, iż o tajemnicach Istnienia uczyli ich bezpośrednio ci, którzy przybyli z nieba.
Planety Układu Słonecznego zaprojektowano do działania i współpra¬cy w ramach pewnego zsynchronizowanego wzorca, tworząc fundament dalszego rozwoju trwającego przez kolejne cykle czasu. Około 8 stopni po każdej ze stron ekliptyki, rocznej ścieżki Słońca po niebie, znajduje się wąska wstęga przestrzeni, umowny pas obejmujący znaki zodiaku. Ścież¬ki Słońca, Księżyca i głównych planet orbitują w tym wielkim gwiezdnym kręgu. Starożytni podzielili zodiak na dwanaście gwiazdozbiorów, a każ¬dą gwiezdną konfigurację oznaczyli jako znak astrologiczny, najczęściej postacią zwierzęcą. Zwierzęta uważano za międzywymiarowych wędrow¬ców, odbywających podróże do rzeczywistości, zatem naturalną rzeczą stało się wyróżnianie gwiazd, czyli siedzib owych rzeczywistości, nazwa¬mi szanowanych ziemskich ikon. Tworzenie map nieba oraz zaznaczanie na nich kursów planet przemierzających gwiezdne sklepienie stało się metodą, dzięki której ludzie mogli zrozumieć wielkie tajemnice życia oraz zlokalizować swe niebiańskie rodziny.
Rolę naczelną i najważniejszą odgrywa Słońce, będące przekaźnikiem informacji zakodowanych w jego świetle. Dzięki promieniom gamma, czyli promieniowaniu o wysokiej częstodiwości, Słońce przekazuje i roz¬prowadza idee oraz matryce świadomości do różnych rzeczywistości. Wo¬bec tego wasze życie ma głęboki związek z aktywnością ciał niebieskich, wyróżniającą niebo w chwili narodzin każdego z was. Kiedy Słońce wę¬druje wielkim kręgiem zodiaku, każdy dzień waszego roku oznaczony jest rnnym stopniem jego położenia w jednym z dwunastu domów znaków astrologicznych. Data oraz stopień położenia Słońca w znaku stanowią zapis lub wspomnienie wszelkich zdarzeń. Niebo jest mapą wiedzy, na
41
której każda chwila nosi energetyczny odcisk Słońca, zarys jego obecno¬ści – wyjątkowy niczym odcisk stopy na piasku. Każdy z was dobiera so¬bie określony czas narodzin, podobnie jak dzięki kwalifikacjom dobiera-cie sobie wykonywany zawód. Niektóre momenty narodzin można uznać za o wiele bardziej pomyślne od innych, jednak, aby dopasować się do przeważającego typu energii danej chwili, w twoim duchowym życiorysie muszą znaleźć się zawsze właściwe kwalifikacje i referencje.
Horoskop to mapa wyjątkowa – obraz nieba w określonym dniu, miej¬scu i czasie narodzin człowieka. Pozycję Słońca, Księżyca oraz planet, jak również znaków nad horyzontem, umieszcza się na kosmogramie (kole z zodiakiem), odkrywając w ten sposób pewien zawiły matematyczny związek, tworzący osobistą matrycę i potencjał rozwojowy każdego z was. Mapa ukazuje fizyczne, mentalne, emocjonalne i duchowe dary i wy¬zwania, a jednocześnie pozostawia swobodę rozwoju i kierunku zmian zgodnych zwolna wolą każdego człowieka. Godne zauważenia są też „węzły” – punkty przecięcia ścieżki Ziemi ze ścieżką Księżyca, tworzące tzw. „głowę i ogon niebieskiego smoka”, czyli tzw. węzeł północny i połu¬dniowy. Położenie niebieskiego smoka na kole horoskopu ma znaczenie najwyższe, ponieważ to ono wskazuje kierunek, w jakim porusza się czło¬wiek, aby wypełnić swoje osobiste przeznaczenie; pokazuje też przeszłe miejsca, z których się dany człowiek wywodzi. Rodząc się w fizycznej rze¬czywistości, odgrywasz swe życie w ramach znaku, odcisku kosmicznej energii, stanowiącego plan, zamiar i cel. Jest to plan, zamiar i cel, który każdy z was sam zaprojektował i zatwierdził.
Kroniki Stworzenia uznają Ziemię za monumentalny magazyn cen¬nych informacji, zaszyfrowanych w całych warstwach kodów genetycz¬nych ziemskiego życia organicznego; widzą w Ziemi Żyjącą Bibliotekę. Ludzka nauka entuzjastycznie dąży ku ich ujawnieniu, nie rozumiejąc jednak, gdzie ani jak powstał ich wspaniały porządek. Tymczasem wasze dziedzictwo pochodzi z gwiazd. Ileż to razy spoglądałeś nocą na niebo? Ile chwil zadumy i ile modlitw wysłałeś w niebieski firmament? Ile razy ty chciałeś zliczyć gwiazdy i zastanawiałeś się nad potęgą Słońca? Twe naj¬głębsze tęsknoty budzą uzasadniony dreszcz wspomnień, które chcą na nowo zapłonąć i przebudzić ciągłość dążenia do celu, w którym uczest¬niczy cały kosmos. Przybyliście na Ziemię, aby w ludzkim ciele zmieście tę starożytną wiedzę, zdając sobie jednocześnie sprawę, że życie tutaj
42
zaoferuje wam tak wiele możliwości i darów, jak tylko będziecie chcieć doświadczać.
Nauka rozpoznawania i odczytywania częstotliwości czy też poziomów świadomości oferuje wam zupełnie nową formę swobody i wolności.
Koncepcje materii ożywionej i nieożywionej, organicznej i nieorga¬nicznej, nie wystarczają do pełnego opisu wszystkich możliwości wszech¬świata znanego i nieznanego. Świadomość to stała, wszechobecna ener¬gia. Wszystko, co istnieje, posiada szczególną, odmienną wibrację oraz charakterystyczną częstodiwość energii – znak rozpoznawczy i swoisty manifest wyjątkowości w sferze Istnienia. Częstotliwości to wibracje energii, określane tempem swej powtarzalności. Niektóre przenikają wie¬le warstw istnienia, pokonując też to, co uważacie za czas i przestrzeń. Umiejętność wyczuwania i odczuwania oraz przekazywania energii jest naturalną funkcją człowieka jako formy istnienia, dlatego też obecne czasy wzmocnionej i przyspieszonej energii dają ci doskonałą możliwość poszerzenia umysłu poprzez rozwój i dostrojenie swego postrzegania do częstodiwości. Twoja percepcja poszerzy się, kiedy nauczysz się rozróż¬niać warstwy znaczeń i postrzegać ukryty sens życia. Pełne uczestnictwo w życiu, jak również nauka pozbawionej osądów obserwacji swych wła¬snych interakcji są kluczem do rozwoju poszerzonej świadomości. Nauka rozpoznawania i odczytywania informacji zawartych w częstodiwości lub też nauka odczytywania poziomów świadomości daje ci i twemu świa¬tu zupełnie nową formę swobody i wolności. Możliwości przebudzonego umysłu oraz korzyści z nich płynące mają jednak dla ludzkości dopiero zaświtać. Kiedy ich potencjał zostanie w pełni pojęty i wykorzystywany, ludzie zaczną rozpoznawać potężne wpływy Galaktycznego Centrum, łona Drogi Mlecznej, na życie.
Praktycznie rzecz ujmując, musisz najpierw nauczyć się zarządzać swo¬ją uwagą tu i teraz. Pozwoli ci to lepiej rozumieć język, jakim mówią czę¬stotliwości. Każda wysyła wewnętrznie generowane sygnały i wiadomości szczodrze i bez wysiłku, a obszary istnienia, które wydają się nie istnieć, nieustannie pukają do drzwi twej percepcji. Fontanny wiedzy nieustannie
V 4 w twoim wnętrzu, lecz najczęściej tego po prostu nie zauważasz.
43
Odczucia, wrażenia i wspomnienia, uzasadnione i ważne składniki świa¬domości współpracują, aby umożliwić ci odegranie najważniejszych ról w procesie budzenia się twej życiowej energii – i poszerzenie uważności oraz podłączenie się do rozleglejszej perspektywy widzenia rzeczywisto¬ści. Jesteś tutaj w ramach współpracy przy realizacji tego wspólnego celu. Role, jakie odgrywasz w życiu, są całkowicie twym własnym dziełem; sam piszesz scenariusze i sam reżyserujesz akcję, nieustannie dodając i zmie¬niając biegi zdarzeń. Twoja kreatywność nie zna granic. Cokolwiek robisz w swojej własnej wersji świata, wpływa i kieruje biegiem całej cywilizacji. Zdumiewające zmiany, które ogarniają kulę ziemską, stanowią wyraźny dowód ogromnych wstrząsów: ludzie na całym świecie, konfrontując się z ograniczeniami swobód, dziś przypominają sobie ustalone parametry możliwości wybranych jeszcze przez urodzeniem.
Zbiorowy cel ludzkości w czasach przemian wydaje się być głęboko związany z niesłychaną okazją do duchowego wzrostu i rozwoju, w któ¬rym doświadczenie bycia na Ziemi stanowi zarówno cel, jak i samą lek-cję. Na jednym z poziomów swego doświadczenia jesteś tutaj, aby uczest¬niczyć w masowym ruchu świadomości ku zbiorowej integracji pamięci. Aby podnieść stawkę w tej grze i urozmaicić owo doświadczenie, do dra¬matu wprowadzono różnego rodzaju i rozmiaru przeszkody pochodzące z wielu poziomów rzeczywistości. Każda epoka posiada ogólny plan gry, który można studiować, badać i doświadczać nielinearnie, czyli tam, gdzie cały czas wydarza się jednocześnie. Niebieskie ustawienie gwiazd i planet odgrywa definiującą rolę w procesie ustalania struktury i celu, ponieważ przekazuje wpływy energetyczne, tworzące zarys i, do pewnego stopnia, definiujące potencjał kierunków możliwości danego czasu, w jakim żyje¬cie. Ty także wybrałeś pewną tożsamość, która oparta jest o liczne talenty i umiejętności zgromadzone na podstawie innych trendów, innych czasów po to, by w pełni przyczynić się do Przemiany. Ulokowałeś się w starannie dobranym przez siebie i dla siebie życiu. Już sama decyzja bycia tutaj jest wielkim osiągnięciem, jednak zrozumienie tego, co pojawia się wokół ciebie, jest osiągnięciem jeszcze pokaźniejszym. Miliardy ludzi przybyło tu, aby odegrać rolę w wielkiej grze: rozpoznać i zapamiętać fakt, iż są stworzeniami energetycznymi, których myśli, odczucia i emocje tworzą świat takim, jaidego doświadczają. Świadome uczenie się umiejętności rozpoznawania częstodiwości, a następnie tworzenie częstodiwości przez
44
siebie pożądanych, stanowi klucz do tej gry. Zdolność odczytywania, ro¬zumienia oraz komunikowania się z energiami życia waszego środowiska stanowi cenny cel całej ludzkości.
Aby rozwinąć umiejętność świadomego odbierania i wysyłania czę¬stodiwości, musisz się nauczyć zwracać uwagę na niuanse życia. W trak¬cie poszukiwania wiedzy o sobie samym natrafisz nieuchronnie na nowe widoki na rzeczywistość. Świadomość oraz kontrola oddechu stanowią podstawę pojęcia i rozwoju wyższego umysłu, ponieważ są bardzo silnym i naturalnym sposobem łączenia wewnętrznych i zewnętrznych źródeł siły życiodajnej energii. Koncentrując swą uwagę, możesz wykorzystać własny oddech, aby się ustabilizować, wprowadzić w swe wnętrze więcej energii, pobudzić swój układ odpornościowy, aby stworzyć własne ko¬rzystne wzorce myślowe oraz odbywać podróże w głąb siebie w celu zdo¬bycia transcendentalnej wiedzy i informacji ze źródła znajdującego się poza waszym linearnym sposobem pojmowania świata. Musisz nauczyć się zwracać uwagę na to, dokąd prowadzi cię twój własny oddech, gdyż jest on potężnym narzędziem aktywizującym i umożliwiającym jak naj¬szersze wykorzystanie twego fizycznego kształtu. U wszystkich dążących do osiągnięcia wyższego stanu świadomości ćwiczenia oddechowe tworzą w ciele silny fundament, dlatego gorąco polecamy zdyscyplinowaną kon¬centrację uwagi na oddechu.
Oddychanie to metoda wymiany energii pomiędzy światem zewnętrz¬nym i wnętrzem waszych ciał. Nieważne, co robisz: czy akurat kładziesz dzieci do snu, czy prowadzisz samochód, szykujesz kolację, uprawiasz miłość, czy spieszysz się do biura, modulacja twojego wzorca oddecho¬wego zawsze pozwoli ci się ześrodkować, poszerzając tym samym zakres wykorzystania umysłu oraz poprawiając sprawność fizyczną. Już teraz poświęć kilka chwil i zauważ, w jaki sposób zazwyczaj oddychasz? Czy czujesz swój oddech? Czy słyszysz jego odgłos? Jak głęboki jest twój od¬dech? Czy twoja klatka piersiowa wykonuje jakieś ruchy? Czy oddycha¬jąc wyczuwasz niższe partie płuc? A teraz, z większą już uwagą, oczyść gardło, rozluźnij język, delikatnie rozluźnij szczękę i weź wdech – powoli, Przez nos, licząc przy tym do czterech. Poczuj jednocześnie, jak oddech wiruje w twoich nozdrzach. Posłuchaj odgłosu „wiatru w jaskini”, kie¬dy dostaje się w tylne rejony gardła. Świadomie podążaj za nim w głąb ciała. Wyobraź sobie, że twój oddech napełniony jest złotymi, tętniącymi
45
życiem spiralkami energii, które przemierzają twoją krtań, płyną w dół gardła, aż do samego dna płuc. Kiedy zakończysz wdech, zrób króciut¬ką przerwę, a potem całkowicie i dokładnie, długim wydechem, uwolnij powietrze licząc ponownie do czterech. Przed kolejnym oddechem zrób przerwę. W podobny sposób staraj się utrzymać swą uwagę czytając ten tekst. Głęboki, rytmiczny oddech uspokaja i przywraca równowagę ca¬łemu ciału. Przy drugim lub trzecim głębokim wdechu wyobraź sobie i poczuj, jak pełne życia złote spiralki energii przenikają ścianki twoich płuc i poruszają się dalej w nurcie krwi. Kiedy ożywcza energia łączy się z krwią, zauważ, jak wiruje i pędzi w kierunku twojego serca. Pozwól, aby ta skoncentrowana energia wniknęła w jego komory, a potem zobacz i poczuj, jak z twego serca wypływa i jak porusza się w twoim ciele oży¬wiona krew. Wyobraź sobie ją jako wspaniałą rubinowoczerwoną rzekę, inteligentną i pełną siły życia, spokojnie i celowo rozprowadzającą fale mocy życiodajnej energii po całym organizmie. Oddychaj dalej i ciesz się mocą swojej skoncentrowanej uwagi.
Energię oddechu możesz skupić na dowolnym obrazie, zgodnie z tym, jak chcesz się poczuć lub co wyrazić. Energia witalna jest wolna i w peł¬ni otwarta na to, by nią kierować i kształtować. Oddychając świadomie, natychmiast zmieniasz wzór częstodiwości fal mózgu na bardziej przebu¬dzoną, wchodzisz w zintegrowany stan świadomości. Ucząc się dostra¬jać i dostosowywać swoją uwagę, poszerzysz swą świadomość wachlarza częstodiwości, które pochodzą zarówno ze źródeł fizycznych, jak i niefi-zycznych, ubiegających się o twą uwagę.
Promieniowanie kosmiczne – pulsujące, świetliste energie niosące ogromne zasoby informacji przenikają jako fale elektromagnetyczne wszystko, co istnieje.
Charakter Istnienia opiera się o współpracę. Wszystko, co się dzieje na wszystkich poziomach rzeczywistości, dzieje się z określonego, ważnego powodu. Puls energii przenika przez całość Istnienia, tworząc superświa-domy kosmiczny umysł – źródło energii oraz skarbnicę wszelkiej wiedzy. Stały strumień twórczych impulsów pochodzących z kosmicznego umysłu stymuluje badanie i rozwój, otwiera nowe drogi wiodące świadomość przez Istnienie. Każde zdarzenie wiąże się z wielokrotną liczbą celów; im więk¬
46
sza jest liczba jego uczestników, tym więcej energii powstaje. Uczestnictwo myślą, słowem lub czynem wzmacnia myślokształt, posiadający poten¬cjał wprowadzenia zmiany energetycznej w kierunek obrany przez ludzką świadomość. Wynik jest określony przez natężenie emocji, które stanowi podłoże danego myślokształtu. Kiedy twoje emocje stają się obiektem ma¬nipulacji, zajęcie własnego stanowiska oraz jasne ocenienie sytuacji jest o wiele większym wyzwaniem. Potrzeba nowej, duchowo pobudzającej ko¬smicznej perspektywy, aby Ludzkość mogła w pełni zrozumieć celowość skrajnej wręcz polaryzacji cywilizowanego świata i aby go w końcu zjedno¬czyła. Wówczas stare nawyki, wzorce i uzależnienia ograniczające i zamy-kające ducha człowieka nagle popękają, przygotowując drogę dla nowego porządku umysłu opartego o globalne odrodzenie poczucia obowiązku, od¬powiedzialności i osobistego odnalezienia własnej mocy.
Światio to promieniowanie elektromagnetyczne o charakterze czą-steczkowo-falowym. Krystaliczna struktura waszych komórek chętnie reaguje na naturalne światło. Promieniowanie kosmiczne – pulsujące, świediste energie niosące ogromne zasoby informacji przenikają jako fale elektromagnetyczne wszystko, co istnieje. Ludzki mózg i układ ner¬wowy funkcjonują zarówno w rzeczywistości fizycznej, jak i niefizycznej, będąc odbiornikami szerokiego zakresu impulsów elektrycznych, które przemierzają przestrzeń i znajdują przystań na twojej planecie. Two¬je komórki nie znają spoczynku: przenoszą, tłumaczą, przekazują oraz sortują miriady częstotliwości. Sygnały lub wiadomości przenoszone są jako delikatne impulsy elektryczne za pomocą nerwów, mózgu oraz ca¬łego ciała. Będąc w stałym kontakcie z wyższą siłą kosmicznego umysłu, impulsy te przekazują swą energię do rzeczywistości fizycznej i niefizycz-nej. Ich łączność wspomagana jest promieniami słońca, mającymi moż¬liwość zmian w zależności od prędkości, jakości oraz rytmu tętniącego promieniowania słonecznego światia. Dlatego też wpływ promieniowania słonecznego na Ziemię jest różny w różnych epokach: zależy od transmi¬sji energii. Współczesna ortodoksyjna medycyna i psychologia polega na modelu umysłu złożonego z aspektu świadomego, podświadomego i nie¬świadomego, małym zainteresowaniem i uznaniem darząc jego wrodzoną łączność z umysłem kosmicznym oraz szerszymi horyzontami rzeczywi¬stości. Człowiek jest istotą wielowymiarową, a wielkie nieporozumienie co do interpretacji tego aspektu ludzkiej osobowości wywarło z biegiem
47
czasu znaczący wpływ na ludzki umysł. W ramach naturalnej reakcji na długoterminowe ograniczenia, masa myślokształtów budujących całość ludzkiej rzeczywistości zaczyna kipieć zdrowym buntem. Uwolnienie wielkiej ilości tłumionej energii psychicznej stymuluje nagłą ekspansję świadomości, która za pomocą telepatii przenika zarówno ten świat, jak i wiele innych warstw rzeczywistości.
Moc, jaką dysponuje kosmiczny lub wyższy umysł, oferuje ludziom możliwość badania nowych obszarów, nowego pogranicza. Wasz podzie¬lony na dwie półkule mózg uważany jest za główną „oczyszczalnię”, która wspomaga komunikację w rzeczywistości fizycznej, chociaż, w gruncie rze¬czy, w owej komunikacji udział bierze wiele warstw waszej fizycznej i nie-fizycznej tożsamości. Tak czy inaczej, mózg wykonuje istotne funkcje: jego prawa półkula, która zarządza lewą stroną waszych ciał, panuje nad myśle¬niem abstrakcyjnym, intuicyjnym, twórczym oraz wyobraźnią; lewa półku¬la działa racjonalnie, analitycznie, logicznie oraz zarządza prawą stroną cia¬ła. Harmonia pomiędzy nimi umożliwia uczenie się oraz pozwala w pełni zaktywizować potencjał mózgu. Działania stymulujące i rozwijające cechy każdej ze stron mózgu faktycznie ćwiczą umysł, prowadząc go do stanu zdrowej równowagi oraz wyższej inteligencji. Obie półkule zaktywizujesz powoli przenosząc wzrok z lewej do prawej strony bez poruszania głową lub w inny sposób: poklepując podczas chodu lekko unoszone w górę ko¬lana na przemian raz prawą raz lewą dłonią. Obie metody pozwolą ci rów¬noważyć półkule mózgu. Słuchanie zaś odgłosów przyrody metodą zmiany koncentracji słyszenia z lewego ucha na prawe da najlepszy rezultat!
Tradycyjnie już przyjęło się, że umysł działa w trzech podstawowych kategoriach: świadomie, podświadomie i nieświadomie, co – dla wygody twej wyobraźni – można przedstawić symbolicznie używając ziarenka zie¬lonego groszku, dużej słodkiej cebuli oraz ogromnego ziemniaka. Świado¬my umysł zawiera „ja”, które dowodzi, jest przytomne i myślące i jest tą wersją ciebie, która reżyseruje twój program, sieje nasiona, pilotuje twój samolot zamiarów w trójwymiarowej rzeczywistości. Ten świadomy umysł to ziarenko groszku – miejsce, z którego wydaje ci się, że działasz. Umysł podświadomy, czyli większa niż groszek cebula, kryje w sobie zwariowane komendy, wydawane przez świadomy umysł i przypomina ogromny konte¬ner, w którym ąkładowane są całe warstwy wszystkich twoich wspomnień. Służy on też jako olśniewająca hurtownia wiedzy na temat wielowymiaro¬
48
wych powiązań i wspomnień, które docierają tu za pomocą impulsów ma¬gnetycznych z czasów poza teraźniejszością. Ogromny ziemniak natomiast to twój umysł nieświadomy – twój osobisty, bardzo czuły wewnętrzny ra¬dar; tworzy bogatą bazę wiedzy oraz dojrzewa w ramach duchowego reko¬nesansu, czerpiąc z najgłębszych kosmicznych poziomów. Impulsy, znaki, sygnały oraz symbole odbierane z kosmicznego umysłu, który dla celów używanego tu porównania nazwijmy ogrodem, są tłumaczone do dalszego przekazu w głębinach nieświadomego umysłu.
Odbiciem stanu umysłu pojedynczej osoby jest aktywność jej mózgu, którą można zmierzyć za pomocą encefalografu. Odczyt EEG wykrywa licz¬bę cykli fal mózgowych na sekundę, odnotowuje wyjątkowe częstodiwości fal lub szczególne powtórki, wskazujące na istnienie częściej używanych wzorców myślowych. Częstotliwość, inaczej tempo występowania aktywno¬ści elektrycznej, określa różne poziomy aktywności falowej mózgu zwane beta, alfa, theta i delta. Fale beta kojarzy się z pracą świadomego umysłu; wskazują one na zwykły stan czuwania i myślenia przy najwyższym tem¬pie cykli na sekundę. Fale alfa są od nich wolniejsze, służą jako niezwykle ważne połączenie lub pomost pomiędzy falami o najwyższych częstotliwo-ściach umysłu świadomego z wiele bardziej wolniejszymi wibracjami fal typu theta i delta. Stan alfa, który porównamy do mostu wykonanego z po¬jedynczej marchewki, to łącze, do którego najłatwiej dojść za pomocą wizu¬alizacji i relaksacji: medytacja, spacer lub przebywanie na łonie natury, lub zwolnienie tempa życia choćby po to, by spokojnie delektować się filiżan¬ką herbaty, może realnie ożywić i przywrócić twą wewnętrzną równowagę. Rozluźnienie języka i delikatne puszczenie żuchwy także przestroi twoją częstotliwość z fal świadomości beta do częstodiwości alfa, co poskutkuje zwiększeniem kreatywności. Skupienie uwagi na oddechu, marzenie oraz aktywizacja zmysłów również pozwalają osiągnąć stan alfa. Przez więk¬szość czasu, w stanie alfa potrafią przebywać bawiące się dzieci, a każdy z was przechodzi przez ten stan zasypiając. Kiedy nauczysz się utrzymywać w jakby zawieszeniu, to w owym wysublimowanym stanie zauważysz, jak w twym umyśle przemieszczają się i przetasowują strumienie energii. Po przeciwnej stronie stanu alfa znajduje się stan theta, w którym nawet wol¬niejsze częstotliwości wykazują aktywność w umyśle podświadomym. Jest to stan wysoce programowalny, mieszczący w sobie głębokie, psychiczne Powiązania wykraczające poza linearny czas. W stanie delta twoje „czujni¬
49
ki” rzeczywistości są wysoce dostrojone, jednak częstotliwość ta wskazuje na stan głębokiego snu przy jednoczesnym pełnym działaniu umysłu nie¬świadomego. To właśnie umysł nieświadomy podłączony jest do pamięci umysłu kosmicznego, a umysł kosmiczny jest uruchamiany podczas jedno¬czesnego występowania wszystkie wzorców częstodiwości beta, alfa, theta i delta.
Częstotliwości elektromagnetyczne twoich myśli wplatających się w przód i w tył tkaniny czasu wywierają wpływ na inne rzeczywistości i podobne w nich kwestie.
Na przestrzeni czasu Ziemianie niezwykle twórczo korzystali z róż¬nych poziomów aktywności mózgu w celu podniesienia swych umiejęt¬ności. Wasze historie niezupełnie adekwatnie wskazują na prawdziwą esencję ludzkich osiągnięć. Kiedy jednak wszystko, co ukryte, wyjdzie na jaw, przyszłość przyniesie elektryzujące i błyskawiczne zmiany w maso¬wej psychice ludzkości. Kwestie dotąd niewypowiedziane, których umysł nieświadomy nie chciał rozpoznać ani którymi nie chciał się zajmować, wypłyną na powierzchnię zbiornika podświadomości, dając wielką szansę na zbiorowe oczyszczenie umysłu ludzkiego z nieprzetworzonych infor¬macji i emocjonalnego gruzu. Wasi przodkowie wiedli bardzo interesu¬jące życia, ich wyczyny oraz wspomnienia przechowywane w podświado¬mym oraz w nieświadomym umyśle są niczym cenny wkład w zbiorową świadomość ludzkości.
Prawdziwa wiedza, której szukasz, znajduje się wewnątrz. Wyda¬rzenia uznawane przez betaświadomy umysł za dawno minione mogą być wciąż realne i obecne i mogą dziać się równolegle, co widać jednak z wielowymiarowej perspektywy umysłu kosmicznego. Rozmaite rze¬czywistości czasoliniowe* przeplatają się i wzajemnie łączą za pomocą problemów, kwestii i lekcji zachodzących w fizycznym świecie; częstodi-wości elektromagnetyczne myśli wplatających się w przód i w tył tkaniny czasu wywierają wpływ na inne rzeczywistości i podobne w nich kwestie. Na poziomie komórkowym trwasz w wiecznym stanie natychmiastowej łączności, a istoty z innych czasów często doskonale zdają sobie sprawę
50
z tej wiecznie trwającej wymiany. Nowoczesność stoi na fundamentach masowego przekonania, że proces gromadzenia informacji ma charakter zewnętrzny… możliwe. Jednak jako ludzie jesteście naturalnie stworzeni do doświadczania rzeczywistości z pozycji wewnętrznej, z pozycji osobi¬stej mocy, co prowadzi do o wiele bardziej szczęśliwych i rozległych per¬spektyw witalności oraz twórczej ekspresji niż się obecnie wierzy.
Istnienie jest wielowarstwowym przedsięwzięciem – jest zarówno wysoce złożone, jak i odwrotnie – zupełnie proste. Zasadniczo stanowi ono doskonałe połączenie wielu częstotliwości, oparte o świadome zbio¬rowe porozumienie. Wzorce energetyczne nieprzerwanie odbijają się echem i wnikają w inne warstwy rzeczywistości, tworząc otwartą wymia¬nę sygnałów i częstodiwości. Patrząc z szerszej perspektywy, wszystkie rzeczywistości mają charakter otwarty, niczym umowy zawarte na czas nieokreślony, zatem cokolwiek robisz, jakiekolwiek postawy i działania podejmujesz, kreują częstotliwość, która stanowi nadawaną we wszyst¬kich kierunkach audycję na temat twojej istoty. Przykrywki i pretensje to jedynie forma oszustwa; jesteś tym, kim jesteś. Siebie możesz oszuki¬wać, lecz nie uda ci się oszukać czy sfałszować swojego energetycznego podpisu! Zawsze wysyłasz przekaz o sobie i o tym, kim jesteś. Dotyczy to każdego: od niemowlaka do światowego przywódcy. W obecnym stanie ludzkich spraw poziom oszustwa i kłamstwa wzniósł się już pod niebiosa, ponieważ ludzie zgubili zdolności odczytywania wibracji rzeczywistości. Ludzie nazywają to dziś „stanem wyparcia”.
Czasem tworzysz sytuacje po to, by zrealizować zamiar lub wypełnić warunki umowy podjętej jeszcze przed przybyciem tutaj. Posługiwanie się mocą zawsze wiąże się ze sprawdzianem charakteru. Osobiste wy-zwania rozwijają charakter, stymulując nowe wyżyny rozwoju emocjonal¬nego i inteligencji, podczas gdy kwestią globalną wydaje się być zbiorowe pragnienie osiągnięcia celów psychiczno-duchowych en masse. Jesteś tu, aby doświadczać dokładnie tego, czego doświadczasz; wiedząc to oraz pa¬miętając, iż wolna wola zawsze pozostawia ci wybór, możesz w nurt rzeki twego życia wprowadzić prawdziwą moc i poszerzyć jej koryto. Twoje pra¬gnienia muszą być precyzyjne, a twoje możliwości jasno określone.
Zmieniając swoje wcześniejsze nastawienia oraz oczekiwania, mo¬żesz zmienić każdą sytuację. Zmiana kąta uwagi oraz przytomny dobór myśli, mający na celu wzmocnienie pożądanego wyniku zmienią emito¬
51
waną przez ciebie częstotliwość, co, bez wątpliwości, otworzy ci drzwi do innego prawdopodobnego rozwiązania danej sytuacji. Dostrajanie rze¬czywistości lub zamierzone korzystanie z częstotliwości przypomina falę wypchniętą w przyszłość. Pokonując swoje lęki oraz przeżywając wyzwa¬nia, zbudujesz w sobie ogromną pewność oraz wytrzymałość; w pewnym sensie, im bardziej dramatyczne jest wyzwanie, przed jakim stajesz, tym większa jest twoja potencjalna zdobycz i zwrot w postaci samoumocnie-nia się. Osiągnięcia i zdobycze gromadzą się i przenikają przez warstwy rzeczywistości ze zbiorowym impetem i w zbiorowym celu, tworząc w ten sposób wielowymiarową szachownicę, której pionki, gracze, a nawet sama szachownica, dysponują określonym poziomem własnej woli. Wy¬korzystanie oraz zrozumienie, że wszelkie istnienie wynika z elektroma¬gnetycznej częstotliwości, stanowi jeden z obecnych, zbiorowych celów ludzkości. Przywołanie oraz zbadanie bogactwa wspomnień ukrytego w genach stworzy nową perspektywę dla zrozumienia zasad działania ludzkiego ciała; akceptując okoliczności wynikające z szerszej perspekty¬wy rzeczywistości dostrzeżesz, iż jest to wykonalne.
Bez względu na to, co kreujesz, twoje przekonania tworzą ukryty fundament wszystkich twoich przeżyć.
Oczywiście, można tworzyć energie niezgodne z waszym własnym do¬brem. Nie widząc wytwarzanych przez siebie energii, nie zawsze masz świa¬domość, iż nieustannie nadajesz w eter transmisję swych przekonań oraz własnej definicji rzeczywistości. Zamroczony i niejasny umysł przyciągnie do siebie taki sam rodzaj energii, gdyż nadaje „na tych samych falach”. Pa¬miętaj, twoje myśli tworzą twoją rzeczywistość, więc ilekroć znajdziesz się w obliczu niezrozumiałej sytuacji, zapytaj: „Dlaczego ja ją kreuję?”. Pytanie o przyczynę otwiera drogę dla dalszych wyjaśnień. Cały trik polega na włą¬czeniu swojej uwagi i na nauce słuchania odpowiedzi. Bez względu na to, co kreujesz, twoje przekonania tworzą ukryty fundament wszystkich two¬ich doświadczeń. Musisz zatem nauczyć się być świadomym swojej mocy wdrukowywania informacji w energie, z którymi wchodzisz w interakcje; z których korzystasz kształtując swą rzeczywistość.
Generujesz energie o częstotiiwościach opartych o swe przekonania, nastawienia i pragnienia, żyjąc jednocześnie w czasach oferujących do¬
52
datkowe pole drgań częstotliwości elektronicznych, które bombardują ludzkie środowisko. Fale o ekstraniskiej częstodiwości*, drgania elekro-magnetyczne, mikrofale, częstodiwości emitowane przez przewody wyso¬kiego napięcia, wibracje myśli innych ludzi, częstotliwości przechowywa¬ne w ziemi oraz cała mnogość wibracji wpływów kosmicznych mieszają się i łączą wokół ciebie. Ucząc się koncentracji uwagi i wyostrzając swe rozwijające się postrzeganie, stajesz się stopniowo coraz bardziej świado¬my oraz wrażliwy na napotykane wibracje i drgania, począwszy od ener¬gii pokarmów i miejsca zamieszkania, a skończywszy na energii odwie¬dzanych miejsc oraz wykonywanych działań. Kiedy twoja świadomość energetyczna wzrośnie, nauczysz się wyczuwać wszystkie częstotliwości. Zauważysz, na przykład, różnice w samopoczuciu podczas jedzenia żyw¬ności z masowej produkcji i produktów wyhodowanych czy przygotowa-nych z miłością. Rozróżnienie częstotliwości elektronicznych wymaga identycznego poziomu trzeźwości. Jeśli zdarza ci się spędzić większą część dnia na elektronicznych rozrywkach, koniecznie poświęć równą ilość czasu na pobyt na łonie przyrody. Natura jest najlepszym miejscem odzyskiwania energii oraz tworzenia własnej wewnętrznej równowagi.
Możesz wzmocnić i wprowadzić w życie pożądaną rzeczywistość, znaj¬dując czas na komunikację z podświadomym i nieświadomym poziomem swego umysłu. Po pierwsze, należy zwolnić tempo i skoncentrować się na oddechu. Delikatnie rozluźnij szczęki i odpręż język. Pozwól, aby głęboki, relaksujący, rytmiczny oddech odprężył twoje ciało i otworzył ci umysł na wyższe stany świadomości. Oddychaj głęboko i wyobrażaj sobie, jak twoje ciało jest całkowicie napełnione złotymi spiralkami energii. A teraz wyobraź sobie falę energii podobną do delikatnego wiosennego deszczu. Zobacz, jak fala obmywa cię od szczytu głowy w dół do samych stóp. Fala zmywa z ciebie wszelkie napięcia. Czujesz się świeżo i czysto – czujesz, że możesz swobodnie podążyć w głąb siebie. W twym umyśle znajduje się miejsce zwane Pokojem Odpowiedzi. Użyj swojej wyobraźni, przejdź przez most i odnajdź drogę prowadzącą do jego drzwi, które mogą znaj¬dować się w jednej z kamienic lub biur przy ruchliwej ulicy albo w domu stojącym na końcu cichej, wiejskiej drogi, lub w miejscu tak odosobnio¬nym jak gniazdo orła na klifie.
53
Pokój Odpowiedzi to twój własny projekt, zatem może znajdować się wszędzie, gdzie zdecydujesz. Poczuj silną chęć wejścia do Pokoju. Zobacz, jak stoisz przed jego drzwiami. Zapamiętaj przede wszystkim rodzaj i kolor drzwi i kształt klamki, a kiedy już dobrze je zanotujesz w wyobraźni, otwórz drzwi. Pokój Odpowiedzi jest wspaniale umeblowany, ozdobiony pięknymi materiałami, wyposażony w wygodne siedzenia; fascynujące dzieła sztu¬ki, globus, książki, kwiaty, rośliny w doniczkach oraz zastawa do herbaty sprawiają, że panuje tu ciepły, gościnny nastrój, a duże szklane drzwi wio¬dą do przepięknego ogrodu. Wejdź i rozgość się. Znajdziesz w tym Pokoju wszystko, czego potrzebujesz. Kiedy poczujesz się już jak u siebie, pomyśl o tym, czego chcesz się dowiedzieć. Rozejrzyj się i pozwól, aby wzrok twój spoczywał to tu, to tam; konsekwentnie zachowuj w pamięci to, co widzisz. Kiedy będziesz gotów (gotowa), jasno sformułuj pytanie, na które szukasz odpowiedzi. Poproś, aby w ciągu kolejnych trzech dni pojawiła się równie jasna odpowiedź na to pytanie, po czym usiądź wygodnie, poczęstuj się herbatą i napawaj spokojem twego Pokoju Wewnętrznej Wiedzy. Możesz tu przychodzić, kiedy tylko zechcesz, aby dostroić swą częstotliwość oraz zdobyć większą klarowność wiedzy o sobie i otaczającym cię świecie.
Musisz ufać, że jeśli raz zaczniesz praktykować tego rodzaju we¬wnętrzne programowanie, odpowiedzi na twoje pytania będą do ciebie przychodziły jeszcze, kiedy jesteś w Pokoju lub w jakimś innym momen¬cie w ciągu najbliższych trzech dni. Kiedy udoskonalisz się w używaniu swej wyobraźni, w naturalny sposób poszerzy się twoja swoboda kreatyw¬nego posługiwania się wewnętrznym tokiem rozumowania twej psyche, co z kolei wzmocni twą pomyślność. Twej uwagi oczekują nieograniczone możliwości; możesz oszczędzić sobie wielu wydatków i wysiłku związa¬nego z ćwiczeniem sztuki wewnętrznego autozarządzania i zawartą w niej nauką sposobów kierowania swoją uwagą. Po jakimś czasie wystarczy, że tylko pomyślisz o Pokoju Odpowiedzi, zadasz pytanie i natychmiast otrzymasz rozwiązanie. Możesz robić wszystko, co zechcesz, kiedy budu¬jesz w swym umyśle swoją rzeczywistość.
Wibracje są sprytne, zatem pamiętaj: oszukać się ich nie da.
Sygnały fal emitowane przez mózg ujawniają stan umysłu, umożli¬wiający działanie w rzeczywistości fizycznej. Możesz nauczyć się tworzyć
54
pełną częstotliwość, silną i wytrzymałą, wyraźnie ukierunkowaną. Nauka wzmacniania i odżywiania własnej wibracji spowoduje, iż twoja często¬tliwość stanie się silniejsza niż drgania innych, otaczających cię energii. Uczestnicząc w kursie wzmocnionej świadomości osobistej kieruj się zdrowym rozsądkiem. Istnieje możliwość określenia swojej indywidual¬nej wibracji, która przeniknie i przekształci toksyczną lub destrukcyjną substancję otoczenia. Obcowanie ze współczesnym, pełnym elektroni¬ki, światem i jednoczesne zachowanie własnej częstodiwości wymaga ogromnego wysiłku, a już szczególnie, jeśli mieszkasz w zasięgu pola wy¬sokiego napięcia. Musisz nauczyć się znajdować sobie miejsca z dobrymi wibracjami – najczęściej będą to miejsca, gdzie zachowano szacunek dla przyrody. Możesz nauczyć się wykraczać poza wszystko, lecz musisz także brać pod uwagę, że podejmowanie takiego wysiłku leży w waszym intere¬sie. Czasami przeprowadzka czy zmiana przyzwyczajeń to po prostu naj¬prostsze i najbardziej sensowne rozwiązanie, lecz wielu ludzi właściwie samoumartwia się energetycznie, idąc pod prąd i torując sobie drogę przez burze chaotycznych myśloksztahów, tworzonych przez innych, nadających wibracje częstodiwości własnych, negatywnych uczuć. W świecie drgań elektromagnetycznych wszystkie myśli przybierają energetyczne kształty, a uczucia są paliwem, dzięki któremu sygnały myślowe wnikają w eter. Myśli tworzą gromady i łączą się na zasadzie wzajemnego podobieństwa; białe przyciąga białe, a czarne – czarne. Wszystkie wydane komórkom myśli i polecenia wywołują zamierzony efekt, a myśli nieświadome oraz sugestie mogą mieć często wyjątkowo niszczący wpływ na ciało.
Wibracje, jakie odbierasz od innych kierowców prowadząc samo¬chód w gęstym ruchu, mogą być bardzo intensywne i przeszkadzające. Większość ludzi sądzi, że w swoim samochodzie są sami, że są odcięci od świata, lecz już sama czynność prowadzenia auta jest wysoce hipno¬tyczna i może „włączyć” odmienny stan świadomości. W tym transowym stanie umysłu myśli i odczucia każdego kierowcy są całkiem nieświado¬mie nadawane na wszystkie autostrady świata. Musisz nauczyć się kon¬centracji uwagi oraz panowania nad myślami, gdyż przyczyniasz się do powiększania zbioru myśli wypełnionych albo radością, albo rozpaczą. Kiedy jasno wiesz, czego chcesz, i kiedy pamiętasz, że potrafisz kreować każdą
pożądaną przez siebie wersję życia, możesz świadomie uwarun¬kować energię otoczenia – za pomocą swojej własnej intencji przesyła¬
55
nia odżywczych i pełnych miłości myśli do otaczających cię miejsc ak¬cji, takich jak autostrady czy obwodówki. Możesz używać swoich myśli do woli. Im częściej tę równowagę i zharmonizowanie ze środowiskiem będziesz ćwiczyć, tym większy zobaczysz efekt w postaci zmiany świata, w którym żyjesz.
Własnymi myślami, odczuciami, słowami i czynami, marzeniami i za¬miarami, życzeniami i zachowaniem nieustannie emitujesz w eter okre¬ślone wibracje. Jaki jest twój wkład w pole ludzkiego działania? A może ci, którzy wydają ci się potężniejsi od ciebie, potrafią po prostu lepiej koncen¬trować swoją energię? Nie jest prawdą, że pole energetyczne lub energia obfituje w jedno, a zauważa brak innego; pole jest jednolite i wszechobec¬ne. Pole Istnienia wypełnia Kosmiczna Inteligencja, która w kategoriach korzyści własnych pozostaje neutralna; biorąc pod uwagę szerszy obraz rzeczywistości – pojedynczy nadzorca po prostu nie istnieje. Kosmiczny Umysł jest doświadczeniem zbiorowym, wiecznie zmiennym i rozwijają¬cym się, stale przyjmującym każdy niuans doświadczenia, jakie przera¬bia i przekazuje każda forma świadomości. Korzystając z mocy własnej woli, w procesie tworzenia nowego, możliwego świata – co zresztą robisz każdą swoją myślą – generujesz wibracje myśli oraz tworzycie drgania pożądanej energii, i to właśnie jest sedno gry w wolność. Twoje zamiary określają rodzaj twoich doświadczeń, a twa reakcja określa ich wynik. Ci, którzy wybrali kłamstwo i manipulację jako sposób na życie, jeśli korzy¬stają z demonicznych ciemnych energii, aby poszerzyć swą ścieżkę, sami doświadczą wyników własnych działań. Wybór zgodny z własną wolą na¬leży zawsze tylko od ciebie samego. Bez względu na to, czy przyjmujesz na siebie osobistą odpowiedzialność za swoje kreacje czy nie, to, z czym się w życiu spotykasz, zawsze jest twoim własnym dziełem.
Wibracje są sprytne, zatem pamiętaj: nie da się ich oszukać. Wibra¬cja jest. Dla osiągnięcia prawdziwie szczerej i oryginalnej częstodiwości energetycznej konieczne jest wyrównanie umiejętności odczuwania. Z ła¬twością rozpoznasz i rozszyfrujesz oszusta w przebraniu dobrego czło¬wieka, jeśli pozbywszy się oczekiwań dostroisz się do odczuwania praw¬dziwej natury jego zamiarów. Kiedy nauczysz się odczytywać wibracje za pomocą swych odczuć, budzące niesmak energie kłamstwa i oszustwa przestaną być dla ciebie problemem. Dobrzy deszyfranci częstodiwości są zawsze bardzo uczciwi zarówno wobec samych siebie, jak i wobec innych,
56
ponieważ uczciwość i prawość to klucze, bez których tej umiejętności nie opanujesz. Im większa będzie twoja prawość, tym więcej bram wiedzy i realnych prawd istnienia poznasz. I nie da się tutaj zapisać na żadne szkolenia czy kursy: wszystko, co ma tu znaczenie, to tylko ty i twoje wła¬sne sumienie. W każdej chwili swego istnienia masz możliwość wyboru: droga górą, droga dołem, droga pośrodku. Uczciwość generuje wibrację, która mówi: „Jestem osobą prawą i honorową, można na mnie polegać, można mi zaufać; jestem rzetelną osobą”. Wszystko zależy tylko od ciebie. Im większą za bycie twórcą własnego życia odpowiedzialność zechcesz przyjąć, tym więcej prawd będziesz mógł (mogła) przyjąć i wykorzystać. Odpowiedzialność otwiera drzwi do nadania sobie całkowitego prawa do korzystania z własnej mocy.
Masz wrodzone prawo oraz obowiązek projektowania i kreowania swojego życia.
Czasy, w których żyjesz, to czasy szlachetnego i pełnego odwagi wy¬siłku, podejmowanego w imieniu wielu niezłomnie oddanych umysłów, a mającego na celu zdemaskowanie miliardów ciemnych, groźnych spi¬sków, które stanowią dowód na istnienie globalnej kontroli sprawowanej przez elitę, chcącą dominować nad światem. Z szerszej perspektywy pa¬trząc, każdy Ziemianin odgrywa określoną rolę w tej grze świadomości. Jesteś tutaj, aby wykreować wielką, dynamiczną zmianę, prowadzącą do przebudzenia do nowych prawd i nauki zaufania wobec objawień ko¬smicznego umysłu. Kiedy przestaniesz zasilać swoimi lękami bezsilności i rozpaczą masowy myślokształt, kiedy zaakceptujesz siebie jako twórcę swej własnej wibracyjnej częstotliwości, do twej dyspozycji trafi nieogra¬niczony potencjał pola twórczych energii, które samodzielnie wybierzesz. Masz wrodzone prawo oraz obowiązek projektowania i tworzenia swoje¬go życia. Możesz stworzyć bezpieczny świat, koncentrując swą uwagę na miłości. Posyłając w eter myśli przepełnione miłością, możesz kreować pokojowe współistnienie wszelkich form świadomości. Jeśli otworzysz Sle. na tę pokojową wersję rzeczywistości, ujrzysz wokół pełne harmo¬nii interakcje, przeżyjesz nowe ekscytujące przygody, odczujesz wielką synchroniczność i święty związek. W twoim obecnym byciu tutaj jest cel
57
i sens, a miejsca doświadczeń, które wybierasz do swych badań, są istot¬ne i ważne dla twojego samourzeczywistnienia.
Jesteś odpowiedzialny za dbałość i docenianie swego życia, lecz za¬nim rzeczywiście zaczniesz projektować lepszą rzeczywistość za pomocą samodzielnie wybranych częstotliwości, musisz nauczyć się nieco więcej na temat siebie oraz tego, kim sam jesteś. Większa wiedza o sobie samym nie zawsze jest łatwa i, podobnie jak decyzja o prawości, jest to kwestia indywidualnego wyboru wolnej woli. Podkreślamy raz jeszcze: przejęcie odpowiedzialności za własne życie i zrzeczenie się bycia ofiarą uwolni twoje wzorce myślowe oraz rozwiąże więzy bezsiły myślenia. Im więcej będziesz wiedzieć o sobie, im bardziej będziesz chciał ujrzeć swoje życie jako znaczący i celowy wyraz świadomości, tym większe i szersze per¬spektywy rozwoju przed tobą się pojawią. Używaj swojej twórczej ener¬gii, aby nadawać ton swoim dniom; wyobrażaj sobie fale energii: tętnią¬ce życiem, wypełnione obrazami twoich zamiarów nadawanymi w świat z rozgłośni twego serca. W pogoni za prawdą musicie chcieć badać, po¬szukiwać, kwestionować, dyskutować, debatować, słuchać, patrzeć, uczyć się i zobaczyć siebie samego oraz całe stworzenie w nowym, urzekającym świetle.
PRZYSPIESZONA ENERGIA I POSZERZENIE UMYSŁU W NANOSEKUNDZIE
iesz już, że wszystko, co wchodzi w skład Istnienia, łączy się w nieskończonej, interaktywnej sieci. My na-zywamy ją Siecią Istnienia. Stworzona z inteligentnej energii Sieć gromadzi wszelkie, zarówno wielkie, jak i małe zdarzenia, ponieważ, między innymi, ma ona nieograniczone moż¬liwości pamięciowe. Internet jest symbolicznym modelem Sieci – próba imitacji i odtworzenia nieograniczonej energii Sieci w świecie material¬nym. Jednakże, chociaż sama Sieć jest wieczna i nie wymaga opłat za serwer, to opłata aktywacyjna polega na obowiązku zapanowania nad własnym umysłem oraz poznania siebie samego, po czym można się „lo¬gować”. Wielu ziemskim cywilizacjom udało się „surfować” w wielkiej Sieci Istnienia, dzięki stworzeniu kosmicznego „linku” pomiędzy życiem na Ziemi a majestatem gwiazd.
Już w starożytności jasnowidze oraz znawcy czasu znajdowali głę¬boką przyjemność w badaniu nieba oraz postrzeganiu istnienia światów w światach wewnętrznie ze sobą połączonych oddziaływaniem gwiezd-no-planetarnych cykli działających według pankosmicznego planu. Owe cykle i ich wpływy są częścią większego planu i same zamykają w sobie liczne plany i cele. W starożytności ludzie uważali życie na Ziemi za nie¬zwykle znaczącą część kosmicznego tańca. Niektóre kultury przewidziały nawet, iż nanosekunda, okres dwudziestu pięciu lat pomiędzy rokiem 1987 a 2012, będąc najważniejszą częścią cyklu zakrojonego na dużo ^Ckszą skalę, jest właśnie tą częścią, w której ma się dokonać pełna Przemiana ludzkiej świadomości. Nanosekunda wskaże drogę wyjścia

59
z długo utrzymującego się stanu narzuconej sobie samodzielnie ignoran¬cji i pomieszania, ku początkowi złotej ery ludzkiej transformacji. Ludzie żyjący w tym czasie będą mogli wybierać z całego wachlarza możliwych przyszłości, aby przerzucić most między końcem jednej ery a początkiem kolejnej. Wiedziano, iż ludzie będą się zmieniać poddając oczyszczeniom, inicjacjom oraz przechodząc wielkie duchowe sprawdziany w czasie, gdy świat będzie się wydawał rozpadać w szwach. Cały dwudziestopięcioletni okres przyciągnie miliardy ludzi: każdy zechce być na Ziemi, ponieważ przyspieszenie energetyczne jest zdarzeniem niezwykłym, podobnym do przeżywania tysiąca lat w jednym dwudziestopięcioleciu lub do przeżycia setki wcieleń w jednym. W czasie tym osobiste i zbiorowe sprawdziany dostarczą szans na poszerzenie świadomości dotyczącej szerszej rzeczy¬wistości. Cała ludzkość będzie podejmować wiele istotnych wyborów, które określą charakter świata, którego nową wersję będziecie zamieszki¬wać po Zimowym Przesileniu w roku 2012.
Tempo i natężenie przyspieszonej energii mają trzy odmienne fazy, z których każdą zaprojektowano tak, by na poziomie komórkowym do¬strajała rozszerzającą się ludzką świadomość, kreując rytm i wzór zabawy nowymi, lekkimi wibracjami. W trakcie przyspieszenia energetycznego, okresy oddzielające jeden kryzys od drugiego ulegają skróceniu, a moż¬liwości zrozumienia, iż świat zewnętrzny jest odbiciem wewnętrznej rze¬czywistości, rosną w tempie geometrycznym. Przy poszerzonych ramach rzeczywistości za przełom można uznać spotkanie dwóch umysłów na rozdrożu możliwości – skrzyżowanie, na którym rozpoznaje się, gdzie się jest i gdzie się świadomie dokonuje najlepszego z możliwych wyboru celu wędrówki. W dwudziestopięcioleciu energetycznego przyspieszenia je¬steście poddawani zmianom wywoływanym miarowym, umiarkowanym wzrostem kosmicznego promieniowania, które towarzyszy wam w akli¬matyzacji i dostosowaniu się do kapitalnej przemiany świadomości, po którą tutaj przybyliście.
Być może zastanawiasz się nad sensem i celem tego energetycznego przyspieszenia? Przecież doprowadza ono ludzi do szaleństwa! Może py¬tasz, dlaczego ludzkie życie jest tak dalece kontrolowane przez innych? Faktycznym celem przyspieszenia jest nauczenie ludzi i wszystkich in¬nych jego uczestników wprowadzania w życie kosmicznego prawa oba¬lenia tyranii destrukcyjnych zachowań. Starożytni zrozumieli istnienie
60
praw rządzących zarówno wszechświatem, jak i wielowszechświatem, i pojęli, że wszystko, co jest, jest silnie powiązane z działaniami w nie¬biosach. Jedno z tych podstawowych praw brzmi: „Myśl tworzy rzeczy-wistość”. Kiedy wszystko wokół nabiera tempa, powyższa nauka staje się oczywista. Wszystkie myśli materializują się coraz szybciej. Kiedy nurt energii przyspiesza, w harmonii z siłami wewnętrznymi i zewnętrznymi działa naturalny, wewnętrzny proces wspomagający przyjmowanie ener¬getycznych zmian. Wybrałeś pobyt tutaj w czasie, gdy myśli będą roz¬poznawane jako narzędzia tworzenia i manifestowania się rzeczywistości w kształtach, by zakotwiczyć w tej rzeczywistości wiedzę, iż jesteś ducho¬wą istotą, istotą w pełni kierującą swoim życiem. Możliwość powiedzenia wszem i wobec: „Tak, byłem tam i przeżyłem to. Udało mi się! Zacząłem planować moje życie zgodnie z moimi najlepiej pomyślanymi zamiarami” to godne podziwu osiągnięcie w duchowym CV
Wczasach przyspieszonego strumienia energii wszystko nabiera pędu i manifestuje się z o wiele większą prędkością.
Kosmiczne zrównanie, ustawienie w linii prostej do Galaktycznego Cen¬trum umożliwia potężną transmisję energii, które wpływają na wszystko, co znajduje się na Ziemi. Ich supernatężenie nieprzerwanie wnika w waszą rzeczywistość, przyspieszając jej tok, przez co musisz być o wiele bardziej świadom swoich myśli oraz wysyłanych osobiście informacji.
Pamiętaj, że twoje myśli są emitowane w formie energii o określonych częstodiwościach. Energie pracują jak udomowiony gołąb: nauczone są dostarczać wiadomości-myśli i dosłownie wylatują z umysłów, aby po-łączyć się z tym, o czym myślicie, cokolwiek by to nie było. W czasach przyspieszonego strumienia energii wszystko nabiera tempa i manifestu¬je się z o wiele większą prędkością. Zrozumienie kosmicznych praw ma¬nifestacji jest kluczem do wszechświata. Jeśli będziesz świadom swych myśli wiedząc, iż otrzymujesz to, na czym się koncentrujesz, zaczniesz świadomie tworzyć na poziomie idei swą wymarzoną wersję życia w rze¬czywistości. Lecz jeśli przez przypadek uwierzysz w to, co ci się sprzedaje w ramach wszechobecnej kontroli myśli za pomocą mediów, podążysz za gotowym programem i będziesz wykorzystywany. W czasach przyspie¬szenia musisz myśleć i wszystko kwestionować; musisz chcieć wyczuwać
61
swoją życiową drogę dążąc do określenia licznych warstw prawdy, które określają twoją rzeczywistość.
W pierwszej fazie przemian, czyli od roku 1987 do 1996, poziom energii kosmicznej, docierającej do Ziemi przyspieszał proporcjonalnie rocznie o dziesięć razy, stopniowo cicho nabierając rozpędu i subtelnie zmieniając życie każdego z was. Spójrz przez moment wstecz, na rok 1987 – gdzie wtedy mieszkałeś? Co cię zajmowało? Co działo się w two¬im życiu? Jak bardzo byłeś zajęty? W którym miejscu drogi swych ducho-wych poszukiwań byłeś? Kim byłeś i co zaprzątało wtedy twe myśli? Jak pojmowałeś świat?
Początkowo na przyspieszający strumień energii zareagowała i od¬powiedziała względnie mała liczba osób na całej planecie; stosunkowo niewielu poczuło i podłączyło się do strumienia nowo przybywającej fali kosmicznej energii i świetlnych częstodiwości. Zaszły liczne zmia¬ny, które można uznać za wpływające na ludzkie życie: oprócz zwykłych codziennych czynności ludzki umysł przyjął delikatny siew nowego po¬ziomu świadomości. Planetarna świadomość wyczuła początki głębokich zmian i w odpowiedzi sięgnęła po nie niczym nowo narodzony cielaczek, jeszcze chwiejny i zamroczony, a gotów do życia. Pierwsze dziesięć lat przyspieszonej energii zapoczątkowało stały, stopniowy rozwój przytom¬ności masowej ogólnej świadomości ludzi. Poszerzająca się świadomość sprowokowała pojawianie się nowych i ujawnienie istniejących już inter¬pretacji, a informacja stała się towarem cennym oraz niezastąpionym. Kiedy tempo rosło, wolny i konsekwentny rozwój Internetu odzwierciedlił powstawanie połączeń na innych poziomach; nowe technologie stały się odbiciem przyspieszonej energii tych czasów. Choć ludzkie interpretacje i oczekiwania, co do tego, co się działo, bywały naiwne, to od samego po¬czątku towarzyszyło im przeogromne podniecenie. W wielu zaczynały do¬piero budzić się zmysły psychiczne oraz nowe umiejętności percepcyjne, a duchowy idealizm czasami przewyższał praktyczność, jeśli chodzi o po¬pularność. Jednak wraz z ujawnianiem coraz większej liczby informacji dotyczących prawdziwego stanu spraw o charakterze ogólnoświatowym, a szczególnie długotrwałej manipulacji wiarą i przekonaniami na temat ukrytych kosmicznych powiązań, bańka niewinności pękła, uwalniając szerszy punkt widzenia na rzeczywistość, co z kolei skłaniało do podjęcia o wiele szerzej perspektywy postrzegania własnego miejsca w kosmosie.
62
Z wielką konsekwencją, niczym bogata, majestatyczna jesienna prze¬miana listowia, miliony ludzi zaczęły powoli uświadamiać sobie, że żyją w czasach niewiarygodnych zmian, w których skład wchodzi najprawdo-podobniej niepojęte mnóstwo planów i zamiarów.
W drugiej fazie przyspieszenia, czyli w latach 1997-2006, stukrotny roczny przyrost energii stukrotnie potęgował każde doświadczenie jesz¬cze intensywniej. Kiedy wzrasta natężenie energii i za wieloma sprawami trzeba nadążać, ludzie zachwycają się nowinkami technicznymi, które mają służyć złagodzeniu narastających presji. Niektórzy mogą jednak twierdzić, iż innowacje te mają służyć osiągnięciu kontroli nad chaosem. Nieustannie nurzają się w elektronicznym bulgocie, który zarządza ich wibracjami. W okresie tym rodzi się wielki mętiik i nieporozumienie w kwestii rozpoznawania priorytetów i spraw naprawdę ważnych. Z bie¬giem czasu ci, których umysły są mądre, coraz wyraźniej dostrzegać będą, że ich myśli bardzo szybko przejawiają się w rzeczywistości. Na koniec wszyscy staną w obliczu niecodziennej kontroli rzeczywistości przez wła¬sny stan rzeczy, gdyż pojawią się nowe życiowe priorytety, z wyboru lub z braku wyboru. W tym czasie miliardy ludzi zaczną sobie uświadamiać, że nic nie jest dokładnie takie, jak się wydaje, a taka myśl będzie inicja¬cją samą w sobie i jednym z wielkich sprawdzianów tych czasów. Kiedy na arenie świata rośnie liczba burzliwych wydarzeń, nakreślona zosta¬nie niewidzialna linia, a poglądy ludzi na całym świecie ulegną polaryza¬cji, ponieważ ludzie zaczną zajmować określone stanowiska i stawać po określonej stronie w ożywionych debatach dotyczących kwestii wolności i wartości życia. Odmowa będzie wyborem tych, którzy trwają w igno¬rancji, na przekór powszechnie dostępnej wiedzy. Budzi się nowy poziom myślenia, ponieważ pionierskie umysły dążą do otwarcia przejścia na nowej granicy nieograniczonych możliwości. Ponieważ kwestie wojny i pokoju nabierają znaczenia, ludzie doznawać będą głębokich olśnień, komu zaufać, zaczną rozpoznawać wartość swej intuicji w procesie de¬cyzyjnym. W tych latach narodzi się także nowa, głęboka wiedza – gdyż kulę ziemską ożywia imponujących rozmiarów przebudzenie. Wyjątkowe Wręcz koncepcje elektryzują i wskrzeszają ludzkiego ducha, oferują wie¬lu ludziom poczucie samoumocnienia i ulgi w życiu. Nowe idee wydają Sle. pojawiać i żyć niezależnie jako zbieżność lub jak rzeki, łączące się po
63
szybkiej wiosennej odwilży. Ale nadal pośrodku tego wszystkiego nikt nie ma pewności, co do tego, „co się właściwie tutaj dzieje”.
Z początkiem roku 2007 rozpoczyna się trzecia, ostatnia faza: nowy, wielki, trzeci skok natężenia. W tym i kolejnych pięciu latach energia przyspieszy rocznie o 100.000 razy – w zasadzie wypychając wszystkich na orbitę. Ostatnie pięć lat nanosekundy to okres nieprzewidywalny, je¬śli chodzi o waszą odpowiedź na ukryte dotąd warstwy prawdy – a nie¬uchronnie wyjdą one na jaw. Z każdą mijającą chwilą twoja moc rośnie. Czy pozwolisz, aby przepłynęła ci przez palce, czy ją wykorzystasz i swe osobiste zwycięstwo dodasz do treści zapisywanej w kronikach czasu?
Masz teraz możliwość wyboru spośród niezliczonej liczby kierunków, a wyniki twoich działań będą determinowane jedynie przez stopień roz¬woju twej świadomości oraz wybór wartości, które zechcesz pielęgno¬wać. Z szerszej perspektywy wygląda to tak, jakby cały świat musiał ulec samoprzekształceniu, aby przejść przez ucho igielne. Cały dwudziesto¬pięcioletni okres jest czasem przygotowywania się na ogromne solarne zrównanie z Galaktycznym Centrum, co stanie się w trakcie Zimowego Przesilenia w roku 2012. Wszystko może wydarzyć się na tym skrzyżo¬waniu dróg czasu. Galaktyczne Centrum reprezentuje prawdę i wyróżnia się jako pierwotne źródło informacji dla całej galaktyki. Linowe zrówna¬nie planet z jego lokalizacją służy pobudzeniu istot ludzkich do urzeczy¬wistnienia wyjątkowego stanu spotęgowanej kreatywności, jak również do zmiany sposobu postrzegania rzeczywistości, a wszystko to za pomocą przekazu ogromnych ilości energii i informacji.
Każdy może ożywić wrodzoną możliwość przebudzenia się i doświadczania życia na innej, bardziej rozległej płaszczyźnie.
Możesz zapytać, czy jest możliwe, aby pojedyncze osoby mogły zmie¬niać bieg swojego życia. Twoje wierzenia i wartości określają rodzaj two¬ich doświadczeń, lecz masz swobodę oraz wolną wolę, by móc zmieniać życie i ścieżki przez nie wskazywane, kiedy tylko zechcesz. Sam określasz siebie w tej rzeczywistości; sam określasz rodzaj własnych reakcji na swoje przeżycia. Na podstawie własnych szacunków i ocen możesz zatem wysunąć się na czoło grupy lub stać cicho w kątku.
64
Wchodząc w trójwymiarową rzeczywistość niesiesz zakodowany w ko¬mórkach swego ciała wzorzec – tożsamość, którą można wyczytać z mapy położenia planet w momencie urodzin. Imię, grupa krwi, pole energetycz¬ne dają określony zarys twej osobowości i potencjału osiągnięć w danym okresie życia. Zarys ten obejmuje twoje talenty i umiejętności, lecz w ża¬den sposób nie ogranicza twego potencjału; jest raczej zbiorem narzędzi odpowiednio dobranym do tożsamości. Wolna wola umożliwia ci zawsze swobodny wybór z całego spektrum możliwości; inne prawdopodobne wersje ciebie przeżywają każdy inny możliwy wybór, którego kiedykol¬wiek dokonałeś. Polegasz na obecnej rzeczywistości, ponieważ jest odbi¬ciem twych własnych obecnych przekonań oraz stanu umysłu. Twoje ży¬cie i twoja rzeczywistość mogą być zarówno przewidywalne w kategoriach energii, które wpływają na ciebie i twoje czasy, jak i nieprzewidywalne w kategoriach twych reakcji i odpowiedzi na energie. Każdy może ożywić wewnętrzną możliwość przebudzenia się i doświadczania życia z innej, bardziej rozległej perspektywy, gdyż siły i subtelne kosmiczne energie wpływają na was już na poziomie subatomowym, mogąc inicjować nowy wgląd oraz nowe przeczucia wiodące ku zmianie kursu, według jakiego aktualnie toczy się wasze życie.
Istnienie poddawane jest koniecznemu, okresowemu – jeśli wyobra¬zisz sobie czas i przestrzeń – kreowaniu możliwości i sprzątaniu swoiste¬go rodzaju „gruzu”. Możesz pomyśleć o gruzie w kategoriach fizycznych; my jednak mówimy tu o gruzie energetycznym, a szczególnie o często¬tliwościach niższych wibracji, które napełniły łudzi fałszywymi progra¬mami na życie, dotykając środowiska ludzkiego świata zewnętrznego i wewnętrznego. Uzdrawianie wzdłuż linii czasu jest konieczne dla wy¬prostowania energetycznej plątaniny energii psychicznej i emocjonalnej w niciach DNA. Uważane za pusty śmieć fragmenty DNA są w rzeczy-wistości magazynem istotnych zapisów i kluczowych informacji. Ludzkie DNA zawiera własną sieć informacyjną, dotyczącą linii przodków każde¬go człowieka. Ciało ludzkie jest dokładnie zaprojektowanym narzędziem w pełni zdolnym do przechowywania ogromnego kolażu obrazów, wdru-kowań i osobistych wrażeń. Są one dokładnie, chwila po chwili, zapisy¬wane i przechowywane na poziomie komórkowym, przez co gromadzi się °gromna ilość tzw. wpływów poznawczych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie za pomocą naturalnego, psychicznego wpływu telepatii wię¬
65
zów krwi. Wszystkie rodziny łączą wewnętrznie silne psychiczne związki wynikające ze wspólnoty informacji i wzajemnej znajomości oraz zażyłości zawartej we krwi. Wasze komórki nieustannie komunikują stan waszego umysłu waszej genetycznej rodzinie na wszystkich ścieżkach czasu.
Kiedy sięgniesz umysłem wstecz, do życia swych przodków, aby prze¬myśleć szeroki wachlarz spostrzeżeń i doświadczeń zakodowany przez nich w twoim DNA, napotkasz wiele ciekawych pytań. Przez kilka chwil skoncentruj uwagę na swoim oddechu. Stwórz głęboki, uspokajający, rytmiczny przepływ energii życiowej płynącej w twym ciele, a sięgającej głęboko do subatomowych warstw twoich komórek. Wyobraź sobie wiru-jące, złote spiralki energii, tańczące wewnątrz oraz wokół komórek two¬jego ciała; łączące się w drobne cząsteczki i fale o olśniewającym, pełnym blasku kolorze; tworzące płynne, geometryczne kształty oraz śpiewające wysublimowanym, kojącym dźwiękiem. A teraz zapragnij, aby oddycha¬jąc otworzyć własną, osobistą linię czasu – czasolinię; oddechem włącz tę myśl w trwający w komórkach taniec. Rozluźnij się i ciesz się tą chwilą: wyobrażaj sobie, że twoi przodkowie kolejno stają przed tobą, przybywają na walne zgromadzenie członków linii krwi w odpowiedzi na twoje zapro¬szenie. Każdy z członków twej wielkiej rodziny ubrany jest inaczej. Będą do ciebie kolejno podchodzić, każdy spojrzy ci głęboko w oczy – każdy objawi ci swoje radości i smutki, emocjonujące odkrycia i ponure rozcza¬rowania, z jakich składało się życie twoich przodków. Przyjmuj te obrazy i symbole jako część rodzinnego spadku. Upewnij się, iż z wdzięcznością przyjmujesz wszystko, co jest ci pokazywane. Kiedy spotkanie dobiegnie końca, kontempluj ten obfity zbiór doświadczeń i twórczych umiejętno¬ści, wpisanych w twą istotę.
Potężne, leczące ból i rozdzielenie energie są właśnie teraz przekazywane na Ziemię wprost z Galaktycznego Centrum.
Okres od roku 1987 do 2012 lub też nanosekunda w kronikach cza¬su wymaga ponownego połączenia się z mocą źródła, mocą Galaktycz¬nego Centrum lub też Łonem Matki – przez przejęcie odpowiedzialności za oczyszczenie się ze złogów negatywnego, energetycznego gruzu bloku¬jącego waszą rzeczywistość. Nanosekunda dotyczy ostatecznej możliwo¬ści doświadczenia wyższych stanów świadomości w celu poznania, kim
66
naprawdę jesteście. Czasami taki ogromny złóg nieprzetworzonej energii zaciemnia jasność, niezbędną do ponownego połączenia się z własną głę¬boką, wewnętrzną mądrością. Kiedy zapasy zakodowanych w DNA infor¬macji dotyczą bólu i rozdzielenia i zawierają mocne przekonanie bycia ofiarą i wiarę w bezsilność, należy koniecznie przekształcić uznawane za przeszłe, lecz mające moc same w sobie, sposoby postrzegania – można tego dokonać za pomocą zrozumienia ich celu. Niesamowite znaczenie dla takiego uzdrowienia mają wydarzenia i doświadczenia, wynikające z przekonań zakodowanych w DNA, a opartych o lęki. Jeśli znaczenie oraz cel doświadczenia nie zostaną zrozumiane, to – jak mówi przysłowie – historia się powtórzy, bo lubi.
Rozległa, wielowymiarowa w swym charakterze okazja do oczysz¬czenia i uzdrowienia skażonych energii to niezwykle rzadkie wydarze¬nie w całej galaktyce. Kiedy taka unikalna, uzdrawiająca okazja ma się wydarzyć w danym miejscu, pojawia się w nim także przeogromna róż¬norodność energii przywabionych z rozmaitych połączeń. Zastrzyki ko¬smicznego promieniowania kierowane są tak, aby przyspieszyć tempo podróży dominującego rodzaju energii w określone miejsce, zatem okre¬sy przyspieszonej energii z zasady tworzą stan nadrzędnej, wyjątkowej reewaluacji, po którym następuje ustalenie nowych priorytetów dla roz¬woju tego, co jest najważniejsze na wszystkich poziomach. Wszystkich uczestników zdarzenia motywuje silne pragnienie przekształcenia swojej świadomości w inną, z o wiele wyższym poziomem przytomności. Cza¬sy uzdrawiania polegają zawsze na ponownym połączeniu fragmentów z ich wspanialszą całością za pomocą ożywienia ducha na drodze prze¬jęcia odpowiedzialności za bycie współtwórcą rzeczywistości. Potężne, leczące ból i rozdzielenie energie są właśnie teraz przekazywane na Zie-nuę wprost z Galaktycznego Centrum, otaczają i przenikają ludzkie ciała oraz jednoczą się z wami. Uzdrawiająca energia przenika całą przestrzeń kosmiczną, wnikając w wasz świat pod postacią promieni słonecznych. Koronalne wyrzuty masy przechwytują jej transmisję z Galaktycznego Centrum, by potem cisnąć ją w wasz obszar czasu i przestrzeni. Aby żyć 1 prosperować w tych nacechowanych energetycznym przyspieszeniem czasach, musisz tę energię wcielić, musisz się z nią połączyć; musi do cie-le pasować i współdziałać jak oprogramowanie w komputerze; musi ci »leżeć jak ulał”. Wszystko, co ją blokuje i nie pozwala jej przenikać przez
67
ciebie i twoje środowisko, stanie się widocznie objawione. Trzeba się bę¬dzie z tym uporać tak, jak z każdą inną przeszkodą: usunąć ją z drogi, by nie zakłócała procesu twojej osobistej przemiany.
Otwarcie czakr i zezwolenie na przepływ kosmicznych energii przez ciało całkowicie odświeży twego ducha oraz doda mocy twemu życiu.
Fale pulsujących energii są napędową siłą kosmosu. Choć może ci się wydawać, że istniejesz w formie stałej, to tak naprawdę jesteś stworzony z drgających energii, które wnikają i przenikają twe ciało niczym roztań¬czone fale światła. Struktura ludzkiego istnienia, wasz „skład”, jest o wie¬le bardziej okazały niż sądzisz. Drzwi, które znasz jako czakry, a które służą jako niefizyczne bramy prowadzące w głąb pola tożsamości, pozwa¬lają, aby subtelne siły energetyczne jak energia eteru lub też „chi” (ang. qi), lub kosmiczne promieniowanie wprowadzały albo wyprowadzały fi¬zyczne i niefizyczne wersje ciała. Istnieje siedem głównych centralnych bram skojarzonych z ciałem fizycznym oraz pięć istniejących poza jego fizycznym kształtem, a przedłużających indywidualną tożsamość przez podłączenie do siecią Istnienia, wiodące w najdalsze otchłanie kosmosu. Siedem czakr ciała fizycznego odpowiada siedmiu gruczołom układu hor¬monalnego, który kieruje wielką wewnętrzną farmakopeą enzymów i hor¬monów oraz zarządza skomplikowaną inteligencją chemiczną, ta z kolei, wespół z układem nerwowym, współorganizuje wiele funkcji ciała. Każda czakra działa jako ośrodek inteligencji, służy przetwarzaniu kosmicznej energii w świat materii fizycznej. Czakry można przestawić jako wirujący kalejdoskop koloru, światła, symboli i dźwięku.
Lekcje, jakie niesie ze sobą życie, dotyczą określonego obszaru uwagi i rozwoju, związanego z kolei z każdym z tych ośrodków energetycznych. Cała atmosfera ożywiona jest ożywczą siłą energii i jeśli twoje czakry są otwarte, ta energia będzie przez nie wpływać i wypływać, wspomagając twą twórczość mentalną, emocjonalną równowagę, zdrowie fizyczne oraz od¬nowę duchową. Twoje przekonania i nastawienia oraz własna interpretacja życia to czyimiki, które określają stopień otwarcia lub zamknięcia bram. Lęk powoduje ich kurczenie, podczas gdy oddech, piękno, miłość i śmiech je poszerzają. Otwarcie czakr wymaga zafundowania swojemu wewnętrz¬
68
nemu domowi dokładnych wiosennych porządków. Energia, która płynie przez twoje ciało, wydobędzie na światło dzienne te ukryte kwestie, które przejęły nad twoim życiem kontrolę. Mimo że zetknięcie się z tymi głęboko ukrytymi, wewnętrznymi przekonaniami może stanowić spore wyzwanie, to przynosi ono także uwolnienie się od krępujących cię ograniczeń. Nie ma zatem lepszego czasu niż obecnie, aby to zadanie wykonać. Otwarcie czakr i zgoda na to, by wypełnione wiedzą i informacjami kosmiczne ener¬gie wpłynęły w głąb twego ciała jak świeży, chłodny strumień kryształowo czystej, tętniącej życiem wody, który ostatecznie odświeży ducha i umocni twe życie, pozwoli ci w pełni dotknąć prawd tego czasu.
Pierwsza czakra, czakra podstawy, mieści się u podstawy kręgosłu¬pa i jest domem energii przypominającej ognistego węża, znanej energią kundalini. Jest ośrodkiem mocy, który oferuje podstawowe, obowiązkowe lekcje na temat waszej tożsamości i przetrwania. Ludzie potrafią spędzić całe życie borykając się z treściami lekcji opartych o nauki kojarzone z tym ośrodkiem. Pokaźne konta w bankach oraz wysokie stanowiska społeczne mogą się przydać, ale tak naprawdę twoją tożsamość określa to, jaki lub jaka jesteś, jakie związki z rodziną i przyjaciółmi tworzysz, jak i cechy, które uosabiasz. Kiedy darzysz się sam zaufaniem i miłością, pozwalasz energii wnikać w ciebie właśnie pierwszą czakrą, co poprawia twoje poczucie własnej wartości oraz przekształca pierwotny lęk przed przeżyciem w ciele fizycznym. Opanowanie energii pierwszej czakry wy¬maga ugruntowania osobistej odpowiedzialności za życie. Pojęcie lekcji odpowiadających „tematyce” każdej z czakr otwiera drogę kosmicznym energiom, umożliwiając ich połączenie się z wszystkimi ośrodkami, co z kolei łączy cię z Siecią Istnienia.
Czakra druga jest bramą twej seksualności i kreatywności. Także i w tym ośrodku ludzie spędzają większą część swojego życia, zmagając Sle. z przyswojeniem nauk udzielanych przez silnie oddziałujące tu ener-Sre. Każdy doświadcza żywiołowej siły energii seksu, lecz bardzo niewie¬lu ludzi pojmuje głębię psychicznej i fizycznej wymiany, która zachodzi Podczas zbliżenia. Ekspresja seksualna dostarcza lekcji i doświadczeń mówiących o pasji i przyjemności; łączy was z przodkami i jest ośrod¬kiem budowy rodziny. Twoja druga czakra służy jako otwór, przez który ezęstodiwości cechujące tożsamość twoją i partnera łączą się i twórczo Przeplatają. Zasadniczo, w chwilach zbliżenia seksualnego, pobierasz
69
pole energetyczne drugiej osoby. Jeśli towarzyszy temu jakiekolwiek oszu¬stwo lub brak miłości, seks może dawać ci poczucie fizycznego, emocjo¬nalnego czy mentalnego kaca, a nawet powodować osłabienie fizyczne. Seks uprawiany z miłością i szacunkiem, dzięki błogim rozkoszom, może wznieść cię do tajemnic kosmosu. Wszyscy stajecie więc przed wyzwa¬niem nauczenia się poszanowania dla energii seksualnej. Będąc w stanie nieustannego lęku dotyczącego kwestii własnego przetrwania i własnej seksualności, utkniecie w korku: będziecie przerabiać w kółko te same lekcje dwóch niższych czakr. Ponieważ druga czakra emanuje mocą życia, to właśnie tutaj bezcielesne istoty najczęściej przywiązują się do ciała fizycznego. Te niefizyczne energie będą się potem karmić energią, której boisz się posiadać, co z kolei zablokuje jej wędrówkę wzwyż kręgosłupa w celu połączenia niższych czakr z pozostałymi. Pełne otwarcie drugiej czakry wymaga od ciebie szacunku dla własnej zdolności do sprowadza¬nia życia na ziemię oraz przyjęcia odpowiedzialności za aktywność seksu¬alną. Ludzka tożsamość seksualna daje wam w fizycznej rzeczywistości moc budowania mostów miłości i duchowej świadomości łączących świat fizyczny i niefizyczny.
Trzecia czakra, inaczej czakra splotu słonecznego, działa jako ośrodek odczuwania, intuicji i siły woli, niczym taki „mózg w brzuchu”. Dostro¬jenie do czynności i rozmyślań tego ośrodka ma podstawowe znaczenie w podejmowaniu decyzji, a to dlatego że twoje ciało jest bankiem we¬wnętrznej wiedzy o życiu i wydarzeniach tego świata i światów leżących poza nim. Musisz nauczyć się zwracać uwagę na swoje ciało oraz uzna¬wać uczucia rejestrowane przez jego wnętrze. Rozpoznanie celu i funkcji trzeciej czakry pomoże szybko pojąć subtelne niuanse większości sytu¬acji, o ile honorujesz swoje uczucia i widzisz w nich cenne źródło do¬strzegania rzeczywistości.
Ośrodek serca, czyli czwarta z czakr, mieści się pośrodku ciała fizycz¬nego i lekcjami na temat inteligencji emocjonalnej równoważy wszystkie pozostałe czakry zlokalizowane powyżej i poniżej. Ośrodek ten pozwala na całkowite odcięcie się od życia albo na pełen rozkwit z wykorzystaniem współczucia. Jest to miejsce, dzięki któremu możesz poznać w innej osobie wersję samego siebie. Współczucie należy do bardzo wyrafinowanych osią¬gnięć emocjonalnych, które otwierają wasze ciało i łączą je z kosmosem na głęboko duchowym poziomie. Czasami otwarcie serca może być doświad¬
70
czeniem przerażającym: można odczuć coś na kształt utraty samokontroli, z sercem otwartym na oścież, tonąc wręcz w pełnych emfazy informacjach. Ten ośrodek wielkiej wiedzy może dostarczyć wrażeń zarówno przytiaczają-cych, jak i upojnych. Mówi się, że sercem rządzi miłość i jest tak naprawdę. Prawdziwy sprawdzian oferowany przez życie na Ziemi to możliwość prze¬kazania wszystkich doświadczeń za pomocą czakry serca, przy całkowitym wyzbyciu się osądów i uznaniu cudownej różnorodności życia. Dlatego też często czakra serca blokowana jest kultywowanym lękiem, który warun¬kuje ludzką nieufność wobec owego potężnego psychicznego połączenia. Zamknięte serce pozwala łatwiej ranić i oszukiwać innych, ponieważ połą¬czenie z całym Życiem uległo upośledzeniu. Szczególnie ważne dla otwar¬cia ośrodka serca są uczucia wdzięczności i uznania dla piękna życia.
Manipulowanie prawdą jest możliwe tylko przy jednoczesnym lęku wobec własnej mocy.
Czakra piąta, inaczej czakra gardła, to miejsce najważniejsze, po¬nieważ właśnie stąd czerpiesz twórczą moc mowy, pozwalającą wyrazić i wprowadzić w życie myśli i emocje. W tym ośrodku uczysz się lekcji dotyczącej mocy słów – poprzez wypowiadanie prawdy i wyrażanie swych pomysłów i idei. Dla utrzymania otwarcia tej czakry ważne jest rozluź¬nienie i swobodna pozycja dolnej szczęki, co ułatwia przepływ pełnego wdzięku strumienia komunikacji. Zaciśnięta szczęka oznacza ukrytą potrzebę kontroli naturalnego strumienia ekspresji. Kluczem do czakry gardła jest oddech. Koncentracja uwagi na kolejnych czakrach i miaro¬wy oddech połączony ze wsłuchaniem się w dźwięk „wiatru w jaskini” w tyle gardła otworzy twoje czakry na o wiele większą świadomość po-strzegawczą. Lekcje piątej czakry mówią o uwolnieniu się od wątpliwości i wewnętrznych zmartwień związanych z potencjalną krytyką czy potępie¬niem za otwarte wypowiedzenie swojego zdania. Manipulować prawdą można tylko wtedy, gdy sami boicie się swojej własnej mocy.
Czakra szósta, znana jako „trzecie oko”, umieszczona jest na łuku brwiowym pomiędzy oczami. Ośrodek ten ma wpływ na bardzo złożony proces chemiczny szyszynki i służy jako narzędzie otwierania świadomo¬ści na czas równoległy. Trzecie oko to brama wiodąca ku rzeczywistości niefizycznej; to bezcenne drzwi do innych światów; nieograniczone źródło
71
wiedzy. Ten ośrodek łączy się z doświadczeniem głęboko wyostrzonego postrzegania, a lekcje z nim związane obejmują pokonanie lęku przed poznawaniem tego, co postrzegają twoje wyostrzone zmysły i co pozwala dopasować się do tajemnic wyjawianych w drodze rozwoju wewnętrznego widzenia.
Szczyt ludzkiej głowy mieści siódmą czakrę, tzw. czakrę korony Ten dy¬namiczny ośrodek łączy fizyczny układ nerwowy z umysłem kosmicznym. Wasz układ nerwowy kontroluje i koordynuje wszystkie organy i struktury ciała, służąc jako odbiornik radiowy wewnętrznych i zewnętrznych sygna¬łów; w gruncie rzeczy, czakra ta rozciąga się od waszego mózgu w eter za pomocą zwiewnych wstęg złotych nici – kodowanych światłem włókien, łą¬cząc was z innymi warstwami rzeczywistości. Lekcje związane z tym ośrod¬kiem są wieloaspektowe. Zasadniczo dotyczą one utrzymania najwyższej równowagi prawości, której wymagają podróże pomiędzy rzeczywistością fizyczną i niefizyczna. Każdy ośrodek energetyczny działa w harmonii z po¬zostałymi, a otwarcie umysłu i serca na rozważenie większych możliwości dodaje natychmiast przestrzeni umożliwiającej tętniącym energiom ko¬smicznym wniknięcie w twe ciało i umocnienie twego życia.
Na zewnątrz ludzkiego ciała, daleko poza jego fizycznym kształtem ist¬nieje pięć dodatkowych ośrodków energetycznych. Te kosmiczne czakry, podobnie jak siedem czakr ciała, to tętniące kalejdoskopowe wiry koloru, światła, symboli i dźwięku, służą do postrzegania tego, kim jesteś w sto¬sunku do całości Istnienia. Do nawigacji i eksploracji czakr kosmicznych niezbędna jest twórcza wyobraźnia.
Koncepcje miast, krain i narodów służą jako wyobrażeniowe iden¬tyfikatory, pozwalające ukształtować struktury ziemskiej rzeczywistości – mapy definiują rzeczywistość, ale same nią nie są. Nie można spędzić nocy w innej części kraju jedynie wskazując na nią palcem na mapie. Bez map i oznaczeń jednak nie bylibyście w stanie rozróżniać miejsc. Po¬dobnie, do badania miejsc, które wydają się znajdować poza twym za¬sięgiem, przydaje się twórcza energia. Generalnie, na Ziemi podziwiacie kwiaty i doceniacie ich pełne przepychu piękno. Ekscytują was, zachwy¬cają i mają w sobie potężną energię życia; otwierają wasze czakry i często używa się ich jako symboli waszych najgłębszych uczuć i sentymentów. Porównanie kosmicznych, wielowymiarowych czakr do poszczególnych
72
kwiatów da ci obraz, który możesz wykorzystać do badania licznych nie-fizycznych aspektów swej tożsamości.
Czakra ósma mieści się zazwyczaj od ok. 30,5 cm do ok. 92 cm nad ciałem fizycznym i kojarzy się z lilią. Ten portal w kształcie trąbki prze¬nosi energię do pozostałych kosmicznych czakr stopniowo przekazując w dół lekkie wibracje i niczym przez lejek, kierując ich wiedzę ku wielu warstwom fizycznych i niefizycznych aspektów ciała. Zasadniczo stanowi ona niefizyczne łącze z tożsamością szerszą niż granice twego fizycznego kształtu.
Dziewiąta czakra oferuje ludzkiej świadomości wielką zdolność po¬ruszania się, a jej symbolem jest księżycowy kwiat* – jej funkcja pole¬ga na łączeniu was z wszystkim, co dzieje się pomiędzy atmosferą Ziemi a Księżycem, w tym także z potężnymi energiami przyciągania, które łą¬czą obie te sfery. Ten ośrodek energetyczny dostarcza ci perspektywy Zie¬mi z przestrzeni kosmicznej oraz poszerza twe postrzeganie w relacji do twego miejsca w kosmicznym planie życia. Dzięki niemu możesz badać czasolinie Ziemi, w których raz po razie żyjesz, a w które wpadasz niczym skoczek na trampolinie, góra – dół, góra – dół, raz uczestnicząc, innym razem obserwując złożone cuda życia.
Ośrodek dziesiąty, czakra przedstawiana jako słonecznik i znana pod nazwą czakry słońca (lub czakry solarnej), poszerza i łączy waszą świa¬domość z każdym miejscem waszego układu słonecznego, od Słońca do Plutona i dalej. Słońce uważane jest za zarządcę czy „wojewodę” wasze¬go układu: podtrzymuje i odżywia życie, dostarczając niezbędnych czę¬stodiwości świetlnych, które przekazują życiodajną energię i informacje. Ośrodek słonecznika jest też niezwykle mobilny – wykorzystuje Słońce jako punkt centralny i rozpoznaje kosmiczne informacje jako źródło twej rozwijającej się wiedzy. Na przestrzeni czasu ludzie zrównali liniowo swą świadomość ze Słońcem, aby otrzymywać inspiracje i nowe idee oraz zdobywać informacje. Czasem nawet ukrywali się przed Słońcem wie¬rząc, że może ono za pomocą swych promieni czytać w ludzkich myślach;
Księżycowy kwiat, ang. moonflower, to popularna nazwa używana względem kilku ^tnących w porze nocnej roślin, z których część posiada białe kwiaty, np. gatunki datury, w tym Datura inoxia, gatunki Ipomoea, w tym Ipomoea alba i Ipomoea tur-
mata, czy gatunki Mentzelia np. Mentzelia pumila – przypis własny tłumacza.
73
jeśli dążyli do zachowania jakichś czynów w tajemnicy przed innymi, tak, by nikt ich nie poznał, działali nocą.
Przenosząc czakrę galaktyczną w dowolne miejsce na terenie Drogi Mlecznej, twa świadomość jest zdolna zbadać całą galaktykę.
Jedenastą czakrą jest czakra galaktyczna. Najlepiej przedstawia ją czerwona róża – kwiat najbardziej przez ludzi ulubiony i znany na Ziemi jako symbol i wyraz miłości. Przenosząc czakrę galaktyczną w dowolne miejsce na terenie Drogi Mlecznej, twa świadomość jest zdolna zbadać całą galaktykę, ale ostatecznie czakra serca przywoła cię do domu, miej¬sca urodzenia wszystkiego, co przeszło przez ów portal tworzenia – do Galaktycznego Centrum. Połączenie się z inteligencją galaktyki otworzy twą świadomość na pojęcie, w jaki sposób działają skupiska światła.
Czakra dwunasta łączy istoty ludzkie z rzeczywistościami leżącymi poza waszą własną galaktyką – rozciąga twą tożsamość daleko, ku rozległym przestworzom wszechświata, uważanego za jedność zawierającą wszelkie istnienie. Czakrę wszechświata najlepiej symbolizuje purpurowy kwiat je¬żówki, którego stożek jest matematycznym cudem spirali, będącej przeja¬wem perfekcji proporcji złotego środka jako oczywistego projektu życia. We wszechświecie czas wydaje się cofać – taka interpretacja wynika z waszego aktualnego sposobu postrzegania i z przekonań na temat światła i czasu. Poprzez rozwój radioastronomii, fotografie odległych rejonów kosmosu od¬malowują wydarzenia, które ujawniły się dawno temu, dając ci możliwość podglądu zdumiewającej często przeszłości. Dwunasta czakra działa ni¬czym otwarte drzwi wiodące ku owemu terytorium przeszłości, jak również stanowi intrygujące okno, przez które można badać czas równoległy
Wszechświat jest częścią wszechświata rzeczywistości alternatywnych, czyli wielowszechświata, w którym warstwy Istnienia łączy czas równole¬gły. Aby dopełnić obrazu, dodatkowy, trzynasty ośrodek, brama do wielow¬szechświata, wyraża wszystkie pozostałe czakry. Symboliczne tajemnice wielowszechświata najlepiej oddać przez porównanie do enigmatycznego grzyba, który pojawia się w waszym świecie i znika jakby za sprawą magii-Dla spożywającego ten tajemniczy grzyb może stać się zarówno pożywną i wyśmienitą ucztą, jak i przyczyną końca życia, w przypadku nieostroż¬
74
nych smakoszy; prawie na pewno może zabrać cię w odległą i ekscytują¬cą podróż ku obszarom leżącym poza ograniczeniami ludzkiej percepcji. Wszystkie te czakry łączą cię z nieskończonym źródłem energii, abyś mógł doświadczać i badać subtelne niuanse tworzenia rzeczywistości. Jesteś od¬powiedzialny za to, aby cieszyć się i wykorzystywać ten potencjał.
A teraz wyobraź sobie, że znowu siedzisz na swojej kamiennej ław¬ce, lecz teraz na niebie świeci księżyc jak dojrzały melon; swym poły¬skującym, srebrnym światłem wytycza ścieżkę po otaczającej cię okolicy. Drzewne żabki i cykady wspólnie pracują nad kojącą symfonią melodyj¬nych, wieczornych dźwięków. Poświęć kilka chwil, aby się do nich do¬stroić: rozluźnij kark, oczyść gardło, puść wolno dolną szczękę i rozluźnij język, i wyobraź sobie, że właśnie przełykasz łyżeczkę najlepszego mio¬du, jakiego kiedykolwiek przyszło ci próbować. Miód – słodki, uwodzą¬cy nektar natury. Wyobraź sobie, że szczyt twojej głowy i twój kręgosłup unoszone są na delikatnych złotych niciach. Poczuj swój wyprostowany kręgosłup, dopasuj ułożenie miednicy tak, aby dokładnie umieścić ją na ławce niczym cenną, alabastrową misę na wspaniałym marmurowym stole. Delikatnie rozchyl usta i biorąc wdech, zauważ i poczuj gładkość oddechu, przechodzącego w dół przez nozdrza, krtań i gardło. Wyobraź sobie, jak twój oddech dociera do samego dna płuc niczym potężna rzeka, spadająca kaskadą z urwiska do siedmiu oddzielnych półek wodospadów. U stóp każdego z wodospadów woda wiruje i kłębi się, nim spadnie dalej, by rozpocząć podróż w jeszcze niższe rejony. Czujesz orzeźwiającą mgieł¬kę drobinek wody rozbitej o skały i wyczuwasz przepływ energii mocy twojego oddechu – czujesz piękno życia. Zanurz się kolejno w każdym stawie: popływaj sobie swawolnie, a potem radośnie wynurz się, połóż na wodzie, niech cię unosi. Usłysz dźwięk życia i rozkoszuj się gładką, płyn¬ną podróżą twego oddechu, który upiększa twój stan umysłu poczuciem bezpieczeństwa, radości i harmonii.
Kierując podróżującym jeszcze głębiej oddechem, wyobraź sobie, że ten sam stan radosnej, łatwej gracji ogarnia jednocześnie wszystkie czakry twojego ciała, począwszy od czubka twojej głowy, w dół do czakry pod¬stawy. Wykorzystaj swój skoncentrowany oddech, aby skierować energię do swoich czakr i zagłębiać się w każdą coraz bardziej. Wyobraź sobie kitujące spirale koloru, tańczące wokół każdego wiru; energia oczyszcza d°m, wymiata nagromadzone latami pajęczyny – każda czakra jest od¬
75
świeżona i błyszcząca, niczym powoli obracający się kalejdoskop koloru, dźwięku i światła. A teraz skieruj swoją uwagę na stopy i wyślij energe¬tyczny wir pod podeszwy stóp, zakotwiczając ją w Ziemi. Po chwili zacznij przesuwać wirujące spirale w górę nóg, a potem z powrotem do pierwszej czakry, gdzie wiruje wokół najgłębszego stawu leżącego u podstaw two¬jego kręgosłupa. Przenieś wirującą energię dalej, w górę ciała. Zobacz, jak obraca się w każdym kolejnym wirze, uwalniając cały nagromadzo¬ny w nim gruz, rozpuszczając blokady i przeszkody. Rób tak, aż dotrzesz do szczytu głowy. Jeśli jakiś ośrodek energetycznej inteligencji opiera się oczyszczeniu i odblokowaniu, porozmawiaj z nim i zapytaj, dlaczego nie chce oczyszczenia. Skoncentruj się i słuchaj. Jeżeli sytuacja, której się trzymasz, nie jest już dłużej zgodna z twoim najwyższym dobrem, uznaj funkcje, które pełniła, wyraź wdzięczność i szacunek wobec związanej z nią części twoich doświadczeń, po czym z miłością zaproś ją do zajęcia wyższego miejsca, którego celem jest twoja wielowymiarowa tożsamość.
Teraz wyobraź sobie świedisty diadem, spoczywający na szczycie twej głowy, promieniujący kosmicznymi wzorami. Twoja twarz jest spokojna, cicha, pełna wiedzy i mądrości. Twoje pięć kosmicznych czakr to mie-szanka cudów, tętniących życiem w szeroko otwartych perspektywach wspaniale fosforyzujących kolorów, lekko unoszących się ksztahów oraz niezrównanie pięknych zmysłowych dźwięków. Odczuwasz teraz celowość wzorców energetycznych, łączących szczyt twojej głowy z siecią Istnie¬nia, przemierzających rzeczywistości sięgające daleko dalej poza znany ci wszechświat, tworzących sklepienia magicznych tajemnic wielowszech¬świata. Wzory te bez trudu wyłaniają się w tańcu radości jako eteryczne wiry i spirale pełne niezliczonych warstw świeżej, słodkiej energii. Mie¬szają się w twym ciele fizycznym, wnikają i wypływają z wszystkich czakr. Czujesz się superdoładowany, superoświecony, twoja percepcja rozszerza się i sięgasz daleko poza swe ciało fizyczne. Twój świedisty diadem dzia¬ła niczym antena, która ściąga energię przekazywaną z twoich czakr ko¬smicznych. Ozdób ten obraz pięknem bezcennych klejnotów w trzynastu wyjątkowych wzorach świada twojego własnego projektu – te układy po¬służą ci za istotne symbole twego uczestnictwa w wielkim przedstawieniu przemiany ludzkości.
Przypomnij sobie, że bierzesz udział w wielowymiarowej grze, polega¬jącej na zapamiętywaniu i integracji wielu wspomnień. Niech twe zamiary
76
i życzenia tego, jak chcesz pokierować kosmicznymi energiami, aby pod¬nieść jakość swojego życia, będą klarowne. A teraz, bezpośrednio przed sobą, zobacz linię wyznaczoną złotą nicią – wyciągnij dłoń, dotknij nici, a poprowadzi cię z powrotem do obecnej wersji rzeczywistości.
Możesz ujrzeć pojawiające się symbole i obrazy, które są wskazówkami
1 wiadomościami z głębin twojej istoty na temat ważnych, podstawowych kwestii – leżą w zasięgu ręki. Zachowanie cierpliwości i proste pozwolenie na to, by powoli zapełniały się nimi luki w pamięci i postrzeganiu tworzy intrygujące wręcz łącze, które może rozwinąć nić rozpoznania pomiędzy twoją linią genetyczną a innymi żywotami. Nie spiesz się, aby te symbole analizować i nie nalegaj na natychmiastową odpowiedź. Najpierw zrów¬noważ prawą i lewą półkulę, obcuj z naturą, daj ciału i umysłowi trochę czasu na przyjęcie tych odkryć.
Ufaj swoim doświadczeniom. Wydarzenia nie są z natury sztywne; każde zdarzenie, badane i ponownie odkrywane w czasie równoległym nabiera znaczenia i formatu. Zawsze proś o ukazanie najwyższego celu każdego zdarzenia, jak również rozwiązań, które daną sytuację uleczą. Przyjęcie odpowiedzialności za swoje kreacje oraz uszanowanie wiedzy swego ciała to dwie podstawowe wartości, które są potrzebne do prze¬robienia lekcji przyspieszonej energii. Pamiętaj, przyspieszona energia skraca odstęp czasowy, jaki dzieli myśl od jej manifestacji, wyprowadza¬jąc na pierwszą linię twych doświadczeń dokładnie to, na czym się kon¬centrujesz. Łatwo zatem przewidzieć, że życie wyolbrzymi wszystko, co ma zostać zauważone i zrozumiane, a w idealnym założeniu, ludzkość zda sobie sprawę doświadczając z pierwszej ręki, iż to myśli tworzą rze¬czywistość. Ci, którzy odmówią zmian oraz zamkną się na poszerzenie świadomości, mogą napotkać wiele trudnych życiowych scenariuszy. Od¬cinanie się od nowych możliwości osobistego wzrostu i przemiany może Powodować, że ludzie czują się obezwładnieni i fizycznie przeciążeni, zmęczeni emocjonalnie, mentalnie i duchowo. W obecnych czasach in¬teresy i działania związane z pracą, rodziną i życiem osiągną nowy pułap znaczeń, a sposób, w jaki zareagujesz na swoje kreacje, będzie prawdziwą demonstracją twego charakteru. Pragnienie stania się bardziej świado¬mym swych myśli i nastawień pomoże ci rozwinąć uwagę, co umożliwi
2 kolei łatwe skoncentrowanie swoich życiowych zamiarów. Zdarzenia, w których uczestniczysz, wskażą na to wyraźnie. Dokładna wiedza na te¬
77
mat tego, co jest ci dostępne, jest bardzo ważna, ponieważ zawsze wytwa¬rza silne wibracje w polu energetycznym.
Warstwy wielorakich rzeczywistości dzielą z wami tę samą przestrzeń, wpływając na wasze trójwymiarowe działania za pomocą rozległej wymiany symboli.
Nowe okoliczności wymagają nowych obrazów rzeczywistości. My proponujemy spojrzenie z innej perspektywy na czasy, w których żyjesz, by rozwinąć ludzką wyobraźnię i poszerzyć wasze horyzonty myślowe na ujawnienie prawdy o wielowymiarowym istnieniu człowieka. Powiązania z wieloma odmiennymi żywotami splatają się w jedną tkaninę, gdy kształty waszej świadomości, porozrzucane w korytarzach czasu, odpowiadają na sygnały wyższej świadomości, emanującej z aktualnego „plastra” czasu. Warstwy wielorakich rzeczywistości dzielą z ludźmi tę samą przestrzeń, wpływając na wasze trójwymiarowe działania za pomocą rozległej wymia¬ny symboli, podczas gdy wasz świadomy umysł jest najczęściej zupełnie nieświadomy trwającego stanu telepatycznej komunikacji. Wasza forma biologiczna oparta jest o naturalnie wbudowaną ludzką technologię. Jest ona w pełni wyposażona w zdolności intuicyjne i pozazmysłowe, służące dostrzeżeniu wielu aspektów rzeczywistości, która istnieje poza ramami materialistycznej, linearnej perspektywy czasu i przestrzeni.
Z ludzkiego punktu widzenia, w świecie materii symbole stanowią podstawowy środek badania i interpretacji życia. Symbole przedstawiają idee – słowa, numery, dźwięki, kolory, znaki, kształty i światła – oraz sta¬nowią narzędzia i metody wyrażenia informacji i metafor, służących zro¬zumieniu rzeczywistości. Naszym zamiarem jest przedstawienie takich metafor rzeczywistości, które pomogłyby ci wspiąć się po drabinie świa¬domości dla zdobycia lepszego punktu widokowego, umożliwiającego uj¬rzenie celowości dwudziestopięciolecia transformacji i zmian. Do ciebie jednak należy to, jak zinterpretujesz te symbole, choć najlepsza rada, jaką możemy dać, to byś nie tworzył ze swych myśli żadnych scementowanych prefabrykatów – mogą zmienić się w więzienie.
Nanosekunda oferuje ci nową wiedzę o naturze Istnienia, a cała ludz¬kość stoi przed wyzwaniem: przygotować w kształcie fizycznym miejsce na energie. Energie bez trudu się weń wślizgną, lecz musisz chcieć zmian,
78
otworzyć umysł na ich przyjęcie i dostosowanie. Transmisje z Galaktyczne¬go Centrum są dla ludzi jak niewiarygodne zastrzyki energii, która wyzwała głęboko ukryte prawdy i pobudzają nowe, ekscytujące poziomy kreatywno¬ści. Jej celem jest wspieranie życia, a jej przeznaczeniem – odczuwalność i przyswajalność. Jeśli napotka blokadę, zacznie gromadzić się i tworzyć nacisk wewnątrz i wokół zablokowanego obszaru, skupiając się głównie na otwarciu oraz rozplataniu supła, który tworzy daną zawadę. Kurczowe trzymanie się interpretacji życia opartej o ból, lęk i niepokój, nieuchronnie wykreuje w was jeszcze więcej oporu. Kiedy odrzucasz sprzyjającą ci zmia¬nę i nie chcesz otworzyć drzwi do samodoskonalenia się, tworzysz blokadę wobec nowego programu energetycznego. Nasilone galaktyczne transmisje są niczym energetyczna burza z piorunami: odświeżają i ożywiają, jeśli są ku temu warunki, lub też niszczą obszary, które nie potrafią przyjąć bo¬gactwa mocy natury i burzy Galaktycznie ukierunkowana energia posia¬da ogromną moc umocnienia każdego mieszkańca Ziemi i ma zdolność ogarnięcia twojej własnej i grupowej świadomości twojej planety jak jednej kosmicznej rodziny. Połączenie się z Galaktycznym Centrum oznacza po¬łączenie z energią, która karmi, która jest prawdziwa, czuła, ma wolę i jest pełna współczucia; jest opiekuńcza i nieustająco wspierająca – najwyższa postać Bogini Galaktyki. Jeśli będziesz umiał lub umiała przyjąć tę energię jako własną, zbliżysz się do wiedzy o tym, kim jesteś.
Im częściej będziesz korzystać z programu nowej energii, jakiej dostar¬cza nanosekunda, tym łatwiej ci będzie przyjąć do wiadomości istnienie szerszej rzeczywistości. Nowy stosunek do sytuaq’i pozwoli ci odkryć wiele nowych rozwiązań. Uczucie odprężenia, spokoju, klarownych intencji, sa¬moakceptacji, miłości oraz radosnej chęci życia pełną piersią to właśnie środowisko, które ona dla ciebie stworzy. Jeśli jednak uwarunkujesz swo¬ja rzeczywistość zmartwieniami, będziesz tworzyć jeden kłopot za dru-gun. Tak, jak w przypadku każdej innej negatywnej ekspresji, zablokuje to przepływ energii w ciele. Projektowanie zmartwień ma bardzo potężną oraz uporczywą częstotliwość, która łatwo przenosi wiadomości dotyczące oczekiwania wyniknięcia problemów. Spróbuj zbadać przyczyny wszelkich Kad stojących na drodze lub spowalniających twój rozwój i zapytaj sie-^ -Co mnie właściwie tak naprawdę martwi? Czego się tak naprawdę J? zmienić? Czego się tak kurczowo trzymam, choć należałoby się od tego aa^- ■ Często zauważysz, że są to stare problemy, które wleczesz ze
79
sobą z wcielenia na wcielenie, wciąż szukając harmonijnego rozwiązania. Cokolwiek, według ciebie, problemy te pokazują, i tak w końcu poznasz ich szerszy obraz. Przyjmij więc wobec takiej sytuacji pozycję neutralną i zaak¬ceptuj znaczenie zablokowanej energii, prosząc o jego ujawnienie. Uwolnij się od emocjonalnych więzów i powiązań z wynikiem sytuacji i po prostu pozwól sobie dostrzec ukazywane ci pełne znaczeń związki i ich pozytywną celowość. Możesz zmieniać wynik, skutek czy rezultat z przeszłości i jego skutki czy efekty w teraźniejszości i przyszłości, patrząc na wydarzenia z innego punktu widzenia! Nowe horyzonty to wyzwolenie z interpretaq’i, które wcześniej krępowały twego ducha.
Celem nanosekundy jest oczyszczenie ludzkiego genomu z pełnego uwarunkowań lęku przed własną mocą.
Każdy z was dźwiga balast emocjonalnych wspomnień, który wpływa na życie w sposób niezwykle dogłębny. Czasem nieoczekiwanie bolesne rany i nierozstrzygnięte kwestie stają się częścią genetycznego spadku. Celem nanosekundy jest oczyszczenie ludzkiego genomu z pełnego uwa¬runkowań łęku przed własną mocą. W Czasach Przemian nasilą się kon¬frontacje pomiędzy ogółem a próbującymi kontrolować wiedzę i cenzu¬rować prawdę. Oszałamiający poziom konsumpcji doświadczany przez ludzkość to dopiero początek kłębka… Coraz więcej ludzi zdobywa się na odwagę mówienia prawdy – chcą dzielić się nią z innymi, ponieważ po¬trafią rozpoznać w lęku narzędzie kontroli. Strach to gruz, który blokuje wasz obszar rzeczywistości; który tworzy najbardziej toksyczne dla Ziemi i jej mieszkańców odpady. Lęk gromadzony tysiące tysięcy lat musi zostać uwolniony i przekształcony. Zbiorowe niepojmowanie charakteru Istnie¬nia spowodowało, że ludzie odczuwają wstyd, poczucie winy, smutek, beznadzieję i rozpacz – dokładnie te emocje, które blokują przepływ wi¬talnej energii oraz wypierają się kosmicznego umysłu. Nierozstrzygnięte problemy gromadzą się z wcielenia na wcielenie. Raz za razem, do starych lekcji powstają nowe scenariusze, i tak aż do osiągnięcia zrozumienia.
Rozgrywające się równolegle w wielu rzeczywistościach, misternie utkane dramaty czekają na harmonijne zakończenia. Coraz częściej wyda¬rzenia te nie mają sensu dla przeżywających je, złapanych w nieprzerwani pętię powtórek. Ludzie myślą, że zaczęli tracić zmysły widząc zakłócenia
80
czy przeszkody w postaci informacji zwrotnej z innych, powiązanych z tym samym problemem, linii czasu. W naturalny dla siebie sposób umysł ludz¬ki dąży zawsze ku stanowi zintegrowanej całości – chce te wpływy zrówno¬ważyć i wypracować rozwiązanie. Ufając ciału, zawsze działa z nim w sub¬telnej współpracy, nadając mocy ludzkiemu życiu. Współczesna medycyna zachodnia nie obejmuje obszaru leczenia opartego o współpracę ciało–umysł, co skutkuje rozszalałym nadużywaniem leków farmaceutycznych postrzeganym jako dobre rozwiązanie dla każdej choroby, a w istocie je¬dynie zaprzeczającym i zaciemniającym wewnętrzną inteligencję ciała. Pa¬trząc z innej perspektywy, ogromny wzrost uzależnienia od farmaceutyków traci sens: używacie trucizn do rzekomego uzdrowienia ciała. Nadużycie leków w walce z problemami, jakie niesie samo życie, jest znakiem ostrze¬gawczym, że właśnie dzieje się coś o najwyższym znaczeniu. Ludzie wy¬bierają leki, aby to ostrzeżenie zablokować. Doświadczanie rzeczywistości wielowymiarowych umieszczone jest generalnie poza zestawem powszech¬nie panujących w waszym świecie przekonań, zatem wielu ludzi nie zna postaw, dzięki którym mogłoby ten proces zrozumieć. Poszerzony o nowy wgląd ludzki umysł jest absolutnie zdolny do rozszerzenia się na nowe ob¬szary rzeczywistości, a wyzwaniem, jakie stoi przed tobą w ramach aktual¬nej wersji gry w życie, jest rozpoznanie nowego celu leżącego daleko poza granicami naukowych i religijnych przekonań.
Proponujemy ci inne spojrzenie na obecne czasy – spojrzenie z per¬spektywy kosmicznej. Chcemy wesprzeć cię w procesie rozwoju umysłu, abyś mógł sięgnąć po możliwość odczuwania wzorców celu, jakie prze-jawiają się w twym życiu. Dogodne okazje do wzmocnienia swego życia i znalezienia inspiracji istnieją w każdej chwili, ponieważ przyspieszona energia oferuje wszystkim uczestnikom gry nieskończone możliwości. Zastanów się przez kilka chwil nad znaczeniem swojego własnego życia. Jaki głębszy ceł wyłania się na powierzchnię? Jakie wspomnienia budzą Sle. w świetle twojego świadomego umysłu? To, jak dojrzała jest twa świa¬domość w czasach zmian, ma żywotne znaczenie dla twego duchowego rozwoju, zatem przemyśl, czym tak naprawdę zadrukowujesz pole ener¬getyczne. Na jakiej częstodiwości nadajesz swoje informacje? Czy wysy-k sygnały jasnych zamiarów, czy może twój przekaz zaciemnia nastrój c^ZS^n°ści i braku inspiracji? Pamiętaj, że bardzo ważny, pierwszorzędny
obecnych czasów przyspieszenia to oczyszczenie z wibracji lęku.
81
Zrozumienie witalnej energii i opanowanie umiejętności naznaczania myśli czystymi intencjami uznano w Sieci Istnienia za formę najwyższego ćwiczenia, czegoś, co niektórzy zwą „starą magią”. Dla czasów, w jakich żyjesz, stanowią one najwyższy link z trzeźwym, praktycznym i znaczącym przeżywaniem życia. Z wiedzy tej będą mogli skorzystać tylko ci, którzy wy¬biorą budowanie prawdopodobnego świata, opartego o nowe zasady zrozu¬mienia rzeczywistości. Idealnie, wiele prawdopodobnych światów zjedno¬czy się dzięki wibracji w czasie twego odkrywania i uzmysławiania sobie, że jesteś nierozłączną częścią rozległego pola witalnej energii kosmicznej. Twa wibracja jest wyjątkowa, jest niczym podpis. Kiedy przebudzisz się i po-szerzysz swoje normy świadomości, automatycznie wniesiesz swój wkład w drgającą, wpływającą na zbiorową świadomość Sieć – wkład w postaci własnej nowo odnalezionej wibracji osobistej odpowiedzialności.
Chciej używać umysłu i ciała w sposób nowy, niezwykły sposób, ponie¬waż chwila ogromnej prawdy nabiera rozpędu dla danej jaźni tylko raz; ufaj swojemu wkładowi w ten proces. Chciej rozpoznawać życiowe gry, aby przysłużyć się ogólnemu, pozytywnemu celowi. Przejmij kontrolę nad swo¬im życiem. Przed tobą wiele tajemnic do zrozumienia i wiele ekscytujących przygód Mamy nadzieję, że ludzkość dorasta do rangi zadania, jakim jest reinterpretacja istnienia i zachowania związku ze „stacją początkową” przy jednoczesnym ugruntowaniu wielowymiarowej wiedzy i mądrości w ludz¬kim ciele. Powody, dla których istoty z innych wymiarów kierują tak wiele uwagi na wasz świat, są liczne. Dla nich też siły sprawujące kontrolę nad waszym światem starają się odwrócić waszą uwagę oraz zarządzać każdym niuansem waszego myślenia: chcą powstrzymać was od zrozumienia tego, co dzieje się wewnątrz. Zatem kochaj siebie samego takim, jakim jesteś, a jednocześnie rozwijaj swoją kreatywność wiarą w nieograniczone moż¬liwości wzrostu w drodze osobistej przemiany. Proponujemy ci: inwestuj w siebie, ponieważ w Sieci Istnienia wszyscy jesteśmy jednością.
Aby zarządzać przyspieszonymi energiami, wyluzuj, zwolnij tempo, śmiej się, pozwól sobie na luksus radości życia.
Obierz swój kurs już teraz, Drogi Przyjacielu, Droga Przyjaciółko, i wyraź zamiar spokojnego żeglowania z wiatrem zmian, bezpiecznie, bez zaległości, na pełnych żaglach i równym sterze. Pamiętaj, że nano¬
82
sekunda to samoumocnienie, to czas na dodanie mocy i inspiracji wła¬snemu życiu, własnego doświadczenia stanów wyższej świadomości. Aby zarządzać przyspieszonymi energiami, wyluzuj, zwolnij tempo, śmiej się i pozwól sobie na luksus radości życia. Śmiech rozwiewa mgłę i jest kluczem do fizycznego kształtu: utrzymuje cię w młodości, jednoczy twe komórki, otwiera twoje czakry na większy przepływ energii. Dobry hu¬mor aktywizuje ciało, tworząc uczucie łatwości i dobrobytu; zmartwienia
1 biedy zostaną uwolnione i odejdą w niepamięć przez śmiech i zabawę, przez otwarcie się na kreatywnie innowacyjną mądrość. Ludzie, którzy się śmieją, widzą na wskroś rzeczy, zatem wybieraj serdeczny śmiech do łez, pozytywny humor, niż siedzenie przed „maszyną dnia sądnego” – telewi¬zorem. Szybkie tempo życia i wieczne zapracowanie odciąga cię od praw¬dziwego obcowania z własną mocą. Pozwól, niech się dzieje! Duchowy świat odkryje się przed tobą, kiedy na to pozwolisz. Twoją witalność naj¬lepiej wspiera przyroda, zatem spaceruj dla przyjemności i zwracaj uwa¬gę na to, jak ptaki i inne stworzenia reagują na twoją obecność (np. zmie¬niają ton i wysokość śpiewu). Zwierzęta potrafią zawsze odczytać twoją wibrację, więc jeśli chcesz umocnić swe życie, a one to wyczują, nagrodzą cię specjalnie dla ciebie przygotowanymi melodiami, które zrównoważą twoje czakry i pomogą dostroić ciało. Pobyt na łonie natury pomoże ci przywrócić naturalną zdolność wdzięczności dla przyrody, w zamian, za co doświadczysz otwarcia czakr na jej harmonię i równowagę.
Na każdą sytuację zawsze można spojrzeć z bardzo wielu punktów widzenia. Kluczem jest tutaj, o czym zapewne też wiesz, słowo „perspek¬tywa”. Poszerzając swoje postrzeganie, zaczniesz działać w innym pro-gramie rzeczywistości. Wiele form inteligencji pochodzących z miejsc,
2 którymi jesteś związany, przybywa tutaj, aby uczestniczyć w procesie przekształcania świadomości. Twoja wibracja wynika z wartości, które wyznajesz, a wartości te z kolei wyrastają z wyborów, jakich dokonu¬jesz w procesie rozwoju własnego kodeksu cywilnomoralnego, w trakcie Energetycznej Gry w Istnienie. Jak kosmos długi i szeroki, wszyscy dąży¬my do osiągnięcia wibracji mądrości oraz odpowiedniego wykorzystania wibracji miłości. Obecne czasy wiążą się z nieustannym generowaniem mdywidualnych oraz zbiorowych częstodiwości, które wpływają na ca-0 c Istnienia, ponieważ nauczywszy się odczytywać wibracje i rozumieć sw°je czyny, zmienicie wszystkie parametry życia.
83
INTYMNY TANIEC UCZUĆ I PRZEKONAŃ

Ł 2
stnieje wiele sposobów pojmowania życia. To, jak interpre¬tujesz swoje miejsce w świecie, zależy od tego, w co zdecy¬dowałeś się wierzyć. Aby odnaleźć swą moc, musisz speł¬nić pewien wymóg, a mianowicie zrozumieć swoje osobiste
przekonania oraz przekonania zbiorowe. Jesteś tym, kim jesteś i dokład¬nie tam, gdzie jesteś, ponieważ w to właśnie wierzysz i masz właśnie takie przekonanie na temat siebie i swojego miejsca w świecie. Przekonania są fundamentem wszelkich waszych doświadczeń. A jakie one właściwie są? Skąd pochodzą? Przekonania dotyczą zazwyczaj ludzkiej mocy spraw¬czej, mocy kreacji, i mogą ujawniać sposób, w jaki każdy z was gospoda¬ruje swoją energią. Przekonania to twoje własne decyzje i ustalenia od¬nośnie rzeczywistości, które stanowią rosnący z czasem wewnętrzny zbiór niewidzialnych elementów, cegiełek do budowy koncepcji samego siebie w związku z postrzeganym przez siebie własnym miejscem w Sieci Istnie¬nia, wykonanych z twej własnej interpretacji rzeczywistości. Przekonania są programami, o które ludzie oparli i nadal opierają swe życiowe do¬świadczenia. Ujawniają one także sposób, w jaki personinkujecie swoje wybory, oraz określają warunki, które wybieracie na dokonanie własnych wpisów w treść siły życiodajnej energii, pozwalającej na manifestowanie się myśli. Przyjrzawszy się dobrze swemu życiu i ty zobaczysz wyjątkowe, kreatywne wyniki własnego, wewnętrznego programowania.
Każdy dźwiga swój balast przekonań pochodzących z wielu źródeł. Genetyczna ‚spuścizna, skłonności rodzinne, doświadczenia z dzieciń¬stwa, wpływy społeczno-kulturowe oraz niezliczone wrażenia przenie¬
84
sione z poprzednich wcieleń to tylko niektóre z czynników tworzących niewidzialną kolekcję przekonań, która determinuje doświadczanie trój¬wymiarowej rzeczywistości. Przekonania to myśli, dotyczące was i świata, którymi się najczęściej ślepo kierujecie. To niezamierzone myślokształty, które rodzą się w ludzkiej wyobraźni. Przechowywane są w banku pod¬świadomej pamięci i kwalifikują wasze przeżycia zarówno w świecie we¬wnętrznym, jak i zewnętrznym. Przekonania programują zatem na suk¬ces lub porażkę. Ogólnie rzecz biorąc, przy optymistycznym podejściu do świata, automotywacji i pozytywnym nastawieniu będziesz przeżywać życie radośnie i entuzjastycznie; jeśli jednak twój światopogląd skłania się ku pesymizmowi oraz negatywnej interpretacji rzeczywistości, poczu¬cie bezsilności i rozpaczy przysłoni cieniem każde doświadczenie. Ludzie cierpią z powodu pewnego nieporozumienia: starej jak świat, błędnej wiary we własną niemoc. Wszystkie formy istnienia muszą przejść przez rozmaite poziomy odpowiedzialności za własną moc, która związana jest z każdym aspektem stworzenia. Wszystko, z czym spotykacie się w świe¬cie zewnętrznym, jest odbiciem waszej wewnętrznej rzeczywistości. Stań się zatem tym, kim myślisz, że jesteś, a wtedy, zmieniwszy swój sposób myślenia, niezawodnie odmienisz też swoje życie.
Twoje przekonania to instrukcje obsługi fizycznego kształtu twej istoty.
Obecnie Ludzkość przechodzi sprawdzian, po którym ludzie staną się o wiele bardziej świadomi wykorzystywania mocy myśli. Rodzicie się z niezUczonymi umiejęmościami, lecz kultywowane przez was przekonania utwierdzają was w bezsile, blokując lub zacierając już w młodym wieku neuronowe ścieżki umiejętności i talentów. Kluczem do zrozumienia wiel¬kiego planetarnego przełomu, przed którym stoicie, jest pełne współczucia uświadomienie sobie, iż ludzkość istotnie wypracowała sobie pewien zbio¬rowy lęk przed mocą tworzenia. Obecne czasy wzywają do poznania wła¬snego umysłu i rozpoznania przekonań oraz stania się niezwykłym kreato¬rem własnej rzeczywistości. Inkarnujecie na Ziemi po to, by posługiwać się tutaj określoną formą mocy. Istnienie pokazuje wam istotę oraz zastosowa¬ne tej mocy: obejmuje ona zbiór dynamicznych energii, które wnoszą ma¬jestatyczne wzorce świadomości Istnienia w każdy, najdalszy nawet zakątek
85
kosmosu. Ludzkość tworzy świat ogólny na bazie nieświadomych, pierwot¬nych, masowych porozumień. Jesteście stroną porozumienia dotyczącego eksploracji charakteru rzeczywistości z pozycji trójwymiaru, a telepatycznie oraz śniąc wnosicie energetyczny wkład w jego zbiorowe doświadczenie. Jesteście też bardzo kreatywni, choć sobie tego nie uświadamiacie. Bez wy¬siłku śnicie świat szerszej rzeczywistości i realizujecie go jako miejsce ba¬dania Istnienia. Niemniej mocno splecione z niezliczonymi innymi osobi¬stymi „teraz” są wasze osobiste i jakże dla was ważne codzienne spotkania i doświadczenia, a wybory, których dokonujecie w rzeczywistości fizycznej, opierają się o wasze przekonania mówiące o możliwości ich realizacji.
Ludzka struktura biologiczna jest, w gruncie rzeczy, centrum nadaw¬czo-odbiorczym informacji. Twoje komórki nieustannie odbierają infor¬macje telepatyczne. Dzieje się to bez użycia przycisków, monitorów i bez nowinek technologicznych. Układ inteligencji ciała nieprzerwanie ska¬nuje ścieżki przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, a wszystkie myśli i uczucia, które bez trudu eksplorujesz, są mocno powiązane z doświad¬czeniem z chwili na chwilę, natychmiast przetwarzane i prawie jednocze¬śnie nadawane drogą telepatyczną do świata na zewnątrz – bez żadnych czasowych ograniczeń. Istniejesz w nieskończonej sieci nieustannej, po¬mijającej świadomość i zachodzącej na poziomie komórkowym wymiany informacji. Ludzie przebywający w twym aktualnym otoczeniu także nie¬świadomie zdają sobie sprawę z twoich przekonań, oczekiwań, zamiarów i wewnętrznych nakazów. Każda komórka ciała jest multisensorycznym*, wieloaspektowym narzędziem komunikacyjnym o krystalicznej struktu¬rze, reagującej na modulację światła – kolejnego kanału przekazu infor¬macji. Wnętrze czaszki służy jako komora rezonacyjna i działa jako prze-kaźnik energii promieniowania kosmicznego – ożywczej siły lub inaczej ki (chi) – która dostarcza wzorów/matryc życiu. Zasadniczo, twój punkt widzenia na przestrzeń i czas wynika z waszej biologii, jednak trwająca właśnie metamorfoza ludzkiej świadomości może doprowadzić was do otwarcia i uaktywnienia nowych, oprócz waszych pięciu głównych zmy¬słów: smaku, dotyku, słuchu, powonienia i wzroku, mechanizmów od¬czuwania. Moce psychiczne są naturalną częścią twej wewnętrznej tech¬nologii – to narzędzia zarządzania wewnętrznego.
86
Im bardziej będziesz świadom programów wgranych w twój bio¬logiczny komputer, tym łatwiej będziesz materialnie tworzyć to, czego pragniesz. Twoje komórki nieprzerwanie transmitują informację o tym, kim jesteś. Każdy z was nosi na swej aurze ogromny energetyczny znak, umieszczony tam za pomocą wibracji i telepatii. Komórki ciała słyszą tak¬że wasze świadome, podświadome i nieświadome myśli, w wyniku czego nieustannie się przekształcają, co pozwala im wysyłać właściwe sygnały na temat waszych tożsamości. Następnie, w serii jednoczesnych zdarzeń, przekraczacie ścieżkę możliwości, łączącą każdego z was z obiektem wa¬szej skoncentrowanej uwagi, powiązanej mocno z indywidualnymi prze¬konaniami na temat własnej wartości. Czy kiedykolwiek jednak ty sam zatrzymałeś się, aby rozważyć, czy twoje podstawowe przekonania wspie¬rają twoją życiową postawę? Przypadki nie istnieją! Twoje własne komórki popychają cię do wybrania zakrętu w tę, a nie inną uliczkę, bo właśnie tu spotkasz przyjaciela lub unikniesz niemiłego zajścia. Cokolwiek dzieje się na twojej drodze, jest częścią twojej własnej kreacji, zatem musisz bardzo jasno określać, na co cię stać. Jeśli sądzisz, że nie masz władzy nad tym, co dzieje się w świecie zewnętrznym, to jest to właśnie jedno z przekonań i ustaleń, które zapadły między tobą a polem Istnienia. Komórki twojego ciała słyszą ów nakaz, dotyczący twojego miejsca w rzeczywistości, i ro¬bią, co w ich mocy, aby upewnić cię w każdej, najdrobniejszej nawet sytu¬acji, że nie masz nad nią władzy. Twoje przekonania to instrukcje obsługi twojej biologicznej formy. W obecnych czasach ogromnego przyspieszenia Ludzkość stoi przed obowiązkiem poznania sposobu zarządzania energią myśli. Aby stanąć i wędrować po ścieżce prowadzącej do właściwego za¬rządzania energią Istnienia, musisz przyjąć najwyższą odpowiedzialność za kierowanie własnym układem biologicznym.
Jesteś pionierem na ścieżce prowadzącej ku nowej interpretacji rzeczywistości.
Żyjesz i rozwijasz się w złożonej sieci utkanej z masowych umów i po¬rozumień, które wspierają i definiują znane ci doświadczenia. Jednak-Ze masz w jej ramach wolną wolę wyboru swoich własnych myśli i idei, 0rym chcesz hołdować i które najlepiej współbrzmią z twymi osobistymi Wartościami. Doświadczenia twego świata zewnętrznego nawiązują bezpo¬
87
średnio do subtelnej aktywności myśli, uczuć oraz pragnień twojego świata wewnętrznego, w którym mieszczą się konstrukcje twoich przekonań. Jeśli w to uwierzysz, znajdziesz się we właściwym miejscu o właściwej porze; wszystko po prostu zawsze się uda, jeśli tylko w to uwierzysz! Wiara we własne bezpieczeństwo i przekonanie o łaskawości wielowszechświata są korzystne dla życia w pokoju i harmonii. Tak naprawdę, w każdej sytuacji życia codziennego projektujesz swoje wyobrażenie o nim, ubarwiasz mocą swych przekonań wszystko, co chcesz zobaczyć. Zawsze interpretujesz rze¬czywistość. Jesteś pionierem na ścieżce prowadzącej ku nowej interpreta¬cji rzeczywistości. Niczym wschodząca sadzonka, kierujesz się ku światłu, torując sobie drogę przez warstwy gęstej materii, przedzierając się przez niewidzialny sufit fortyfikacji ignorancji, gdzie, co jest wręcz niezaprzeczal¬ne, królują ograniczenia i negatywne przekonania. Ponieważ miliardy ludzi zdało sobie sprawę z uwarunkowania atrakcyjności życia na Ziemi, zaczęto sobie zadawać także pytanie o sam charakter Istnienia, a jego ponowne, zbiorowe rozważenie rozerwie kokon ograniczających przekonań, które już nie służą ani ludziom, ani waszej kulturze. Ponadto, co łatwo sobie wy¬obrazić, wasza nowa, nieznająca lęku świadomość wywiera silny nacisk na dominujący jeszcze paradygmat przekonań rządzących waszym życiem.
Wszyscy jesteście przepojeni świadomością, czyli zdolnością do bycia świadomym, co jednak niekoniecznie oznacza, że zdajecie sobie sprawę z tego, co tworzycie. A przekonania bywają podchwytliwe! Nade wszystko są ustaleniami/porozumieniami dotyczącymi rzeczywistości i przyjmuje¬cie je oraz kontynuujecie bez pytania. Stając jednak twarzą w twarz z so¬bą samym i swoimi przekonaniami, zobaczysz, jak twe myśli i uczucia łuszczą się, niczym warstwy starej farby, lub odkryjesz, iż podróżujesz po wewnętrznych „czarnych dziurach”, po „drugiej” stronie, przemierzając te części samego siebie, których istnienia nawet się nie domyślałeś. Po raz kolejny powtarzamy, że twoje skupienie stanowi osobistą kopalnię złota, a ucząc się cenić i korzystać z wewnętrznego skarbca, możesz umacniać się na dalszą podróż po świecie wewnętrznym i zewnętrznym. Najważ¬niejsze dla zrozumienia tego, jak kreujesz swoje życie, to dostrzec, gdzie i czemu poświęcasz swoją energię. Czy jesteś panem własnej uwagi, czy tylko pasażerem chętnym na przejażdżkę?
Przez kilka chwil skup się na swoim oddechu. Wyobraź sobie złote spiralki energii, które niczym listki herbaty pęcznieją w twoim ciele, gdy
88
tylko skierujesz swą uwagę w głąb swojego wewnętrznego świata. Siedząc w skupieniu i ciszy rozważ, że w celu umocnienia i nadania inspiracji swemu życiu, musisz je, po pierwsze, zbadać. Zycie obfituje w symbo-liczne znaczenia, a szacunek do wszystkich zdarzeń pomoże ci poszerzyć umysł i namierzyć swój cel. Jak wiele uwagi zwracałeś przez całe swoje życie na siłę swych przekonań? A jest ona potężna. Bez względu na to, czy je znasz, czy nie, twoje przekonania nieustannie przygotowują grunt pod twoje doświadczenia. Z całą uczciwością opowiedz, czy tak naprawdę wiesz, w co wierzysz? Czy kiedykolwiek dokonałeś samodzielnego wybo¬ru i czy świadomie i celowo zasiałeś w swojej duszy jakiekolwiek przeko¬nania, jak gdybyś zakładał tam ogród? Jakie przekonania odziedziczyłeś w cennym rodzinnym spadku? Jakie zwyczajowe wzorce tkwią w twoich genach? Jakie wspólne, specyficzne problemy łączą członków różnych pokoleń twojej rodziny? Jakie szczególne sytuacje nieustannie powracają do ciebie i twojej rodziny? Jak często stajesz się tragicznym bohaterem zdarzeń? Co myślisz i co czujesz budząc się rano? Co sądzisz o swoich snach? Co myślisz o swojej sypialni i do czego jej używasz? Jakie emocje odczuwasz, kiedy się wypróżniasz lub bierzesz kąpiel? Ile warte jest dla ciebie twoje własne ciało? Czym jest dla ciebie seks? Czy masz korzystny, czy niszczący wpływ na swój organizm? Do czego wykorzystujesz swoje ciało? Co sądzisz o jedzeniu? Jaką rolę odgrywa ono w twoim życiu? Co dla ciebie oznacza słowo „dom”? Jaki wpływ twoja rodzina wywiera na twoje zachowanie? Jaki jest twój emocjonalny stosunek do śmiechu i za¬bawy? Jak sądzisz, co możesz osiągnąć w obecnym życiu? Na co, twoim zdaniem, w życiu zasługujesz, i co ci się od niego należy? Spędź z tymi myślami kilka kolejnych dni. Wybierz przynajmniej tuzin osobistych przekonań na rozmaite tematy. Zapisuj je w trybie orzekającym jak oso¬bistą litanię tak zwanych faktów na temat rzeczywistości. Upewnij się, że w twym spisie nie braknie też twych poglądów na temat zdrowia, bogac¬twa i szczęścia. Niech minie tydzień, po czym dokładnie i uczciwie przyj¬rzyj się swym proklamacjom i sprawdź, co teraz myślisz na ich temat? Czy twoje życie jest odbiciem tego skryptu? Czy twoje przekonania służą ci w życiu i czy faktycznie wspierają twój dobrobyt? Ile z nich, tak na¬prawdę, daje ci poczucie szczęścia? Ile chciałbyś zmienić? W jaki sposób twoje zapiski wskazują na to, jak korzystasz z witalnej energii Istnienia, ^y kreować swoje życie?
89
Kolejnym krokiem tej rewaloryzacji przekonań jest eksploracja i oce¬na właściwości idei na temat samego siebie i świata zewnętrznego, gdyż właśnie przez ich filtr kreujesz wersję świata, z którą obcujesz. W ramach waszej aktualnej płaszczyzny rzeczywistości dziedziczysz genetycznie pe¬wien zestaw przekonań, a w dniu narodzin otrzymujesz pewną niebiań¬ską, formującą charakter pieczęć, której treść jest zgodna z położeniem planet w danej chwili. Twoje wspomnienia oraz pamięć wrażeń zwią¬zanych kwestiami i wydarzeniami przenoszone są równoległe w czasie z innych płaszczyzn, no i podlegasz, oczywiście, uwarunkowaniom kul¬turowym, społecznym, rodzinnym i religijnym, które wpływają na ciebie od samego urodzenia, „pomagając” zdefiniować charakter osobistej toż¬samości. Choć te narzucone z zewnątrz informacje lub przekonania nie dają pełnego obrazu rzeczywistości, ludzie często prowadzą swój pojazd – życie – tylko jedną Aleją Istnienia, przegapiając jednocześnie niezliczo¬ne miliardy możliwości. Dzieje się tak, gdyż akceptacja ograniczających przekonań jest jak jedno ubranie na całe życie. Najskrytsze i najgłębsze przekonania determinują kierunek twego życia: codziennie są odtwarza¬ne i rozpowszechniane za pomocą myśli i nastawienia. Ludzie, którzy wy¬bierają podróż Aleją Strachu, nie widzą, że ma ona także i przecznice. Ich poglądy funkcjonują dosłownie jak końskie okulary, zasłaniając i elimi¬nując każdą możliwą i prawdopodobną opcję, ścieżkę lub rozwiązanie. Twoje poglądy także warunkują oraz precyzują otaczającą cię przestrzeń, tworząc elektromagnetyczny odcisk, który finalnie przyciąga wszelkie twoje przeżycia. Tworzone przez ciebie myśli są jak najbardziej realne i prowadzą własne życie od chwili zaistnienia. Najczęściej jednak wydaje ci się, że nie masz, jak to mówicie, zielonego pojęcia, jak wprowadzić swą wersję świata w ruch.
Obecnie jako ludzie uczycie się, że każda sytuacja da się obejrzeć z wielu punktów widzenia. Z szerszej perspektywy patrząc, można by po¬wiedzieć, że uznawana przez was powszechnie rzeczywistość doświadcza właśnie załamania wiary i przekonań. Ludzkość zbudowała swoje życie w oparciu o wiarę, że wasze przekonania dotyczące faktów czy też atrybu¬tów istnienia są prawdami niepodważalnymi. Nieprawda. Przekonania to tylko umowy dotyczące rzeczywistości, i jako takie podlegają możliwości zmiany. Podstawową rzeczą jest jednak zrozumienie, że przekonania są myślami, które ludzie świadomie, podświadomie i nieświadomie prze¬
90
chowują w wyobraźni – a tu wszystko jest realne. Każda myśl generuje energetyczną wibrację i choć tych częstotliwości nie widzisz, fale eteru są pełne informacji o tym, kim jesteś.
W Czasach Przyspieszenia wasz świat całkowicie spolaryzował się wokół masowego konfliktu przekonań. Napięcie towarzyszące temu wiel¬kiemu podziałowi wyraża charakter dwóch najbardziej wyróżniających się obecnie trendów myślowych na temat wartości życia. Pierwszy z nich, wiara w świat pełen wrogości, wykorzystuje płaszczyznę pod tytułem „sil¬niejszy zawsze ma rację”, promując zabijanie i przemoc jako środki znaj¬dowania rozwiązań. Przeciwny kierunek obrała wiara w moc pokojowego istnienia, kładąca nacisk na wartość przyrody i szacunek należny ogólnie pojętemu życiu. Na całej waszej planecie trwa eskalacja stresu i napięć. Dzieje się tak po części z powodu wzrostu waszej telepatyczno-psychicz-nej wrażliwości na ogrom tego wielkiego wibracyjnego podziału. Obec¬ny głęboki podział przekonań jest jednak także wyrazem „biegunowości współpracy” – niczym pełnia, obdarzająca noc światłem, podsyca płomie¬nie pasji i oświeca to, co zwykle jest ukryte. Zjawisko to wskazuje na bez¬kres twórczej siły przekonań, zdolnej do kreacji jakże różnych, a czasem nawet diametralnie przeciwstawnych wersji rzeczywistości. Czysto prak¬tycznie rzecz ujmując, w każdej chwili sam określasz swój wybór tego, czego chcesz. Oczywiście, możliwość wolnej woli wyboru i decyzji jest cechą wielce korzystną, lecz przypomina rolę, którą musisz nauczyć się uprawiać, siejąc w niej nasiona myśli o życiu pełnym mocy.
Aby zrozumieć i uleczyć szaleństwo, brak stabilności i wyraźną nie¬pewność tych niespokojnych czasów, musisz najpierw nauczyć się radzić sobie z sobą samym. Jednym z powodów, dla których właśnie w tych cza¬sach tutaj jesteś, jest nauka kierowania i gospodarowania energią w mate¬rialnym świecie. Twoje ciało to twój pierwszy i najważniejszy obowiązek. Poddaje się ono w pełni twojemu dowództwu. Natężenie twoich emocji ]est wibracyjnym ładunkiem dla mocy twoich myśli. To, jak czujesz się w świecie i co o nim sądzisz, wpływa bezpośrednio na funkcje i systemy °Peracyjne twojego kształtu fizycznego.
Emocje, a szczególnie entuzjazm i ekscytacja, są paliwem przekonań, a kierując się nimi zawsze odnajdziesz drogę do swoich przekonań. Ak¬ceptując siebie pozwalasz, by świat zewnętrzny odzwierciedlił stan twego Urriysłu, podobnie, jak poddając się uczuciu przybicia i frustracji zgadzasz
91
się, by świat zewnętrzny do nich się dopasował. Ograniczenia, frustracje i blokady można badać z pełnej znaczeń, ale i konkretnej perspektywy. Podchodząc do życia z nastawieniem, że wszystko, z czym się stykasz, ma istotny cel oraz akceptując swoją rolę twórcy własnych przeżyć, bez obwiniania kogokolwiek, odblokujesz uwarunkowanie do roli ofiary, któ¬re zdominowało Ludzkość. Przeobrażenie poczucia bycia ofiarą to naj¬ważniejszy krok na twej ścieżce mocy. Jednakże ci, którzy wybierają do¬świadczanie rzeczywistości przy jednoczesnym zablokowaniu inteligencji emocjonalnej, coraz częściej odkrywają świat, który zatracił możliwość rozpoznania znaczenie życia. Ci, którzy wybierają miłość i ośmielają się odczuwać głębię Istnienia, przyjmując odpowiedzialność za swoje czyny oraz szukając celu życia, odkryją, że świat życia pełnego znaczeń ujawni im swą sprytnie ukrytą obecność.
Powzięcie osobistego przekonania o swej wrodzonej wartości własnej to doskonała inwestycja twego czasu i energii.
Sam kierujesz ożywczą energią, która wspiera i łączy cię z szerszą kosmiczną rzeczywistością. Rezygnując z tej pozycji i ignorując swoje zdolności kreowania rzeczywistości w zasadzie pozwalasz, aby inni ma-newrowali twą własną mocą. Ludzi zaprogramowano i uwarunkowano tak, abyście sądzili, że ktoś inny was uratuje czy ocali. Nikt was nie ura¬tuje. Aby kwitnąć i prosperować, musicie sami chcieć przejąć stery życia. Ważnym kluczem do zrozumienia motorów działań są emocje, zatem raz jeszcze podkreślamy, że kiedy podążysz za swoimi uczuciami, odkryjesz swoje przekonania, a odkrywszy je, staniesz twarzą w twarz z koncepcja¬mi, z których korzystasz budując własne wersje rzeczywistości. Aby po¬szerzyć swoją świadomość, poczuć własną moc, musisz chcieć wybadać, jakie i które myśli ujawniają twoje emocje. Obserwacja i badanie myśli pozwoli ci dojść do ich źródeł i celu. Nie utknąłeś wcale w żadnej z nich ani też nie jesteś przypisany żadnemu ze swoich „ja”, choć tak mogłoby ci się zdawać; nie jesteś także permanentnie ograniczony tym, co masz „w genach” po przodkach. Jesteś swoim własnym dziełem, produktem zbieranych w czasie idei i doświadczeń, umożliwiających tworzenie gł?” boko pożądanej rzeczywistości. Wiedza to moc, która ci posłuży. Zapa¬
92
rruętaj starożytną i oczywistą prawdę: każda myśl, której uparcie się trzy¬masz, ma przemożny wpływ na twój świat.
Jasność i precyzja myśli, mowy i działania ma najwyższe znaczenie dla tworzenia upragnionej wersji życia. Słowom przypisano w starożytno¬ści moc i uznano jako starą sztukę magii, ponieważ język stanowi potężne narzędzie kierowania i manifestowania energii w kształt. Proponujemy ci celowy, pełen dbałości i pewności dobór słów – wiedz, czego chcesz, i twórz jasne, pozytywne zamiary, związane z realizacją celu. Dążenie do godnego uwagi celu i ideału to postawa właściwa dla osoby z poczuciem własnej mocy. Każda myśl i słowo wpływa na wielką skarbnicę wspo¬mnień w umyśle podświadomym, na twe własne myśli i słowa lub na te, które wywodzą się ze świata zewnętrznego.
Przyjmując, że jako ludzie jesteście istotami wysoce telepatycznymi, możecie poddawać się wpływom myśli i działań innych osób, szczególnie, jeśli wasze granice nie są szczelne, a wy sami jesteście zdezorientowani, co do swojej tożsamości. Zewnętrzne propozycje i wyobrażenia, jak np. prezentowane w telewizji, programują wasz podświadomy i świadomy umysł. Wasi naukowcy badali was w czasie oglądania telewizji wyko¬rzystując encefalograf, urządzenie skanujące mózg. Zarejestrowano ak¬tywność mózgu w częstotliwości fal delta, które z zasady tworzą wysoce programowalny stan śnienia. Stan ten występuje w trakcie oglądania TV Jeśli nie jesteś świadom swoich myśli lub zrzekłeś się możliwości własne¬go wyboru i kierowania nimi, twój umysł może być poddany wpływom i kontroli za pomocą współczesnej elektroniki. Podczas gdy twój świado¬my umysł wydaje polecenia, umysł podświadomy jest ośrodkiem obróbki °raz filtrem nakazów i przekonań w celu ich realizacji. Umocnienie życia zaczyna się z chwilą, kiedy przejmujesz kontrolę nad własnymi myśla¬mi- Musisz wówczas zdecydować, czego chcesz, i dążyć do realizacji tego pragnienia; w przeciwnym razie twoje polecenia będą pozbawione świa¬domego celu, a ty – zamiaru kierowania biegiem swego życia.
Czasy, w których żyjesz, wzywają do ujawnienia twych najlepszych ta-°w oraz do przyjęcia osobistej wiary, że twoja wrodzona wartość własna Jest doskonałą inwestycją twego czasu i energii. Szczęście i spokój umysłu, oznaki prawdziwej mocy, są odczuwalne, kiedy zachowujesz równo-pomiędzy przyjętymi przez siebie wartościami a intuicją. Kiedy stru-energii nieustannie przyspiesza swój bieg, kwestie i obowiązki wy¬
93
nikające z wszelkich aspektów życia, za których odpowiedzialności dotąd unikałeś, stają się coraz bardziej złożone. Aby przygotować się na doświad¬czenie wyższych stanów świadomości oraz lepszej świadomości percep-cyjnej, musisz wyobrazić sobie pożądany przez siebie rodzaj świata oraz ufać, iż go doświadczysz. Twoja wyobraźnia to najpotężniejsze narzędzie twórcze. Koncentruj się więc na jasno określonych celach i uruchom swój wewnętrzny program, który określi twoje przeżycia w świecie zewnętrz¬nym. Zdarzenia to wielowymiarowe elementy sztuki życia; forma, rozmiar, kształt oraz cel zmieniają się, kiedy zaczynasz obserwować dane zdarzenie i kiedy uwalniasz się z przywiązania do tylko jednych, napędzanych emo¬cjami, ram czasu. Zdarzenia nabierają nowego znaczenia, kiedy poszerza się twoja świadomość. Świadomie zmieniając swoje interpretacje świata i przyjmując pewną siebie, inspirującą postawę, zmienisz jakość swojego doświadczania świata. Choć same warunki zewnętrzne mogą pozostać bez zmian – jak w przypadku szklanki pełnej lub pustej do połowy – od cie¬bie zależy to, co dostrzeżesz, i jaką scenę przygotujesz dla swoich przeżyć, a jednocześnie – jak wpłyniesz na cały paradygmat grupowych przekonań. Twoje przekonania i wierzenia sprawiają, że jesteś, kim jesteś, a sfery ży¬cia, w których osiągasz sukcesy, to przede wszystkim te, które sprawiają Ci przyjemność i wywołują przyjemne podniecenie.
Od najdawniejszych czasów i na najgłębszych poziomach waszym do¬świadczeniem rządzą kulturowe przekonania dotyczące natury rzeczywi¬stości. Wiara i przekonania wyrastają z koncepcji rzeczywistości, a kon¬cepcje (idee) są przekazywane w czasie tak długo, aż ewoluują w fakty, które wydają się definiować, to, co widzicie, czyli to, co wam powiedziano, że zobaczycie. Idee tworzą pętię energetyczną, która nieustannie umacnia supertrwałą matrycę rzeczywistości, wspieraną wielkim wkładem ener¬getycznym generowanym przez zbiorową świadomość. Wynik owego ma¬sowego poparcia wyrastającego z braku kwestionowania założeń kulturo¬wych określa ogólną strukturę świata, z jakim jako ludzie obecnie się sty¬kacie. Masowe przekonania formują kontrolowany, wymyślony pogląd na rzeczywistość, w której wszyscy zgodziliście się uczestniczyć; spotykacie się z tymi umowami codziennie – w doświadczeniach natury społecznej, kulturowej oraz osobistej. Idea Ziemi jako pojedynczego doświadczenia – miejsca będącego „światem jednym jedynym”, gdzie każdy przypisany jest do tej samej rzeczywistości, przypomina w pewnym sensie twierdze¬
94
nie, że Ziemia jest płaska. Ogólna struktura świata składa się z ram po¬rozumień, w których działacie: nie jest to jedyna wersja świata. Przyroda jest zmienna, elastyczna i żyje wieloma wielowymiarowymi możliwościa¬mi, a twoje przekonania, decyzje i emocje odgrywają rolę w tworzeniu tej wersji świata, której właśnie doświadczasz.
Pole Istnienia jest nieograniczone i życzliwe, zatem ty jesteś cudowną i nieskończoną częścią stworzenia.
Pewne jest, iż określone, głęboko tkwiące przekonania, zdolne wpro¬wadzić Ludzkość w błędne koło wyrastają na gruncie starych mitów o pochodzeniu człowieka. W tradycji judeochrześcijańskiej, opowieść o Adamie i Ewie mówi o kobiecie prowadzącej dialog z wężem, która następnie, dając upust swej naturalnej ciekawości i badając parametry swej intuicji, dopuszcza się rzekomo jakiegoś poważnego wykroczenia, a ludzkość, w ramach kary za nie, zostaje na zawsze wypędzona z Ra¬ju. Z upływem czasu miliony ludzi budowały życie w oparciu o tę bajkę, wiernie wierząc, że nadal muszą płacić za tamto domniemane wykro-czenie. Owszem, w każdej plotce jest odrobina prawdy, szczególnie gdy założyć, że mity to kontynuowalny zbiór nauk i przekonań o naturze rzeczywistości i zapis linii twego rodu. Jednakowoż, dostrzeżona praw¬da stosowana będzie zgodnie z tym, jak zdarzenie jest widziane oczami wyobraźni, gdzie kształtują się interpretacje. Ten szczególny mit dał po¬czątek licznym „niepodważalnym” sposobom pojmowania rzeczywistości, wyrażanym hasłami typu: Nieposłuszeństwo nie popłaca. Siedź w kącie – ujrzą cię. Tylko Bogu wszystko wolno. Nie można ufać ciału. Nie wierz rugdy kobiecie. Ludzkość jest bezradna. Za kaprysy kobiet słono się płaci. Kobiety nie potrafią być szefami. Ludzkość nie zasługuje na obcowanie 2 Bogiem, zatem upadek w bezlitosny, pełen trudów świat przyrody jest dla ludzi wieczną karą.
^ Wyrażone w ten czy inny sposób implikacje ludzkiej winy i bezradno¬ści rezydują u samej podstawy interpretacji przekazywanej z pokolenia na P°kolenie blagi, która w pełni uświęca kulturowo zakorzenioną wiarę w bycie ofiarą i w najwyższy stan niemocy. Bezradność rodzi się z przę¬dą o braku kontroli nad środowiskiem i jest obwarowana uznaniem P^eszłości za aktualny wyznacznik teraźniejszych i przyszłych zdarzeń.
95
Niedostatek opiera się o pragnienie, aby ktoś inny kształtował wasz los. Nie jesteście tymczasem ani grzeszni, ani splamieni, ani bezradni! Kiedy jednak jako ludzie decydujecie się uwierzyć, że musicie czcić, uwielbiać oraz naśladować istoty, których zachowanie jest od waszego wytworniej-sze, sami wyrządzacie sobie krzywdę. Wy, oraz wszystkie inne grupy istot należących do pola Istnienia, jesteście względem siebie równi. Owszem, przyroda jest układem, który was utrzymuje przy życiu, ale masz peł¬ną swobodę do zadawania pytań o charakter Istnienia. Pole Istnienia jest nieograniczone i życzliwe, zatem ty jesteś cudowną i nieskończoną cz꬜cią stworzenia. Pamiętaj więc, że twoje przekonania i to, w co wierzysz, jest integralną częścią twojego osobistego pola energetycznego, i dopraw¬dy – pewną formą magii. Magiczna jest też twa zdolność nadawania prze¬konaniom form (urzeczywistniania ich), a przekonania zbiorowe tworzą zbiorowy, magiczny efekt swego działania. Z upływem czasu przekonania i wierzenia poddano manipulacji i uformowano z nich grupowe porozu¬mienia – ramy egzystencji w trójwymiarowej przestrzeni.
Konstrukcja twych osobistych wierzeń i przekonań określa to, co po¬strzegasz. Dokonujesz projekcji swojej własnej energii na zewnątrz, przez co kształtujesz świat fizyczny zgodnie z najważniejszą zasadą wyjaśniają-cą magię przekonań: aby zmienić świat, trzeba zmienić siebie. Zachód często ośmiesza magię i umieszczają w domenie fantazji i sztuczek, pole¬gających na zręczności dłoni. Dopóki nie odrzucisz takiego podejścia, nie ujrzysz świata, który leży poza nim. Wszystko jest magiczne; być może i ty poczujesz inspirację do efektywniejszego wykorzystania starych wspo¬mnień oraz zablokowanych energii, kiedy zaczniesz rozumieć magiczne znaczenie swoich przekonań. Przyspieszone energie są w stanie pomóc ci wydobyć na światło dzienne twe najlepsze możliwości, wykorzystać potencjał, ponieważ tworzą sytuacyjne wyzwania, sprzyjające wykrocze¬niu poza bariery przekonań. Cel i zamiar obecnych czasów polega na za¬chęceniu Ludzkości do wypełnienia pewnego przeznaczenia, zapisanego w treści ludzkich matryc Istnienia. Przyspieszona energia wniknie w każ¬dy obszar twego życia, który wymaga naprawy, aby ten cel zrealizować.
Skuteczne radzenie sobie ze światem wewnętrznym i zewnętrznym wymaga twej całkowitej fizycznej obecności, polegającej na chęci bycia tu¬taj, na czujności, na pełni odczuwania w życiu oraz na wiernym cenieni11 swego ciała. Obecność i dostępność pozwala ludziom na bliższy kontakt
96
ze swym wnętrzem. Twój kręgosłup i układ kostny zawierają pokaźną liczbę kluczowych informacji dotyczących twoich obecnych przeżyć, jak również związków ze wspomnieniami przechowywanymi w Sieci Istnie¬nia, które do pewnego stopnia determinują proces przeżywania kolejnych życiowych doświadczeń, w których zgadzasz się uczestniczyć. Kości mogą także magazynować wspomnienia ogromnego bólu, a ponieważ z bólem czasem trudno wytrzymać, ludzie mogą porzucać swoje ciała, aby unik¬nąć jakichkolwiek głębszych związków z poznaniem i doświadczaniem pewnych przeżyć. Giętki kręgosłup sprzyja giętkości umysłu. Właściwa postawa ciała jest znakiem, że ciało ma zgodną konstrukcję i o wiele ła¬twiej w nim przebywać niż w ciele o słabszej postawie.
Ból zawsze ma swój sens i cel. Przede wszystkim jest silnym sygna¬łem płynącym z głębi ośrodków inteligencji ludzkiego ciała i wskazuje na utratę równowagi emocjonalnej. Z kolei emocje przechowywane i upy¬chane w jednym obszarze ciała odbijają się niekorzystnie na jego zdro¬wiu dopóty, dopóki stara nagromadzona energia nie zostanie uwolniona np. w formie bolesnych fizycznych manifestacji. Kiedy nosisz w sobie ból przeszłości i nie pozwalasz mu odejść, twoje ciało wiernie zasygnalizu¬je ci wynik tłumienia uczuć. Podobnie, jak najlepszym sposobem na po¬konanie lęku jest konfrontacja z nim, z najgłębszymi emocjami możesz poradzić sobie po prostu je akceptując. Emocje napełniają twoje myśli energią: im są silniejsze, tym więcej paliwa dostarczasz swym myślom. Znalezienie bezpiecznego i twórczego sposobu wyrażania emocji, jak np. zapisywanie ich lub liczenie do 13 i cierpliwe wyrażenie na głos swojego aktualnego samopoczucia, pozwoli ci swobodnie cieszyć się życiem i jak najlepiej wykorzystać czas przyspieszonej energii. Jak by nie było, w koń¬cu kiedyś i tak będziesz musiał rozegrać piłkę i zobaczyć, co znajduje się w najciemniejszych zakątkach twojego „ja”, aby je rozjaśnić i pojąć to, czego do tej pory nie rozumiałeś. Przyspieszona energia dosłownie wy¬pycha wszystko, z czym trzeba sobie poradzić, włącznie z kwestiami nie¬rozstrzygniętymi we wcześniejszych wcieleniach, na pierwszy plan życia. Emocjonalna ocena samego siebie to jak granie na wewnętrznym piani¬nie, i dobrze wiesz, jak się to robi. Pytanie jednak brzmi: „Jakie wybie¬rasz melodie?”. Wszystkie twoje działania, każdy uczynek, a szczególnie Qa odczuwana emocja, niosą się echem w rzeczywistość oraz odbijają warstwach wielowymiarowych lokalizacji.
97
Pozwalanie sobie na emocje, umiejętność odczuwania na bardzo głę¬bokich poziomach, to jeden z kluczowych tajników sztuki posługiwania się przyspieszoną energią. Każdemu od czasu do czasu zdarza się do-świadczyć konieczności uporania się z ukrytymi emocjami, które przywią¬zane są do niezbadanych dotąd przekonań, blokujących przepływ energii w ciele. Osoba umiejąca odczuwać i rozpoznawać ból duszy, potrafi także wznieść się ponad trudności i doświadczyć czystych stanów radości i eks¬tazy. Ludzie zamknięci na emocje i ich głębię są odrętwiali, często zu¬pełnie rozczłonkowani; rozdzielają w umyśle doświadczenia wewnętrzne i zewnętrzne, co wynika z jakiegoś rodzaju traumy. Stąd też ich ustalenia, projekcje i postrzeganie rzeczywistości są zupełnie sztywne, a punkt kon¬centracji uwagi – niezmienny. Kontrolujący waszą planetę, ci, którzy grają tutaj rolę „złego bohatera”, często wykorzystują traumę do kierowania masami po ścieżkach lęku i zamętu. Robią to z wielu powodów, jednakże mogą to robić tylko dlatego, że nie odczuwają emocjonalnego połączenia między rzeczywistością zewnętrzną i wewnętrzną.
Jeśli nie wiesz, jak masz się czuć, to tracisz bardzo ważny sprzęt potrzebny do gry w tę grę.
Wzmocnione przekazy galaktyczne wyważą drzwi do twego podświado¬mego umysłu, uwalniając stare, nabrzmiałe mocą emocje. Użyj tej galak¬tycznej energii do twórczego ksztahowania swych myśli. To, jak bardzo sam się lubisz i jak naprawdę sam siebie akceptujesz jako osobę, tworzy twoją własną wartość i szacunek do samego siebie. Ilekroć zgadzasz się sam ze sobą i czujesz się ze sobą dobrze, wchodzisz na wyższy poziom. Możesz wydać swój własny dekret i zarządzić, że twoje ciało jest godne twojego zaufania. Im silniej polubisz sam siebie, tym lepiej pójdzie ci w każdej dzie¬dzinie, ponieważ miłość do siebie samego tworzy podstawę waszych prze¬konań. Możesz także nauczyć się ufać sobie i podążać za swymi impulsami, aby obserwować związki i synchronie, i aby honorować swoje przeczucia i emocje. A jeśli nie wiesz, jak masz się czuć, tracisz niezbędny do tej za¬bawy sprzęt. Swoje emocje ożywisz sam – własną zgodą na odczuwanie, po czym, wycofawszy się z chęci osądu, będziesz dysponować własną fon¬tanną pojawiających się uczuć. Jeśli lękasz się utraty kontroli nad tą powo¬dzią emocji, pozwól, by ów lęk odszedł, potwierdzając przed sobą samym
98
istnienie określonych odczuć oraz ich istotny cel, a następnie uwalniając się od przywiązania do nich. Twoje uczucia to cenny majątek – dzięki nim możesz poznawać rzeczywistość i określić swój aktualny poziom zdolności do przejęcia odpowiedzialności za swoje kreacje. Jeśli nie uznajesz i nie przyznajesz się do swoich prawdziwych emocji, upychając je po kątach lub całkowicie wypierając, podświadomie widzisz w innych wszystko to, czego sam nie potrafisz określić jako własne. Owszem, wcale nie jest łatwo uznać za własne to, o posiadaniu czego się nie wie lub, jak w tym przypadku, to, co jest przechowywane w głębiach podświadomego umysłu. Możesz jed¬nak zrozumieć samego siebie przyglądając się swoim kreacjom, manifestu¬jącym się w codziennym życiu, oraz swoim metodom ich tworzenia. I choć stąpasz po kruchym lodzie, to, jeśli idziesz z otwartym sercem i umysłem oraz jasnymi intencjami, nie ma takiego powodu na Ziemi, dla którego nie mógłbyś odkryć jego tajemnic i uprawiać go niczym pole najlepszych moż¬liwych rzeczywistości.
Inteligencja emocjonalna to pokaźny i cenny majątek w rzeczywistości fizycznej, będącej decydującym kluczem do duchowego rozwoju. Bądź zatem otwarty oraz badaj swoje emocje, podejmując ryzyko i zapraszając do udziału wszelkie głębokie uczucia i wspomnienia, od których już mo¬żesz się odciąłeś, lub które zaszufladkowałeś, lub poupychałeś po kątach umysłu, tak, by ich nie widzieć. Do zablokowania wspomnienia emocjo¬nalnego potrzebna jest ogromna ilość energii. Ludzkość właśnie zaczęła sobie uzmysławiać, że całe wasze jestestwo wypełnione jest wspomnie¬niami wydarzeń, czasów i miejsc. Wytrenowano was przecież tak, byście koncentrowali uwagę na tym, co chcecie zobaczyć, a ignorowali wszystko, co nie pasuje do waszych przekonań. Gdy ciśnienie generowane przez przyspieszoną energię wzrośnie, trzeba będzie zrobić porządki, wygo¬spodarować miejsce i pozbyć się „starych gratów” – nieprzepracowanych emocji lub starych, budzących obawy wibracji, które zmagazynowaliście wewnątrz i pomiędzy komórkami, atomami, kośćmi, mięśniami, tkanka-nu, organami ciała oraz w niciach DNA. Każda część ciała dysponuję swą Pamięcią. Wyobraź sobie siebie jako giętki, dobrze zorganizowany i prze¬stronny, jasny kanał przyspieszonej energii, która z łatwością przepływa Przez całe twoje ciało, poprawiając i retuszując twoje życie.
Może ci się wydawać, że rzeczywistość od czasu do czasu stawia na ^ej ścieżce pewne przeszkody, lecz takie myślenie powstaje zawsze wów¬
99
czas, gdy łapiesz się w sidła samoograniczenia. Restrykcyjnym przeko¬naniom towarzyszy często frustracja. Ludzkość nadal musi realnie pojąć szkodliwe skutki akceptacji jałowych i bezwartościowych przekonań od-nośnie waszego ciała fizycznego. Kiedykolwiek czujesz, że życie stawia ci wyzwanie, czy to w dziedzinie pieniędzy, seksu, zdrowia, zatrudnienia, związków czy religii, zwykle chodzi o pokazanie ci drogi do zrozumie¬nia, jak gospodarujesz swoją energią. Obszary, z którymi się borykasz, na których doświadczasz niepokoju, złości czy frustracji, oraz dziedziny, w których „słabo” ci idzie, to sygnały negatywnych przekonań, które ży¬wisz względem siebie, a jednocześnie wskazówki, że przekonania te nie leżą w twoim interesie. Czasami jednak przekonania dotyczące ważnych życiowych kwestii rządzą twoim życiem zza kulis i to tam właśnie należy się kierować, po czym je zbadać, potwierdzić ich istnienie, uznać i uwol¬nić. Poczucie wstydu niszczy wasze ciało jak niewidzialne termity, pochła¬niające drewnianą konstrukcję budynku. Uznanie istnienia danej kwestii lub problemu rozluźni blokady i zburzy niepotrzebne mury, umożliwiając lepszy wpływ energii do ciała.
Nie musisz wcale od razu poznać wszystkich rozwiązań, ale chciej zwracać uwagę i zauważać. Obserwuj i przyglądaj się swym wzorcom, za¬dawaj sobie pytania: „Z czym jeszcze ten problem się wiąże? Jaki wyższy cel i większa okazja czekają mnie, jeśli spojrzę na tę sytuację z innego punktu widzenia?”. Przy otwartej postawie i pozytywnym nastawieniu ga¬laktyczna energia wniknie w twe ciało, co poczujesz, na przykład, jako chęć na masaż lub na uprawianie gimnastyki, jako pomysł na prowadze¬nie panńętnika, potrzebę pójścia na samotny spacer po lesie lub nawet jako chęć wypłakania się. Zdrowy płacz potrafi przecież topić blokady tworzone przez kurtyny wspomnień i otworzyć drogę dla uwolnienia tego, co za owymi kurtynami ukryte. Jeżeli tylko płaczowi nie towarzyszy po¬czucie użalania się nad sobą, a ty nie wydajesz żadnej imprezy pod hasłem „Poużalajmy się nad sobą”, twoje łzy mogą zadziałać jak balsam, który pochodzi prosto z serca, i dodaje odwagi, byś wniknął w czystą emocję-Aby dodać swemu życiu mocy i inspiracji, i aby świadomie wykorzysty¬wać siłę witalnej kosmicznej energii, musisz rozpoznać swoje lęki jako własny, regularny wkład w bieżący stan emocjonalnego zanieczyszczenia Ziemi. Możesz sądzić, że tyranizuje cię jakaś zewnętrzna siła, ale w isto¬cie za wszystko odpowiedzialne są twoje własne prośby, sygnalizowane
100
z twego wnętrza w eter, a związane z kreacją określonych doświadczeń. Wibracja energii lęku ma łatwo rozpoznawalną częstotliwość – można ją wyczuć prawie tak wyraźnie jak miłość. Możesz pomyśleć, że lęku prze¬cież nikt nie pragnie, lecz jeśli rozważysz, ile uwagi i skupienia wibra¬cja strachu przyciąga na całym świecie, to może dostrzeżesz, dlaczego tę właśnie wersję świata większość ludzi, jak się wydaje, chce tworzyć. Zbiorowy lęk wykracza daleko poza groźbę wojny czy lęk przed tyranią despoty: gnieździ się w głęboko ukrytej emocji, jaką jest obawa przed by¬ciem istotą potężną.
Zdrowe wykorzystanie lęku ma swój cel: może służyć jako pobudka lub alarm ostrzegawczy, że stąpasz po miękkim gruncie. Kiedy znajdziesz się niebezpiecznie blisko groźnej sytuacji, twoje ciało może doznać nie-samowitego „podmuchu” energii, ponieważ zlokalizowane w centrum mózgu ciało migdałowate działa niczym cielesne centrum dysponowania lękiem i wysyła wzdłuż wiązań nerwowych sygnał: ,Walcz lub uciekaj”, zapalając wewnętrzne czerwone światło oraz włączając alarmowe syreny. Ten wewnętrzny system ostrzegania stoi na straży w razie niebezpieczeń¬stwa – stąd istotnie możesz doświadczać uczucia strachu w wyniku re¬akcji na wewnętrzny sygnał płynący z komórek ciała, kiedy wyczują one prawdziwe zagrożenie twego przetrwania. Z praktycznego punktu widze¬nia zdrowy objaw lęku to ostrzeżenie, sygnał, który mówi: „Trzymaj się od tego z daleka, bo zrobisz sobie krzywdę”.
Największym sprawdzianem dla istoty żyjącej w formie cielesnej jest właśnie pokonanie lęku. Kiedy ośrodek lęku wykorzystywany jest nawy¬kowo, umysł traci jasność, paraliżując tym samym racjonalne myślenie. Projektowanie tej emocji w swoją rzeczywistość przy braku faktycznego niebezpieczeństwa wypacza poczucie integralności ciała i tworzy stan we¬wnętrznego zamętu, który nadaje wibrację lęku do masowej świadomości świata zewnętrznego. Naturalny układ inteligencji waszego ciała dzia¬ła w zawrotnym tempie i w żywej współpracy z waszym nastawieniem 1 oczekiwaniami. Kiedy więc zmienisz swoje nastawienie, bez wątpienia zmienią się twoje doświadczenia. Miliony komórek mają nieprzerwany i łatwy dostęp do tego układu: dokonują oceny miliardów twoich wybo¬rów, aby doprowadzić cię do kontaktu z pragnieniami. Każdej chwili two¬je ciało przetwarza sfery wyszukanych, skomplikowanych danych, zawie-aJace przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Musisz nauczyć się zwracać
101
baczną uwagę na sygnały, które rozsyłasz, zauważając oraz badając swoje samopoczucie względem tego, co kreujesz, lub tego, z czym się stykasz. Pogodzenie się ze swymi emocjami może poprowadzić każdego z was do stanu głębszego samourzeczywistnienia, ponieważ emocje zawsze są kluczem do zrozumienia przekonań. Pamiętaj, że uczucia prowadzą ku przekonaniom. Odnajduj swoje emocje i szczerze je odczuwaj. Kiedy już zidentyfikujesz określone przekonanie kryjące się za daną emocją, uznaj jego rolę, a następnie uwolnij je i zastąp bardziej inspirującym punktem widzenia.
Gruntowna, ogarniająca kulę ziemską przemiana świadomości percepcyjnej stworzy nowe parametry charakteru inteligencji.
Wieki oraz różne fazy rozwojowe ewolucji rodzaju ludzkiego obfito¬wały w wiele zaskakujących zwrotów „akcji”. Gruntowna, ogarniająca kulę ziemską przemiana świadomości percepcyjnej stworzy nowe para-metry charakteru inteligencji, odpowiadając na zaległe pytania o możli¬wości ludzkiego umysłu. Energia kosmosu oraz Słońca jest w stanie two¬rzyć mutacje fizycznego poziomu rzeczywistości oraz wprowadzić ludz¬ką świadomość w nowe obszary percepcji. Większa część zachodniego świata pojmuje inteligencję jako zdolność człowieka do używania symboli (liter lub cyfr) w świecie fizycznym. Choć prawdopodobnie tylko jedna trzecia populacji Ziemi potrafi dziś pisać i czytać, to jednak powstało tu także wiele kultur, które z biegiem czasu wytworzyły wyjątkową umiejęt¬ność tłumaczenia symboli na idee z pominięciem słowa pisanego. Idee działają na specyficznej modulacji częstotliwości i mogą wchodzić w in¬terakcje z rzeczywistościami. Idee są także przekazywane w promieniach gamma wysyłanych przez Słońce. W ciągu kolejnych kilku lat sam cha¬rakter inteligencji, często opartej jedynie o logiczną interpretację rzeczy-wistości, zostanie poddany ponownej rozwadze. Giętkość postrzegania poszerzy waszą zdolność widzenia i doświadczania rzeczywistości w no¬wym, odświeżającym świede, więc bądźcie czujni, by rozpoznać osobiste przekonania dotyczące własnej inteligencji. Chęć przyjęcia nowych kon¬cepcji i idei’niesie wielkie korzyści w postaci jeszcze szybszego rozwoju samoświadomości.
102
Energie przyspieszenia wspomagają żywą ekspansję wiedzy, dzięki której coraz więcej łudzi odnajduje łączność za mocą umysłu oraz od¬krywa jego wpływ na środowisko fizyczne. Nagłe olśnienia, związane ze zrozumieniem sposobu, w jaki myślisz o danej sytuacji i wprowadzasz ją w życie, staną się bardziej wyraziste. Czasami, kiedy wewnętrzny duch uwalnia się, by biec ku nowemu horyzontowi postrzegania, możesz mieć poczucie frustracji lub niezadowolenia, ponieważ energetyczny niepokój bywa sygnałem wskazującym na właśnie trwający okres zmian. Sposób, w jaki interpretujesz swoje doświadczenia, oraz wiedza, jaką możesz zgromadzić na podstawie swych kreaq’i, są elementami metody definio¬wania inteligencji. Pod wieloma względami wydaje się prawdą, że ludzie słowa pisanego nauczyli się używać symboli, aby tłumaczyć zdarzenia na trywialny brak znaczenia, i zdystansowali się do samej idei, że myśli mają jakikolwiek związek z rzeczywistością ciał stałych. Wskutek tego ludzie sami uwięzili się przez własny sposób myślenia. Prosimy, rozważaj każde pojedyncze doświadczenie jako swój cenny wybór, pozwalający ci zdobyć jeszcze większą wiedzę. Masz niesłychaną swobodę widzenia poza ramy waszych ograniczonych i pełnych lęku interpretacji rzeczywistości, a wol¬ność nabiera nowego znaczenia, kiedy uczysz się łatwo operować ciałem zarówno w świecie fizycznym, jak i niefizycznym.
Przez kilka chwil zastanów się, jak powstają struktury twojego umy¬słu: twoje przekonania i emocje kształtują twoje postrzeganie i nieprze¬rwanie emitują wibrację energetyczną, odstraszając lub przyciągając pewne życiowe wydarzenia. Czasami rezygnujesz ze zdarzenia, lecz tylko tak ci się zdaje – ono i tak pozostaje, trwale wpisane niewidzialnym atra¬mentem w twój podświadomy umysł. Niektórych zdarzeń nie zapomnisz mgdy, bo twoja pamięć przypomina żarówkę błyskową. Bez względu na to, czy pamiętasz jakieś zdarzenie świadomie, czy nie, sytuacja i związane z mą, a projektowane przez ciebie samego przekonania są zmagazynowa-ne w banku twej pamięci, zgodnie z twoim postrzeganiem. Jeśli masz ja¬sny zamiar poznania zawiłych znaczeń życia, poszerzanie umysłu w celu Przemyślenia symboliki i znaczenia każdego zdarzenia może dosłownie ••przestawić” twój punkt widzenia. Wraz z poszerzaniem się twoich kon-CePcji na temat natury twojego umysłu, naturalna więź między rzeczywi¬stością fizyczną a rzeczywistościami międzywymiarowymi będzie się sta-wac coraz wyraźniejsza. Nowe idee są, w gruncie rzeczy, drganiami elek¬
103
tromagnetycznymi: poszerzają się, mnożą i rosną w siłę wraz ze wzrostem natężenia promieniowania słonecznego wokół Ziemi. Aby przystosować się do nowych poziomów energii idei na subatomowym poziomie komó¬rek waszego ciała następuje przemiana, która jest wynikiem subtelnej in¬terakcji molekuł białka uwalniających ukryte dotąd w komórkach kody percepcji. Złożona reakcja chemiczna pomiędzy białkami a aminokwa¬sami zachodzi w bardzo głębokim poziomie DNA i zmienia twój sposób postrzegania rzeczywistości.
Twoja moc kończy się tam, gdzie zaczyna się twój lęk.
Im więcej psychicznych drzwi staje otworem, aby umożliwić ludziom poszerzenie waszej inteligencji, tym pełniejsze staje się wasze pojednanie z ciałem fizycznym w celu uzyskania dobrego samopoczucia oraz korzyści z tegoż procesu. Jakie wnęki i zakamarki musisz ty sam oczyścić, aby ten stan osiągnąć? Czy za pomocą paru swoich ulubionych ograniczających przekonań praktykujesz może autohipnozę, mówiąc sobie: „Nie mam kon¬troli nad tą sytuacją. Zawsze będę biedny. Pieniądze ciężko zarobić. Zycie to wieczna walka. Pieniądze to źródło wszelkiego zła. Nie mogę na to nic poradzić. Tak już jest, i tyle. Zawsze tak robiłem. Nie dam rady się z tego wykaraskać. Nigdy się tego nie dowiem. Nie wiem. Nigdy bym nie mógł. Za¬pominam Nie widziałem”. Jak często wprowadzasz się w taki właśnie trans tylko dlatego, że boisz się ruszać się z miejsca, w którym jesteś? Jak często uciekasz się do sarkazmu? Wygoda podróżowania starymi, dobrze znany¬mi mentalnymi koleinami trzyma cię jak kotwica niezmiennie przy tych samych, starych scenariuszach. Podnosimy tę kwestię, aby cię przebudzić i pomóc ci zauważyć i zrozumieć, w jaki sposób tworzysz swoje struktury myślowe. Najważniejsza lekcja, jaką musisz tu opanować, to lekcja doty¬cząca związku umysłu z materią. Musisz zmienić rdzeń swych przekonań, a zobaczysz zmianę w świecie zewnętrznym. Możesz też zmienić ogranicza¬jące cię komendy, zastępując je innymi: myślami pełnymi zachęty i inspi¬racji. Ograniczenia pochodzą z głębin twego umysłu, a podjęcie decyzji od¬rzucenia restrykcji jest niczym zdjęcie ciasnawych butów lub poluzowanie krawata: daje poczucie pełni wolności i ulgi.
Wraz ze wzrostem tempa, w jakim spiętrzone fale kosmicznej energii zalewają waszą planetę, wzywani jesteście do mądrego, zdrowego i łatwe¬
104
go korzystania ze swej fizycznej postaci. Aby wyjść naprzeciw, przyjąć i uczyć się od dynamicznych energii, musicie zwolnić tempo i rozpozna¬wać momenty, w których samodzielnie kreujecie nadmiar napięć. Może się nawet okazać, że uzależniliście się od stresu i sami niepotrzebnie wypeł¬niacie godziny dnia metodycznym zapracowaniem, ponieważ nie umiecie czuć się swobodnie, jeśli nie macie żadnych obowiązków. Szkoda, że cisza straciła współcześnie na wartości, ponieważ umysł potrzebuje wypoczyn¬ku, aby się zintegrować i rozjaśnić, a korzyści płynące z regularnego ko¬rzystania z ciszy to większa równowaga i wyostrzenie umysłu. Musicie starać się planować momenty wyciszenia i nie wymyślać niestworzonych wymówek, i to często w świętym oburzeniu na temat tego, dlaczegóż to ciągle jesteście tak zajęci. Jesteście w stanie hipnozy poglądem, że bycie nieustannie zapracowanym i zajętym to nobilitujący wyczyn. Cóż, możecie sobie i być nobilitowanymi głupcami, a jeśli zastanawiacie się, czy to się opłaca, czy nie, przyjrzyjcie się tylko dobrze swojemu ciału, bo tu prawda zawsze wyjdzie na jaw. Kiedy zdecydowanie poszukujecie duchowej wie¬dzy, a jednocześnie przegapiacie wiadomość, bo nie wiecie, kiedy zmienić bieg w skrzyni waszego postrzegania, to brakuje wam giętkości, co z kolei powoduje niewypowiedziany stres. Giętkość – oto klucz do zmiany prze¬konań. Zgodnie z projektem, jesteście wieloogniskowi: potraficie kiero-wać uwagę w wielu kierunkach. Jesteście istotami wielowymiarowymi, a trenując mentalną zręczność i korzystając ze zdrowego rozsądku może¬cie rozwinąć szersze pojmowanie rzeczywistości, a nie tracąc kontroli nad danym punktu widzenia obierać inny. Pamiętaj, świat materialny to tylko jedna z części rzeczywistości. Wszystkie domeny niewidzialne i duchowe, a wraz z nimi wiele innych płaszczyzn istnienia, dążą do wejścia i uczest¬nictwa w trwającym właśnie okresie energetycznego przyspieszenia. Ufaj, że wszystko, czego się aktualnie uczysz, może być tylko jednym z aspek¬tów o wiele bardziej złożonej wielowymiarowej lekcji.
Uwierzywszy w swą własną wartość na de większego planu Istnienia, pozwolisz sobie na rozpoznanie szerszego celu życia, zdradzającego ci czasem scenariusze, które pozornie leżą poza twymi obecnymi możliwo¬ściami pojmowania. Istnienie opiera się o subtelną współpracę energii, której zakres jest wielowarstwowy i wielowymiarowy; która jest przepeł¬niona żyjącymi symbolami, odzwierciedlającymi życiowe przekonania i oczekiwania. Wasze postrzeganie rozwija się i dojrzewa zgodnie z wa¬
105
szymi zdolnościami pojmowania interaktywnego świata symboli oraz in¬terpretowania go w oparciu o bodźce i doznania, których doświadczacie. Innymi słowy, znaczenie, jakie przypisujesz zdarzeniu, determinuje wynik danego przeżycia. Oczywiście, im więcej lęku w nie włożysz, tym bardziej ograniczone będą twoje interpretacje. Twoja moc kończy się tam, gdzie zaczyna się twój lęk. Jako istoty działacie zawsze w ramach swej własnej sfery wpływów, wywierając też wpływ na atmosferę wszędzie, dokąd się udajecie; całkiem efektywnie wnosicie ten swój ideowy wkład w masową świadomość waszej planety. Kiedy wspieracie energetycznie bezpieczną i niczym niezagrożoną wizję świata, wasze emocje niechybnie ku temu właśnie doświadczeniu was powiodą. Musisz rozwinąć w sobie głęboki szacunek dla swoich emocji i uznać je za barometr swoich myśli. Im bar¬dziej będziesz otwarty na zmianę sposobu myślenia oraz selekcję bagażu w walizce przekonań, tym więcej sobie uzmysłowisz i dostrzeżesz w śro¬dowisku ziemskich doświadczeń.
Wulkan mocy społecznego i kulturowego niepokoju aż drży, by dać upust nowo odkrytej pasji wolności.
Poziom korupcji wynikający z dekadencji i chciwości panoszącej się wśród ludzi, rozmaite trudności i podstawowy brak stabilności sektora politycznego, religijnego, naukowego, wojskowego, medycznego, środowi¬skowego i ekonomicznego to drogowskazy wiodące do powszechnego od¬krycia rozwiązania. Wulkan mocy społecznego i kulturowego niepokoju aż drży, by dać upust nowo odkrytej pasji wolności, lecz nieustannie kon¬trolowane media z typowym dla siebie zaciemniającym obraz podejściem pod tytułem „Interesy, jak zwykle”, nadal ignorują problemy dotyczące niezadowolenia i tarć. W bezpośredniej odpowiedzi na medialne odwra¬canie uwagi, aktywność twojej intuicji może teraz rosnąć, wysyłając ci silne sygnały w postaci snów i emocji lub też w postaci niezwykłych zna¬ków i symboli. Zwracaj szczególną uwagę na stan swego umysłu – niech pozostaje ześrodkowany i jasny, kiedy otwierasz drzwi komunikacji z nie-codzienną rzeczywistością. Autorytety medyczne współczesnego świata często określają ten rodzaj kontaktu nazwą sclikofrenii, zapewniając o dysfunkcji umysłu osób, które wykroczyły poza granice oficjalnych wersji rzeczywistości. W ramach ograniczających przekonań, za pomocą
106
których zdefiniowano wasz umysł i jego działanie, nieumiejętność roz¬różnienia pomiędzy tym, co jest rzeczywiste, a co nie, klasyfikowane jest jako psychoza – ostra postać choroby psychicznej. Jednak etykiety te słu¬żą jako element mechanizmu strachu, promującego zakorzenione w was przekonanie o ułomności i niemożności ufania mu. Jest to bardzo ograni¬czający pogląd, demonstrujący starania tych, którzy chcą władać waszymi umysłami w celu wyparcia z nich wielowymiarowej i psychicznej natury ludzkiego doświadczenia.
Twoje komórki nieustannie odczytują rozmaite energie oraz wibru¬ją w tańcu z całym twoim otoczeniem, a kiedy poszerzysz zakres swych oczekiwań, staniesz się na ów taniec o wiele bardziej wrażliwy. Rozwi¬jając swoje zdolności psychointuicyjne, musisz jednak wzmocnić swój układ nerwowy, który kontroluje i zawiaduje wszystkimi organami ciała. Twoje komórki pozostają w stałym telepatycznym kontakcie ze wszyst¬kimi możliwościami, podczas gdy na poziomie fizycznym najefektywniej komunikuje ci je twój układ nerwowy. Wszystkie te działania odbywają się z pominięciem świadomego umysłu – nie ma on najmniejszego poję¬cia o tym procesie. Musisz pamiętać, że żyjesz w samym centrum czasów największego globalnego przebudzenia; czasów rewolucji świadomości na wielu poziomach rzeczywistości, zapoczątkowującej możliwość uzmy¬słowienia sobie, że wy, ludzie, jesteście prawdziwie cudownymi istotami, zdolnymi do dosłownego tworzenia nieskończonej ilości wersji rzeczywi¬stości. Nieustannie warunkujecie energię istnienia: zabarwiacie ją, orga¬nizujecie, a potem dokonujecie jej projekcji na zewnątrz, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Jest to proces, w którym manifestują się zarówno indywidualne kreacje, jak i masowe porozumienia.
Kiedy jakość życia jakiegokolwiek gatunku traci stabilność, istnieje bez przyrodzonej wartości i miłości, zagrożony jest także naturalny po¬rządek spontanicznej ekspresji. Rzeczywistość, którą tak szorstko gospo-darujecie, wydaje się upadać niszczona skandalami pieniącymi się dzień po dniu niczym chwasty po letnim deszczu. Słowo „pedofilia” nie schodzi z łam gazet, a jego zatrważające zarzuty sięgają chrześcijańskich parafii i Innych ośrodków władzy, ujawniając ich ponury wzorzec. Utrata stanu łaski dotyka coraz większej liczby prominentów także spoza instytucji re¬ligijnych. Odwracanie się plecami do prawości oraz ignorowanie przyna¬leżnego rządzącym zadania ochraniania ludzi jawnie dowodzi nadużywa¬
107
nia władzy przez sprawujące ją osoby. A kto daje im do takiego nadużycia prawo? Iłe jeszcze dzieci ucierpi z powodu „złego dotyku”, zanim usłyszy się głos oburzenia i niepokoju? Choć brzmi to niewiarygodnie, zjawisko to jest częścią procesu zmian poglądów już znoszonych, lecz wciąż egzystu¬jących w waszej masowej świadomości. Zbiorowa wiara w moc zewnętrz¬nych autorytetów i władz jest silnie obwarowana w waszej psyche; są to zabezpieczenia stare i silne, jak las sekwoi – jednak i te można szybko ściąć, pytając o prawdę dotyczącą waszej tożsamości oraz przyczynę wa¬szego kierowanego na zewnątrz zaufania.
Na jaw wychodzi szerzące się sprzeniewierzanie narodowych kapitałów oraz zasobów naturalnych planety, prowadzące do niekontrolowanego upadku.
Światowe siły rządowe zaczynają odczuwać rosnące napięcie, gdy miliony ludzi w różnych krajach protestują i demonstrują w walce o swe podstawowe prawa. W gabinetach światowych przywódców trwają we¬wnętrzne gierki, toczą się ciemne sprawki i kwitną układy, a poziom roz¬rywających duszę zdrad osiągnął już najwyższe szczyty. W Stanach Zjed¬noczonych, gdzie Karta Praw odchodzi w niepamięć, ludzie szukają spo¬koju w markowych farmaceutykach lub urządzeniach elektronicznych. Jakie podstawowe przekonania warunkują i kontrolują ludzi, wtiaczając ich w stan znieczulenia i unieruchomienia? Sprawozdania z wydarzeń, przekazywane wam przez media, zajmują czas i wyobraźnię milionów zdradzających objawy uwikłania w silną wiarę we władzę rządu. Niestety, nawet główne tytuły gazet są pełne fałszywych informacji. Historie wcale nie są takie, jak się wydaje i często pozostają zakodowane, a nawet wyso¬kiej rangi dziennikarze ochoczo przyznają, że jeśli powiedzieliby prawdę, straciliby swoje posady.
Rodzi to potrzebę ustosunkowania się do kwestii przekonań ludzi na temat pracy oraz tego, co należy robić, aby się „utrzymać”. Badacze do¬noszą, że nikt nie jest dziś w stanie osiągnąć żadnej wysokiej pozycji czy stanowiska w rządzie bez wcześniejszej kompromitacji, i dotyczy to całe¬go świata. Na jaw wychodzi szerzące się sprzeniewierzanie narodowych kapitałów oraz zasobów naturalnych planety, prowadzące do niekontro¬lowanego upadku. Wyniszczająca gospodarka sprawowana przez rządy
108
aż szamocze się w swych staraniach tworzenia coraz to nowych, chytrych „przykrywek”, pozwalających ukryć wszelkie deficyty. Jednakże, z dru¬giej strony tego ogromnego podziału, na scenę życia wkracza bajeczne przebudzenie umysłu. Gdy ludzkie zdolności percepcyjne poszerzają się, wiele rzeczy i spraw wyda się wam, i tobie, o wiele bardziej oczywistych, a uwolnienie się od starych przekonań odczujesz jako istny akt wyzwole¬nia. Kiedy zmieniają się twoje przekonania, pozwól sobie na konfrontację z tym szokującym odkryciem, że właściwie nic nie jest takie, jak się wyda¬je. Uzmysłowienie sobie tego faktu musi być przyjęte na poziomie fizycz¬nym, aby w pełni przeniknęło do mocy przekonań, „przyczepionych” do ciebie jak rzepy. Biorąc pod uwagę szerszy obraz, każda sztuka ma zawsze swój dalszy plan, a kiedy wasza scena będzie gotowa do przedstawienia, świat będzie gotów na wielowymiarowe interakcje z innymi formami in¬teligencji.
Bycie odpowiedzialnym za Prawdę musi zwyciężyć we wszelkich for¬mach przywództwa, szczególnie, że sami w końcu uczycie się ufać i do¬wodzić samymi sobą. Jest to kulminacyjny czas dla świadomości ludz-kiego serca: czas, aby została rozpoznana i stosowana jako naturalne, służące dobrym zamiarom narzędzie zmian. Kiedy śpisz i śnisz, łączysz się z ludźmi całego świata oraz z innymi wymiarami Istnienia. To wła-śnie tu opracowujesz swoje potencjalne reakcje, rozwiązania oraz wyjścia z trudnych sytuacji. Kiedy już pomyślisz, że znasz Prawdę, oddychaj nią sercem, aby oszacować jej wartość. Skupiwszy uwagę na swym ośrodku serca, poznasz możliwość pójścia z Prawdą pod rękę na pełen współczu¬cia spacer nawet ciemniejszymi zaułkami życia. Ufając sobie, stojącemu pośrodku pozornie oszalałego świata, korzystaj mądrze ze swych inten¬cji. Marketing fałszywego poglądu na świat, oparty o ograniczenia i lęk, to twórczy przejaw użycia wyobraźni, jednak ty musisz nauczyć się roz¬różniać zdrowe idee od czystych „bzdetów”. Na obecnym etapie rozwoju musicie wszyscy umieć rozróżniać pomiędzy prawdziwą informacją oraz niekończącą się propagandą, dążącą do uksztahowania przekonań opinii publicznej. Wnikliwość i znawstwo polega na mądrym wyborze i mając to na uwadze musisz nauczyć się rozpoznawać emocje i uznać, iż są two-im wewnętrznym, cielesnym radarem. Twoje przekonania zdeterminują twoją ocenę każdej doświadczanej sytuacji. Jasno wyrażaj swoje zamia¬ry i intencje związane z doświadczeniami, rozwijaj swoje współczucie
109
dla innych, wybierających ścieżki według własnych preferencji. Rdzenni mieszkańcy wielu krajów na całej Ziemi także odczuwają niepokój – jest to znak Czasów Przemian oraz zmian przekonań. Macie wszyscy wolną wolę. Zrobicie ze swym niepokojem, co wam się podoba, ale najlepiej by¬łoby zapamiętać, że niepokój wskazuje na przypływ energii. Aby nauczyć się posługiwać swoim lękiem oraz uporać się z ograniczającymi przeko¬naniami, postrzegaj je jako atrybuty, które przypisałeś rzeczywistości -jako coś, na punkcie czego masz bzika, i co w autohipnozie sobie wmówi¬łeś. Możesz nauczyć się wycofywać uwagę ze starych idei pozwalając im po prostu przeminąć. Pozbawione twej ciągłej uwagi idee są jak baloniki puszczone ze sznurka na wiatr. Twórz bardzo klarowne pragnienia i in¬tencje odnośnie tego, czego chcesz. Przekonania są jak rośliny uprawne, które wybierasz do obsadzenia swojego pola. Jako ogrodnik czy rolnik uprawiasz je całkiem dobrze, musisz jednak otworzyć swoje wewnętrzne zmysły, aby zobaczyć ich korzenie – aby dostrzec niewidzialne rdzenie twoich przekonań. Istnieją zbiorowe przekonania, które właściwie same zmuszają was do koncentracji na określonych aspektach życia, podobnie jak wzrok, który koncentruje się w określonym przedziale widma świa¬tła, ograniczając wasze pole widzenia i jednocześnie odcinając inne rze¬czywistości, które nieustannie wokół was działają. Prowadzenie dobrze zorganizowanego, spokojnego, wypośrodkowanego życia, niezakłóconego telewizją czy innymi elektronicznymi „zmyłkami”, z dużą ilością czasu spędzanego na łonie natury pozwoli ci dostroić swój układ nerwowy, umożliwić mu gładkie działanie i dodać sił.
Równowaga twojego układu nerwowego pozwoli ci zobaczyć budzące lęk i tworzące ograniczenia przekonania takimi, jakie są; a kiedy pojawią się, uznasz ich istnienie, uczciwie ocenisz rolę, jaką odegrały w twoim życiu, a potem pozwolisz odejść. Używaj czasu teraźniejszego, by zastąpić ograniczającą cię koncepcję inną, dającą inspirację moc życia. Zmiana świata zewnętrznego wymaga od ciebie zmiany twojego wnętrza, zatem chciej porzucić swoje ograniczające interpretacje na temat przeszłości i przestań postrzegać przeszłość jako skutek czegoś lub karę za winę za coś, co postrzegasz jako porażkę w teraźniejszości. Aby tej zmiany doko¬nać, musisz odpowiednio wystarczająco zadbać o to, aby jej chcieć. Nie ma co żałować, rtie ma sensu żywić urazy, ponieważ czucie się ofiarą to bardzo silnie ograniczające przekonanie, które stłumi naturalny proces
110
twórczy. Rozwijaj w sobie zdrowe poglądy i wzmacniaj swą wolę, przyjmu¬jąc odpowiedzialność za własne życie. Rozwój wspierających idei i moty¬wujących przekonań jest podstawą budowy twej wolnej woli i kreatyw¬ności. Możesz doświadczać życia oraz wszystkich jego cudownych darów radości, bezpieczeństwa i harmonii – oto bardzo korzystne przekonanie!
Musisz nauczyć się dążyć do harmonii i szukać celowości ukrytej we wzorowym i majestatycznym porządku Istnienia.
Zawsze istnieje wiele korzystnych prawdopodobieństw, z których mo¬żesz wybierać. Prosimy, bądź świadom tego potencjału i nie zamartwiaj się. Zmartwienie to największe marnotrawstwo energii w każdej sytuacji. Tworzy ono wibracje zakłócające twoją aurę i wyczerpujące cię niczym dren odwadniający pole, pozbawia cię energii. Jak uniknąć zmartwień? Musisz przemyśleć swoje przekonania pod kątem własnego wyboru zmartwień. Porzuć swoją potrzebę zarządzania i kontrolowania wszyst¬kiego. Zamień zmartwienia na afirmację własnego wyboru bezpieczeń¬stwa, wygody i spokoju umysłu. Dowiedz się o sobie więcej, zwracając uwagę na to, jak gospodarujesz swoją energią. Bądź świadom tego, co już się w twoim przypadku nie sprawdza, rozpoznając, jak twoje wewnętrzne rozmyślania stają się filmem życia, wyświetlanym na ekranie, jakim jest świat zewnętrzny. Wraz z naturalnym rozkwitem własnych umiejętności postrzegania, musisz pamiętać, by ten ekran bacznie obserwować, by się z niego uczyć. Rozważnie dobieraj słowa i myśli, gdyż jasność celu będzie towarzyszyć ci w procesie zrozumienia własnych metod tworzenia wła¬snej rzeczywistości. Twój związek z przyrodą oraz twój stosunek do niej ma podstawowe znaczenie w procesie przemiany, zatem spędzaj więcej czasu na łonie przyrody: idź na spacer, idź się powłóczyć, pozwól swojej uwadze na swobodne „dryfowanie”, niech unosi się jak nasionka dmu¬chawca na wietrze, coraz dalej w świat. Drzewa i kwiaty wyczują, o czym myślisz, i spełniając swój cel, natychmiast zrównoważą twoje energie ze swymi własnymi, aranżując specjalne serie wibracji, aromatów, kształ¬tów, kolorów i dźwięków – energii, które są w danym momencie najod¬powiedniejsze dla zachowania twojej harmonii i równowagi. Kiedy pod¬trzymujesz związek z naturą, razem wzajemnie nieustannie wymieniacie się energiami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Rośliny wydychają den, a ty
111
wydychasz dwutlenek węgla, wzajemnie sobie pomagacie w tym dosko¬nałym związku dawania poprzez fakt własnego życia.
Musisz nauczyć się dążenia do harmonii i szukania celowości ukry¬tej za wzorowym i majestatycznym porządkiem Istnienia. Znalazłszy się w niewygodnej dla siebie sytuacji, czyli pozbawiony harmonii i celu, po¬czuj chęć rozjaśnienia jej za pomocą własnych emocji. Podążaj za nimi tak długo, aż odnajdziesz jej przyczynę, czyli tkwiące u jej źródeł prze¬konanie, przez które ją osobiście tworzysz. Emocje są zmienne jak po¬goda. Zadawaj sobie pytania o to, co świat zewnętrzny próbuje ci przez nie wyjawić. Przemyśl także, co ty pokazujesz sam sobie kreując rzeczy¬wistość, w którą się angażujesz. Odłóż na bok konflikty osobowościowe i szukaj szerszego obrazu, szukaj wzoru i obszerniejszego przesłania. Od¬kryj, w czym tkwi nauka. Ufaj, że wszystko jest lekcją i ma cel. Ufaj, że możesz (s)tworzyć, co tylko zechcesz, w i poza czasem. I choć nawet po¬znawanie samego siebie może czasami być jedną z najdalszych podróży w twym życiu, musisz uczyć się kultywować głębokie pragnienie samopo-znania w stopniu większym niż kiedykolwiek wcześniej. Życie na Ziemi w tych intensywnych czasach jest zarówno wyjątkowym wyzwaniem, jak i najszlachetniejszym przedsięwzięciem każdego, kto w nim uczestniczy. Wydaje się, że ludzie robią, co w ich mocy, aby odmienić swoje życie. Zrozumienie procesu, w którym uczestniczycie, otwiera was na przyjęcie wsparcia ze strony Istnienia – wsparcia całkowitego, totalnego i pełnego łaski, ale, tak na marginesie, nie zawsze przez was dostrzeganego. Ufamy, że wszyscy zaczniecie zwracać większą uwagę na rzeczywistości niewy-słowione, które mogą tworzyć alternatywne możliwości dla nadzwyczaj znaczącego życia.
Jesteś pionierem, a pionierzy na ogół ważą się iść tam, dokąd nikt wcze¬śniej nie doszedł, więc musisz podjąć decyzję dotyczącą samodzielności oraz uwierzyć w bezpieczeństwo Istnienia. Napełnij energią jasnych zamia¬rów pole intencyjne wokół siebie. Zachowaj świadomość, zwolnij tempo. A kiedy zbiera ci się na płacz i czujesz zmęczenie, odpocznij: zrezygnuj ze swojego krytycyzmu i narzekania. Wina rodzi się z manipulacji. Złość na oskarżenie narzuca poczucie bycia ofiarą i często odzwierciedla brak odpowiedzialności za własne decyzje, jak również brak zrozumienia wielu warstw celu i’znaczeń, kryjących się za każdym pojedynczym zdarzeniem natury osobistej czy globalnej. Złość rodzi się często wtedy, gdy czujesz się
112
przyparty do ściany i ograniczasz się tylko do jednej interpretacji aktual¬nej sytuacji. Pamiętaj, że czasami wielka Szansa pojawia się w przebraniu Porażki. Nieważne, co masz do zrobienia, zawsze istnieje opcja odnalezie¬nia pełnego harmonii rozwiązania. Przestań upychać na talerzu więcej niż się tam mieści – rezygnuj z tego, z czego należy zrezygnować. Jeśli musisz, odejdź. Obwiniając okoliczności, przegapisz falę świadomości, gdyż to ty w rzeczywistości przyciągasz do siebie określone sytuacje. Ilekroć posługu¬jesz się wymówką, wypadasz z gry. Natura Istnienia jest przyjazna i znaczą¬ca, więc jako projektant rzeczywistości, zapytaj sam siebie, dlaczego pro¬jektujesz ją właśnie w ten sposób? Uchwyć chwilę i zwróć bliższą uwagę na sposób, w jaki wykorzystujesz swoje myśli i słowa do tworzenia środowiska zewnętrznego. Czy naprawdę myślisz to, co mówisz? Czy sam wiesz, co mówisz? Osiągnięcie tego poziomu świadomości to podstawa, gdyż okazje do naturalnego poszerzenia inteligencji przyniosą wam obfity plon w posta¬ci rozsądnego oraz wypełnionego znaczeniem życia. Aby uzdrowić i zmie¬nić swój świat, musicie chcieć poznać kilka trudnych prawd To jest wasza przyszłość i ona was wyzwoli: poznacie samych siebie i rozpoznacie swoje miejsce w Sieci Istnienia. Wolno wam wiedzieć i dokonywać zmian. Ki¬bicujemy wam, obserwujemy i cierpliwie czekamy, i cały czas zastanawia¬my się, co zrobicie, aby odnieść ten sukces. Na chwilę obecną, sprawdźcie! Sprawdź, czy sięgasz umysłem w pola częstotliwości, na których nadajemy. Liczy się to bardziej niż myślisz.
Wasz świat wewnętrzny oraz skomplikowane wytwory waszych umysłów obfitują w odpowiedzi i rozwiązania.
W szerszych ramach rzeczywistości wszystko, co tworzysz za pomocą myśli i emocji, stanowi element intymnego tańca, który wiedzie cię ku duchowemu rozwojowi; twoja interpretacja i reakcja na sytuacje okre¬śla wynik twych doświadczeń. Znalezienie czasu na odprężenie i relaks w spokojnym otoczeniu oraz koncentracja uwagi na oddechu mogą zdzia¬łać cuda, jeśli chodzi o poszerzanie perspektywy oraz twego punktu wi¬dzenia. Proste pytanie „dlaczego?” także może rozluźnić splot waszych przywiązań i wyzwolić twe myślenie, otwierając cię jednocześnie na nowe horyzonty możliwości tak, jakbyście wsiadali do balonu, by przelecieć nad cudownym krajobrazem i ujrzeć świat w nowym świede. Musicie
113
opanować sztukę „odrywania się”, sztukę bezstronności: nauczcie się cicho obserwować i darzyć uwagą to, co mówi wasz umysł. Dajcie so¬bie pozwolenie na kilka chwil oświecenia i poszukajcie choć odrobiny humoru w lekcjach, które właśnie przerabiacie. Wasz wewnętrzny świat i skomplikowane wytwory waszego umysłu obfitują w odpowiedzi i roz¬wiązania; musicie tylko powoli się w nie zagłębić, zwracając uwagę na to, co powiedzą wasze zmysły.
Ludzie często chcą wiedzieć, co wydarzy się w przyszłości. Odpowiedź brzmi: zależy, w co wierzysz. Przekonanie o życiu pełnym inspiracji i mo¬cy, gdzie wszyscy są doceniani, dobrze przysłuży się twojemu światu. Mu¬sisz, po pierwsze, przyjąć, że wszyscy jesteście odpowiedzialni za zaini¬cjowanie zmian koniecznych dla osiągnięcia pożądanych wyników. Jakie emocje towarzyszą twojemu myśleniu o zmianach? Czy uważasz zmianę za proces trudny i ciężki? Za walkę wiodącą ku porażce i samotności? Czy słowo „zmiana” przywołuje ci może na myśl pełną chwały i cudow¬nie łatwą zmianę pór roku? W ramach ćwiczenia służącego badaniu przekonań na temat zmian znajdź trzynaście zdjęć siebie w różnym wie¬ku, począwszy od wczesnego dzieciństwa do momentu bliskiego chwi¬li obecnej. Wybierz z nich te, które przedstawiają tylko ciebie w jakiejś scenerii – ujęcia, które są raczej ciekawe niż doskonałe. Nie wyszukuj też specjalnie upozowanych zdjęć. Następnie, przy kolejnym nowiu, peł¬ni, zaćmieniu, czy w jakimkolwiek przez ciebie wybranym na tę zabawę momencie, wyraź swój zamiar otwarcia linii czasu różnych wersji siebie i baw się dalej swoimi trzynastoma zdjęciami – trzy tygodnie lub dłużej, jeśli chcesz. Znajdź w domu odpowiednie miejsce, czyli takie, w którym często przebywasz, i w którym twoja „gazetka ścienna” nie ulegnie znisz-czeniu, po czym porozkładaj tam swoje zdjęcia. Użyj wyobraźni i poroz-mieszczaj je w różnych konfiguracjach: jako kształt geometryczny, zodiak, spirala – cokolwiek przyjdzie ci na myśl. Patrz na zdjęcia tak często, jak zechcesz. Mów do nich. Co mówią do ciebie? Zwróć uwagę na wszelkie przekonania dotyczące zmian, które ukazują twoje zdjęcia. Przez całe trzy tygodnie zmieniaj aranżację „gazetki”, kolejność i wzajemną konfigura¬cję zdjęć. Bądź spontaniczny i baw się, pozwalając, by zdjęcia uczyły cię czegoś o tobie. Każda fotografia ukazuje pewną wersję ciebie – kogoś, kto w momencie jej’robienia nie miał pojęcia, co stanie się w chwilę później, a jednocześnie każda sugeruje, że zmiany następują raz za razem.
114
Twoje przekonania mogą nabrać giętkości, o ile tak zdecydujesz. Będą jak gałęzie miękkich krzewów: uginając się pod czapami śniegu zimą będą czekać cierpliwie na ciepłą ochronę kojącego wiosennego słońca. Bieżący stan globalnej niepewności odzwierciedla wewnętrzną energię projekto¬waną ze zbiorowej psyche. Z jednej strony napływają najbardziej ekscy¬tujące i wyzwalające szanse budowania trwałych prawdopodobieństw: zdumiewające nowe techniki uzdrawiania za pomocą komunikacji z in¬nymi rzeczywistościami, prawie natychmiastowa zmiana źródeł zasilania oraz zdumiewające odkrycia pozyskiwania czystej wody i powietrza – to tylko kilka z wielu odkryć, które już majaczą na horyzoncie. Inne okazje przyniosą szansę tym, którzy czują się źle i lękają się kierowania własnym życiem, choć ścieżka ta to nie zabawa. Poszerzając swoją świadomość oraz znajdując dla niej nowe pastwiska, nowe góry do zdobycia czy nowe szczyty z widokiem na rzeczywistość, najtrudniejszym aspektem, jakiego możesz doświadczyć, będzie obserwacja tych, którzy wybrali niezmien¬ność. Jesteś tu, by być świadkiem, a rola świadka jest najtrudniejsza. Świadek nie zamyka oczu; świadek widzi wszystko, a następnie zdaje relację o tym, co nastąpiło. Jest to ogromnie wyzywające zadanie i często bardzo trudne do przeżycia ze względu na cały wachlarz emocjonalnych możliwości, począwszy od wyżyn najbardziej wyszukanej radości i naj-wspanialszych orgazmów, do nizin i głębi lęku, nienawiści i bezradnej rozpaczy. Kiedy twe serce otworzy się, wzniesiesz się w górę ze wszystki¬mi, którzy uznają za wielkie wyzwanie możliwość obserwacji i współod-czuwania tych, którzy wybrali niziny braku inspiracji i mocy. Obserwacja i odczuwanie odwagi pozostałych w chwili, gdy doświadczają doniosłych melodii emocji, powiedzie cię ku twej własnej wielkości. Dla niektórych może to być droga do szaleństwa. Tak właśnie cienka jest granica, którą wędruje świat w obecnych Czasach Przemiany Ludzkości.
Ścieżka mocy zaprowadzi cię w głębokie, dalekie sfery życia.
W naturze pioniera leży samotna wędrówka na nowe obszary. Pionier zawsze chce iść tam, gdzie nikt wcześniej nigdy nie doszedł. Jako pionier musisz nauczyć się b y ć sam ze swoimi odkryciami. W czasach braku stabilności ujawnić się jednak mogą wszystkie twoje lęki. Twoje emocje mogą sięgać coraz głębiej w Królestwo Odczuwania, aż do spotkania z ra¬
115
nami, które sam ukryłeś, do czego przydadzą ci się zarówno odwaga, jak i miłość. Wybrawszy ścieżkę mocy będziesz chwilami mieć do czynienia z bardzo głębokimi poziomami życia, możesz doświadczać momentów rozpaczy i nawet pomyśleć, że może lepiej by było, gdybyś nigdy nie miał możliwości spojrzenia z szerszej perspektywy. Nawet sama myśl, że igno¬rancja to błogosławieństwo, może ci się wydać pociągająca. To naturalna reakcja na doświadczaną przez ciebie głębię emocjonalnych powiązań. Stany emocjonalne nie trwają jednak wiecznie i zarówno te najlepsze, jak i te najtrudniejsze, są efemeryczne, i koniec końców zanikają. Emocje po¬trafią na tobie „grać”, a emocjonalna głębia jest wyjątkowym i urzekają¬cym aspektem twojego ludzkiego doświadczenia.
Wybierając pozycję ofiary, zawsze będziesz kogoś lub coś obwiniać za to, co ci się przydarza. Aby realnie posiąść swój umysł i uwolnić swego ducha, musisz rozważyć swój osobisty stosunek i kryteria, jakich używasz do interpretacji swoich doświadczeń. Czy na życie i przeżycia patrzysz jak na szklankę do połowy pełną, czy do połowy pustą? Czy jesteś pa¬nem swojego umysłu, ciała i nastroju, czy też może ktoś inny zawsze ma w tym względzie większą władzę? Czy potrafisz wykryć emocje określa¬jące i zawarte w twoich przeżyciach? Zamiana nastawienia wyrasta ze zmiany twojego widzenia i interpretowania twojej roli w życiu oraz celu wszystkich twoich doświadczeń. Nowe interpretacje generują nowe emo¬cje, a emocje stanowią pożywkę dla upraw na twoim energetycznym polu nowych doświadczeń.
Choć może ci się to wydawać dziwne, przejęcie większej odpowie¬dzialności za bycie twórcą własnych doświadczeń uwolni cię i da swobo¬dę badania cieni życia – bez cienia w życiu widziałbyś bardzo niewiele. Prawdziwa sztuka to taniec pomiędzy odcieniami kolorów oraz tonami dźwięku i światła. Kiedy założywszy na oczy inny rodzaj szkieł, zbadasz swoje przekonania na temat ciemniejszej strony istnienia, dasz sobie wol¬ną rękę na ponowne zbadanie własnych kreacji życiowych z innej per¬spektywy. Perspektywa jest wszystkim. Sednem ludzkiego istnienia jest korzystanie z wachlarza emocjonalnej ekspresji. Nauczenie się sposo¬bów nawigacji po tych nieprzewidywalnych oceanach i poznanie metod przetrwania z zaangażowaną świadomością to jedne z wielu wymagają¬cych, duchowych sprawdzianów tych Czasów. Aby podążać Ścieżką mocy potrzebujesz głębokiej wewnętrznej wiedzy opartej o pełne niewinności
116
zaufanie. Aby pływać i nurkować w oceanach uczuć, musisz stworzyć związek pomiędzy swymi myślami, odczuciami i przekonaniami. W prze¬ciwnym razie fala energii emocjonalnej poniesie cię w podróż ku krainie Obłędu, w której nic nie ma żadnego sensu. Świadoma intencja bada¬nia własnych emocji z zachowaniem własnej odpowiedzialności za wy¬kreowanie wszystkich swoich doświadczeń, podjęta w tym ważnym celu, poskutkuje uwolnieniem spętanej energii uczuć, rodzącym z kolei fanta¬styczne samopoczucie.
Emocjonalne otwarcie to prawdziwy dar dla każdej poszukującej duszy. Dzięki głębokim emocjom uczy się, co robić, a czego nie. Idealnie będzie, jeśli rozwiniesz swoją emocjonalną inteligencję, ucząc się ufać własnym uczuciom. Z energiami emocjonalnymi może być trudno sobie radzić, lecz uczucia zawsze czegoś dotyczą – inaczej nie wypływałyby na powierzchnię. Kiedy zaczynasz skupiać swą uwagę na chęci poznania absolutnej przyczy¬ny i najwyższego celu swoich uczuć, pojawi się przed tobą szerszy obraz sytuacji, ukazujący sposób, w jaki twoje emocje łączą się z ilością rzeczy i zdarzeń daleko większą niż możesz sobie wyobrazić. Z pełnią współod-czuwania, akceptacją wewnętrznej mądrości twego ciała oraz stałym sku-pieniem na mocy swojego oddechu twoje emocje skutecznie powiodą cię do uświadomienia sobie wewnętrznych programów, które stworzone są z przekonań sięgających dzieciństwa, a nawet i z ograniczającej pętli gene¬tyki, którą przekazał ci jakiś twój przodek, gdy z szokiem, zadziwieniem i ogromną dawką emocji dostrzegł swoją własną rzeczywistość. DNA ko¬duje niezliczone warstwy percepcji, a ty czujesz zew bycia bardziej świado¬mym wielości programów, które genetycznie odziedziczyłeś.
Raz jeszcze powtórzymy, iż jednym z wyzwań, jakie stoją przed wami na Ścieżce Mocy, jest ukojenie bólu i wyleczenie się z poczucia oddziele¬nia, które macie w genach; wykorzystanie do przemiany swej świadomo-ści zarówno swych ran, jak i swych talentów. Stoisz w pierwszej linii chęt¬nych do osobistego rozwoju, i kiedy czasy stają się coraz ciekawsze, takie też stają się twoje zdolności. Szczególnie cenne są uprzejmość i troska, gdyż to one otwierają twoje serce oraz przygotowują drogi wiodące do pokoju. Na Ścieżce Mocy wybór zawsze należy tylko do ciebie. Twój praw¬dziwy triumf to odwaga pokonująca lęk i prawda pokonująca oszustwo. Okazji do niego nie brakuje! Pamiętaj, że przekonania orzekają o twojej otwartości, a twoje nastawienie zdradza twoje przekonania. Dziękowa¬
117
nie i wdzięczność wskazują na silę poczucia odpowiedzialności oraz chęć zobaczenia szansy na dalszy duchowy rozwój w każdej nieoczekiwanej zmianie. Musisz pamiętać, aby twoje pragnienia były klarowne. Działaj z pewnością siebie, korzystając ze zdrowego rozsądku, odwagi, swojego własnego stylu i gracji. Ufaj sobie, aby podejmować pełne harmonii po¬stanowienia oraz zachować spokój wobec wszystkiego, co pojawia się na twej drodze. Powtarzaj afirmację, że wszystko zawsze będzie dobrze. Jak by nie było, życie to najwspanialsza lekcja w twoim życiu!
UZDRAWIANIE WZDŁUŻ LINII CZASU
auka gospodarowania energią to wiecznie ewoluujący pro¬ces, który przebiega na wszystkich planach Istnienia. Jako Ludzkość jesteście w swoim zakątku kosmosu głęboko za¬nurzeni w proces ogólnoświatowej, duchowej transformacji, opracowanej w celu usunięcia z ludzkiego genomu nieprzebranej ilości budzących w was lęk przekonań, które niosą w sobie energetyczne wzor¬ce bólu i separacji. Ostatecznym celem tej transformacji jest otwarcie dróg nowym, wyrazistym częstotliwościom wyższej jaźni tak, by mogła być dostępna całemu wielowszechświatowi. Cała Ludzkość wraz z grupa¬mi istot z innych wymiarów, w tym też z nami, jest tu dziś po to, by wnieść swój wyjątkowy wkład w uzdrawianie wzdłuż linii czasu.
Aby z poziomu ludzkiego uczestniczyć w tej transformacji, musicie być totalnie obecni w swym ciele. Ekspozycja na działanie kosmicznego promienia korzystnie retuszuje właśnie wasze DNA; promień oczyszcza was z ogromnej ilości nisko wibrujących energii, zakorzenionych głęboko w ludzkiej psyche. Wraz z przyspieszeniem wibracji nanosekundy, tempo transformacji też przyspiesza dzięki procesowi doładowywania, w któ¬rym najsilniejsze, najbardziej witalne i życiodajne częstotliwości generu¬ją ogromną elektromagnetyczną moc i selektywnie przyciągają do siebie częstotliwości innych świadomości.
Twoje postrzeganie rzeczywistości poszerza się, kiedy z determinacją szukasz nowych lub ukrytych poziomów znaczeń życia. Kiedy „szlifujesz” swoją jaźń, swoją świadomość, wnosisz energetyczny wkład w wieczny rozwój zbiorowego zrozumienia faktu, że jako istoty ludzkie musicie przy-

119
jąć najwyższą odpowiedzialność za wykorzystywanie mocy, którą w natu¬ralny sposób ucieleśniacie. Uzdrowienie wymaga zapamiętania, że jesteś istotą energetyczną, której myśli, uczucia i emocje tworzą świat, z którym wchodzisz w kontakt. Wszyscy bierzemy udział w tym wielowymiaro¬wym spektaklu na mocy umowy zawartej pomiędzy wieloma rzeczywi¬stościami, mającej na celu uzdrowienie umysłu, ciała oraz ducha ludz¬kości i wszystkich, którzy są z wami połączeni. Umowa ta obejmuje także dostawy inspiracji dla nowej wizji życia w całym wielowszechświecie.
W chwili, gdy po liniach czasu toczy się wielka transformacja świadomości, wasze ciała fizyczne stają się areną waszego uzdrowienia zachodzącego na wszystkich poziomach.
Zmiana zachodzi wszędzie. Ludzie patrzą poprzez uwarunkowaną zasłonę iluzji, która sprowadza was z kursu ku większej samodzielno¬ści oraz osobistej mocy i inspiracji na przysłowiowe manowce. Siły, które pojawiają się, aby obłożyć ludzi swymi restrykcjami, w rzeczywistości są bodźcami motywującymi do większych osobistych osiągnięć, możliwych dzięki samodzielnemu rozwojowi umiejętności i punktów widzenia pod¬noszących jakość waszego życia. Uzmysłowienie sobie niskiego poziomu gospodarowania energią przez świat biznesu i rządu pomoże ci skoncen¬trować uwagę na tym, co w twym życiu jest naprawdę ważne. Korpora¬cyjny model sukcesu przemawia coraz mniej pewnym głosem, ponieważ ludzie zdają sobie sprawę, że interes oparty jedynie na zwrotach z inwe¬stycji, w którym nagromadzenie dóbr staje się ważniejsze niż jakakolwiek dbałość o zdrowie czy dobrobyt Ziemi i jej stworzeń, nie otacza absolut¬nie żadną opieką ani miłością, ani też nie wspiera życiowej energii żad¬nego z jego uczestników. Konsumpcjonizm stał się główną filozofią milio¬nów ludzi; może trwać dopóty, dopóki ludzie akceptują hipermarketing kredytu, wciągający ich coraz dalej w życie przypominające niekończącą się pustynię błędnego koło finansowego zniewolenia. W chwili, gdy we¬wnętrzne kody świadomości budzą ludzi do odkrycia ich wewnętrznych prawd, nowy zdrowy rozsądek wie, że dodanie życiu mocy i inspiracji przebudzonego umysłu to kapitalny wkład w interes ludzkości. Samo¬dzielne pielęgnowanie przebudzonego umysłu to prawdziwa inwestycja,
120
która zmieni świat, oferując nowo odkryte swobody oraz twórczą ekspre¬sję w ramach najlepszego zwrotu za twą koncentrację energii.
Wielka zmiana zachodzi też już w samych podstawach komórek twego ciała. Na poziomie subatomowym komórki ludzkich ciał podda¬ją się głębokiemu wpływowi szerokiego zakresu energii niebiańskich, dostarczających zakodowanych światłem wibracji. Przeznaczeniem tych energetycznych kodów jest inicjowanie nowych poziomów świadomo¬ści i wydobywanie ich w zdumiewająco szybkim tempie na powierzch¬nię. W wyniku ich działania uwalniacie stłumione w waszym DNA psy-chiczno-emocjonalne energie, które z kolei przyciągają do waszego życia dokładnie te kwestie, które właśnie potrzebują rozwiązania. Kwestie do „przepracowania” manifestują się specjalnie dla was w waszej fizycznej rzeczywistości, a ponieważ wielka transformacja świadomości odgrywa się na liniach czasu, wasze ciała fizyczne stają się areną waszego uzdro¬wienia na wszystkich poziomach.
Konwencjonalne nauki medyczne nie rozpoznały jak dotąd zasad funkcjonowania ludzkiego ciała. Z szerszej perspektywy patrząc, prze¬konano was, byście w swych opiniach umniejszali samych siebie. Każ¬da wersja kształtu ludzkiego, każde ciało jest wyjątkowym urządzeniem dekodującym; zajmujecie ciało fizyczne w trójwymiarowej rzeczywisto¬ści, bo to jest odpowiedni sposób, by móc doświadczyć i badać niuanse fizyczności zgodnie z protokołami wstępnych założeń. Tak zwany świat materialny bazuje na specyficznej wibracji energii, a specyficzne dostro¬jenie waszego postrzegania pozwala na dotrzymanie warunków masowej umowy. Jak się właśnie dowiadujecie, lub może już dawno wiecie, każdy z was jest czymś więcej niż tylko ciałem fizycznym. Nacisk energetycz¬nego przyspieszenia wywiera fizyczny, mentalny, emocjonalny, duchowy i kosmiczny wpływ na waszą świadomość – każdy z tych obszarów wa¬szego „ja” jest niczym palec dłoni: może poruszać się sam, lecz o wiele skuteczniej działa współpracując z pozostałymi.
Wśród tych rozmaitych poziomów doświadczenia i przeżywania na stan waszego osobistego samopoczucia zdecydowanie największy nacisk wywierają wasze emocje. To właśnie one was wyróżniają. Istnieje bezpo-średnie połączenie pomiędzy emocjami, funkcjonowaniem mózgu oraz funkcjonowaniem waszego ciała. W człowieku przebudzonym doskonałe zdrowie będzie rozpoznawane jako znak osobistej mocy, a szczęście i spo¬
121
kój umysłu na poziomie emocjonalnym są składnikami niezbędnymi dla osiągnięcia i utrzymania doskonałej kondycji psychofizycznej. Komfort emocjonalny sygnalizuje mózgowi za pomocą częstotliwości, aby ten wy-syłał pozytywne wiadomości do reszty ciała, wzywając je do uwolnienia precyzyjnie dobranych kombinacji chemicznych, stworzonych w waszej wewnętrznej farmakopei, a służących wzmocnieniu i ochronie układu odpornościowego. Kiedy utrzymujesz równowagę emocjonalną, twój fi¬zyczny wehikuł jest o wiele dokładniej dostrojony do rozumienia splotów połączeń z innymi poziomami doświadczenia.
Twój biologiczny komputer jest znacznie bardziej wyszukany i złożony niż jakakolwiek sztuczna technologia, ponieważ pozostaje on pod bezpo¬średnim wpływem skomplikowanej symfonii waszych emocji i reakcji na życie. Pamiętaj, twoje ciało jest sumiennie oddane zadaniu przekazywania ci informacji zwrotnych na temat skutków twych myśli i uczuć. Zdrowie to przede wszystkim stan twego umysłu. Zdecydowane postrzeganie swe¬go życia jako życia przepełnionego wewnętrznym znaczeniem oraz uzmy¬słowienie sobie, że wszystko dzieje się zawsze w bardzo dobrym celu, to właśnie przykłady korzystnego wykorzystania osobistej mocy. Zdrowie to skarb, a dobrze umocniony układ odpornościowy, niczym forteca, to klucz do niego. Z kolei najprostsza droga do silnego układu odpornościo¬wego to poczucie szczęścia. Przemiana ludzkiej świadomości wzywa cię, abyś przyjął osobistą odpowiedzialność za własne zdrowie i uzdrowienie, bo w końcu to ty dowodzisz swoim ciałem i zarządzasz swoim życiem.
W umiejętności dawania i przyjmowania miłości, w wielu odcieniach jej przepychu, tkwi prawdziwy klucz uzdrowienia.
Jak już wspomnieliśmy, prawdziwe uczucia miłości i wdzięczności dla ciała wyrażają pozytywne przesłanie zawierające podstawowe, podtrzy¬mujące życie sygnały, które daje wynik w postaci doskonałego zdrowia i odwrotnie, angażowanie się w uczucia nieuchronności fatum, rozpaczy, samotności, bezradności, odmowy, złości, urazy, zazdrości, chciwości i łęku tworzy negatywne przesłanie, które promuje rozdźwięk pomiędzy fizycznymi funkcjami ciała. Negatywne skutki wynikają z negatywnych nastawień, a złość i nienawiść są najbardziej destrukcyjnymi emocjami,
122
ponieważ zamykają przepływ życiodajnej energii przez wasze ciała. Za¬tem, w umiejętności dawania i przyjmowania miłości w wielu odcieniach jej przepychu tkwi prawdziwy klucz uzdrowienia, ponieważ to miłość jest najbardziej życiodajną i afirmującą formą ekspresji emocjonalnej.
Decyzja przyjęcia ostatecznej odpowiedzialności za kreowanie wła¬snych życiowych doświadczeń dodaje mocy i inspiracji w dążeniu do stanu jasności umysłu i fizycznej witalności. Na kilka chwil wycisz swój umysł, a po kilku głębokich, rytmicznych oddechach rozważ przez mo¬ment ważne pytanie: „Czy świat jest miejscem niebezpiecznym i pełnym lęku, czy może wielką przygodą obfitującą w szanse przebudzenia du-chowej mocy i przekroczenia ustalonych ograniczeń?”. Korzenie twojego podstawowego poglądu tkwią w twoich przekonaniach, a te zaś pokazują warunki twojego doświadczenia, składając na twoim polu doświadczeń elektromagnetyczne odciski zgodne z twoimi oczekiwaniami. Wszystkie twoje przekonania mają przemożny wpływ na twoje zdrowie, ponieważ to jak sam (sama) ze sobą się czujesz oraz twój pogląd o sobie i o świe¬cie zewnętrznym, bezpośrednio wpływa na funkcje i działanie układów w twoim fizycznym kształcie. Pamiętaj: twoje emocje zawsze łączą się z twoimi przekonaniami; twoje samopoczucie wynika z tego, w co wie¬rzysz. Bez względu na to, w co każdy z was wierzy, wasze ciało będzie przede wszystkim wypełniać wasze najskrytsze polecenia, czy to przesyła¬ne za pomocą wzorców wiary w fatum i rozpacz, czy też te, które splatają się w uścisku z doskonałym zdrowiem. To ty dowodzisz swoją formą fi¬zyczną oraz stanem zdrowia, które są bezpośrednim odbiciem twego we¬wnętrznego świata myśli, uczuć i emocji. Duchowe uzdrawianie wywrze głęboki wpływ właśnie na te trzy areny percepcji.
Ważne jest zrozumieć, gdzie leży źródło tych ograniczających koncep¬cji dotyczące natury ciała. Większość takich idei ludzie chłoną w bar¬dzo młodym wieku. W łonie matki dziecko pozostaje w bardzo bliskich stosunkach ze swoimi genetycznymi rodzicami, niezależnie od fizycznej bliskości ojca. Krew przechowuje wzorce behawioralne niezliczonych po¬koleń rodziny. Przekonania i nastawienia każdego z rodziców są dziecku bardzo dobrze znane jeszcze przed przyjściem na świat. Maleńkie dzieci rozwijają swój umysł testując, modelując i naśladując materiał wejściowy, jaki otrzymują ze swojego otoczenia fizycznego oraz środowiska mental-no-duchowego. Kiedy wyuczone zachowania wyrastają z technik służą¬
123
89
cych wspieraniu poczucia bezradności w zakresie kontrolowania zdrowia fizycznego, to idee te są niczym nasiona czarnowidztwa, które zapuszcza¬ją korzenie i urastają do rangi przekonań polegających na wątpliwości, rozpaczy i desperacji, finalnie separując was od zdolności kreowania do¬skonałego zdrowia od wewnątrz.
Nauki medyczne pojmują potęgę sugestii we właściwy sposób, lecz jej negatywne zastosowania można bez trudu ujrzeć w nieustających zło¬wieszczych ostrzeżeniach np. na temat konieczności chronienia się przed szkodliwymi skutkami opalania się czy przed zbyt długim przebywaniem na łonie natury; lub na temat konieczności szczepień, które de facto są niczym innym jak tylko toksycznymi, chemicznymi koktajlami. Ponure i pełne złych przeczuć zapowiedzi zawsze zwiastują przybycie kolejnego corocznego „sezonu grypowego”. Choroba to teraz doskonały interes. Mu¬sisz zatem zacząć myśleć w kategoriach „niezałapania” niczego, co szaleje wokół ciebie; a będzie to przypominać łamanie zasad i nieodbicie piłki w grze. Miliony ludzi ulegają przerażeniu: wpadają tym samym w rozma¬ite stadia chorób i finalnie w śmierć, wspierając biznes strachu. Wszystko to, dlatego że nauczono ich zaprzeczać i odrzucać istnienie związku po¬między umysłem a ciałem.
Otępiająca, bezsporna akceptacja danej medycznej prognozy może wynikać z przeróżnych przekonań, lecz wszystkie one bledną w obliczu silnej, podstawowej wiary w osobistą bezradność, co można ująć nastę-pująco: „A kimże ja jestem, bym kwestionował autorytet lekarza? Cóż ja wiem? Współczesna medycyna zna odpowiedź na wszystko. Muszę mieć ubezpieczenie zdrowotne, bo co zrobię, jak coś mi się stanie? Nie kontro¬luję przecież swojego ciała”. W dużej mierze nieskuteczny a kosztowny system opieki zdrowotnej wpierany jest przez takie właśnie przekonania. Z szerszej perspektywy dopiero widać, że to właśnie poczucie bezsilno¬ści wobec sposobów kreowania dobrej kondycji fizycznej poskutkowało słabą gospodarką zasobami energii fizycznych i mentalnych, co zamani¬festowało się pod postacią aktualnych epidemii wielu poważnych chorób. Choroba to wewnętrzna bitwa, która rozpoczyna się po części, dlatego że ludzie zatrzymują swój emocjonalno-mentalny rozwój, co odcina dostęp do kosmiczno-duchowych związków i energii. Pragnienie, aby ktoś inny naprawił i zajął się waszym ciałem, stworzyło kłopodiwą biurokrację, zajmującą się sprawami zdrowia od kołyski po grób, a w przeważającej
124
części zbudowaną na fundamentach uwarunkowanych lęków sprokuro-wanych w umyśle.
Aby zdrowo żyć i kwitnąć w Czasach Przemian związanych z twą osobistą przemianą, na twą korzyść zadziała przyjęcie do swej świado¬mości wiary w doskonałe zdrowie oraz przejęcie odpowiedzialności za umiejętność jego tworzenia. Jak odkryło już wielu, wyleczenie wcale nie jest absolutnym celem nowoczesnej medycyny, ponieważ leczenie wyma¬gające kosztownych trucizn i „leków” jest o wiele bardziej lukratywne niż odkrycie przyczyny i celu zaburzeń fizycznych i/lub umysłowych. To zgubne podejście do zdrowia powoduje jedynie większy stres, odczuwany przez ciało. Maskowanie objawów choroby lekami przypomina polerowa¬nie karoserii niesprawnego pojazdu – destrukcyjnego sposobu myślenia, choć wewnętrzne głębokie uczucie bezradności i bezsilności, jak wadliwe części silnika, nadal stanowią sedno problemu. Prawdziwą istotą każdej choroby są nierozstrzygnięte urazy emocjonalne. Brak potęgi myśli oraz życie w fałszu osłabiają ciało, a wielkie epidemie groźnych chorób to bezpośredni skutek tego, że większość ludzi przez całe minione stulecie akceptowała ograniczające poglądy na temat działania waszego organi-zmu. Z całą szczerością wobec siebie samego musisz zadać sobie pytanie
0 to, kto tak naprawdę korzysta ze sterowania twoim wizerunkiem ciebie w twoich własnych oczach?
Każda choroba tak naprawdę służy pozytywnemu przesłaniu od jednej do innej części „ja”, dotyczącemu twoich emocjonalnych reakcji na życie.
Możliwe, że nauczyłeś się obawiać swojego własnego ciała, ponieważ wpojono ci, że może się ono „popsuć” niemalże bez wyraźnego powodu; że jest nieprzewidywalne w swych reakcjach, nie da się na nim polegać
1 nie warto mu ufać. Powyższe myśli są przykładem ograniczających prze¬konań, które blokują przepływ życiowej energii przez organizm. Każda choroba dla każdego pacjenta jest inna, wyjątkowa i tak naprawdę słu¬ży pozytywnemu przesłaniu od jednej do innej części „ja”, dotyczące¬mu twoich emocjonalnych reakcji na życie. Do zrozumienia przekazów z wnętrza ciała niezbędna jest jednak akceptacja i szacunek dla ciała i jego wewnętrznej inteligencji. Prawdziwa zasadność i znaczenie każdej
125
choroby znika, gdy nie dostrzeżesz samouzdrawiającej mocy myśli i emo¬cji. Postępowi profesjonaliści z branży opieki zdrowotnej, którzy w danej chwili stwierdzają twoją witalność, życiową moc, poczytują sobie za za¬szczyt i przyjemność asystować ci w odkrywaniu informacji, jakich do¬starcza twoje ciało.
Musisz świadomie zobowiązać się do prowadzenia lepszego życia, aby wywołać niezbędne zmiany wymagane do stworzenia idealnej kondycji zdrowotnej oraz samopoczucia ponad widoczną rzeczywistość. Jesteś tu po to, by przebudzić się do nowego rodzaju rozumienia sposobów, jakich używasz, by kreować swoją rzeczywistość w celu ominięcia wewnętrznych programów, które każą ci toczyć się znanymi, a niewygodnymi koleinami. Rozpoznaj swoje własne zmartwienia i dobrowolnie uwolnij je ze swego pola energetycznego, ponieważ ograniczające przekonania i nastawienia obniżają jakość życia. Uczucia lęku przed nieznanym można zastąpić afirmacją: „Zawsze jestem bezpieczny!”. Z postawą pewności siebie za¬pisz, co chcesz stworzyć, tak, jakbyś pisał listę zakupów. Życie to szerokie i pełne nauk doświadczenie. Musisz chcieć przejąć kontrolę nad mocą swej woli i uwolnić stare męczące cię nawyki i wzorce myślowe, przesta-jąc umniejszać moc działań mentalnych i fizycznych. Kiedy złapiesz się na takim akcie autosabotażu, zareaguj śmiechem i upomnij sam siebie, że nauka gospodarowania energią w świecie materialnym to przecież je¬den z głównych powodów, dla których tu jesteś.
Najważniejsze, byś rozwinął w sobie silne przekonania, mające służyć jako fundamenty witalności i zdrowia, jednakże po pierwsze, musisz za¬akceptować, że osobiście jesteś odpowiedzialny za zainicjowanie zmian niezbędnych do osiągnięcia pożądanych rezultatów. Wiara w to, że oficjal¬ne władze mogą opatrzyć etykietką i wyleczyć za pomocą cudownej piguł¬ki tak zwane niedomagania ludzkiego ciała, to prosta droga do wielkiego rozczarowania. Superpigułka nie jest gwarancją na długie, zdrowe życie – emocjonalna inteligencja i odżywcza świadomość dadzą ci poczucie sa¬modzielności, które przyniesie o wiele lepsze rezultaty. Musisz poprawić swoje myślenie na temat tego, jak działa organizm; wszystkie możliwe rozwiązania istnieją poza częstotliwością twojego bieżącego myślenia. Je¬śli naprawdę szukasz cudownego leku, który uzdrowi twoje ciało i twoje życie, to znajdziesz go w swoim umyśle. Chorobę można pojmować jako fizyczny przejaw zablokowanej energii emocjonalnej, ukierunkowanej
126
przez twoje myślenie. Innymi słowy, brak ekspresji myśli lub uczuć two¬rzy blokadę energetyczną, która wiedzie do niepoprawnego działania cz꬜ci ciała, co finalnie manifestuje się jako słabe zdrowie.
Każda choroba, zarówno poważna, jak i mniej poważna, jest wielkim, znaczącym komunikatem, ponieważ wasze ciało jest układem bioinfor-macji zwrotnej na temat waszych nastawień i przekonań. Zarządzanie energią wymaga zarządzania związkiem z emocjonalnym „ja”. Badanie własnych emocji to podstawa zrozumienia celu poszczególnych sytuacji związanych z chorobą. Słabe zdrowie nie bierze się znikąd. Każdy z was ponosi ostateczną odpowiedzialność za przygotowanie sceny – wewnętrz¬nego obszaru ciała – w oparciu o własne wybory i w rzeczywistości ogra¬niczasz naturalne procesy uzdrawiania ciała w chwili, gdy ochoczo i bez pytań akceptujesz etykietki i kategorie oferowane na temat twojej kondy¬cji przez konwencjonalną medycynę. Zaprzeczasz celowi oraz mocy inte¬ligencji swojego ciała, kiedy wierzysz, że „coś ci się znienacka przytrafi¬ło”, zamiast zdać sobie sprawę i zaakceptować fakt, że to po prostu twoje ciało odpowiada na twoje wewnętrzne uczucia i polecenia.
Każdy z was stanowi najwyższy autorytet w dziedzinie własnego zdrowia, ponieważ każdy jest reżyserem tej „sztuki”. Czy to za pomocą klarownej intencji czy przekonań, prędzej czy później zamanifestuje się to, czym dowodzicie. Liczne wewnętrzne komendy są całkiem świado¬mie selekcjonowane, niezależnie od korzyści, jakie niosą. Inne pozostają ukryte i są przechowywane w umyśle podświadomym i nieświadomym – grządka cebuli i poletko ziemniaka starych, rodzinnych przekonań, przejętych w spadku i nadal obrabianych – sumiennie oraz bez żadnych ale. Kontynuacja rodzinnych ograniczeń poprzez przejmowanie negatyw¬nych postaw skutkuje podobnymi, ciągnącymi się przez całe pokolenia „rodzinnymi chorobami”. „Moja mama na to chorowała, to ja pewnie też będę”, to typowy przykład przekładania na siebie restrykcji i wyzwań innych członków rodziny i uznawania ich za własne. Twoje DNA kodu¬je wiele potencjalnych wzorców, z których musisz mądrze wybrać swój własny mentalny spadek. Wiedza wynika z obserwacji – musisz nauczyć się wykraczać poza schedę rodzinnego zamieszania i poprzez zrozumie¬nie celu tych ograniczających przekonań, tworzyć własne, cenniejsze do¬świadczenie. Umiejąc wejrzeć w sedno sprawy, będziesz w stanie uwolnić swe pole energetyczne od wzorców bólu i separacji.
127
Wasze ciało to wspaniały samouzdrawiający i samonaprawiający się układ oraz organiczny cud, który zobowiązani jesteście prawdziwie cenić.
Musicie dbać o ciało. Jest ono magazynem waszej mocy, a jakże często wasze przekonania zatrzymują jej przepływ. To, w co wierzycie, stanowi autentyczny zestaw programów, które wpływają na funkcjonowanie ko¬mórek. Wasze ciało to wspaniały samouzdrawiający się i samonaprawia¬jący się układ, organiczny cud, który macie prawdziwie cenić. To jasne, że wasze komórki i organy, krew i kości działają zgodnie ze spontaniczną inteligencją, opierającą się na wygodnej i znanej już kooperacji. Zbiorowo i indywidualnie, komórki twojego ciała wiedzą, jak podtrzymywać funk¬cje twojego organizmu, a jeśli pojawia się problem, twoje ciało informuje cię o nim! Każda choroba jak również ból, który może jej towarzyszyć, ma zawsze jakieś przesłanie i konkretny cel. Pamiętaj, że twoje ciało lo¬jalnie pokazuje ci efekt twoich własnych przekonań. Użalanie się nad sobą, wątpienie i zamartwianie przesyłają do komórek ciała sygnały in-formujące o bezradności i bezsilności, a komórki przyswajają je i się im podporządkowują. Jeśli natomiast zdecydujesz się zaufać samemu sobie, twój świadomy wybór wywoła na poziomie subatomowym swoistą au-tomatyczną selekcję kodów kierujących działaniem twojej świadomości, kodów generujących potencjalne wzorce, z których wyrosną nowe wer¬sje ciebie. Wewnętrzna indywidualna decyzja o naturalnym poddaniu się działaniom zmierzającym ku stworzeniu „kwitnącej” wersji życia opiera się o wiarę we własną moc. Tylko ty dowodzisz swoim życiem; uczucia to¬lerancji, miłości, szacunku, dzielenia się, troski, uprzejmości, uczciwości, wdzięczności i wybaczenia nie tylko budują zdrowie i moralność charak¬teru, ale i spokój umysłu. Potwierdzając swoje pragnienie bezpiecznego i zdrowego istnienia, otwieracie swe zmysły na subtelne, nowe dostro¬jenie, polegające na reorganizacji kodów świadomości komórkowej. Te z kolei uruchamiają programy nowych, wyjątkowych spostrzeżeń, two¬rząc dosłownie nową aleję, którą można dalej iść przez życie.
Odwaga do zaufania sobie samemu nada nowy kształt twej osobistej wolności. Wybór tworzenia bezpiecznego, uczciwego, pełnego szacunku i przyjemności doświadczania życia we wszystkich rzeczywistościach za¬leży w całości tylko i wyłącznie od ciebie. Kiedy akceptujesz wspierające
128

twe życie przekonania, twój fizyczny kształt promieniuje szczególną wi-talnością, a ty sam jesteś, że tak powiemy, „maksymalnie doładowany”. Rozentuzjazmowany umysł sprawia, że jesteś bardziej chłonny i otwarty na żywe skutki działania kosmicznie napromieniowanej energii. Wni¬kając w twe czakry, energia ta otwiera twoje zmysły na nowe olśnienia, co umożliwia głęboki duchowy wgląd w to, jak wydarzenia, które mia¬ły miejsce w waszym życiu, splotły się z wydarzeniami w innych liniach czasu. Rzeczywistość jest płynna: czas i przestrzeń są podatne na zmia¬ny, dopasowując się do oczekiwań obserwatora. Zmiany percepcji, które przeprowadzacie „tu i teraz”, odbijają się na innych czasoliniach, nadając w eter twój własny dobór nowych kodów świadomości. Właśnie tak za¬chodzi proces uzdrawiania na liniach czasu.
Wydarzenia i doświadczenia zawsze można reinterpretować, gdyż są one częścią wielu warstw wielu znaczących porozumień. Oglądane z in¬nych punktów widzenia życiowe wzloty i upadki życia obierają całkiem nowy cel i przyjmują inne znaczenia. Uzdrawianie ludzkiego genomu to inaczej uwalnianie uwięzionego w nim bólu i lęku, poprzez transforma¬cję starych, zawierających restrykcyjne nastawienia wzorców myślowych, które wprowadzają ciało w stan wyższej świadomości. Pytając o przyczy¬nę, wywołujesz zmianę częstotliwości fal mózgowych, otwierając się na komunikację z kosmiczną jaźnią. Poszukiwanie głębszych znaczeń przy¬wraca równowagę naturalnej mocy umożliwiającej autouzdrawianie cia¬ła. Z szerszego punktu widzenia na placu gry zwanej Istnieniem, wszelkie uzdrawianie polega na reinterpretacji tego, w co wierzysz, że ci się przy¬trafiło.
Szans będzie mnóstwo, kiedy zdecydujesz się uzdrowić swą relację z własnym fizycznym kształtem. Im więcej uwagi poświęcisz oraz im mocniej uznasz prawdziwość wiadomości przekazywanych przez ciało (szczególnie „to, co czujecie w brzuchu”), które trafiają tam wysłane przez mózg, tym więcej się dowiesz. Inteligencja intuicyjna jest naturalnym wy¬razem waszego związku z niezlokalizowaną* kosmiczną jaźnią, która przekracza wszelkie granice czasu i przestrzeni. Zaufaj sobie i podążaj za delikatnymi podpowiedziami instynktu. Ciało nie działa przeciwko tobie, ale jeśli sam działasz przeciwko niemu umniejszając, krytykując
129
oraz dewaluując siebie samego, twoje ciało będzie posłuszne twoim naj¬silniejszym poleceniom. Kiedy otoczysz specyficzne przekonania silnymi emocjami, twoje polecenia będą jak listy „priorytetowe” – i szybciej spro¬wokują w rzeczywistości określone manifestacje. Przekonanie o „braku czasu” projektuje stresujący styl życia, a jeśli taka komenda dotycząca czasu nieustannie przeważa nad innymi lub stanowi najsilniejszą wia¬domość, jaką sam wysyłasz ciału, twoje serce może nawet zatrzymać się. Równie niszczące może być trzymanie się przekonania o „złamanym sercu”. Serce to sędzia czasowy ciała, a każde uderzenie wskazuje rytm, który jest sprzężony z rytmem kosmosu, zestrojony z rytmem Łona Matki – Środka Galaktyki.
Wszelkie uzdrawianie polega na reinterpretacji tego, w co wierzycie, że się wam przytrafiło.
Ogólnoświatowe kryzysowe zjawisko, jakim jest powszechna tenden¬cja do niszczenia ciała fizycznego, mocno świadczy o braku przyjemności i jakości życia doświadczanego przez mieszkańców tak zwanego „cywili¬zowanego” świata. Gruba powłoka emocjonalnego i fizycznego bólu okry¬wająca Ziemian stanowi zbiorowy wyraz obkurczenia świadomości, wy¬nikającego z fundamentalnych przekonań na temat tego, co jest, a co nie jest możliwe. Ludzkość wypielęgnowała zbiorowy, nieświadomy lęk przed dbaniem o siebie; przekonanie to tworzy w waszych ciałach bezpośrednią blokadę mocy. Fizycznie blokada czy zator przepływu energii mogą mani¬festować się szeroką gamą wzorców, tworzących chaos w wewnętrznych układach ludzkiego organizmu. Wiara w najwyższą Istotę, która zbawi ludzkość lub finalnie osądzi i ukarze za grzechy, służy jedynie dalszemu lekceważeniu i zaprzeczaniu ogromowi płynącej z waszego wnętrza mocy uzdrowienia życia.
Wasz świat obfituje w przekonania koncentrujące uwagę na bólu, co zdaje się wynikać z waszych doświadczeń, które jedynie pozornie są realne. Jednak to tylko owa intensywna koncentracja uwagi na oczeki¬waniu na ból i cierpienie sprowadza je na ludzi. Wiarę w ból wpleciono w ludzką konstrukcję biologiczną. Nadal króluje ona w podświadomości, często powodując, iż macie się przed życiem na baczności. Nierozwiązane kwestie generujące zgorzkniałość, złość czy rany lub sama trauma śmier¬
130
ci w poprzednich wcieleniach przenoszą się z wcielenia na wcielenie, a najczęściej manifestują się jako tajemnicze i/lub przewlekłe bóle ciała. Wzorce genetyczne przechowują wspomnienia z licznych inkarnacji oraz historie danej linii krwi. Same oczekiwania bólu tworzą w ciele wzorzec unikania, w wyniku czego pewne zdarzenia są automatycznie i nieświa¬domie przez osobę cenzurowane, sortowane i filtrowane w ramach niewi¬dzialnego procesu samoochrony, który stara się, często za wszelką cenę, pomóc człowiekowi uniknąć bolesnych doświadczeń. Ból staje się wro¬giem, a w ekstremalnym przypadku każde zdarzenie staje się kolejnym „podejrzanym”. W końcu, stosując takie uniki, ciało zaczyna się zamy¬kać. Powtarzana w umyśle oraz zasilana emocjami komenda „unikaj bólu za wszelką cenę” prowadzi do lekceważenia naturalnej inteligencji ciała, kreując tym samym uporczywy zator w polu komunikacji komórkowej. Prędzej czy później blokada ta może objawić się pod postacią choroby tej części ciała, która jasno wskazuje na lokalizację bolesnych przekonań i emocjonalnych problemów.
Komórki twego ciała podlegają nieustannej wymianie, lecz generalnie nie myślisz o tym procesie. Nowe, pełne życia komórki posłusznie koncen¬trują uwagę na wypełnianiu twych przekonań i poleceń. Choć wciąż nowe, to jednak będą replikować wciąż tego samego ciebie, otrzymując te same stare polecenia. Zarówno komórki, molekuły, atomy, jak i cząsteczki suba-tomowe waszych ciał, są intehgentne i komunikują się ze sobą, ponieważ ich zbiorowa praca polega na reakcjach na twą informację wejściową. Sam wybierasz kody świadomości, które najlepiej wyrażają twoje życiowe dąże¬nia oparte o stopień świadomości, jaki sobie wypracowałeś. Jako Naczelny Twórca Przekonań, rozważ, proszę, nasze pytanie: „Czy w oparciu o ukryte konflikty wysyłasz rozkaz do wojny ze swą własną biologią?”.
Twoje ciało jest skarbnicą wszystkich twoich doświadczeń i doświad¬czeń twoich krewnych i przodków, zawierających radości, bóle i traumy z tego i innych wcieleń. Geny przechowują wszystko. Musisz opanować sztukę spokoju i ciszy, aby podjąć wyprawę w głąb siebie i odkryć ich wie¬dzę. Nosisz większe lub mniejsze pokłady nierozwiązanego bólu powią¬zanego z przekonaniem na temat tego, co ci uczyniono – traum, które nie zostały jeszcze przepracowane i zintegrowane, bo i nigdy dotąd ich jeszcze nie zrozumiałeś. Ludzi prześladują akty przemocy i seksualnie inwazyj¬nych doświadczeń i niczym zacięta płyta, raz po raz, powtarzacie swe do¬
131
świadczenia, dopóki nie wykształcicie lepszej wizji i nie obierzecie innego wyjścia z sytuacji. Używanie słów takich jak zawsze, nigdy, na zawsze dla opisania siebie lub swojego zachowania to lingwistyczna wskazówka ist¬niejących „przeniesień” z innych wcieleń. Traumatyczne wydarzenia two¬rzą coś w rodzaju „rozpoczętych zadań”, które, aby uwolnić ludzkie ciało z więzów, wymagają dokończenia i zrozumienia w szerszym kontekście. Renegocjacje i rozważania na temat przekonań wymagających uzdrowie¬nia trwają nieustannie. Uzdrawianie to kontakty, kontakty to odczuwanie, a odczuwanie to uzdrawianie. Z duchowej perspektywy tworzysz pewne porozumienia, np. „Przedyskutuję z tobą tę kwestię, abyśmy mogli uzdro¬wić tę nierozwiązaną sytuaq’ę za pomocą jakiegoś zgodnego postanowie¬nia”. Masz wolną wolę, by zrobić, co zechcesz. My tylko radzimy ci, nie szkodź nikomu, bo bez względu na to, co robisz, szkoda/krzywdy wrócą do ciebie. Sprowadzając szkody na siebie i innych, zamykasz się w spirali przyczyn i skutków: odgrywasz znane scenariusze w celu ćwiczenia wol¬nej woli lub zmiany ich końca poprzez zmianę wyboru. Nikt nie zamierza rezerwować ci miejsca w piekle, jeśli jesteś grzesznikiem. Jedyny sposób, by rzeczywiście przekonać się o własnej wolnej woli, to doświadczenie tego, co tworzysz i co do ciebie wraca. Istnienie jest dla ciebie życzliwe, współdziała z tobą, współczuje i stąd też jest wielce sprawiedliwe.
Uzdrawianie to kontakt, kontakt to odczuwanie, a odczuwanie – to uzdrawianie.
Przez chwilę zbadaj wszelkie myśli i postawy, które zaprzeczają, jako-byś był odpowiedzialnym za swe dzieła (s)twórcą własnego życia. Gdzie, kiedy i w jaki sposób stajesz się ofiarą? W jakich dziedzinach życia czu¬jesz się usprawiedliwiony, winiąc innych za swój stan? Kto ci coś zrobił? Kto cię zranił lub zaszkodził? Kto ci zadał gwałt w tym lub innym ży¬ciu? Przekonanie, że życie jest niełaskawe, niesprawiedliwe, trudne lub okrutne lub że nie ma rozwiązań, lub że nic nie możesz zrobić, że nigdy nie wystarcza albo że to czyjaś wina, najczęściej idą w parze z ukrytą, kłębiącą się urazą, co kończy się chorobą. To tylko kilka przykładów ograniczających przekonań i postaw, które odcinają przepływ kosmicznej energii mocy życia, łączącej was z tajemnicami wielowszechświata. Z peł¬niejszego własnej mocy punktu widzenia zadaj sobie pytanie: „Z jakimi
132
nierozstrzygniętymi kwestiami mam teraz do czynienia? Dlaczego wła¬śnie te osoby są w moim życiu? Jaki jest mój własny wkład w ten proces? Jaka jest ogólna duchowa lekcja i cel takich doświadczeń? W jaki sposób mogę zmienić swoje postępowanie i stworzyć harmonijne rozwiązanie tych osłabiających mą moc stanów winy?”.
Musisz działać na swoją korzyść, pamiętając o swej mocy i mówiąc „tak” nowym sposobom doświadczania życia. W przeciwnym razie, jeśli nie odpowiesz na przesłania sygnalizujące ci zmianę życia, dane ci będzie przerabiać coraz trudniejsze lekcje. Możesz czuć się jak w zamknięciu, odczuwać ból i z konieczności zmuszony do poświęcenia czasu na upo¬ranie się z sytuacją, którą odwlekasz lub której unikasz. Dbaj o równo¬wagę ciała, znajdując czas na wyciszenie umysłu. To jedyny sposób, byś z powodzeniem zintegrował przyspieszone energie i utrzymał równowagę układu nerwowego. Musisz przeprowadzić emocjonalne porządki – uczu¬cia są po to, by je odczuć. Przyspieszona energia zabierze cię w najgłębsze zakątki twej pamięci i pokaże może i bolesne wspomnienia; twoje komór¬ki przechowują pamięć traumy – musisz przejść przez ten ból, by przypo¬mnieć sobie zdarzenia, których emocjonalny ładunek blokuje twoje zdro¬wie. Możesz nie pamiętać, na przykład, ran zadanych w wyniku gwałtu w bardzo wczesnym wieku, ale ból pojawić się może, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego przeżycia i oczyszczasz się ze wspomnień. Twoje życie jest celowe i pełne znaczenia, a ty sam stwarzasz to, czego doświadczasz, aby odkryć swą własną moc oraz by dokonać wyborów, które uwalniają twego ducha z błędnego koła rozpaczy.
Nanosekunda przyspieszonej energii jest olbrzymim, wielowymiaro¬wym przedsięwzięciem uzdrawiania mającym na celu przeobrażenie roz¬ległych złogów lęku, przechowywanego w ludzkim genomie. Kiedy prze-twarzasz wzorce lęku zawarte w twych genach, tworzysz wibrację własne¬go powrotu do mocy, która niesie się echem przez teraźniejszość, prze¬szłość i przyszłość, oddziałując na wersje ciebie samego i wszystkiego, co się z tobą łączy. Wielka, uzdrawiająca moc sprowadza się do dokonania wyboru między lękiem a miłością; wybierając miłość, umacniasz się dzię¬ki odwadze do konfrontacji ze swymi lękami oraz do rozwiania ich. Lu¬dzie wszędzie uczą się teraz rozpoznawania dramatów życia jako szans na inicjację zmian, stworzenie lepszego życia przez przekroczenie ograniczeń z przeszłości oraz podjęcie decyzji o wykorzystaniu swych najlepszych
133
możliwości. Odniesiesz nawet największe zwycięstwa, gdy powstrzymasz się od osądu i porzucisz postawę ofiary na korzyść poszukiwań większe¬go znaczenia życia. Wybaczenie to ostateczny akt uwolnienia, puszczenia i oswobodzenia się z niekończącego się cyklu win i oskarżeń.
Przesłanie kryjące się za każdym objawem można jasno pojąć kojarząc go z funkcją dotkniętego chorobą obszaru.
Uzdrawianie polega często na odblokowaniu starego bólu. Gdy twoje ciało odczuwa dyskomfort lub ból, zwracaj uwagę na dany dotknięty ob¬szar, gdyż lokalizacja symptomów stanowić będzie klucz do tego, gdzie twoje problemy emocjonalne stworzyły zatory. Przesłanie kryjące się za każdym objawem można jasno pojąć kojarząc go z funkcją dotkniętego chorobą obszaru. Jakie uczucia są tam rejestrowane? Skomunikuj się ze swoim bólem, skontaktuj się z nim i opisz go. Aby się uzdrowić i czuć do¬brze, wejrzyj w daną część ciała i zapytaj: „Czego dotyczy wiadomość?”. Jaką funkcję pełni faktycznie dany obszar lub część ciała? Stąd otrzymasz wielką wskazówkę na temat charakteru twojego niezadowolenia. Możesz przenieść się wykorzystując swój oddech do owego obszaru lub części swego ciała, skąd pochodzą sygnały – koncentracja taka spowoduje jego otwarcie, a ty zyskasz większą świadomość percepcyjną na temat tego, co właśnie ma miejsce.
Jeśli twej uwagi domagają się twoje genitalia, to miejscem blokady energii w twym ciele jest druga czakra. Zbadaj swoje uczucia związane z kwestią mocy męskiej i żeńskiej, lub jej braku, w twym życiu. Czy czu¬jesz się bezsilny, jeśli chodzi o tworzenie tego, czego pragniesz? Jakby nie było, narządy płciowe pozwalają zarówno na odczuwanie przyjemności, jak i tworzenie życia. Problemy z nogami i stopami wiążą się z kwestiami wytrwałości w wędrówce przed siebie oraz przypadłości związane z rę¬kami i dłońmi oznaczają brak chęci do pełnego pasji korzystania z ży¬cia oraz aktywnego realizowania pragnień. Szyja i gardło związane są z kwestiami giętkości i autoekspresji. Mózg to główny punkt przekonań na temat inteligencji, oczy – na temat widzenia, uszy – słyszenia, żołą¬dek – przyswajania, wnętrzności – akceptacji pokarmu oferowanego ci przez życie, a jelita – uwalniania się od wszelkich odpadów. Przeziębienia i grypy kojarzy się z niezdecydowaniem, brak równowagi wagowej z nie¬
134
spełnieniem pragnień, a rak – z nienawiścią, często skierowaną na siebie, oraz gniewem i wściekłością wynikającą z zaniżania swej samooceny.
Wątroba to organ oczyszczający z toksyn, więc jeśli nie funkcjonuje u ciebie właściwie, jaki toksyczny wkład emocjonalny kumulujesz w jej wnętrzu? Kieruj się w życiu znaczeniem tych funkcji – jeśli zrozumiesz za¬kres działania objętego chorobą obszaru, pojmiesz także kwestie, którym się opierasz, blokując i powstrzymując się od znalezienia w swym życiu zdrowej ekspresji. Lęk przed zerwaniem i uwolnieniem się od przeszłości jest ukrytą przyczyną chorób. Emocjonalna reakcja na przekonania od¬nośnie własnych przeszłych przeżyć stanowi jądro tych przekonań. Roz¬proszone myśli wynikają z wyboru pełnych lęku interpretacji, co stanowi nadużycie i brak zrozumienia energii oraz korzenie wszelkich chorób. Aby osiągnąć wyższy poziom zrozumienia, musisz świadomie opracować nowy zestaw myślowy, który uchyli informacje dotyczące rozpaczy, dające ciału chorobowy sygnał. Musisz się skoncentrować na wymianie niepro¬duktywnych postaw na zmianę interpretacji twych wrażeń czuciowych.
Za fizycznym objawem zawsze kryje się składnik emocjonalny. Musisz starać się wyeliminować przyczynę, a nie jedynie likwidować objaw. Po¬łączenie linią dwóch punktów: twych emocji związanych z rodziną, przy-jaciółmi i całym światem z funkcjami fizycznymi twojego ciała dostarczy kluczowej wskazówki pomagającej zrozumieć, jak wykorzystujesz swą energię. Czy przyciągasz ku sobie przeziębienia i grypy, czy też stajesz przed wyzwaniami poważniejszych blokad, takimi jak rak czy cukrzyca, niewydolność serca czy innego organu, twoje emocje lub odczucia za¬wsze mają w tym udział. Wiadomość lub też główny cel stanu twojego ciała opiera się o przyjazny, kooperacyjny związek twego umysłu, uczuć i komórek ciała. Choroba jest wbudowaną usługą; to oparty o uczucia układ dostarczający informacji zwrotnej, uruchamiany przez bolesny do¬pływ informacji pochodzących z osobistego, niewłaściwego wykorzystania energii. Z pewnością zastanawiasz się, dlaczego niektórzy ludzie zapadają na choroby, a inni pozostają przy dobrym zdrowiu, mimo wystawienia na działanie tych samych, potwierdzonych chorobotwórczych czynników.
Aby zrozumieć informację dopływającą z ciała, należy pamiętać, że siedem czakr ludzkiego ciała przenosi energię do form fizycznych. Po¬szukaj czakry najbliższej obszarowi ciała, który śle ci informację zwrotną, gdyż właśnie ten ośrodek energetyczny ma bezpośredni wpływ na jaką¬
135
kolwiek niewydolność, której doświadczasz. Poszukaj lekcji związanej z tą kwestią, pozytywnego celu tego doświadczenia i bądź wobec siebie uczciwy. Podziękuj swojemu ciału za ten dopływ informacji, za współ-pracę oraz informację zwrotną w odpowiedzi na sygnały, które wysyłasz. Wyraź zamiar świadomego uzmysławiania sobie wszelkich silnych uczuć, jakie żywisz lub wiążesz z owym szczególnym obszarem swojego ciała, który woła o twą uwagę. Jakie niewyrażone dotąd emocje on przecho¬wuje? Większa część procesu samouleczenia polega na wykorzystaniu wizualizacji, ćwiczeniu wpływu umysłu na materię oraz dostrzeganiu po¬żądanego wyniku. Myśli muszą być skoncentrowane i ukierunkowane na stwarzanie twórczych dążeń oraz ich realizację.
Rozwój inteligencji emocjonalnej to jeden z kluczy poznania sposobu gospodarowania energią w rzeczywistości trójwymiarowej.
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej to jeden z kluczy poznania spo¬sobu gospodarowania energią w rzeczywistości trójwymiarowej. Musisz chcieć otworzyć swoje serce intencją uleczenia wszystkiego, co cię zraniło. Jeśli naprawdę chcesz poznać i zrozumieć to, co jest pobudzane w głębo¬kich zakamarkach twojego umysłu podświadomego oraz twojej nieświa¬domości, możesz oszacować te informacje prowadząc specjalny dzien¬niczek uzdrawiania, w którym bezpiecznie zapiszesz swoje wewnętrzne uczucia. Wyniki mogą być wielce odkrywcze, co z kolei może działać leczniczo. Zanim zaczniesz prowadzić swój dzienniczek, potwierdź afir-macjami swoje intencje, skoncentruj swą uwagę, a potem rozluźnij język, szczęki i rytmicznie oddychaj przez kilka minut. Oddychając, wyobraź so¬bie złote spiralki energii krążące w całym twym ciele. Następnie poświęć pierwszą stronę na Wprowadzenie – Ust od ciebie do twojej kosmicznej jaźni. Jasno sprecyzuj swoje intencje, by uzdrawiająca energia przepeł¬niła twoje zapiski; poproś swój wyższy umysł o wsparcie i podziękuj za wszystko, co odkryjesz.
Intencje rozpatrywane są w komórkach, na poziomie subatomowym, gdzie następuje selekcja oraz utrzymanie prawdopodobnych rzeczywisto¬ści. Pisanie od czasu do czasu inną niż zwykle ręką może być bardzo skuteczną metodą podłączenia się do informacji umieszczonych poniżej
136
poziomu fal beta umysłu świadomego. Jeśli chcesz, rób w dzienniczku rysunki lub wyklejaj kolaże ze ścinków i kawałków wszystkiego, co ma dla ciebie znaczenie. Bądź twórczy; baw się tym ćwiczeniem. Ufaj so¬bie w kwestii dostępu do informacji pochodzących z głębi twej psyche, wstrzymuj się od osądów i nie wstydź się niczego, co wyjdzie na jaw. To twój prywatny dzienniczek uzdrowienia – twoje odkrycia napełnione będą przebłyskami pamięci, które są istotnymi punktami odniesienia na twojej ścieżce uzdrowienia. Płynąc na fali olśnień, obserwuj swoje emocje. Mów sobie, że przeskakujesz wewnętrzne mury, aby tryskać zdrowiem, rozu¬miejąc i akceptując siebie jako twórcę własnego doświadczenia.
Choroba i cierpienie fizyczne mają też związek z tłumieniem własnej ekspresji. Ich źródło tkwi w płaszczyźnie emocjonalnej, gdzie niewyra¬żone uczucia nabierają mocy, tworząc wewnętrzne burze, wulkany, trzę¬sienia i powodzie, które w końcu zakłócają tok twojego życia. Pamiętaj, że twoje uczucia wyrastają z twoich przekonań; zbadaj przekonania, aby rozpoznać materiał źródłowy, z którego korzystasz, by tworzyć swe ży¬cie słowem. Poszukaj informacji zwrotnej ze swych przekonań w życiu codziennym. Zastanów się nad tym, co sądzisz o swoim ciele, co czu¬jesz względem swojej rodziny, przyjaciół, znajomych, pracy, jedzenia, pieniędzy, seksu i religii. Aby odkryć sposób, w jaki tłumisz moc życio¬dajnej energii, musisz chcieć uznać swe uczucia związane z wszelkimi sytuacjami. Czy stawiasz opór, czy też uciskasz lub nie wyrażasz i stąd powstrzymujesz, tłumisz oraz głęboko ukrywasz uczucia bycia prześla¬dowanym, urazę, nienawiść, zazdrość, zaborczość, wstyd, złość, uczucie winy czy zmartwienia? Jeśli potrafisz nazwać swą, powiedzmy, truciznę, wyraź wdzięczność. Zachowujemy się w tym momencie może nieco nie¬poważnie, jednak, nazywając to, co cię zatruwa, jesteś w stanie złapać się na akcie autosabotażu i zmienić ten program.
Pamiętaj, że świadomość to zdawanie sobie sprawy, a zdawanie sobie sprawy to umiejętność zauważania. Ludzie odrzucają swą świadomość, gdy ignorują dopływ informacji czuciowych lub gdy nie rozwijają i nie cenią swych zmysłów. Zaprawdę, dysponujesz wszystkim, czego nadal szukasz; jednak musisz rozpocząć swe własne archeologiczno-duchowe wykopaliska uczciwie identyfikując oraz nazywając swe uczucia. Stwier¬dzenia „jestem zły, jestem przerażony, jestem zazdrosny” wyrażają uczu¬cia typowe dla każdego w pewnym momencie życia. Kiedy już zidentyfi¬
137
kujesz dane uczucie, będziesz w stanie wyśledzić emocję i podążyć za nią do przekonania, które je stworzyło: „Jestem zły, bo moi rodzicie zamknęli mnie w szafie, jak byłem mały. Jestem zły, ponieważ mówili mi, co mam robić. Jestem zły, bo mnie zgwałcono. Jestem zły, bo nie otrzymywałem miłości”. Wycofanie lub brak miłości to korzenie każdego bólu. Kiedy trwa cykl wzajemności: dawania i brania, przyczyny i skutku, możesz od¬kryć, że musisz się nauczyć, jak miłość dawać, aby ją otrzymywać.
Twoje zdrowie wymaga wyrażania uczuć w sposób dojrzały i odpo¬wiedzialny. Twe emocje są najtrudniejszym elementem sztuki panowania nad biologiczną postacią, w grze życia w ramach tego sytemu świadomo¬ści. Emocje są jak interpretacje muzyczne, grane na kilkumetrowym for¬tepianie – musisz nauczyć się, jak wykorzystywać wszystkie klawisze, nie tylko bębnić na kilku czy nieśmiało dotykać wielu, nie odważając się żad¬nego wcisnąć. Musisz afirmować miłość własną; uznać, że masz prawo do miłego, bezpiecznego, zdrowego i produktywnego życia; oraz że twoje obecne okoliczności są wynikiem twej własnej woli. Nadal podkreślamy, że miłość do siebie samego i samoakceptacja są bardzo ważnymi posta¬wami, służącymi kreowaniu pozytywnych, dających satysfakcję doświad¬czeń z szacunkiem dla ludzkiego ciała. A im bardziej potrafisz kochać samego siebie, tym bardziej będziesz musiał pytać i/lub kwestionować swoje wybory. Dlaczego, jeśli kochasz siebie samego, miałbyś poddawać się nieprzyjemnym, zabraniającym ci się spełnić sytuacjom? Zdawanie sobie sprawy z umiejętności obserwacji i zauważanie tego, co się dzieje, a dalej wyciąganie praktycznych wniosków i korzystanie z własnych „od¬kryć” prowadzi do umiejętności wyrażania świadomości, do samodziel¬ności i osobistego umocnienia się.
Twoje ciało jest zaprojektowane jako samouzdrawiający się układ.
Twoje ciało zaprojektowane jest jako samouzdrawiający się układ; po¬siada własną inteligencję. Przy odpowiedniej dozie wypoczynku i właści¬wym odżywianiu ciało może stworzyć wszystko, co jest niezbędne do wy¬tworzenia określonego stanu zdrowia w momencie wprowadzenia zmian postaw i działań. Brak miłości i niedocenianie ciała wyrazi się w słabych nawykach żywieniowych oraz ogólnym lekceważeniu samych czynności
138
związanych z pielęgnacją oraz wsparciem optymalnego stanu zdrowia. Raz jeszcze podkreślamy, że ciało ludzkie nie działa przeciwko człowieko¬wi: zaprojektowano je tak, by odpowiadało na wasze myśli i przekonania. Twoje ciało karmi się energią miłości, jaką sam do siebie żywisz. Musisz utwierdzać się oraz działać tak, jakbyś był wart własnej miłości, życia oraz iż warto jest żyć. Przekonanie to, jak każde inne, wymaga zaangażo¬wania i musisz tego chcieć; musisz ponad wszystko chcieć (s)tworzyć to, czego pragniesz.
Wzrost musi wiązać się z pewnym ryzykiem, ponieważ wybór jest istotny dla rozwoju wolnej woli. Naucz się myśleć bez bólu i wytyczaj sobie rozleglejsze cele, jak na przykład: „Jestem zdrów; jestem otwarty na zmiany; uzdrawiam sam siebie; uzdrawiam wzorce nieuzasadnionych intencji zakodowane w linii mojej rodziny. Transformuję swą energię. Uwalniam wszelkie moje wzorce dezorientacji i rozpaczy. Odczuwam ogromną wdzięczność – za wszystko, co wiem, za radość pamiętania, za odwagę uzdrawiania. Kiedy uzdrawiam sam siebie, uzdrawiam wszyst¬kie spokrewnione ze mną osoby, na wszystkich liniach czasu”. Technika „sterowania obrazami mentalnymi”* także jest bardzo skutecznym na¬rzędziem, którego można używać do ponownego przeżycia konfliktów emocjonalnych oraz w procesie zastępowania ich nowymi, pożądanymi skutkami. Twoje ciało jest twoją „wtyczką” do wielowszechświata, asy¬stującą ci, gdy kierujesz przebiegiem działań. Odpowiedzi pojawią się, kiedy zaczniesz ich szukać, przyjdą zarówno ze świata zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Zbiegi okoliczności istnieją po to, by skierować na coś twą uwagę. Gdy, wbrew wszelkim szansom, następuje w twym życiu se¬ria osobiście wiele znaczących i dziejących się w samą porę zdarzeń, to w sposób niezwykły rzuca ona światio oraz daje ci szczegółowy wgląd w sytuację; masz możliwość spojrzenia na wspaniałość wielowarstwowe¬go świata znaczeń. W polu Istnienia czas nie zna granic: zdarzenia są ze sobą połączone i wzbogacone celowymi splotami wszystkich form świa¬domości uczącej się gry na tym polu.
Aby zbudować swą pożądaną rzeczywistość, stwórz klarowny, szczegó¬łowy obraz mentalny wymarzonego skutku; jeśli jesteś chory, nastaw swój umysł na pełne wyzdrowienie idące za krótką, łatwą i przyjemną fazą lecze¬
139
nia. Przyjmij do siebie ideę, że wszystko po prostu idzie dobrze i składa się na godną zauważenia serię korzystnych zdarzeń. Wyobraźnia, wizualiza¬cja, uruchomienie mocy własnej woli, oczekiwanie oraz pozytywne wzmoc¬nienie to klucze do nauczenia się nowych wzorców zachowania. Musisz oczekiwać wyników, bo w przeciwnym razie ich wcale nie będzie; kreatyw¬ne wykorzystanie wyobraźni wsparte działaniem przyniesie rezultaty. Gdy twe ciało nie funkcjonuje właściwie, masz moc, by zmienić swój stosunek do tego faktu i uleczyć się – może to być tak samo proste, jak rozpoznanie rozczulania się nad sobą i zmiany tej postawy na samoakceptację; zmiana lęku w pragnienie, złości i bólu – w wybaczenie.
Prawdą jest, iż zaprzeczenie/odrzucenie pomysłów jako możliwości opóźnia ich pojawienie się, podczas gdy bezpieczne poszerzanie wiedzy może otworzyć drogę ku korzystnym okresom życia. W tym życiu jesteś tu, by zaktualizować wszystkie swoje umiejętności i poprzez wybór nadawania wibracji miłości, łączysz się ze wspaniałą kooperacją i inteligencją, które przenikają Istnienie. Naszą intencją jest inspirowanie ludzi i przypomina¬nie, abyście we właściwym czasie zezwolili na uzdrowienie. Musicie chcieć wykonać pracę polegającą na wejściu w kontakt z tym, jak co czujecie w związku z przechowywanymi wewnątrz doświadczeniami. Praca, którą ty w siebie włożysz, wiąże się z czymś szerszym niż uzdrowienie linii gene-tycznej w tobie; to, że zajmiesz stanowisko odpowiedzialności za uzdrowie¬nie swojego życia, wpłynie na twoją rodzinę, przyjaciół i cały świat.
Podstawą uzdrowienia i trwania w zdrowiu jest posiadanie przekona¬nia o doskonałym zdrowiu. Potwierdzenie swych pragnień, a za nim wie¬dza, że staną się faktem, jest kluczem do udanej manifestacji pragnień. Wiedza opiera się o zaufanie, czyli stanie umysłu, w którym naczelne rządy pełni intuicja. Musisz przyjąć do wiadomości, że w pełni możesz kreować dobre i pozwalające ci się cieszyć życiem zdrowie; przyjęcie tego przekona¬nia do wiadomości stawia cię na ścieżce prowadzącej do tworzenia wręcz doskonałego zdrowia. Jednakże możesz to odczuwać w zupełnie odwrot¬ny sposób w porównaniu do wcześniejszego doświadczenia – i dobrze. Ale w celu zmiany swych doświadczeń, musisz zmienić swoje przekonania i zaprzestać działań, które cię ograniczają. W ramach demonstracji swo¬jego zamiaru stworzenia zdrowia opartego na tym wszystkim, co sobie sam uzmysłowiłeś, zapisz odkryte u siebie ograniczające cię przekonania na małych kawałkach papieru, po jednym na karteczce. Bardzo dokładnie
140
zbadaj każde przekonanie, aby zobaczyć, jak zaprojektowałeś wokół tych restrykcyjnych pojęć całe swoje życie; słowa to symbole tego, na czym skon¬centrowałeś swą energię. Skończywszy swoje wstępne porządki w szafie pełnej przekonań, weź wszystkie karteczki na dwór, znajdź jakieś bezpiecz¬ne miejsce, gdzie możesz je kolejno zakopać i się z nimi pożegnać raz na zawsze. Kiedy skończysz to ćwiczenie, potwierdź afirmacją rzeczywistość, której chcesz, i rozważ poniższe słowa: „Jestem teraz istotą zdrową i pełną życia. Przyjmuję odpowiedzialność oraz podejmuję zobowiązania związane z wprowadzeniem zmian w moje życie. Jestem gotów przyjąć nowy pogląd na życie. Ekscytuje mnie nauka sposobów i teclmik, które umocnią mnie i pozwolą na operowanie moim ciałem fizycznym, by w każdej chwili do¬świadczać witalności i zdrowia. Z dnia na dzień, z roku na rok, z dekady na dekadę, z milenium na milenium jestem w coraz lepszej formie na wszel¬kich alejach czasu. Rozumiem, że moje „teraz” obejmuje i sięga do każdego teraz i dążę do tego, by wiedzieć o wiele więcej o fizycznych i niefizycznych aspektach życia. Rozumiem, że moją najwyższą odpowiedzialnością jest gospodarowanie siłami kosmicznej energii, która przenika przeze mnie tak, jak przenika przez wszystko na tej planecie, oraz że moim podstawowym obowiązkiem i zadaniem jest kochać i dbać o swoją fizyczną postać”. Kon¬templuj te słowa przez kilka chwil, Drogi Przyjacielu, Droga Przyjaciółko, ponieważ są to komendy mocy i inspiracji. Powtarzamy – może i nie od¬zwierciedlają twojego aktualnego doświadczenia, jednak słowa wyznaczają kierunek, w którym płynie energia.
Ustanowienie zdrowych granic i szanowanie granic innych ludzi to waż¬ne aspekty nauki sposobów gospodarowania energią. Musisz potrafić być sobą i nadal być i obracać się wśród innych, nie będąc pod niekorzystnym wpływem ich niewłaściwego wykorzystania energii. Miej zamiar szanować lekcje innych, zamiast poddawać się wpływowi negatywnych możliwości. Używając zarówno swej wyobraźni, jak i oddechu, z łatwością możesz oży¬wiać i wzmacniać swoje pole energetyczne, wyobrażając sobie wnikający w twe ciało, przez znajdującą się na samym szczycie głowy czakrę korony, strumień kosmicznego światfa. Odpręż się i wdychaj to ożywcze światio w głąb ciała, wysyłając je w podróż do poziomu przestrzeni subatomowych. Z każdym wdechem wysyłaj wiadomość, którą życzysz sobie przekazać: wewnętrzną siłę, bezpieczeństwo, jasność umysłu, ochronę, hart ducha, uzdrowienie, cierpliwość, miłość, zrozumienie, współczucie i właściwe po¬
141
czynania. Teraz wyobraź sobie wielki wir światła w samym centrum twego ciała, po czym wyślij go na zewnątrz przez trzecią czakrę, jak fontannę świa¬tła promieniującego z twego splotu słonecznego. Użyj wyobraźni, aby bawić się kreując ten myślokształt; wytworzy on ochronny pierścień energetycz¬ny – strefę buforową wyposażoną w czuły radar, ponieważ granica twojej wrażliwości przemieści się o kilka stóp poza twe ciało.
Zdrowe granice wymagają też rozpoznania destrukcyjnych wzorców zachowań zarówno w sobie, jak i innych, jako niewłaściwych dla twego osobistego dobra. Od czasu do czasu możesz odkryć, że zaangażowałeś się w rodzinną sprzeczkę; nikt nie zna cię lepiej ani nikt nie może stanąć ci na odcisk mocniej niż partner/-ka lub członek rodziny, ale i nikt tak jak twój partner/-ka czy krewny nie zaakceptuje twojej ciemnej strony i nie będzie chciał ci wybaczyć. Burze emocji zdarzają się okresowo i oczysz¬czają atmosferę – są elementem nauki zarządzania swoją energią. Rzecz polega na tym, aby nigdy nie obciążać się urazą czy niezadowoleniem, gdyż emocje te wciągną cię w dół, pogarszając jakość twoich związków oraz witalność twojego układu odpornościowego. Masz moc zmienić sie¬bie; musisz łaskawie pozwolić innym płynąć ich kursem. Bądź cierpliwy; kiedy zmienisz swoją reakcję, to tak, jakbyś usunął z siebie swoisty rzep: nie jesteś już tą szorstko-lepką stroną i nic do ciebie nie przylgnie. Roz¬wijając świadomość, sam w końcu staniesz się inspiracją dla tych, którzy wydają się być dziś odporni na zmianę.
Jeśli chcesz być naprawdę zdrowy, bogaty i mądry, musisz być w pełni obecny w swym ciele, by móc zeń jak najefektywniej korzystać.
Kochanie siebie jest jedną z najlepszych inwestycji, jakie możesz poczynić, a także najlepszy kierunek twoich działań; to oznacza dbanie o siebie myślą, mową i uczynkiem. Czyny, które wskazują, iż kochasz sie-bie samego, obejmują dbałość zarówno o swoje ciało wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jeśli chcesz być naprawdę zdrowy, bogaty i mądry, musisz być w pełni obecny w swym ciele, by móc zeń jak najefektywniej korzystać. Dobre zdrowie i właściwe kierowanie ciałem to prawdziwe znaki we¬wnętrznego bogactwa i właściwości myślenia, a tworzenie lepszego zdro¬wia często równa się zmianie starych nawyków. A co najważniejsze, mu¬
142
sisz chcieć się uczyć o tym, jak funkcjonuje wewnętrzny teren ciała. Ciało ma ogromne zdolności adaptacyjne; genom jest zawsze aktywnie zaan¬gażowany w odpowiadanie na twoje wymagania, zmieniając się i ucząc wykonywania nowych zadań w celu zachowania sprawności ciała.
Energia mocy życia krzepi cię, a kody elektromagnetyczne i wzorce uzdrawiania ciała znajdują się w twoich genach. Chociaż twoje myśli i uczucia mają ogromną moc, wprawianie energii w ruch na poziomie fizycznym komórki twego ciała wymagają czułej, pełnej miłości opieki, by wspierać układ fizyczny. Twoje komórki, dopływ krwi, organy są pod wpływem spożywanego przez was pokarmu, wody, którą pijecie, jakości wdychanego powietrza oraz ilości ekspozycji na światło słoneczne. Im zdrowsza jest twoja dieta i im więcej tlenu wprowadzasz do organizmu, tym bardziej witalne są komórki twego ciała. Choć ciało ma ogromne możliwości adaptacyjne oraz umiejętności skutecznego przekształcania wielu toksycznych energii, twój układ biologiczny będzie kwitnąć w naj¬lepsze w specyficznych, wspierających warunkach. Przyroda dostarcza ci najlepszych wpierających życie energii; poświęcaj więcej czasu na pielę¬gnację swych zmysłów na łonie natury – wraz z nieporównywalnym da¬rem piękna, dostarcza ci bogactwa roślin i drzew produkujących jedzenie i tlen wypełniony kosmiczną energią.
Dla istoty cielesnej twój oddech to najbardziej bezpośrednie narzędzie wymiany energii z kosmosem oraz łącze pomiędzy energiami kosmiczny¬mi a zawiłymi działaniami układu nerwowego ciała. Jakość twojego odde¬chu łączy się z ilością oddychania na świeżym powietrzu, w naturalnym oświetleniu słonecznym. W godzinach dziennych właściwie wdychacie ważne informacje, które tchnięto w atmosferę. Dobre nawyki oddechowe są podstawą jasności umysłu, a regularnie stosowane zawsze dadzą wy¬nik w postaci poprawy waszego własnego samopoczucia. Pamiętajcie, aby świadomie koncentrować uwagę na oddychaniu; oznacza to zwracanie uwagi na ten proces poprzez kierowanie oddechu w dolne partie płuc oraz poruszanie przeponą przy wdechu i wydechu. Odnajdź swój rytm i oddychaj. Z czasem nawyk płytkiego oddychania, czyli oddychania gór¬nymi tylko partiami płuc i klatki piersiowej, powoli pozbawia ciało pod¬trzymującego życie tlenu. Głębokie natlenienie przywraca twemu ciału witalność, a przy specyficznych rodzajach ćwiczeń może być też używane do uprzątania emocjonalnego gruzu, który przechowujesz w swym ciele.
143
Na Ziemi tradycja czczenia ćwiczenia świadomego oddechu jest po¬nadczasowa. Stwarzanie świadomego połączenia za pomocą twego odde¬chu koncentruje twą uwagę na chwili obecnej, gdzie możesz cieszyć się doświadczeniem posiadania ciała. Wprowadzanie denu w każdy poziom ciała to jedna z najszerszych ścieżek prowadzących do doskonałego zdro¬wia. Jednakże działaniom mającym na celu polepszenie twojego zdrowia muszą towarzyszyć przekonania o własnej wartości; sam najczystszy den oraz najlepszy pokarm organiczny nie uzdrowią chorego ciała oblężone¬go przekonaniami o bezwartościowości. Powszechnie wiadomo, że wasze ciało żyje dzięki wodzie, lecz ludzie często niepotrzebnie cierpią z powodu niewyjaśnionego bólu i fizycznego cierpienia – zatwardzenia, dysfunkcji seksualnej, migren – związanych z poważnym odwodnieniem ciała. Aby działać na optymalnej wydolności, musisz nawodnić swój układ pijąc co najmniej dwa litry dobrej, czystej, niefluorowanej wody dziennie, aby do¬starczyć swym komórkom paliwa i zmyć wszelkie toksyczne materiały. Woda przewodzi też elektryczność, a dobrze nawodnione ciało łatwiej dopasowuje się do zwiększenia kosmicznych elektromagnetycznych czę¬stotliwości, które muszą zostać zintegrowane. Będziesz lepiej spać i mieć więcej energii, kiedy będziesz pić dużo wody. Ze względu na przekonania, ciągła dieta typu fastfood, tłuste i smażone dania, żywność przetworzo¬na z dodatkami chemicznymi, substytuty cukry i gazowane napoje nie dostarczają żadnego pokarmu, wymaganego dla optymalnej wydolności twoich komórek. Nie zwódź się myślą, że wystarczy „pozytywne myśle¬nie”, a twoje ciało będzie zdrowe, mimo że nadal będziesz je karmić je¬dzeniem zubożałym w elementy pokarmowe. Musisz przyjąć praktyczne podejście wobec praw rzeczywistości fizycznej. Czy można być czystym, nigdy się nie myjąc? Twoje ciało musi wykorzystać i przetworzyć ilość oraz jakość tego, co zjadasz, i w końcu, jeśli w swój układ nawrzucasz za dużo śmieci, zablokuje się i przestanie działać.
Można się nauczyć jeść dla zdrowia tak, by pożywienie było jednocześnie twoim lekarstwem.
Ważne jest jeść mądrze, aby w ten sposób pomnożyć siły układu od¬pornościowego. Sldadniki odżywcze w pokarmie naturalnym karmią ko¬mórki twojego ciała – ziarno, orzechy, surowe owoce i jarzyny równowa¬
144
żą poziom pH w organizmie w kierunku zasadowym. Dające sok owoce i warzywa także podnoszą zasadowość organizmu oraz bardzo szybko dostarczają energii. Alkohol, mięso, kawa, czekolada, wino – wszystkie te smakołyki zakwaszają ciało, a kiedy zakwaszenie organizmu jest zbyt wysokie, wzrasta prawdopodobieństwo choroby. Stany cierpienia emocjo¬nalnego takie jak niepokój, zmartwienie, wątpliwości, chroniczna niepew¬ność, złość, uraza, zazdrość czy mściwość także wpływają na chemiczną równowagę ciała, przechylając szalę w kierunku kwasowego pH. Zacho¬wanie zasadowości układu trawiennego oraz jelit to najpraktyczniejsza metoda na optymalne zdrowie; zasadowe pH pomaga zrównoważyć wagę ciała oraz jego wewnętrzne obszary tworząc naturalną odporność na cho¬roby. Enzymatyczne suplementy diety równoważą pH i pomagają w tra¬wieniu. Pokarm taki jak kokos, miód, suszone daktyle czy śliwki oraz surowe owoce i warzywa nie tylko tworzy odpowiednią zasadowość or-ganizmu, ale i jest antyutieniaczem – dostarcza składników odżywczych pochodzenia roślinnego, które wyrównują wewnętrzną chemię organizmu i zapobiegają zatwardzeniu. Idealnie zbilansowana dieta to 80% procent pokarmu zasadowego oraz 20% kwasowego.
Odżywiaj się mądrze, szanując wszystkie dary Ziemi. Dodaj do co¬dziennej diety więcej surowego pokarmu, a twe ciało odpowie pozytywnie na ich pełne mocy życia energie. Rośliny karmią się światłem słonecz¬nym, które zawiera najświeższe wiadomości przekazywane przez Słoń¬ce do każdej części rośliny. Zróżnicuj swoją dietę, jedz zgodnie z porami roku, upewniając się, że dobrze czujesz się z jedzeniem, które wybierasz, oraz pijąc dużo dobrej, czystej wody. Możesz dostarczyć swoim daniom energii korzystając z własnych dłoni, które są w naturalny sposób wyso¬ko naenergetyzowane. Złóż dłonie razem, delikatnie dociskając, potem rozchyl je wnętrzem w dół bezpośrednio nad swoim daniem. Głośno lub po cichu, z oczami otwartymi lub zamkniętymi, szczerze podziękuj za je¬dzenie, które zjesz; wyraź intencję uhonorowania swojego jedzenia oraz wszystkich związanych z drogą, jaką przebyło, nim trafiło na twój stół. Pytajcie samych siebie, czy to, co jecie, współgra z waszym zdrowiem, witalnością i jasnością umysłu? Można się nauczyć jeść dla zdrowia tak, by pożywienie było jednocześnie twoim lekarstwem. Kochanie samego siebie oznacza podejmowanie praktycznych działań – musisz być tym, kto wprowadzi zmiany higieniczno-żywieniowe. Zaczynaj dzień od szklanki
145
czystej, ciepłej wody z sokiem z cytryny, aby dostarczyć organizmowi za¬sad. Dodaj do swojej porannej rutyny zielony (warzywny) napój, który zawiera podstawowe składniki odżywcze. Spożywając posiłek, żuj każ¬dy kęs dokładnie, jedz powoli. Smakuj swoje jedzenie i uwagę kieruj na przyjemność związaną z jedzeniem.
Gleba na wielu obszarach uprawnych jest całkowicie pozbawiona minerałów, co jest wynikiem nadmiernego jej wykorzystania i słabej go¬spodarki, stąd i jedzenie ma często braki, jeśli chodzi o jego wartość od¬żywczą, np. skład mineralny niewystarczający do zapewnienia wnętrzu waszego organizmu sił do właściwego funkcjonowania. Jak każdy dobry wegetarianin wie, niedobór minerałów rozpoznano już dawno jako główną przyczynę słabego zdrowia zwierząt hodowlanych. Dodatkowo, współcze¬sny świat nie darzy Ziemi odpowiednią miłością – ludzkość zapomniała o ważności komunikacji z przyrodą poprzez świadome zainteresowanie nią. Kiedy rolnicy znów będą mieć realną świadomość Ziemi, jakość wa¬szego pożywienia znacznie wzrośnie. Chociaż Słońce dostarcza ogromnej ilości energii witalizującej jedzenie, dla szerzej pojętego dobra Ludzkości ważne jest, aby ze wszystkimi źródłami pokarmu obchodzić się w sposób bardziej świadomy. Ziemia odpowiada na intencje, nastawienie oraz sa¬mopoczucie tych, którzy ją uprawiają. Jedzenie uprawiane z miłością oraz dbałością o harmonię z siłami przyrody będzie zawsze supernaenergety-zowane kosmicznymi siłami witalności.
Bezpośrednia komunikacja z Ziemią otworzy nowe poziomy zasiewu energii, która jest zakodowana w spożywanym przez was pokarmie.
Większa świadomość nadchodzi, by objąć całą planetę, a dążenie do zrozumienia oraz stosowania świadomego rolnictwa i ogrodnictwa zre¬wolucjonizuje związek człowieka z przyrodą. Pokarm roślinny hodowa¬ny metodą „upraw Bogini”* na przykład, z wykorzystaniem nawozów zawierających krew menstruacyjną, zawierać będzie wibracje o wyższej częstodiwości. Ludzie muszą być bardziej świadomi jedzenia, a szczegól¬nie waszego stanowiska wobec tego, co jecie, oraz tego, kto przygotowuje
146
jedzenie i jaki ma temperament? Jedzenie „nasiąka” wibracją przygoto¬wującej je osoby. Określenie „pokarm wibracyjny” należy rozumieć jako coś więcej niż pokarm organiczny: jedzenie to źródło energii, na które wpływa świadomość osób, które nim pracują lub je przygotowują. Bez¬pośrednia komunikacja z Ziemią otworzy nowe poziomy zasiewu energii, która zakodowana jest w spożywanym przez ludzi pokarmie. Wdzięcz¬ność i szacunek dla inteligentnych sił przyrody odbędzie długą drogę ku ponownemu powitaniu witalności ziemi. Praktyki obrzędowe ku czci Ziemi staną się częścią procesu uzdrawiania ducha ludzkiego, a ludzie nauczą się tworzyć ogrody wykorzystując wibracje energii skoncentrowa¬nej myśli; stara tradycja „wiedzy o ziemi” ponownie będzie szanowana i podziwiana przez całą ludzkość.
Ziemianie bardzo długo żyli w wielkiej harmonii ze Słońcem na swej planecie. Sprzeciwiając się poglądom przeszłości, współczesna na¬uka zmanipulowała umysły społeczeństwa w przekonaniem, że Słońce i przyroda stanowią zagrożenie. Badania wskazują, że wielu chorych lub cierpiących na depresję zwykle mało przebywa na słońcu. Liczne ba¬dania naukowe ujawniły także, że kiedy w latach 60-tych XX wieku po raz pierwszy wprowadzono filtry przeciwsłoneczne, tempo zachorowań na raka zaczęło rosnąć. W obecnych czasach podwyższonej świadomo¬ści intensywność i częstotliwość energii Słońca będzie rosnąć. Zgodnie ze swym projektem, waszym ciałom służy światio słoneczne. Promienie Słońca są dla ludzi bardzo korzystne, ponieważ de facto w odpowiedzi na światio Słońca ciało produkuje witaminę D, co także pobudza komórki i wzmacnia organizm.
Zdrowie jelit ma największą wagę dla podtrzymania łatwości funkcjo¬nowania organizmu. Regularne ćwiczenia i właściwa dieta to gwarancja zdrowia. Musicie być w stanie efektywnie eliminować produkty przemiany materii z waszego organizmu; w przeciwnym razie tworzące się nawet cały¬mi latami toksyczne złogi kału osadzą ścianki jelit twardym nalotem. Kiedy niepożądany materiał odpadowy gromadzi się w jelitach, następują wszel¬kiego rodzaju dolegliwości fizyczne. Jelita muszą być w stanie wchłaniać sldadniki odżywcze zawarte w pokarmie przygotowanym przez żołądek do dalszego trawienia. Przed kolejną kąpielą obejrzyj swój brzuch i zwróć uwagę, czy jest wydęty. Oczyszczanie okrężnicy dwa razy do roku, najlepiej wiosną i jesienią, zdziała cuda przywracając ci zdrowie i witalność.
147
Niewłaściwa dieta w postaci zbyt przegotowanych posiłków lub prze¬tworzonej żywności oraz niedobór wody i siedzący styl życia może powodo¬wać łatwe gromadzenie się trawionego pokarmu w okrężnicy. Niewłaściwe łączenie elementów posiłku powoduje ich fermentację i rozkład w jelitach, a więc zatruwa organizm. Czerwone mięso jest ciężkostrawne: pozostaje w układzie pokarmowym dłużej, ponieważ organizm musi się bardziej na¬pracować, by taki ciężki posiłek przetworzyć. Stąd też, jedząc ciężkie dania będziecie mieć mniej energii i będziecie czuć się o wiele bardziej zmęczeni. Wasze emocje też mają wielki wkład w to, jak dobrze przyswojone zostanie nawet najlepsze jedzenie. Niezdrowo jest jeść w nerwach, ponieważ orga¬nizm nie przetworzy odpowiednio pokarmu. Złość to wysoce kontrolująca i powstrzymująca energia, która utrudnia trawienie i przyswajanie, więc kiedy czujesz, że jesteś zły, kontrolowany lub powstrzymywany przez złość, najlepiej pij dużo wody i herbat ziołowych, i poczekaj, aż twoje emocje zrównoważą się, nim zdecydujesz się na posiłek.
Skuteczny, a jednocześnie bezpieczny napój oczyszczający okrężnicę można przygotować miksując 18 gramów (6 uncji*) organicznego soku (nie z cytrusów) z równą ilością dobrej, czystej niefluorowanej wody, co daje razem około 36 gramów (12 uncji). Wlej płyn do dzbanka i dodaj jed¬ną łyżkę stołową każdego z poniższych sldadników, czyli: płynnego chlo¬rofilu, koncentratu soku aloesowego, uwodnionego bentonitu oraz łuski nasion babki płesznika.** Nakryj dzbanek, dobrze wstrząśnij mieszanką i wypij ją w ciągu kilku minut od przygotowania. Jeśli nie spożyjesz „kok¬tajlu” w ciągu dziesięciu minut, to zacznie on gęstnieć w szklance zmie¬niając konsystencję na podobną do budyniu, co dzieje się też dokładnie wewnątrz twojego przewodu pokarmowego. Oczyszczający okrężnicę na¬pój najlepiej pić na pusty żołądek co najmniej pół godziny przed śniada¬niem. Zrezygnuj z kawy, gdyż to trudny napój dla twojego organizmu – za¬mień ją na co najmniej dziewięć-dziesięć 250 g szklanek wody dziennie, aby płukać okrężnicę. Łagodny, jarzynowy środek przeczyszczający moż¬na spożyć przed snem, aby wspomóc ten proces. Jeśli pijesz oczyszczający koktajl przez co najmniej dwanaście dni do czterech tygodni, zdziwisz
148
się, czego się pozbędziesz. Jednakże oczyszczanie okrężnicy wyeUminuje też dobre bakterie, stąd co wieczór przed snem musisz uzupełnić florę jelit dodając do swej diety jakiś probiotyk lub bakterie znajdujące się np. w niektórych kulturach jogurtu. Spożywanie dużej i urozmaiconej ilo¬ści surowego, bogatego w enzymy pokarmu usprawni naturalny proces oczyszczania jelit, jak również budowę, wzmocnienie i naprawę tkanek. Jeśli nie możesz przeprowadzić 12-dniowego cyklu oczyszczania okr꿬nicy, wybierz „lżejszą opcję” raz w tygodniu lub przynajmniej raz w mie¬siącu, jedząc tylko organicznie hodowanego arbuza lub jabłka, gdyż oba te owoce doskonale pełnią funkcję wewnętrznej sprzątaczki.
Pasożyty znają się wyjątkowo na tym, jak wyciągnąć z ciebie energię, zatem także mogą być źródłem wielu problemów ze zdrowiem.
Inwazje pasożytnicze są o wiele większym problemem niż większość ludzi sobie zdaje sprawę, zatem oczyszczanie organizmu z pasożytów to, po oczyszczeniu okrężnicy, kolejny wysoce zalecany krok. Liczni lekarze medycyny alternatywnej są świadomi faktu ignorowania lub nierozpo-znawania przez konwencjonalną medycynę rozległych pasożytniczych epidemii. Choć jeszcze nie tak dawno temu ludzie regularnie odrobaczali ciało pijąc co miesiąc porcję oleju. Połączenie siedzącego trybu życia i sła¬bej diety przyczynia się do zastoju fizjologicznego, tworzącego wymarzo¬ne środowisko dla pasożytów. Pasożyty znają się wyjątkowo na tym, jak wyciągnąć z ciebie energię, zatem także mogą by źródłem wielu proble¬mów ze zdrowiem jak: wysypki, chroniczne swędzenie skóry, zaburzenia procesu trawienia, problemy ze stawami, nieświeży oddech; gnieżdżą się też w guzach. Pasożyty pierwsze pobierają pożywne składniki z pokarmu, zanieczyszczając krwiobieg swymi odchodami. Te irytujące stworzenia rozwijają się dobrze w kwaśnym środowisku i są najaktywniejsze pod¬czas nowiu i pełni księżyca. Zwróć bliższą uwagę na stan swojego ciała w różnych fazach księżyca.
Receptury wykorzystujące kombinację ziołowych remediów, takich jak koniczyna, piołun, łupiny czarnego orzecha włoskiego i koper do¬stępne są w handlu i można je stosować do eliminacji pasożytów; olej rycynowy, figi, pestki dyni, świeży czosnek i pieprz kajeński to powszech¬
149
nie stosowane dodatki, które oczyszczają organizm z pasożytów. Łupiny zielonego orzecha włoskiego zabijają pasożyty i robaki. Przez tysiące lat owoc orzecha włoskiego był uznawany za szczególny pokarm ze względu na jego kształt przypominający ludzki mózg lub, dla innych, ludzkie jelita. Regularne uwzględnianie tych składników w twej diecie wzmocni twoje ciało – pasożyty nie mogą bowiem żyć w środowisku zasadowym. Nie¬które urządzenia elektroniczne emitujące określone częstotliwości także okazały się skuteczną, zabójczą bronią wobec pasożytów. Na poziomie emocjonalnym zakażenie pasożytami to kwestia granic: kto wykorzystuje cię, czerpiąc twą energię? Jakich problemów unikasz? Duchowo pasożyty wiążą się z kwestią odrzucenia ciała. Emocjami takimi jak nieufność czy niechęć wobec swojego ciała możesz właściwie nawet opuszczać swe cia¬ło, co z kolei stwarza wolne miejsce, kuszące różne niefizyczne istoty do wejścia i zamieszkania obszaru, którego ty nie chcesz.
Przy tak szerokim wachlarzu trwających zmian, musisz być ostrożny, by nie przestymulować swego ciała zakłócającymi wibracjami. Przyroda jest naturalnym poprawiaczem nastroju, zatem spędzaj więcej czasu poza domem oddychając świeżym powietrzem. Spacery i ćwiczenia złagodzą niepokój i depresje. Skakanie na trampolinie porusza płynami ciała i po¬budza mózg, który uwalnia swe naturalne stabilizatory dobrego samopo¬czucia. Kiedy zrównoważysz energię swojego ciała, będziesz mieć jasny i spokojny umysł.
Wypróbowane od lat, naturalne kuracje ziołowe to wkład przyrody w uzdrawianie na liniach czasu. Znajomość ziół, wildcrafting*, wiedza o rozmaitych właściwościach królestwa roślin – to podstawa do stworze¬nia nowego planu opieki zdrowotnej, wolnego od groźnych podejrzeń na temat ciała. Suszona czerwona koniczyna w formie herbatki wzmacnia układ nerwowy, a amerykańskie zioło gotukola* to podstawowy środek
150
kojący nerwy – będzie dobrze rosło w ogrodzie, nawet w niekorzystnych warunkach. Rumianek i lawenda mają na organizm tak samo uspoka¬jające działanie – można je zaparzać jako herbatę lub wykorzystywać w aromaterapii. Samodzielna opieka zdrowotna daje wam najwyższe po¬czucie wolności – jesteś zdolny do przyciągnięcia do siebie pożądanych doświadczeń oraz warunków życiowych, kiedy zrozumiesz, że przyroda działa w harmonii z twoją trzeźwą świadomością.
Zmienność nastrojów i emocji może być powodowana mieszkaniem w strefach wysokiego promieniowania geopatycznego, jak np. uskok tek¬toniczny, które zakłócają przepływ energii wokół ciała. Musisz zdawać so-bie sprawę, że twe własne napięcia fizyczne, stres mentalny i emocjonalny wytrąca cię z obranego kursu; jednakże musisz brać pod uwagę, że twój osobisty współczynnik stresu dostarcza też silnych, drażniących częstodi¬wości otaczającej cię ziemi. Promieniowanie z linii i systemów wysokie¬go napięcia lub linii elektrycznych, jak też energii podziemnych cieków wodnych może wywoływać wielkie zakłócenia w organizmie. Starożytni ludzie potrafili dopatrzyć się energetycznych wzorców w ziemi, na niebie i w wodzie i nauczyli się metod harmonizowania tych sił. Obchodzili się z przyrodą po przyjacielsku, a ona odwdzięczała się im tym samym.
Kiedy śpisz – śnisz, a kiedy śnisz – ćwiczysz stwarzanie rzeczywistości.
Potrzeba wam także dużej ilości spokojnego snu oraz czasu na wyci¬szenie, abyście mogli skutecznie sterować wieloma zmianami wpisanymi w czas nanosekundy. Jasno planuj czas zgodnie z własnymi prioryteta¬mi, tak, by mieć go wystarczająco dużo na to, co najważniejsze dla two¬jego dobrego samopoczucia i zdrowia. Jasno określaj też to, co nie jest. Bądź życzliwy wobec swego ciała. Zdrowy sen to minimum siedem go¬dzin nieprzerwanego wypoczynku w spokojnym, czystym i przyjemnym otoczeniu. Twoja sypialnia jest miejscem intymności, seksu, odpoczynku i śnienia, a taki „odżywczy” pokój pozwoli ci zrobić siedmiomilowy krok ku poprawie twojego poczucia bezpieczeństwa oraz dobrego nastroju. Używaj światia świec, by tworzyć nastrój spokoju; niech twoja sypialnia będzie twoim osobistym sanktuarium, szczególnym rodzajem gniazda. I żadnych komputerów, telewizora, ani innych elektronicznych sprzętów,
151
gdyż technologia ma się nijak do filozofii sypialni. Wybieraj na przykład do sypialni zegarek na baterię: jest lepszy, bo zegary cyfrowe mają czę¬stotliwość, która zakłóca stan snu w fali delta. Elektryczność „wycieka” z gniazdek, zatem gniazdka z nakładką nieco pomagają w utrzymaniu elektryczności w ścianach, a stymulacja elektryczna może dać ci o wiele silniejszego „kopa” niż będziesz w stanie przyjąć. Planując dom, umieść sypialnie jak najdalej od głównego ujęcia prądu; w tym przypadku, im mniej, tym lepiej dla zarządzania przyspieszoną energią.
Jakość godzin twego wypoczynku to podstawa twojej stabilności, ponie¬waż to, jak śpisz, ma najwyższe znaczenie dla tego, jak żyjesz. Kiedy śpisz -śnisz, a kiedy śnisz – ćwiczysz stwarzanie rzeczywistości bez względu na to, czy pamiętasz swoje sny, czy nie. W stanie snu testujecie oraz eksperymen¬tujecie z rzeczywistością, wyrabiacie ciasto życia, gdyż każdy potencjalny scenariusz i każda prawdopodobna decyzja mogą być najpierw bezpiecznie przebadane we śnie. W starożytności ludzie spali, by znaleźć odpowiedzi determinujące wiele życiowych decyzji – ty także możesz uzdrowić wiele sytuacji w królestwie głębokiego snu. Przed snem wyraź intencję wypraco¬wania rozwiązania życiowych wyzwań; możesz też śnić, by uzdrowić pro¬blemy leżące u podstaw twych fizycznych niedomagań.
Pamiętaj, że wizualizacja, sugestia oraz pozytywna zachęta to podsta¬wowe narzędzia nauki nowych umiejętności oraz wdrukowywania no¬wych wzorców zachowania. Możesz nauczyć się ustawiać zamiar obudze¬nia się w wybranym czasie i zaufaj, że zegar twojego ciała zastosuje się do twojego polecenia. Budzik to bardzo zakłócające spokój urządzenie – wyrywa cię ze snu i gwałtownie ciska w fizyczną rzeczywistość, podczas gdy najlepiej jest powrócić do niej tworząc pamięciowy most miedzy śnie-niem a jawą. W głębokim śnie, czyli w falach częstotliwości delta, masz odwagę przebywać poza ciałem. Chwilę przed przebudzeniem zaczynasz reintegrować swą świadomość zmieniając stan fal mózgowych i wracając z częstotliwości delta, przez theta i finalnie alfa coraz bliżej do fal beta i do umysłu świadomego. Czasem możesz nawet odczuć, jak wskakujesz z powrotem do ciała; jednak najlepiej jest wracać długim, gładkim, peł¬nym gracji stylem jak orzeł powracający do gniazda z dalekiego lotu.
Możesz rozwinąć też umiejętność zachowania przytomności, aby pa¬miętać sny oraz zabierać ze sobą ich wspomnienia, kiedy kierujesz swą świadomość, by wylądowała gładko po przygodowym sennym locie.
152
W ramach nowego nawyku na resztę życia możesz nauczyć się, jak rów¬noważyć swoją energię w momencie budzenia się. Zanim otworzysz oczy, użyj wyobraźni, aby uruchomić i zintegrować obie półkule mózgu. Wizu¬alizuj energię przechodzącą z prawej strony do lewej i z lewej do prawej półkuli, tworzącą urocze ścieżynki, złożone szlaki, a nawet superszybkie dwukierunkowe autostrady. Wymyślaj, co chcesz, wizualizując każdą ze stron stapiającą się i mieszającą się z tą drugą. Używając wyobraźni wykreuj sam własne, radosne sposoby rozmowy ze swym ciałem. Kiedy korzystasz z wyobraźni, programujesz podświadomy umysł na wysyłanie poleceń w kierunku tworzenia pożądanej wersji rzeczywistości.
Radzimy, abyś stał się bardziej świadom tego, jak używasz swej formy fizycznej. Przede wszystkim, koniecznie przyjmij do wiadomości, że jesteś istotą nieskończoną, nieograniczoną, cudowną i wyjątkową, zarówno ze względu na swoje własne doświadczenia, jak i możliwości. Zwolnij tempo i zacznij cieszyć się życiem oraz znajdź więcej czasu na chwile ciszy i kon¬templacji, relaksu na łonie natury, zanurzony w jej uzdrawiających wi¬bracjach. W ciszy tkwi siła; wewnętrzny spokój jest źródłem wiedzy. Joga, qi gong, czy którakolwiek inna szkoła poznawania energii i zarządzania ciałem jest niezbędnym elementem do budowy zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych sił życiowych.
Właściwa postawa ma znaczenie dla twojego rozwoju jako istoty świado¬mej i przytomnej. Silny, elastyczny, wyprostowany i pełen energii kręgosłup to fundament dobrego zdrowia. Kręgosłup to kanał dla energii sił życia, to antena oraz główna centrala wszystkich przychodzących i wychodzących sygnałów. Rozruszanie płynu rdzenia kręgowego poprawia tę przewodność, zatem musisz wypracować sobie dobry nawyk codziennego ćwiczenia „ko¬łyski”. Na podłodze rozłóż koc lub matę. Odpocznij przez kilka chwil, a po¬tem podciągnij kolana do klatki piersiowej i obejmij je obiema rękoma, ko¬łysz się od głowy do palców stóp przez kilka chwil. To ćwiczenie jest bardzo skutecznym sposobem na poruszenie płynu czaszkowo-krzyżowego w górę i w dół kręgosłupa oraz na zachowanie wspaniałej elastyczności. Rozwiń nawyk ćwiczenia rozciągania i prostowania kręgosłupa i poruszania ciałem tak, by nie trwać nawykowo zawsze w tej samej pozycji. Regulacja kręgo¬słupa to podstawowy krok do przyjmowania przyspieszonej energii.
Terapie typu Body Work także pomagają poruszać duże ilości energii. Masaż, shiatsu, integracja strukturalna*, terapia głębokomięśniowa, chiro¬
153
praktyka, akupunktura, akupresura, homeopatia, hipnoterapia, terapie od¬dechowe, olejki lecznicze, dostrojenie wibracyjne do częstotliwości subtel¬nych energii, terapie magnetyczne i pulsacyjne pól elektromagnetycznych mogą być bardzo korzystne i pomóc ci zredukować istniejące w twoim ciele stare wzorce stresu i bólu. Kąpiele ziołowe oraz sauny to sposób na relaks i oczyszczenie. Tradycyjna indiańska praktyka znana jako „szałas potów” to szczególne ćwiczenie, pozwalające zarówno na fizyczne, jak i mentalne, emocjonalne i duchowe oczyszczenie ciała. Ponad wszystko ciesz się swym ciałem; bądź uczciwy, godny zaufania, twórczy oraz miej świadomość, że wszystkie twoje działania wysyłają w eter określoną częstotliwość, która wpływa na masową świadomość na wielu liniach czasu.
To ty sam musisz ostatecznie zdecydować, ile warte jest twoje życie.
Pamiętaj, puść do siebie oczko, kiedy stajesz przed lustrem i powiedz do siebie: „Kocham Cię”. Jeśli taki ćwiczenie to dla ciebie nowość i nie wiesz, jak siebie kochać, to najlepiej przez pierwszych kilka dni zatrzymuj się przed lustrem i zaprzyjaźnij się ze sobą. Koncentruj się na rozwoju swojej fizycznej istoty; darzenie siebie miłością oraz dbanie o swoje cia¬ło to podstawowe czynności dla zachowania doskonałego zdrowia. Ba¬daj życie z entuzjastycznym zadziwieniem i ucz się mieć dobry stosunek do nauki czegoś nowego. Przywołaj swoją kreatywność i korzystaj z niej, by polepszyć swoje życie; śmiech natomiast powstrzymuje starzenie, za¬tem baw się. Miłość i zdrowe poczucie wzmacniają całe ciało; pamiętaj, że twoje komórki zareagują na taki „wkład”. Poruszasz głębsze prawdy, kiedy prawdziwie tworzysz uczucie miłości, i oczywiście, aby je tworzyć, musisz najpierw uwierzyć, że jesteś tej miłości wart. To ty sam musisz ostatecznie zdecydować, ile warte jest twoje życie.
Rzeczywistość to program, w który wchodzisz i z którego wychodzisz; od czasu do czasu masz świadomość swoich działań. Czasami może ci się wydawać, że utknąłeś w kręgu przyczyn i skutków, lecz tak naprawdę to
154
rzeczywistość wraca do ciebie, aby pokazać ci, jak wykorzystujesz swoją energię. Dwudziestopięciolecie przyspieszenia energetycznego wyrosło z masowego porozumienia pomiędzy wieloma formami świadomości, co do tworzenia możliwości dla całej Ludzkości, by zrozumiała ten aspekt kosmicznego prawa; ten czas to czas na waszą kreację siebie, dar od każ¬dego z was dla wielowszechświata, który podzieli z wami wasze odkrycia dotyczące osobistej mocy poprzez podniesienie swych częstotliwości. Aby poszerzyć swe duchowe i kosmiczne związki, musicie przejąć pełną od¬powiedzialność za swoje mentalne, duchowe, emocjonalne oraz fizyczne samopoczucie.
Zawsze istnieje dobry powód do wyzwań w życiu, ponieważ w codzien¬nych wyprawach waszej świadomości w rzeczywistość fizyczną budujecie swą własną wersję świata. Nieustannie tworzycie. Postarajcie się ze wszyst¬kich sił przyjąć odpowiedzialność za to i wyciągnąć naukę ze wszystkiego, co ku sobie przyciągnęliście do tej pory, a jeśli coś „zawaliliście”, przyznajcie się do błędów i rozpocznijcie od nowa. Z szerszej perspektywy porażka nie istnieje, jednak waszym zadaniem jest poznać wyzwania, zanim je naprawi¬cie. A co oznacza ta naprawa? O co toczy się gra? Jej stawką jest nauka za¬rządzania energią w każdym aspekcie kosmosu. Jednym z najważniejszych dla was tutaj i teraz aspektów zarządzania energią jest zrozumienie, jak właściwie działa wasze ciało w połączeniu z prawem kosmosu. Pamiętaj, że stoisz w pierwszej linii wysokiej fali energii, która narastała przez wiele tysięcy lat: połączone z tobą niezliczone istoty z innych linii czasu i innych rzeczywistości obdarzyły cię mocą umożliwiającą zrozumienie zasad tej reality game z miejsca, w którym teraz się znajdujesz. Masz najlepszą ze wszystkich uczestników linii czasu możliwość opanowania zasady tej gry Jednym z największych wyzwań, jakie przed tobą stoją, to nauczenie się, jak zarządzać swoim ciałem, ponieważ z twojego miejsca twoje ciało to po¬jazd służący do nawigacji po wielowszechświecie.
Jesteście cichymi pionierami nowego pogranicza myśli, ale jeszcze nie zdaliście sobie sprawy, jak bardzo jest ono realne. Pozostańcie pewni, że nie jesteście sami przy tej pełnej determinacji budowie tego istotnego prawdopodobieństwa. Wasz magiczny umysł istotnie bawi się przeko¬naniami, a dowiedziawszy się, jak je widzieć klarowniej, nauczycie się wykraczać poza swoją koncepcję rzeczywistości. Umiejętność badania wielowszechświata z innych punktów odniesienia jest jednym z waszych
155
najmniej wykorzystanych talentów, umożliwiających dostęp do wielu rzeczywistości jednocześnie, zrozumienie ich oraz stwarzanie w każdej z nich jest wyjątkowo radosnym oraz zasłużonym związkiem. Ucząc się prawdziwie równoważyć swoje przekonania, rozpoznacie, iż macie moc uzdrawiania siebie samych na każdej linii czasu. Pomyśl o tym przez kilka chwil. Przekonanie o doskonałym zdrowym życiu to jedno z najmądrzej¬szych przekonań, jakie warto sobie przyswoić, ale – podobnie jak w przy¬padku innych – aby to zrobić, należy w nie uwierzyć! Klucz do zdrowia i witalności to umiejętność darzenia siebie samego miłością oraz radość życia. Dlatego też, Drogi Przyjacielu, Droga Przyjaciółko, nie ma potrzeby, byście akceptowali jakiekolwiek straszne etykietki z nazwami chorób. Pa¬miętajcie, że wybaczenie to akt samoleczenia, który uwalnia was od niż¬szych wibracji złości i osądu; przebaczenie powala wam na kolejny ruch w grze, byście mogli kontynuować przygodę życia życiem pełnym radości. Jesteście zdolni do osiągnięcia prawdziwej wielkości, kiedy w siebie wie¬rzycie. Przypominaj sobie na każdym kroku, Przyjacielu, Przyjaciółko, iż jesteś współ(s)twórcą wielowszechświata; że życie polega na zmianach; że wszystko możesz naprawić i uzdrowić, jeśli tylko chcesz.
Prosimy was, czujcie i myślcie o takim życiu, którego przeżycie ma dla was znaczenie. Kiedy z innego punktu obserwacyjnego spojrzycie wstecz na obecne czasy, co wyróżni wasze obecne życie z innych? Jakiego siebie zoba¬czycie? Jak określicie swój charakter „w tamtych czasach” za dwa tysiące lat? Jaki jest wasz wkład w uzdrawianie siebie wzdłuż hnii czasu? Bądźcie samotworzącymi się gwiazdami – jak Słońce wschodzące nad horyzontem, by obudzić śpiący świat; bądźcie czujni, świadomi, życzliwi, współczują¬cy i sprawiedliwi. Wasze zadanie, twoje zadanie, to pielęgnacja siebie oraz rozwój pozytywnego, dopingującego życie nastawienia – a szczególnie na¬stawienia do własnego ciała. Musisz wziąć swoje życie w swoje własne ręce i zdać sobie sprawę, że każda chwila oferuje ci potencjalną szansę połącze¬nia z przyszłością, w której rozwijasz się i kwitniesz.
MOC LUDZKIEJ SEKSUALNOŚCI

szystko składa się z energii pozostającej w ciągłym ru¬chu; począwszy od przestrzeni wewnątrzkomórkowej i atomowej komórek waszych ciał aż po najdalsze krańce wielowszechświata, pole Istnienia jest bezustannie ewo-
luującą twórczą ekspresją włączoną w cudowny taniec inteligentnej ener¬gii kosmicznej. Głównym wyzwaniem stojącym przed wami w Czasach Przyspieszenia jest nauczenie się, jak zarządzać subtelną energią w celu przejścia do następnej fazy poszerzania świadomości. Energia przybiera zróżnicowane kształty i formy, zatem musicie nauczyć się kierować nią mądrze, ponieważ na każdym poziomie rzeczywistości twórcza ekspresja jest tylko wówczas optymalna, gdy harmonizuje z kosmicznym prawem.
Pole Istnienia składa się ze świadomości zbiorowej, która jako całość jest zarówno jednią, jak i zbiorem części. Każda część uczy się o samej sobie dzięki ciekawości i dzięki oddzieleniu; uczy się również poprzez po¬dróżowanie przez nowe terytoria w celu zainicjowania twórczych przeżyć, po których to podróżach powraca wzbogacona o unikalne spostrzeżenia i różnorodne ekspresje energetyczne, by ponownie połączyć się z inny¬mi w tanecznym ruchu. Na każdym poziomie rzeczywistości świadomość uczy się sama siebie. Podczas gdy wasz układ słoneczny przemierza nowe obszary kosmosu, napotykacie w rejonach wielkiego niebieskiego morza tańczące wzorce świadomości. Kosmiczne cząsteczki są żywymi inteli¬gencjami, niosącymi wzorce i kody świadomości, które stymulują prze¬możne niebieskie aktywności. Na poziomie osobistym wejście w kontakt z tymi kodami wzbudzi w twym podświadomym umyśle pewne głębokie
157
pragnienie zjednoczenia się z wewnętrzną wiedzą z poczuciem, że życie jest wybraną przez ciebie i uświęconą podróżą w głębię tańca tworzenia.
W miarę upływu lat na Ziemi zajdzie wiele zdumiewających zmian, które pobudzą rozwój ludzkiej świadomości. Obecnie uczycie się o ta¬kich aspektach rzeczywistości, które w pewien sposób wzbogacają wasze osobiste plany dotyczące wyrażenia twórczości w przyszłości. Wasze po¬dejście do życia oparte jest zawsze o dokonywanie wyborów. Kiedy celo¬wo wybieracie Ścieżkę Mocy, wasza decyzja powiadamia pole Istnienia o tym, że poszukujecie możliwości nauczenia się, jak polepszyć swoje sposoby wykorzystywania energii tak, by stać się panem własnego życia. Pamiętaj, twoje przekonania tworzą warunki twojego uczestnictwa w rze¬czywistości; są fundamentami dla idei, z których jest zbudowane twoje życie. Owe przekonania splatają się ze zbiorem wielowymiarowych de¬cyzji i porozumień zawartych przez ciebie w celu badania specyficznych aspektów trójwymiarowej egzystencji, które wzbogaci twoje duchowe „ja”
0 unikalny, twórczy wgląd w siebie.
Energia seksualna pod względem tego, czym jest, i tego, w jaki sposób z niej korzystasz, może przyczynić się do odzyskania wszystkiego, co święte i czego brak w twoim życiu.
Częścią wielowymiarowej krzywej uczenia się jest korzystanie z wła¬snych zdolności emocjonalnych. Kiedy rozwikłany zostanie taniec energii emocjonalnej, niewątpliwie ujawnione zostaną twoje przekonania. Emo-cje to indywidualny, unikalny, osobisty wyraz postrzegania i interpretacji rzeczywistości. Inteligencja emocjonalna, która może być najtrudniejszym do opanowania elementem rzeczywistości fizycznej, podlega uczeniu się
1 rozwojowi poprzez odpowiedzialność i rzetelność. Głównym zaś wyzwa¬niem dla równowagi emocjonalnej jest energia seksualna, prawdopodob¬nie zarówno najtrudniejsza do zrozumienia, jak i najbardziej niebezpiecz¬na z energii, która swą mocą może życie zarówno dawać, jak i zniszczyć. W ramach wniesienia wkładu w uzdrawianie wzdłuż linii czasu, otwarte i uczciwe zbadanie energii seksualnej pod kątem, czym jest i jak jej uży¬wać, może przyczynić się do odzyskania wszystkiego, co święte i czego brak w twoim życiu. Prosimy, abyś zastanowił się, czego nauczyłeś się
158
o sobie i o życiu poprzez swoje doświadczenia seksualne oraz, co więcej, jakie nowe rozwiązania pojawiają się na horyzoncie twego budzącego się umysłu? Kiedy nauczysz się, jak z pewnością siebie i gracją zarządzać swoim ciałem, zwłaszcza w sferze seksualności, wówczas odnajdziesz większą przyjemność, twórcze spełnienie i radość płynące z poczucia celu i znaczenia życia.
Seks jest tańcem energii; jest miejscem waszego zetknięcia się z wi¬talnymi siłami tworzenia, jak również deklaracją waszej tożsamości w rzeczywistości fizycznej. Seksualność stanowi istotny element waszej kreatywności. Oparte o odpowiednie wartości wasze doświadczenia sek¬sualne niosą romans, podniecenie, zaufanie, wspólnotę, intymność, na¬miętność, przyjemność, zabawę, obfitość, troskę, miłość i poczucie wła-snej wartości. Sfera seksualności jest jak olbrzymi las, pełen nieodkrytych jeszcze tajemnic. Seks jest życiem; wy, ludzie, jesteście istotami seksual¬nymi i nie unikniecie posiadania genitaliów, jednak to wasze przekonania na temat seksualności mogą być źródłem wielu wewnętrznych konfliktów skutkujących unikaniem prawdziwego zrozumienia seksualnego. Wasza ekspresja seksualna jest uwarunkowana waszymi poglądami na temat tego, kim jesteście oraz ile jesteście według siebie warci.
Relacje seksualne nie są zdarzeniami losowymi. Zdarza się, że kon¬takty seksualne przetrwają próbę czasu, wzbogacając się o jednoczesne zakochanie i inne sytuacje, które przydarzają się w międzyczasie; bądź też są odpowiedzią na poszukiwane rozwiązania, pochodzącą z innego wymiaru. Czy zdarzyło ci się kiedyś, w trakcie aktu miłosnego, poczuć, że „znasz” swojego partnera z innego czasu i z innego miejsca albo w in¬nej fizycznej postaci? Energia seksualna pozwala bowiem także na kar-miczne otwarcie się na swoją osobistą czasolinię, szczególnie w Czasach Przyspieszenia, gdy w ciągu jednego wcielenia przeżywasz sto. Dzieje się tak, dlatego że wówczas można przyciągać ludzi ze swoich tak zwanych „minionych wcieleń” w celu odtworzenia specyficznych doświadczeń, które mogą pomóc w uleczeniu nierozwiązanych kwestii. Osiągając wyż¬szy poziom świadomości, możecie zreinterpretować zdarzenia, gdyż ma¬cie lepszy wgląd w samego siebie; możecie likwidować blokady energii ofiary/kata, które trzymają was oraz inne wersje waszego „ja” w ramach pewnych sztywnych wzorców, które krążą wciąż wokół tych samych pro¬blemów, choć nigdy nie pozwalają na zgłębienie tajemnicy przebaczenia.
159
Przyjmij swoją moc, aby uzdrowić swoją tożsamość seksualną. Wgląd w samego siebie to dojrzały plon, który możesz zebrać w czasie żniw na¬nosekundy. Rzeczywistość to twór otwarty, takie są również twoje seksu¬alne doświadczenia.
W dzisiejszym społeczeństwie media wykorzystują seks bardzo inten¬sywnie jako towar, który umożliwia sterowanie waszą uwagą za pomocą sugestii, że będziesz bardziej sexy, jeśli kupisz daną rzecz lub zrobisz inną rzecz, którą ci zalecą. Mimo to seks jest jednak nadal wyjątkowo prywat¬nym i bardzo osobistym przeżyciem. Zanim czegoś się o nim nauczycie i go doświadczycie, seks stanowi jedną z największych tajemnic życia, ale kiedy już rozwiążecie tę zagadkę, możecie się całkowicie zagubić w zwod¬niczej energii psychicznej, którą seksualność nieuchronnie wyzwala. Sfe¬ra seksualności może rozciągać się od rozbitej, wyizolowanej i przepeł¬nionej bólem części waszej tożsamości ku ekstatycznej, wciąż rozwijającej się integracji świadomości mentalnej, fizycznej, emocjonalnej i duchowej. Krótko mówiąc, energia seksualna jest osobistym wyrazem surowej, pier¬wotnej energii zgromadzonej w waszym ciele; jest najważniejszym rodza¬jem dostępnej wam energii, ponieważ jest absolutnym wyrazem mocy twórczej, skutkującej powoływaniem nowego życia. W obecnych Czasach Przemian wśród społeczeństwa reklamowana jest skrajnie zdewaluowa-na wersja seksu, która jest niezbyt subtelną próbą odwiedzenia was od zdrowego, wypełnionego energią, kochającego i odświeżającego aspektu seksualnego połączenia. Wielu ludzi albo boi się panicznie genitaliów i/lub ma na ich punkcie obsesję, co skutkuje ich separacją od jednego z najwspanialszych doświadczeń duchowych danych istotom biologicz¬nym. Taki stan rzeczy pozbawia zarówno was, jak i całą waszą planetę, prawdziwej obfitości zdrowia, bogactwa, szczęścia i pokoju na świecie.
Na tym samym poziomie rzeczywistości kształtują się parametry wa¬szej/twojej dostępności: kształtujecie to, co jest, a co nie jest nieosiągalne, czemu dajecie, a czemu nie dajecie do siebie dostępu w życiu. Jednak w rzeczywistości fizycznej, jak sam dobrze wiesz, nie masz najczęściej pojęcia o planach, jakie wybrałeś do realizacji, zanim tutaj przyszedłeś. W zgodzie ze zbiorowymi porozumieniami istniejącymi w trójwymia-rowej rzeczywistości, wszystkie formy życia w systemie przyrody są za¬programowane do rozmnażania się. Tworzenie życia poprzez ekspresję seksualną wdrukowuje w kod DNA percepcyjne doświadczenia każdego
160
pokolenia, zasadniczo tworząc i wzbogacając archiwum żyjącej biblioteki – Ziemi. Jesteś stworzony z warstw energii powiązanych z twoim ducho¬wym „ja”, które podróżuje pomiędzy wieloma różnymi rzeczywistościami. Kiedy przybywasz na Ziemię, dostosowujesz się do zestawu grupowych ustaleń, a zwłaszcza uczysz się akceptować ciało i swoją płciowo-genital-ną tożsamość, wehikuł pozwalający doświadczać fizycznej rzeczywistości. Twoje duchowe „ja” w sposób naturalny godzi się na określone ramy cza¬sowe, w których jesteś umieszczany poprzez pieczęć niebieskiego kodu, jaki twoje ciało otrzymuje w momencie narodzin. Godzi się ono również na istniejący system zbiorowych przekonań i wierzeń specyficzny dla twojej kultury oraz na genetyczny system przekonań twojej rodziny i lo¬kalnej społeczności. Akceptowanie ekspresji seksualnej jest masowym porozumieniem koniecznym dla zachowania ciągłości trójwymiarowego doświadczenia energii. Kiedy stwarzacie dzieci, tworzycie życie i przyczy¬niacie się do poszerzania żyjącej biblioteki, zapewniając ciągłość tej wer¬sji gry zwanej Istnieniem. I chociaż seks jest niezbędny dla przetrwania waszego gatunku, zawsze macie wybór, co do tego, czy wykorzystać swoją energię seksualną do powołania życia, a jeśli posiadanie lub nieposia¬danie dziecka jest częścią twojego planu, możesz określić szczegółowe porozumienia, które pomogą ci trzymać się tych wybranych intencji.
Celem seksu jest przyciągnięcie partnera, który zechce współpracować z tobą nad określonymi kwestiami, które są kluczowe dla waszego osobistego rozwoju i przemiany.
Moc energii seksualnej i korzystanie z niej są kwestiami znacznie bar¬dziej złożonymi niż pociąg fizyczny, oparty o atrakcyjność fizyczną i status społeczny. Seksualna energia jest jak waluta: to, jak nią zarządzasz, i war¬tość, jaką przypisujesz swoim doświadczeniom z nią związanym, stano¬wią fundament twojego osobistego bogactwa i poczucia własnej wartości. Kiedy dwie osoby łączy seksualne pożądanie, dokonuje się między nimi telepatyczna wymiana energii oraz rozpoznanie intencji i dostępności obu stron. Tożsamość seksualna ma swoją własną, wyjątkową częstotliwość, a wasze wartości seksualne są nadawane w przestrzeń pola Istnienia, zwykle bez udziału i świadomości zainteresowanych. Spotkasz potencjal¬nego przyjaciela lub partnera/partnerkę, jeśli podążysz za głosem swoich
161
potrzeb i impulsów. Ponieważ myśli i pragnienia są nasionami sianymi na polu Istnienia, zauważysz i będziesz odczuwał pociąg do osoby, z którą coś cię łączy. W seksie chodzi o tworzenie układów partnerskich; związki wzbogacają wasz osobisty wzrost i rozwój; w związku z tym przyciągniesz do siebie partnera/partnerkę, który chce współpracować z tobą na tym samym poziomie nad określonymi zagadnieniami, kluczowymi dla wa¬szego osobistego wzrostu i przemiany. Jeśli nawet związki mogą być pełne wyzwań, musisz cenić się na tyle, aby pociągać kogoś, kto będzie cię cenił, i komu możesz coś w zamian zaoferować. Jakość miłości, którą zostaniesz obdarowany, odzwierciedli wartość, jaką sam/sama sobie przypisujesz.
Poznajecie się nawzajem poprzez intymność cielesnej unii, a dzięki szczerości, otwartości i dobrym intencjom sprawy dotychczas nierozwią¬zane mogą zostać wspólnie przebadane w ramach zachodzącej wymiany energii. Ryzyko związane z partnerstwem polega na tym, że pozwalacie sobie na bycie bardziej podatnym i mniej skoncentrowanym na działaniu, raczej odbierającym niż kontrolującym; poprzez seksualne poddanie się budujecie głębszą więź duchową. Seks pobudza wasze czakry do otwar¬cia się i zawirowania w dopasowaniu do nowych prądów energetycznych, wytwarzanych przez ciało partnera. Wymieniacie się i dzielicie ze sobą swym polem energetycznym w intymnym akcie wzajemnego dzielenia się intymnymi częściami ciał i poprzez każdy wspólnie przeżyty orgazm, za każdym razem wkraczając głębiej w psychiczny las swojego partnera.
Wasze świadome, jak i nieświadome, przekonania na temat ciała de¬terminują charakter waszych seksualnych doświadczeń. Uczucia strachu i wstydu ciała wskazują na istnienie nierozwikłanych i wypełnionych bólem wspomnień i przekonań, które napełniają pole intencyjne energią i warunkują dostępność oraz otwartość. Energia seksualna wzmacnia wasze częstodiwości wysyłane w pole Istnienia. Jeśli jesteś zaangażowany w relację, która wysysa z ciebie całą energią i/lub jest codzienną, nieusta¬jącą walką, wówczas najlepiej będzie wspólnie z partnerem/-ką ziden¬tyfikować i rozwiązać problemy leżące u jej podstaw, rozpoznając znaki i symbole wskazujące na występowanie blokad przepływu energii. Moc kończy się tam, gdzie zaczyna się strach. Czasami warto poświęcić czas i trochę własnego zaangażowania, aby „rozpracować sprawę”, a czasami należy po prostu dać sobie spokój i pójść dalej. Musisz chcieć rozróżniać to, co ci służy, od tego, co nie. Twoje własne sprawy obfitują w piętrzące
162
się warstwy znaczeń, jednak wszystko sprowadza się do tego, w jaki spo¬sób gospodarujesz swoją energią.
Ufając swojej naturze seksualnej, jesteście otwarci na eksplorację przebogatego obszaru przyjemności zmysłowych i będziecie przyciągać podobnie myślących partnerów, a razem wyemitujecie unikalne częstodi¬wości, które będą odzwierciedlać wasze połączone energie. Jeśli ty i twój partner/-ka uważacie, że udane życie seksualne to nierozłączna część udanego związku, wówczas badanie energii seksualnej wystarczy za wszystkie konieczne lekcje i sprawdziany służące nauczeniu się, że seks może otworzyć drzwi do świata świadomości duchowej, gdzie w znacz¬nym stopniu wzmacniane są wartości takie jak miłość, zaufanie, szacu¬nek, samorealizacja i wzajemny podziw. Wspólny śmiech jest znakiem, że związek osób ma się dobrze. Z perspektywy wzmocnienia, seks jest uświę¬coną i cudownie boską zabawą; jest czynnością energetyzującą, pobudza¬jącą i naturalną, dającą mentalną, fizyczną i emocjonalną przyjemność oraz poczucie duchowej więzi z kosmiczną jaźnią. Ekspresja seksualna jest konieczna do zachowania dobrego zdrowia i samopoczucia, a przy¬prawiając ją niczym najlepszą potrawę szczerością, zaufaniem i miłością, staje się twym osobistym korytarzem porozumienia z kosmosem, z które¬go otwierają się drzwi do uświęconych tajemnic wielowszechświata.
Wasze narządy płciowe są cielesnym odpowiednikiem świętego miejsca.
Z energii seksualnej najlepiej jest korzystać z pełną świadomością, po¬zostając w dwustronnej zgodzie z drugim człowiekiem. Wówczas można osiągnąć przyjemność w ramach osobistej integralności – z szacunkiem zarówno dla własnych, jak i dla społecznych wartości moralnych. Czy twoje wyrażanie miłości wiąże się ze szczerością, integralnością i szacun¬kiem dla swojej i cudzej prywatności? Czy twoje doświadczenia są czymś więcej niż tylko krótkotrwałą manifestacją pożądania? Energia seksualna jest energią psychiczną i kiedy uprawiasz z kimś seks, to dosłownie przej¬mujesz pole energetyczne tej osoby. Kiedy dwoje ludzi ze sobą mieszka, po pewnym czasie zaczynają odbierać się telepatycznie, czasem uważając za oczywistą umiejętność czytania sobie w myślach. W zaufaniu i zaży¬łości długiego związku intymność seksualna buduje potężne psychiczne
163
struktury, co przypomina trochę przecieranie ścieżek, wiodących głębiej i głębiej w magiczny las. Wasze narządy płciowe są cielesnym odpowied¬nikiem świętego miejsca, a kiedy badacie swą seksualność, otwierają się bramy lasu i wytyczacie w nim ścieżki mocy – w obrębie swojego własne¬go, świętego terytorium. Ziemia posiada ogromne bogactwo miejsc, które są uważane za święte ze względu na występujące tam naturalne skupiska energii. Przez długi czas ziemia była kochana i czczona przez tych, którzy potrafili zauważyć i poczuć moc jej energii, i którzy wzajemnie uczyli się życia w harmonii i szacunku dla sił stworzenia. Energia seksualna jest uświęcona, ponieważ ucieleśnia moce tworzenia, oraz jest najpotężniej¬szym źródłem energii w waszym ciele, energii, którą macie opanować. Kiedy ustanawiasz silne granice i wyposażasz swą seksualność w czyste, świadome intencje oparte na wyjątkowych wartościach, wówczas twoje doświadczanie świętego miejsca ulegnie znaczącemu wzmocnieniu.
Seks może być jednak mieczem obosiecznym. Kiedy coraz głębiej wni¬kacie w stan miłości cielesnej, wasze doznania mogą być coraz bardziej emocjonujące i wypełniać was nowymi refleksjami dotyczącymi wyjątko-wych zdolności ciała do chemicznych reakcji, które z kolei oddziałują na umysł. Hormony szczęścia dokonują starożytnego, ceremonialnego rytu¬ału, który ma utrzymać was w mocy błogich wibracji miłosnych. Miłość i ekstaza, których doświadczacie wspólnie z bliską osobą, tworzą niezwy¬kłą seksualną chemię; bez niej i bez całego hormonalnego uwodziciel-stwa byłoby o wiele prościej odwrócić się plecami do takich pojęć jak partnerstwo i wszystkie towarzyszące mu złożoności.
W astrologii małżeństwem i partnerstwem kieruje równowaga i pięk¬no Wagi, podczas gdy seksualną energię wiąże się z głęboko transformu¬jącymi właściwościami Skorpiona i Plutona, a to z bardzo prostego po¬wodu: energia seksualna wgryza się w psychikę odkrywając stare, nieroz¬wiązane zagadnienia. Aktywność seksualna ujawnia tajemnice i kwestie związane z władzą, a czasami odkrycia te bywają mroczne i zawikłane. Seks może wyzwolić wszystkie twoje lęki; jednak, jeśli postrzegasz taki stan rzeczy jako szansę na ich przepracowanie, co wiąże się zarówno ze słuchaniem, jak i szczerością wypowiedzi oraz z zaufaniem, wówczas mo¬żesz doświadczyć ze swoim partnerem znacznie bardziej ekstatycznych przeżyć. Im więcej’macie ze sobą wspólnego, tym silniejsza i piękniejsza będzie wasza więź energetyczna. Otwarcie swojego świętego miejsca na
164
seksualną aktywność jest aktem poddania się i okazania swojej wrażli¬wości, ponieważ ujawnia ból emocjonalny, ograniczające przekonania wierzenia, blokady energetyczne – generalnie wszystko, co zagraca i za¬nieczyszcza eleganckie piękno twojego świętego miejsca i powstrzymuje cię od funkcjonowania jako zintegrowanej istoty ludzkiej.
Ekspresja emocjonalna jest konieczna dla rozwoju twojej inteligen¬cji, w związku z czym kwestie emocjonalne będą się w naturalny sposób uwidaczniać przed, w trakcie lub po akcie seksualnym. Emocje wpływają na myśli, które wysyłasz, i w miarę, jak angażujesz się w aktywność sek¬sualną, twoje myśli ulegają wzmocnieniu. W sypialni panuje bardzo silna telepatia, niezależnie od tego, czy wymiana informacji jest zauważana, czy też nie. Pamiętaj, możesz się sam oszukiwać, ale nie możesz oszukać innych za pomocą swoich częstotliwości; gdy energia przyspiesza, „wie¬dza” dzielona przez dwie osoby jest wyjątkowo wzmacniana, rozwijana. Jeśli nawet twoje życie seksualne jest umiarkowanie bujne, nadal musisz sobie radzić z kwestiami emocjonalnymi, które seks wyzwala, ponieważ nie możesz uprawiać seksu nie angażując się emocjonalnie i psychicznie. Uczucia trzeba odczuwać, a przyjęcie odpowiedzialności za odczuwanie nie tylko powoli ci nawiązać kontakt ze swoimi przekonaniami, ale też umożliwi ci działanie ze wzmocnionej pozycji.
Być może były takie czasy, kiedy cieszyłeś się swym istnieniem na planie fizycznym, a potem nagle zalewała cię fala emocji tak gwałtowna jak nagła letnia burza podczas gorącego, parnego popołudnia. Do kwestii emocjonalnych należy podchodzić w sposób jasny, inaczej oddalisz się od swojego partnera albo będziesz rzutować swoje problemy na zewnątrz i obwiniać drugą osobę za swoje uczucia, tworząc niekończący się cykl pułapek wyczerpującego tańca o nazwie „kat/ofiara”. Aktywność seksu¬alna jest prawdziwą przyczyną przebudzenia wszystkich i wszystkiego, a energia seksualna zawsze wyzwala ukryte emocje, gdyż to ona akty¬wizuje drugą czakrę, co z kolei na pewno pobudzi czakrę trzecią. Pamię¬taj, pociągasz kogoś z jakiegoś konkretnego powodu i jeśli przepracujesz wszystkie swoje trudności związane z intencją stania się lepszym czło¬wiekiem, i jeśli będziecie cię z twym partnerem/partnerką łączyć wystar-czająco dużo, by wspólnie coś zbudować, wówczas seks stworzy między wami długotrwałą więź, która może wzmocnić i ożywić pełnię twej tożsa¬mości uzdrawiając twoje ciało, umysł i ducha.
165

Wasza ekspresja seksualna jest elementem nauki obsługi komputera biologicznego; jak szybko może on działać i czym go karmić?
Zyskasz większy wgląd we własne życie, jeśli będziesz dla siebie mil¬szy w swojej analizie własnych doświadczeń seksualnych. Nadmierna krytyka wobec swojej aktywności seksualnej pozbawia możliwości na¬uczenia się, że niektóre działania prowadziły cię do przyjemnych, wzmac¬niających doświadczeń, a inne wprowadzały w stan zakłopotania i zane¬gowania, zwykle wiążąc się z oszustwem, brakiem szacunku, manipula¬cją, przemocą i destrukcją. Musisz cenić swoje seksualne doświadczenia i choć niektóre z nich mogą być trudne do zaakceptowania, wszystkie pomagają dowiedzieć się, kim naprawdę jesteś. Twoja ekspresja seksual¬na jest elementem procesu uczenia się, jak sterować biologicznym kom¬puterem: jak szybko może on działać i czym go karmić, co sprawia mu przyjemność, a co przykrość. O czym myślisz, kiedy aktywizujesz swoją energię seksualną? Czy zawsze jesteś świadomy tego, co się dzieje w two¬im ciele na poziomie komórkowym? Co czuje twoje serce, jakie są twoje intymne doznania? Co jeszcze się dzieje poza oczywistymi, jawnymi fi¬zycznymi aspektami seksualnych doświadczeń? Jak się czujesz w dniach następujących po twoich seksualnych doświadczeniach? Czy masz stabil¬ny nastrój, czy też zmienny? Czy chodzisz z głową w chmurach, czy też jesteś przydoczony i smutny? O czym myślisz, czy twoje myśli podążają w określonym kierunku? Jaki jest twój poziom energetyczny dzień lub dwa przed przewidywanym spotkaniem erotycznym?
Wraz z napływem energii seksualnej słabnie wasze przywiązanie do zmysłowego postrzegania rzeczywistości trójwymiarowej i może wydawać się, że czas stanął w miejscu, a aktywizuje się wasze postrzeganie poza-zmysłowe, aby pomóc wam stać się w pełni świadomymi swoich zdolno¬ści prekognicji. Jasnowidząc, jasnoczując lub jasnosłysząc ludzie mogą się dostroić do alternatywnych wymiarów rzeczywistości albo nawet do obra¬zów z życia równoległego. Możesz widzieć i wyczuwać ludzi, których znasz, i mieć wgląd w to, co robią. Wir energetyczny utworzony podczas stosunku płciowego może otwierać drzwi do wielowymiarowych wersji rzeczywisto¬ści, katapulttijąc cię we wcześniejsze wspomnienia pochodzące z obecnego życia lub też z życia w innej linii czasowej. Musisz się nauczyć zwracać
166
uwagę na to, jak seks zmienia twoją częstotliwość i jak wpływa na twoje osobiste pole energetyczne. I, co najważniejsze, zapytaj samego siebie, jaki jest sens i cel zdobycia informacji, do których się właśnie dostrajasz?
Pociąg seksualny wytwarza pomiędzy dwojgiem ludzi niesamowite wręcz ilości energii, jednak, aby zbudować naprawdę trwały związek, między partnerami w seksie musi istnieć jeszcze zaufanie, ponieważ to ono umożliwia głębsze docenianie intymności. Każdy subtelny dotyk i kontakt wzrokowy prowadzą do powstania wysoko naładowanego pola elektrycznego i wytworzenia dużej ilości energii psychicznej, która wzma¬ga podniecenie i prowadzi do jego skumulowania w postaci o wiele lep¬szego seksu. Intymne rytuały – dotykanie, eksploracja, całowanie, masaż, łaskotanie, lizanie, głaskanie, przytulanie i troszczenie się o drugą osobę – wszystkie te zachowania służą zwiększeniu podniecenia świadomości na poziomie komórkowym, który włącza i wyłącza geny. W stanie seksualne¬go pobudzenia, kiedy poziom rozluźnienia wzrasta, wyłączasz swoje ciało i umysł, zmniejszasz świadomą kontrolę nad rzeczywistością psychicz¬ną i umożliwiasz swoim komórkom dostęp do tych kodów świadomości, które w większym stopniu wyrażają to, kim jesteś. Podczas doświadczeń seksualnych jesteś przytulany, zanurzany, posiadany i oczarowany. Przy najbliższej okazji sprawdź, czy potrafisz zaobserwować, co dzieje się na poziomie energetycznym. Wspólnie ze swoim partnerem/partnerką mo¬żecie się nauczyć wydłużać swoje uczucia przyjemności i zagrać na nich tak, aby przedłużać swoje orgazmy; a będąc w środku tej ekstazy, może¬cie nauczyć się skupiać swoją uwagę na swej zwiększonej wrażliwości.
Znacznie więcej dzieje się między dwojgiem ludzi na poziomie niefi¬zycznym niż w rzeczywistości trójwymiarowej, jednak tłumaczenie i rozu¬mienie tych ulotnych doznań może okazać się trudnym zadaniem, ponie¬waż zarówno wasze cielesne, jak i emocjonalne, reakcje często biorą górę nad doświadczeniami pochodzącymi z innych wymiarów. Koncentrując uwagę w ten sam sposób, jak w przypadku zapamiętywania snów, skup się na zauważaniu, a zaraz potem na wychwyceniu samej esencji, sedna swojego złożonego doświadczenia seksualnego. Po erotycznym spotkaniu jesteście znacznie lepiej dostrojeni psychicznie do swojego partnera i oto¬czenia, który to stan ulegnie pogłębianiu, gdy będziecie częściej uprawiać seks. Energia psychiczno-seksualna pozwala doświadczać rzeczywistości z szerszej perspektywy; czasami nawet możesz czuć, jakbyś na chwilę
167
opuścił swoje ciało i stał się kimś innym. Znajoma wygoda sypialni może się rozmyć i rozpierzchnąć i nagłe uświadamiasz sobie, że leżysz na zie¬mi, wpatrując się w kopułę niebieską ze szczytu wzgórza pokrytego krót¬ką, jedwabiście delikatną trawą. Możesz leżeć tak pod osłoną aksamit¬nego bogactwa ciemnego nocnego nieba, migoczącego od oślepiających rozbłysków światła – kosmicznych cząsteczek, które przekazują twym ko¬mórkom pobudzające je kody świadomości; czujesz się zespolony z tym tańcem inteligentnej energii kosmicznej.
Kiedy do głowy przyjdzie ci jakieś przemożne wrażenie, bądź chęt¬ny podzielić się swoim spostrzeżeniem z partnerem; łóżkowe rozmowy, spontaniczny śmiech, delikatne przekomarzanie uchylają drzwi do intuicji psychicznej. Kiedy w pełni docenisz energię, która powstaje w chwilach intymnych zbliżeń, dokonasz ogromnych postępów w zrozumieniu, kim jesteś i jak energia seksualna wyostrza twoje zmysły, abyś funkcjonował poza ograniczeniami linearnego czasu. Pamiętaj, rozumienie i świado¬mość, które osiągasz, oparte o przejęcie odpowiedzialności za swoje życie, mogą wyemitować w kierunku wielu różnych rzeczywistości wibrację po¬siadania własnej mocy, która z czasem wspomoże procesy uzdrawiania.
Możesz również rozwinąć pełniejsze rozumienie subtelnych niuan¬sów energetycznych zwracając uwagę na cykle księżycowe. Faza Księżyca przybywającego, od nowiu do pełni, jest wysoce energetyczna: jej ekspan-sywna energia przyciąga, wydłuża, uwydatnia, rozciąga, rozprzestrzenia i przyspiesza; faza Księżyca ubywającego, od pełni do nowiu, łączy się ze spadkiem poziomu energii, poczuciem zmęczenia i „zużycia”, wyco¬fywaniem się w niewidzialność. Księżyc wykonuje pełen obrót poprzez dwanaście znaków zodiaku w przybliżonych odstępach dwudziestu dzie¬więciu i pół dnia, przebywając w każdym znaku przez około dwa i pół dnia. W trakcie swojego szybkiego cyklu orbitalnego poprzez zodiak Księżyc wytycza specyficzne miesięczne wzorce energetyczne, które mają znaczący wpływ na wasz nastrój i zachowanie. Na pewnym poziomie świadomości zawsze zatem w pewien sposób reagujecie na zmianę cykli księżycowych i planetarnych, a sposób, w jaki interpretujecie te wpływy, może mieć z kolei ogromny wpływ na wasze doświadczenia seksualne. Księżyc może zmieniać wasze emocje; na przykład, gdy znajduje się w fa¬zie Raka, wówczas miewacie ochotę zostać w domu, moszcząc się, przy¬tulając i czując bezpiecznie; w fazie Lwa jesteście w nastroju na romans
168
i zabawę, towarzyszy wam uczucie podniecenia. Panna niesie chęć za¬prowadzania porządku i poczucie ciągłej obecności; dominować jednak mogą w tej fazie uczucia rozdrażnienia i perfekcjonizmu. Kiedy Księżyc jest w fazie Wagi, czujecie się w pełni zrównoważeni. Kilka dni później, gdy Księżyc wkracza w fazę Skorpiona, emocje mogą się nasilać, ponie¬waż jego energia wnika w sekretne aspekty ludzkiej tożsamości; a zanim Księżyc dojdzie do Strzelca, opanuje was uczucie zrozumienia wszyst¬kiego, za czym podąży zwiększone w fazie Koziorożca poczucie odpowie¬dzialności. Seks może wzmacniać rozmaite rodzaje energii, wywołując tym samym cały wachlarz emocjonalnych reakcji oraz grając na dwuki-lometrowej, czarno-białej klawiaturze fortepianu uczuć i emocji. Kolory czerni i bieli są również symbolami kobiety i mężczyzny, i podobnie jak klawisze fortepianu, są kluczem do zrozumienia iskry życia, wytwarzanej przez biegunowość energii seksualnych.
Doświadczenie orgazmu łączy cię z twoim duchem, reorganizując i odnawiając twoje komórki.
Seks jest jednym z najpotężniejszych wyrazów waszej biologii, a aspek¬tem seksu najbardziej wzmacniającym was na poziomie osobistym jest przeżycie orgazmu. Moment orgazmu pobudza ciało na wszystkich pozio¬mach. Komórki w ciele reagują podobnie jak na odgłos potężnego gongu, w który uderzono, aby nakazać przebudowę ciała, wypełniając wszystkie przestrzenie ożywczą energią. Nazywany czasem „małą śmiercią” orgazm uwalnia świadomy umysł i pozbawia go władzy nad ciałem, tak więc przez krótką chwilę unosisz się swobodnie zawieszony w przestrzeni po¬między snem a jawą, gdzie komórki i cząsteczki subatomowe ciała roz¬poczynają, wraz z kolejnymi warstwami twojej świadomości, intensywne uzdrawianie. Seks przypomina komórkom ciała o ich własnej żywotności. Energia seksualna została bowiem zaprojektowana do pomocy w proce¬sie wzmocnienia i jest częścią tego, co uzdrawia wasze ciało. Hormony wydzielające się w czasie uprawiania seksu modyfikują wzorce waszych fał mózgowych, kierując je ku równowadze i integralności, aktywizując przebudzoną kosmiczną jaźń. Orgazm może być przeżyciem genitalnym, całościowym lub wielocielesnym, podczas którego otwarcie wszystkich czakr zabiera cię w podróż w głąb wielowszechświata.
169
Orgazmy uzdrawiają ciało fizyczne; po przeżyciu orgazmu jesteś od¬świeżony i pobudzony na poziomie komórkowym, nawiązałeś też połą¬czenie z samym centrum swojego duchowego „ja”. Jesteś zawieszony pomiędzy możliwościami na różnych poziomach swojego ciała – mental¬nym, fizycznym, emocjonalnym i duchowym – przez cały czas pocieszony i dostrojony. W momencie samego orgazmu twoje ciało pulsuje własną witalnością, która wybucha w atmosferę, przenosząc to, czego pragniesz, i to, kim sądzisz, że jesteś, prosto do przestrzeni poła Istnienia. Możesz się nauczyć koncentrować swą uwagę na wykorzystaniu energii własnego orgazmu jako nośnika, a to poprzez synchronizowanie oddechu z partne¬rem i ukierunkowywanie tej energii za pomocą swojej wyobraźni. Podob¬nie jak surfer, który jedzie na ogromnej fali przetaczającej się przez ocean, użyj swojej wyobraźni, aby wznieść się razem z narastającym przepływem energii podążającym przez siedem czakr twego ciała, zawirować i wznieść się jeszcze wyżej, tańcząc wśród otwierających się czakr kosmicznych. Pozostając w pełni obecnym, ugruntowanym i w jedności z wszystkimi siedmioma czakrami, możesz jednocześnie przemierzać ósmą, dziewią¬tą, dziesiątą, jedenastą, dwunastą i trzynastą czakrę w podróży poprzez tajemnice wielowszechświata. Ludzie przez długi czas wykorzystywali energię seksualną do skumulowania energii psychicznej, aby przekroczyć granice fizycznej rzeczywistości. Z odpowiednim partnerem i w harmonii z prawami kosmicznymi możesz korzystać z energii seksualnej, by udać się dokądkolwiek tylko zechcesz.
Podstawowymi składnikami zdrowego, zrównoważonego związku seksualnego są zaufanie, komfort i kompatybilność, uzupełnione o szcze¬rość i integralność. Kiedy pozwalacie komuś was kochać i akceptujecie swoje ciało wraz z przyjemnością, jaką potencjalnie w sobie ukrywa, stajecie się zdrowsi. Orgazmy przynoszą wyleczenie na poziomie komór¬kowym, a najzdrowsi przeżywają je regularnie. Akt seksualny wiąże się z głębokim, ciężkim oddechem, który dotlenia twoje ciało i uwalnia jego życiodajną energię. Wzrost natienienia poziomu krwi wiąże się z posze¬rzeniem poziomu świadomości i niesie jasność mentalną. Uprawianie miłości zapewnia wsparcie waszemu układowi odpornościowemu; pod¬czas orgazmu uwalniane są endorfiny, które koją ból, likwidują stres i napięcie. Miłość’i udane życie seksualne idą w parze z żelaznym zdro¬wiem i dłuższym życiem. Pamiętaj, twój stan umysłu podczas orgazmu,
170
w połączeniu z towarzyszącymi mu przekonaniami, określają charakter twojej wyprawy do lasu tajemnic seksualnych. Kiedy orgazm przeżywany jest w kochającym, pełnym zaufania związku, może on stworzyć opty¬malne warunki lecznicze w ciele fizycznym; zdrowa ekspresja seksualna i udany seks z właściwą osobą reorganizują ciało na wszystkich pozio¬mach. Zaufanie buduje strefę komfortu, w której naprawdę możecie się ze sobą połączyć. Seks ma właściwości lecznicze, ponieważ kiedy jesteś zrelaksowany, a twoja strefa komfortu jest otwarta na przyjemność, wów¬czas możesz naprawdę odczuć miłosną wibrację pomiędzy tobą i twoim partnerem. Kiedy sercowa czakra miłości jest obecna, wówczas ożywcza, wspierająca i regenerująca energia stymuluje twoje komórki do odpowie¬dzenia na wezwanie donośnym „Tak!”. To jest właśnie tworzenie! To jest odwieczna natura istnienia; to jest właśnie to! Takie uczucie, pojawiające się między dwojgiem ludzi to właśnie uzdrawiający seks.
Pamiętaj, moment orgazmu generuje moment zawieszenia na pozio¬mie komórkowym; jesteś trochę poza grawitacją, żeglujesz ku głębokiej relaksacji. Ludzie, którzy nie przeżywają orgazmów, nie umieją się tak naprawdę odprężyć, a jeśli ty też tego nie potrafisz, wówczas tracisz jedną z wielozmysłowych przyjemności życia. Nikt nie zapewni ci orgazmu, je¬śli nie potrafisz sam/-a dla siebie odkryć przyjemności fizycznej swojego ciała. Możesz jednak sobie zapewnić zrozumienie tego, czym jest orgazm, jeśli nauczysz się, jak się zadowolić. Społeczeństwo stworzyło tabu doty¬czące ciała, jednak nakazywanie, by ktoś ci wiązał buty, a zawiązanie ich samemu to dwie różne sprawy. Musisz nauczyć się swojego ciała; ono należy do ciebie. Wymysł, że seks jest grzeszny albo że coś jest nie tak z twoim ciałem, stanowi przykład samodzielnie narzuconych sobie i za¬korzenionych programów kulturowych i ograniczających przekonań. Nie¬mniej jednak zawsze będziesz czuł się najlepiej, jeśli będziesz korzystać ze swojego ciała z poszanowaniem zasad integralności.
Seks jest jak dopalacz rakietowy, a wzmocniony świadomą intencją może wynieść cię do tych sfer rzeczywistości, które wzbogacą twoje życie.
Największym wzmocnieniem, jakie oferuje wam seksualność, to po¬dróż do gwiazd, skąd w sposób absolutny można spojrzeć na wszystko
171
z oddali. Dawno temu mężczyźni i kobiety wiedzieli, jak łączyć swe du¬chowe „ja” z formami fizycznymi, by eksplorować Ziemię, Księżyc i pla¬nety; obserwowali wzorce pogodowe, aktywność ciał niebieskich, wyszu-kiwali miejsc odpowiednich do zasiedlenia. Chcieli poznać tych, którzy wraz z nimi zamieszkiwali ten wymiar rzeczywistości. Dzięki znajomości i zrozumieniu zasad świętego tańca życia mogli nawiązać kontakt z da¬leką rodziną i przyjaciółmi zarówno żywymi, jak i zmarłymi. Z łatwością przenosiły się między wymiarami zwierzęta, toteż obserwowano je i cza¬sami proszono o radę w związku z ich mądrością, płynącą ze zdolności zwiedzania różnych poziomów rzeczywistości.
Seks jest jak dopalacz rakietowy, a wzmocniony świadomą intencją, może wynosić was do sfer rzeczywistości, które wzbogacą wasze życie. Seks z kochającym partnerem jest jak podróż na zaczarowanym, latają¬cym dywanie dokądkolwiek zechcesz. Uprawiając seks, pobudzacie życio¬dajną energię kundalini umiejscowioną w dolnej podstawie kręgosłupa – zapraszacie ten wijący się jak wąż strumień mocy do wyjścia ze swojej jaskini, aby nauczyć się tańca życia. Jesteście odpowiedzialni za to, by jak najwięcej się dowiedzieć oraz jak najlepiej zrozumieć wasze ciało, aby poznać wiele sposobów bawienia się nim, dotyku i pozycji, które może przyjmować, aby zaczerpnąć jak największej rozkoszy; za to, by pozwo¬lić energii kundalini wspinać się wzdłuż kręgosłupa i rozprzestrzeniać się we wszystkich rzeczywistościach. Aktywizowanie energii kundalini poprzez przyjemność seksualną może stworzyć szanse bezpośredniego przejścia do doświadczeń w równoległych wymiarach, które mają bardzo wiele wspólnego z życiem, którym obecnie żyjesz.
Orgazm połączony z odczuciem ekstatycznej przyjemności, zlokali¬zowanej w narządach płciowych może przenieść kundalini wyżej – do drugiej czakry. Dalsze unoszenie tej energii w górę ciała można osiągnąć wydłużając czas odczuwania fizycznej przyjemności, poprzez głęboki od¬dech, relaksację, poddanie się radości całego zdarzenia oraz korzystanie ze swojej wyobraźni, która pozwala wznosić się i surfować na fali ener¬gii. Niepokojące myślenie o tym, jak się wypadnie, ogranicza czas zbli¬żenia. Kiedy zwolnisz tempo i naprawdę pozwolisz swoim seksualnym doznaniom rozkwitnąć, skumulujesz w sobie więcej energii. Razem ze swoim partnerem bądźcie twórczy i uwarunkujcie energię poprzez ukie¬runkowanie jej w eksploracji swych ciał i seksualnej ekstazy na wasze
172
cele i intencje życiowe. Możecie również wysłać swoją miłosną energię na zewnątrz w celu przebudzenia członków rodziny i przyjaciół; lub ku całej ludzkości – z wezwaniem o pokój na świecie.
Doznania płynące z drugiej czakry mogą przynosić wspaniały orgazm genitalny, ale nie jest to ogólnocielesny, ogólnoczakrowy, wielowymiarowy orgazm. Kiedy energia dosięgnie trzeciej czakry, zaczniesz odbierać do¬znania płynące z rejonu brzucha, jednocześnie wyraźnie odbierając stan emocjonalny drugiej osoby. W zdrowym, długofalowym związku energia przejdzie przez sferę brzucha i podąży w kierunku czwartej czakry, czakry serca, gdzie znajduje się miłość, zaufanie i wzajemny podziw partnerów. Kiedy wasze czakry serca są otwarte, dwoje ludzi może pozostawać ra¬zem na wieczność. Wiele par zbuduje rodziny i będzie się szczerze ko¬chać, osiągnąwszy komfort i wzajemną szczerość w ważnych codziennych sprawach, jednak mogą sobie nigdy nie powierzyć swoich najgłębszych tajemnic, ani tak naprawdę się nawzajem słyszeć, jeżeli ich energia nie dotrze do czakr gardła.
Kiedy wasze energie znajdą się w piątym ośrodku albo kiedy dotrze tam kundalini, dwoje ludzi będzie naprawdę potrafiło sobie powiedzieć wszystko, co mają na myśli, bezpiecznie wyrażając zarówno swoje lęki, jak i radości, wspomnienia i opinie. Wzmocniona w ten sposób energia kundalini może minąć rejon czakry gardła i aktywować kolejne, szóste i siódme, ośrodki energetyczne wyższego umysłu. Kiedy kundalini za-cznie krążyć w rejonie mózgu, doznanie orgazmu rozejdzie się po całym ciele jako kolejne fale intensywnych, a przyjemnych doznań. Orgazmy obejmujące całe ciało i pobudzające wszystkie czakry nie występują wszakże w seksie, w którym brak porozumienia. Gwałt, przemoc, rytuały kultowe obejmujące seks z dziećmi i zwierzętami wytwarzają energię sek¬sualną o bardzo niskich częstotliwościach. Uczestnicy takich aktywności pozostają wielokrotnie we władzy istot, zmuszających istoty ludzkie do aktów seksualnych, których same pragną. Niektórzy ludzie czerpią, nie¬stety, większą przyjemność z tego typu czynności, jeśli nawet w ten spo¬sób krzywdzą drugą osobę. Przyjemność związana z seksem jest również względna w odniesieniu do twoich wartości, niemniej jednak żaden cel przyjemności nie daje prawa do robienia wszystkiego, czego zapragniesz. Cel przyspieszenia obejmuje naukę zarządzania energią, a podczas od¬liczania do roku 2012 wszystko, co wprawiacie w ruch, powraca coraz
173
szybciej, ponieważ pole Istnienia oferuje w tym czasie bezpośrednią, sprawną informację zwrotną dotyczącą wszystkiego, co tworzysz. Nega¬tywne czyny przynoszą negatywne konsekwencje.
Sztuka ludzkiego uzdrawiania w obecnych czasach obejmuje rozpoznawanie i uwalnianie dysfunkcyjnych wzorców przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
Jesteście produktem genetycznych skłonności, a częścią sztuki ludz¬kiego uzdrawiania w obecnych czasach jest rozpoznawanie i uwalnianie dysfunkcyjnych wzorców zachowań przekazywanych z pokolenia na po-kolenie. Macie obowiązek używać swojej świadomości, aby zrozumieć znaczenie owych wzorców, a następnie zamienić je na przekonania nowe, służące waszym pozytywnym intencjom. Jeśli pochodzisz z grona osób, które tłumią własną seksualność, przechowujesz ich kody, co jednak nie oznacza, że musisz powielać ich wzorce. Nikt nie jest skazany na swoje geny i ich właściwości, niemniej jednak, to właśnie w nich została zapro¬gramowana wiedza dotycząca sposobów badania rzeczywistości, zwłasz¬cza w aspekcie seksualnym. Energia seksualna zakodowana jest głęboko w ciele – jest energią surową, pierwotną. Najczęściej to kobiety posiadają owe wrodzone wzorce percepcyjne, które ograniczają ich zdolności i pra-gnienia przeżywania orgazmu. W gruncie rzeczy jest wiele kobiet, które nigdy go nie przeżyły. Niektóre z was nauczyły się udawać orgazm i ukry¬wać to dość skutecznie, ponieważ wasi partnerzy są zbyt pochłonięci swo¬ją własną przyjemnością, aby zwracać na was uwagę. Kobieta wie, że coś się zdarzyć powinno i czasami podąża za jękami partnera imitując je, ale nigdy nie czując potrzeby ekspresji swoich własnych, luksusowych przy¬pływów pobudzenia i namiętności. Kobieta będzie udawać pobudzenie, ponieważ nie zna i nie akceptuje swojego ciała, ani nie pojmuje, co tra¬ci. Mężczyźni demonstrują swoje pobudzenie w sposób jawny, tryskając uświęconą energią w momencie ejakulacji, która zazwyczaj towarzyszy orgazmowi. Kontakt kobiety ze świętą seksualną częścią jej samej jest ścieżką całkowicie wewnętrzną, wiodącą w ciemne, tajemnicze głębiny. Z tych dwóch prostych powodów, dwie różne tożsamości seksualne wy-korzystano jako’podstawę wyjaśnienia i zrozumienia mocy energii zgro¬madzonej w ciele. Aby korzystać z ciała w dążeniu do całkowitego, każ¬
174
dorazowego spełnienia, a zwłaszcza spełnienia w seksie, musisz w ciele przebywać, zajmując się totalnie każdą cząsteczką swego istnienia.
Mimo że wasza płeć jest wewnętrznie zdefiniowana, każda istota ludz¬ka zawiera w sobie zarówno męskie, jak i żeńskie wibracje: lewa stro¬na ciała jest stroną żeńską, kontrolowaną przez prawą półkulę mózgu, a prawa – męską, kontrolowaną przez jego półkulę lewą. Zgodnie z waszą biologią, wasze narządy płciowe określają waszą tożsamość, której się musicie nauczyć, którą się stajecie mimo wahań, jakim poddaje się po-ziom energii męskiej i żeńskiej. W biologii nie ma pomyłek, nie ma żad¬nego błędu w tym, kim jesteście i jaką tożsamość każdy z was wybrał. Nie utknąłeś na szarym końcu jakiejś listy bez możliwości wyboru. Każde ży¬cie, które przeżywasz, jest w znaczący sposób splecione z warstwami ce¬lowości i planów, połączonych ze znacznie szerszymi płaszczyznami rze¬czywistości. Podczas swojej wielowymiarowej podróży przez ludzką po¬stać bywałeś już zarówno mężczyzną, jak i kobietą, i choć świadomie nie potrafisz może przywołać swoich różnorodnych tożsamości, zapis twojej osobistej linii czasu przechowywany jest w różnych warstwach podświa¬domego i nieświadomego umysłu. Uwidaczniające się czasem talenty i zdolności rozwijają cechy męskie w kobiecie, a kobiece – w mężczyźnie. Samoakceptacja jest zatem nie tylko ważnym kluczem do zrozumienia swojej tożsamości, ale i oznaką budzącego się umysłu. Jesteś ekspresją większej formy świadomości, która uczy się siebie poprzez zawiłości gry zwanej Istnieniem. Na tym samym poziomie jesteś predestynowany do zaplanowania trasy swego życia w ciele mężczyzny lub kobiety, przy czym zawsze twój sposób zarządzania energią, poprzez rozmaite wglądy i zanu¬rzenia się w rzeczywistość fizyczną i poza nią, finalnie wskazuje na to, do czego możesz mieć dostęp.
Seksualność i wrażliwość psychiczna w sposób naturalny się ze sobą splatają, a poprzez przyspieszenie energii pobudzającej duchowe prze¬budzenie wśród ludzkości zarówno kobiety, jak i mężczyźni, na całym świecie zrywają więzi ograniczających przekonań i wzorców myślowych, które trzymały w pułapce i zaćmiewały ich twórcze umysły. Ogółem rzecz ujmując, kobiety wykazują obecnie większą tendencję do przełączania swojej uwagi z jednej rzeczywistości do drugiej i większość z nich tak właśnie robi, często zupełnie nieświadomie. Ta zdolność jest przypisana ludzkiej formie. Kobiety mają również skłonność do nawiązywania głęb¬
175
szych relacji ze swą biologiczną strukturą i są w sposób bardziej natu¬ralny zorientowane na psychikę, a to w związku z miesięcznymi cyklami menstruacyjnymi, które rozpoczynają się mniej więcej w okolicy dwuna-stego lub trzynastego roku życia i trwają do czterdziestego, pięćdziesiąte¬go czy nawet sześćdziesiątego roku życia. U progu kobiecości pojawienie się pierwszej krwi tworzy psychiczno-duchowy wir energetyczny, osobi¬sty portal mocy, połączony z cyklami Księżyca. Ciąża i narodziny dziecka wzmacniają więź kobiety z jej ciałem. Niestety, wiele kobiet odmawia so¬bie przyjemności cielesnych, ponieważ z upływem czasu zarówno m꿬czyzn, jak i kobiety, nauczono traktować menstruację z wielką pogardą, a jednocześnie, o ironio, akceptować gwałtowny, wypełniony bólem wo¬jenny przelew krwi. Gardząc swoim ciałem i jego naturalnymi funkcjami, kobiety aż się proszą o kolejne fizyczne problemy – komórki waszego cia¬ła słuchają waszych poleceń. Niechęć i ignorancja wobec tego życiodaj¬nego procesu skutkują wszystkimi współczesnymi chorobami kobiecymi. Cykle menstruacyjne, charakterystyczne dla kobiecego ciała, sprawiają, że uosabia ono płodną, odżywczą Energię Bogini Matki. W czasie owego szczególnego comiesięcznego okresu, kiedy pojawia się krew, drzwi pro¬wadzące poza trójwymiarową rzeczywistość są szeroko otwarte.
W dawnych czasach czczono i szanowano wiedzą kobiecej krwi.
W ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat potęga ciała kobiecego i cyklu menstruacyjnego została wyśmiana i uległa degradacji, jednak kiedyś czczono i szanowano wiedzę kobiecej krwi. Zgodnie z rytmem życia ko-biety, pojawienie się krwi oznaczało moment, w którym nawiązywała ona kontakt z tajemnicami natury. To jest właśnie głębia kobiecej magii: zdol¬ność do pełnego wdzięku wytyczania drogi dla ludzkości, drogi w peł¬ni dopasowanej do świata natury, której efektem jest dar nowego życia. Obecność krwi miesięcznej, zwanej też krwią księżycową, uruchamia rozmaite i różne dla każdego poziomy wrażliwości psychicznej. Eter jest zawsze pełen działania. Jeśli kobiety co miesiąc otwierają swą psychikę, a nie zrozumieją, co się z nimi dzieje, może powstać w niej zamęt. Czasa¬mi chcą się zatem wycofać, poddać, ukryć na kilka dni celem oddzielenia się od częstotliwości, którą wyczuwają, a nie zawsze pojmują. Męskie wi¬bracje są siłą podtrzymującą to naturalne psychiczne otwarcie, tak więc
176
mężczyźni powinni szanować swoją własną rolę w nadawaniu równowagi cyklowi menstruacyjnemu. Na przestrzeni dziejów mężczyźni demonstro¬wali swoje własne niezwykłe zdolności psychiczne i swe słynne dzieła, jednak, podobnie jak w przypadku kobiet, w ciągu ostatnich dwóch ty¬sięcy lat cierpienie mentalne, fizyczne, emocjonalne i duchowe, wywoły¬wane przez wojny i prześladowania magicznych praktyk psychicznych, wdrukowało w genom ogromne zasoby strachu i bólu, zwłaszcza jeśli chodzi o męskie wibracje. Mężczyźni uczą się właśnie akceptaq’i faktu, że ich wrażliwość i delikatność są w gruncie rzeczy ich prawdziwą we¬wnętrzną siłą, i że szczerość jest kluczem do czystej świadomości i spoko¬ju umysłu. Od mężczyzn także oczekuje się przyjęcia odpowiedzialności za ich moc seksualną, która ma zupełnie inny ładunek energetyczny niż przeżycia kobiet. Mężczyźni potrzebują zrozumienia, że ich osobista moc leży w uruchomieniu i akceptacji własnych uczuć, czyli tej strefy samego siebie, której nigdy na poważnie nie brali pod uwagę. Kiedy uczucia m꿬czyzny aktywnie łączą się z energią seksualną, doświadczy on nowych poziomów intymności. Mimo że dobrze zbudowane ciała to rzecz ważna, prawdziwa siła tkwi w zaufaniu do siebie samego, do rodziny, partnerki, do innych mężczyzn i kobiet. Zadaniem stojącym przed mężczyznami jest zaufać innym i wierzyć w ich prawdę, rozpoznawać arogancką ignorancję i głupotę wojny oraz czcić i szanować, a także pielęgnować każdą formę życia.
Biologia umożliwia ludziom prokreację, a zatem musicie się przede wszystkim nauczyć, jak zarządzać energią tworzenia. Ciąża to symbol wzrostu, obietnica odnowy i odpowiedzialności. Kiedy mężczyzna i ko-bieta uprawiają dobry, zdrowy seks – całkowicie angażujący ciała i po¬zwalając cieszyć się dostarczaną cielesną przyjemnością, śmiejąc się i kochając, zdążając wspólną drogą ku kosmicznym doświadczeniom, znacząco wzbogacają swoje relacje oraz swój kontakt ze wszechświatem. Dziecko poczęte w takim otoczeniu będzie oddanym członkiem rasy ludz¬kiej zwłaszcza wówczas, gdy zmysłowa energia przyrody włączy się, by wesprzeć przedsięwzięcie: uprawianie miłości na łonie natury, w prywat¬nym miejscu w świetle srebrzystego księżyca albo w gorącu życiodajnych promieni słonecznych. Seks mający na celu stworzenie nowego życia jest najlepszy, jeśli wypełnia go radość, gdyż określa związek między mężczy¬zną, kobietą i dzieckiem. W samym momencie zapłodnienia jajo i sperma
177
niczym ptaki ćwierkają i świergoczą do siebie, a nasienie pędzi, niosąc ich pieśń ku bogini. Jajo w gruncie rzeczy wydaje niesłyszalne dźwięki, podobne do nawoływania godowego. Plemnik, który genetycznie najlepiej spełnia wymagania istnienia niefizycznego, pragnącego narodzin, które są skutkiem tego połączenia, odpowie na pieśń i dopasuje się do wibracji jaja. Zostanie on pchnięty naprzód przez rezonans, który jednocześnie zdaje się odpychać pozostałe. Gdyby wygrywało tylko tak zwane „najsil¬niejsza”, wówczas mielibyście dzieci doskonałe pod względem fizycznym, lecz niezestrojone duchowo. Pamiętajcie, jesteście w pewien sposób ogra¬niczani i określani przez swoją genealogię i czas narodzin, a w związku z tym ciąża oraz narodziny łączą się z wieloma poziomami porozumień. Jeśli pragniesz mieć dzieci, najlepiej nawiązać z nimi pierwszy kontakt w stanie snu: zanim zaśniesz, skup swoje intencje na odnalezieniu i ko-munikacji z duchowymi energiami, które staną się twoimi przyszłymi dziećmi – zawołaj je i zaproś do swego życia.
Seks daje młodość, siłę, a poprzez intymność seksualną z drugą osobą pozwala nawiązać kontakt ze swoim duchem.
Mimo że można żyć bez seksu całe lata, aktywność seksualna jest w gruncie rzeczy warunkiem zachowania dobrej kondycji. Seks daje młodość, siłę, a poprzez intymność seksualną z drugą osobą pozwala na¬wiązać kontakt ze swoim duchem. Starzejąc się, ludzie nadal pozostają w małżeństwie lub innym związku, lecz często przestają uprawiać seks z takiego lub innego powodu. W takim przypadku mogą zaspokajać swo¬ją potrzebę seksu samodzielnie. Specjaliści od zdrowia uświadamiają, że masturbacja i inne formy samozaspokojenia są konieczne dla osobistego rozwoju i ogólnego zdrowia. Ludzie, którzy żyją przez dłuższe okresy bez seksu, często doświadczają różnorodnych problemów zdrowotnych. Sty¬mulowanie ciała fizycznego jest konieczne i stanowi znacznie lepszą za¬bawę oraz jest bardziej produktywne, gdy jest doświadczane z partnerem. Starzejąc się wasze gusta stają się wybredniejsze i potraficie się lepiej dostroić do swojego partnera, ponieważ oboje jesteście już bardziej roz¬winięci psychiczne i posiadacie wiedzę popartą doświadczeniem. Wasze święte miejsca zostały przez was wzajemnie zwiedzone więcej niż kilka razy, przeżyliście też wiele razy pełen cykl Słońca, by zdobyć wiedzę ko¬
178
smosu. Seks, w sposób naturalny, stał się czymś więcej niż tylko płciowym czy fizycznym doznaniem. Taki stan rzeczy z wiekiem tylko się polepsza! Posiadasz odpowiednią wiedzę, wytyczyłeś ścieżki przez las, dotarłeś do idealnego miejsca – nauczyłeś się akceptować swoje ciało, pokonałeś dziwne, świadome, cechujące młodość fiksacje na punkcie ciała. A teraz uprawiasz miłość z drugą osobą nie tylko w formie autostymulacji ciała, zatem więc miękki brzuch i trochę bardziej obwisłe pośladki nie robią większej różnicy!
W każdym długotrwałym związku życie seksualne będzie przypo¬minać jazdę kolejką górską. Ciągła wspinaczka na Giewont stałaby się raczej wyczerpująca; zdobywanie seksualnych szczytów i schodzenie do dolin są częścią dojrzałego związku. Niemniej jednak, w miarę, jak się coraz lepiej poznajecie, zauważacie, że po udanym seksie pozostaje wokół was wiele dobrej energii. Seks jest najwspanialszym sposobem jej wza¬jemnej wymiany, dzielenia się nią. Ekspresja seksualna to przecież twój kontakt ze Stwórcą, a seks dotyczy tak naprawdę tego, w jaki sposób po¬sługujesz się swą świętą mocą. Jeśli prowadzisz sekretne życie seksualne albo dla chwili seksu musisz manipulować energią – swoją lub cudzą, to jest to ewidentne nadużycie twojej integralności i odpowiedzialności jako istoty ludzkiej. Tego typu działania emitują częstodiwości lokujące się na szarym końcu, na dnie spektrum świadomości. Tylko i wyłącznie ty sam lub ty sama jesteście odpowiedzialni za podnoszenie swoich standardów, a robiąc to odkryjecie lepszy rodzaj seksualnej energii.
Mroczną i niebezpieczną stroną mocy niesionej przez energię seksu¬alną jest pozostawanie we władaniu istot niefizycznych, bezcielesnych. Jeśli chodzi o zarządzanie energią, musisz sobie sam zadać pytanie: „Czy ja w pełni władam swoim ciałem i czy uprawiam seks z własnej woli? Czy moje doświadczenia seksualne są wyrazem zgody i radości z upra¬wiania seksu, opartego na intymności, zaufaniu i prawdomówności z mo¬im partnerem?”. Jeśli odczuwasz silny pociąg seksualny, ale intymność, zaufanie i prawdomówność są ci obce, może cię dopaść znudzenie sek¬sem, co doprowadzi do coraz bardziej ekstremalnych poszukiwań, cza¬sem wiążącym się z bólem i poniżeniem w celu osiągnięcia fizycznego pobudzenia. Pragnienia tego typu ekstremalnej stymulacji odciągają od granic szacunku dla samego siebie w głąb mrocznych pieczar opętania przez bezcielesny byt. Pamiętajcie, otwierając energetyczny wir seksualny
179
igracie z czystą, pierwotną mocą (s)tworzenia, co przyciąga byty z innych wymiarów, dla których energia seksualna i wytwarzana w nich życiodaj¬na siła są wielkim wabikiem. Intymność i miłość podczas seksu pozwala dynamicznym energiom o wysokich wibracjach nawiązać z wami delikat¬ny kontakt – celem ponownego połączenia ludzkiego ciała z wyższymi wymiarami duchowej tożsamości człowieka, co w konsekwencji czyni cię odpornym na opętanie.
Lęk przed intymnością i brak prawdziwych wartości oraz szacunku dla dzielenia się uświęconymi twórczymi energiami powoduje, że seks staje się jedynie zastępstwem ulotnych pragnień. Takie podejście jest natomiast doskonałą pożywką dla niskowibrujących bytów, które szuka¬ją drogi do świata fizycznego bez konieczności przyjmowania na siebie odpowiedzialności za władanie, posiadanie i dbanie o ciało. Opętanie przez nie jest jak niewidzialna plaga: wielu ludzi nie potrafi przerwać cy¬kli takiego dysfunkcyjnego seksu, ponieważ zdewaluowali akt seksualny, a owe byty wczepiły się już w ich pola energetyczne. W dzisiejszym świe¬cie seks zdegradowano i wynaturzono, ponieważ miliony ludzi pozwoli¬ło na zajęcie swojej drugiej czakry przez istoty, które zaspokajają swoje pokrętne seksualne żądze poniżeniem. Opętanie jest realnym impulsem popychającym do uzależnienia od perwersji. W większości wypadków osoba uwikłana w seks, na który nie wyraziła zgody lub w którym jest dyskryminowana, jak gwałt czy pedofilia lub seks ze zwierzętami, wpada w potrzask seksualnego oszustwa, co jest oznaką działania niefizycznych bytów. Ludzie mają w swym programie rzeczywistości prawo eksplorować wzgórza i doliny życia zgodnie z własnymi wyborami. Naszą rolą nie jest osądzanie waszych poszukiwań. Jednak w przypadku osób, które dążą do wyższego poziomu świadomości, moralne wartości i stopień świadomości wszystkich działań określą typ doświadczeń, które do siebie przyciągną.
Jeśli poprzednie wyprawy w rzeczywistość seksualną pozostawi¬ły w tobie jakiekolwiek nierozwiązane czy bolesne wspomnienia, twoje przekonania dotyczące tych doświadczeń wyjdą na jaw, gdy będziesz się kochać. Mroczna strona seksu jest bolesna, przerażająca, pełna przemocy, kontrolująca, obraźliwa, degradująca, niszcząca i upokarzająca. Pamię¬tajcie, seks w naturalny sposób otwiera drzwi psychicznej wiedzy, czy tego chcecie, czy nie. Intensywne doświadczenia seksualne, zwłaszcza z dzie¬ciństwa, są często tematami przeniesionymi z innych wymiarów cza¬
180
sowych. Przemoc seksualna może wywołać ciężką traumę powodującą defragmentację, dezorientację, rozszczepienie osobowości, a najczęściej amnezję dotyczącą wydarzeń, które ową traumę wygenerowały. Nie traci się zmysłów bez powodu. W najgorszym wypadku szokujące doświad¬czenie przemocy seksualnej może doprowadzić ludzi do szaleństwa albo do zaburzeń osobowości, w przypadku których ewidentnie rozluźniają oni lub tracą kontakt ze swoim rdzeniem, z centrum, ponieważ wszystko, co jest z tym kontaktem związane, jest zbyt bolesne. W każdym przypad¬ku trauma jakiegokolwiek rodzaju może powodować dramatyczne wręcz podniesienie progu fizycznej i psychicznej wrażliwości, aktywizując natu-ralne reakcje ciała w celu jego udoskonalenia, stanowiącego przygotowa¬nie do stanów podwyższonej czujności.
Gdyby seks uważano za czynność świętą, świat nie żyłby w takim pomieszaniu, w jakim żyje dzisiaj.
Gdyby seks uważano za czynność świętą, świat nie żyłby w takim pomieszaniu, w jakim żyje dzisiaj. Obecny na wszystkich kontynentach rynek niewolników seksualnych jest przedsięwzięciem przynoszącym miliardowe zyski: mężczyźni, kobiety i dzieci są sprzedawani i kupowa¬ni jako obiekty seksualne. Różnorodne parszywe grupy zorganizowanej przemocy seksualnej używają energii seksualnej do zamanifestowania swej kontroli nad innymi istotami lub wykorzystują ją w czasie swych rytuałów – jako ofiarę z życiodajnej siły, służącą przywołaniu mrocznych, demonicznych bytów i skuszeniu ich do pobytu w fizycznej rzeczywisto¬ści. Energia seksualna jest najważniejszą z sił, które istnieją wewnątrz ciebie, i z tego powodu zaangażowani w działania służące kontroli umy¬słów używają seksualnej energii w celu kontroli i sterowania swoimi niewolnikami. Seks generuje niesamowitą ilość energii i podobnie jak energia atomowa z impetem otwiera przejścia do innych rzeczywistości. Z tego powodu ludzie, którzy uprawiają seks wbrew swojej woli lub też są w nim dyslayminowani, przyciągają byty o niższych wibracjach, które będą pasować do ich fantazji i je zrealizują. Myśli i pragnienia są nałado¬wane mocą energii seksualnej. Później byty posiądą i przejmują na wła¬sność ciało, sterują seksualnością danej osoby. Bardzo łatwo jest zezwolić takiej, pozbawionej formy fizycznej istocie przejąć kontrolę nad waszymi
181
genitaliami, jeśli seksualność nie stanowi dla was żadnej wartości. Pociąg do pornografii i mrocznych odmian seksu oznacza większą podatność na wykorzystanie przez owe siły w celu zdewaluowania seksu. Można rów¬nież dać się opętać przy braku emocjonalnych, mentalnych, fizycznych lub duchowych barier. Dryfowanie po morzu zagubienia, trudność w po¬dejmowaniu decyzji życiowych lub brak miłości do samego siebie i do swojego ciała otwierają drzwi nieproszonym gościom.
Czasem rany odniesione w tej rzeczywistości pojawiają się jednocze¬śnie w innych wymiarach doświadczeń, w innej wersji ciebie, w innej linii czasu. Bądźcie bardziej świadomi związku wytwarzającego się pomiędzy czasem linearnym a wielowymiarową przestrzenią Czasu Poza Czasem. Możecie to osiągnąć poprzez połączenie swojej inteligencji emocjonalnej z intuicją, zauważając z pełną jasnością umysłu synchroniczną naturę ży¬ciowych zdarzeń. Wyższa wersja ciebie zawsze współpracuje z tobą, towa¬rzysząc ci podczas twojej duchowej integracji. Pamiętaj, możliwości usta¬nowienia duchowych połączeń są w obecnych Czasach tak ogromne, że uzdrowienia, z których teraz zdasz sobie sprawę, wyślą sieci Istnienia całe mnóstwo wibracji i częstotliwości, będących twoim twórczym wkładem w przebieg tańca. Ważne, abyś wiedział, że twoja świadomość pracuje na twą integrację i uzdrowienie, abyś mógł uzyskać pełen wgląd i wiedzę o wszystkich zagadkach i zawiłościach swych doświadczeń. Przemoc sek¬sualna może być postrzegana jako doświadczenie wzmacniające, jeśli za¬pytasz siebie o prawdziwy cel odniesienia ran i będziesz się starał zrozu¬mieć wielowarstwowe sedno kwestii do uzdrowienia. Czego się nauczyłeś o sobie i o tych, którzy zabawili się twoją energią seksualną? Twoje re¬fleksje dadzą ci możliwość stanięcia twarzą w twarz z prawdziwym sobą poprzez intymny kontakt z inną istotą ludzką, która być może odzwiercie¬dla ukryte aspekty ciebie lub z którą łączą cię związki karmiczne.
Style życia i spopularyzowane przez media style życia seksualnego, ta¬kie jak na przykład związki z wieloma partnerami, nie stanowią przejawu zdrowego i pielęgnowanego życia. Pod względem energetycznym związek z wieloma partnerami może być bardzo, ale to bardzo dezorientujący i wy-czerpujący dla wszystkich zaangażowanych. Kiedy zbyt wiele osób trwa w jednym związku, spłyceniu ulegają szczerość, głębokość i integralność. Twoje komórki wiedzą, kiedy nie jesteś doceniany. Jeśli masz zamiar być w związku, niezależnie od tego, czy jest to związek homoseksualny czy heteroseksualny, bądź zaangażowany. Badaj subtelne niuanse romansu i pozwól tajemnicom zmysłowości rozkwitać. Kiedy uprawiasz z kimś seks, upewnij się, że kochasz, podziwiasz i ufasz tej osobie. Jeśli uprawiasz seks z kimś, komu nie ufasz – uciekaj! Zdrowy, totalny seks stoi na fundamen¬tach szczerości i prawdomówności. Kiedy budujesz intymny związek opie¬rając go o pewność, zaufanie, integralność i dobrą zabawę, wówczas mo¬żesz zacząć aktywizować wszystkie rodzaje kodów świadomości zawartych w DNA i podnieść jakość swojego życia dzięki zdobywanej tak wiedzy.
Wspólnota doceniająca silne więzy rodzinne, oparte na miłości i udanym seksie, będzie tworzyć lepszą społeczność.
Wyrażana i doceniana seksualność przyciąga z kolei takie wibracyj¬ne byty, które wzbogacą akt miłosny o doświadczenie wiedzy kosmicznej. Zjawisko to znano na waszej planecie już dawno temu, jako najwyższy dar miłości służący zrównoważeniu społeczności. Dobre, wiążące, pełne miłości przeżycie łączące dwoje ludzi, które prowadzi do udanego, szcze¬rego, pełnego miłości orgazmu, rozejdzie się energią po sąsiedztwie. Ener¬gii nie da się powstrzymać ścianami. Wspólnota doceniająca silne więzy rodzinne, oparte o miłość i udany seks, będzie tworzyć lepszą społecz¬ność, zapewniając tym samym pokój i dobrobyt w całym kraju. Wyobraź sobie całe miasta ludzi ceniących niczym skarb swoje seksualne poszu¬kiwania, kochających się par, roześmianych i wzajemnie się wzmacniają¬cych w prywatności swoich własnych odkryć. Kiedy docenicie seksualną ekspresję jako drogę wiodącą ku twórczej energii istnienia, cały świat zawibruje znacznie większą świadomością duchowego celu życia. Seks jest wibrującą, twórczą energią, a wykorzystany mądrze może zmienić świat. Kiedy trwasz „zawieszony” w orgazmie, doświadczasz uzdrawia-jącej energii tworzenia, a twe własne energetyczne częstodiwości oddają swe wibracje otoczeniu i całej Ziemi. Udany seks to dobry interes dla wszystkich. Wniesiesz swój wkład w wielki Taniec Energii, kiedy zaak¬ceptujesz samego siebie jako istotę seksualną i, w wariancie idealnym, w nowym świetle ponownie przemyślisz swoje seksualne doświadczenia, postrzegając je jako świetne lekcje gospodarowania energią.
Plejady były przez długi czas utożsamiane z duchowym wzrostem po¬przez rozwój seksualny, wytwarzający częstotliwości energetyczne, które
183
182
zapewniają bogactwo i urodę w świecie materialnym. Nasz dom w znaku Byka jest uważany za pełną wigoru, płodną i wysoce uduchowioną energię. Różne planetarne, lunarne i solarne układy powiązane z konstelacją Ple¬jad dostarczą nowych kodów seksualnej godności, czego rezultatem będzie podniesienie waszego poczucia wartości i zrozumienia przyjemności sek¬sualnej. Silne więzi miłości i zaufania w związku parinersldm są niezbęd¬ne dla głębszej eksploracji wielowymiarowych rzeczywistości za pomocą energii seksualnej. Taki związek ugruntowuje cię w tej rzeczywistości tak, abyś w trakcie podróży do gwiazd pamiętał, kim jesteś i skąd pochodzisz. Swojego ciała możesz używać w sposoby, których istnienia sobie nawet nie wyobraziłeś, a jeśli zmienisz swoje przekonania odnośnie ciała i seksu, sta¬niesz się odbiorcą niezliczonych i satysfakcjonujących olśnień.
Nanosekunda to możliwość zrozumienia energii wzmocnienia, energii mocy poprzez wykształcenie różnych horyzontów rzeczywistości. Waż¬nym jest wiedzieć, że wyzywające sytuacje pojawiają się, aby zainicjo¬wać zmianę; rozwiązanie starych kwestii – a nie ma bardziej istotnych niż kwestie seksualne – uwalnia cię, abyś mógł wieść bardziej znaczące, emocjonalnie satysfakcjonujące życie. Używaj swojego ciała jako szano¬wanego i godnego wyróżnienia seksualnego wehikułu, umożliwiającego ci badanie swojej tożsamości i przyswajanie wiedzy w postaci dojrzałych kodów seksualnych. Seksualność wykorzystywano przez długi czas jako rodzaj przyjmowania i przekazywania energii, zatem w czasie miłosnego aktu ciesz się na wszystkie sposoby z tego, gdzie jesteś, co robisz. Jed¬nak możesz też nauczyć się wzmacniać natychmiastowość swojej fizycz¬nej przyjemności będąc obecnym w danej chwili oraz mając świadomość bycia w innych „teraz”. Pamiętaj, energia seksualna to potęga; wytwarza ona moc niezbędną do otwierania okien i drzwi do innych wymiarów; uzdrawia i wzmacnia, pobudza waszą ciekawość. Wielka namiętność ma nawet cel większy, tak więc prosimy, abyś był świadomy mocy, z którą igrasz. Pamiętaj również, jakość i czystość intencji określają częstotliwość twoich doświadczeń, i ta zasada jest prawdziwa dla wszystkich przedsię¬wzięć. Raz jeszcze powtarzamy, że pełne zaufanie i szczerość w związku zatrzymają energie seksualne w twoim ciele, umożliwiając ci odbycie bar¬dziej ekscytującej podróży.
Nowe Pogranicze wielowymiarowego życia i uzdrawiania zawsze przy¬ciąga pionierów. Wielu z was zdecydowało się pobierać lekcje i uzdrawiać,
184
ustanawiać związki, odnajdywać połączenia, zbliżać do siebie rzeczywi¬stości w sposób, który jest obcy obecnemu systemowi przekonań danego społeczeństwa. W podróży przez świadomość sposób, w jaki zarabiasz na życie, jest mniej istotny niż to, w jaki sposób zarządzasz swą ener¬gią. Możliwości, w których jesteś obecnie zanurzony, są zarazem ogrom¬ne i subtelne. Wszystko dzieje się bardzo szybko, a ty jesteś w centrum wydarzeń. Stoi przed tobą wyzwanie polegające na przyjęciu wielu nauk, w tym przekazów z konstelacji Plejad lub z innych galaktyk. Bądź otwar¬ty na zalety i siłę ludzkiego ciała, pomyśl o jego mądrości i doceń akt seksualny jako godną podziwu, czczoną formę tworzenia. Pamiętaj, by zwracać baczniejszą uwagę na to, co mówi ci twoje ciało. W jaki spo¬sób seks wzmocnił twój duchowy wzrost i czego się nauczyłeś o sobie na podstawie swoich intymnych doświadczeń? Kontakty seksualne mogą pobudzać komórki, by stały się zmysłową biblioteką wiedzy – wkładem w piękno, przyjemność i miłość. Pozwól sobie odczuwać moc i witalność, które naturalnie do ciebie należą i żyj tak, aby je wyrażać. Drogi Przy¬jacielu, Droga Przyjaciółko, jesteście odpowiedzialni za poszukiwanie seksualnej przyjemności z jednoczesną świadomością świętości tej drogi, którą kroczycie jako istoty godne, szanujące swoje ciało i ciało swojego partnera, pełne szacunku dla wiedzy, że sami możecie wzbogacić układy kosmicznego tańca.
GRA ZWANA „ISTNIENIEM”
JA
rzypływ energii zakodowanej światłem, promieniującej z cen¬trum Drogi Mlecznej, dociera i wnika w nowe obszary przestrze¬ni kosmicznej, które wasz Układ Słoneczny mija właśnie w swo¬jej wędrówce przez wszechświat Ta energia wprowadzana jest do waszego świata z rozmysłem, aby szybko wzmocnić i poszerzyć ludzką świadomość na wielu poziomach rzeczywistości. Wszechświat obfituje w ży¬cie. Cywilizacje na wysokim poziomie świadomości przekazują swoją wie¬dzę i osiągnięcia całemu polu Istnienia za pomocą częstotliwości świetlnych – nośników informacji. Ogromne napływy nasilającego się promieniowania kosmicznego niosą wzorce i kody pokojowych i długotrwałych rozwiązań dotyczących globalnych zmian zachodzących w waszym świecie oraz ujaw¬niające ludzkości pełniejsze osiągnięcie zrozumienia wzorów Istnienia. Wy¬selekcjonowane kody mogą poszerzyć ludzką świadomość i natchnąć ją tak, aby raz na zawsze rozstrzygnęła konflikty jątrzące się wokół idei dzielących ród ludzki poprzez wojny, akty chciwości i tyranii. Ogólnoświatowe rozprze¬strzenianie się chaosu i zagubienia w istocie stymuluje ludzkość do przebu¬dzenia się do wyższego porządku wartości. Jesteście silniejsi niż myślicie, a pamiętając o tym, musicie pozwolić wielowszechświatowi obdarzyć was czymś wspanialszym niż jesteście sobie w stanie wyobrazić.
Obracająca się na swojej przechylonej osi Ziemia jest jak rzadki, bez¬cenny klejnot, rozsiewający blask wgłębię przestrzeni i czasu. Słońce i Księżyc zdają się być jednakowej wielkości, gdy spoglądasz na nie z Zie¬mi; jednak gdyby w rzeczywistości Słońce było piłką plażową, Księżyc był¬by jedynie ziarenkiem piasku. Precyzja umiejscowienia Ziemi, Księżyca
186
i Słońca umożliwia cykliczne zaćmienia tych dwóch ostatnich, co ma do¬głębny i przemożny wpływ na cały świat przyrody. Zaćmienia są elementa¬mi cykli, które metodycznie zaburzają normalny rytm stabilnych wzorców zależności występującej pomiędzy światiem dnia a ciemnością. Zaćmienia inicjują zmianę, stymulując nowe pokłady intensywnej współzależności, a dokładniej rzecz ujmując, mieszają w tyglu świadomości. Nachylenie osi ziemi w relacji do płaszczyzny orbity słonecznej wywołuje zmiany pór roku; kiedy oddalacie się od obszarów strefy równikowej, radykalnym zmianom ulega temperatura oraz proporcje świada i ciemności.
Wasze ciało rozkwita pod wpływem światła słonecznego; cały świat przyrody działa w oparciu o pulsujące wibracje świetlne.
Zrównania wiosenne i jesienne uznane są za ważny nośnik odwiecz¬nego kodu równowagi Ziemi i wszystkich żyjących na niej stworzeń. Dwa razy do roku Słońce pojawia się dokładnie ponad strefami równikowymi, zapewniając półkulom północnej i południowej równomierne „dostawy” świada i ciemności. Ta widoczna równowaga pomiędzy godzinami dnia i nocy, świada i ciemności, jest jak kosmiczny przycisk restartujący, który przegrupowuje i uaktualnia zarówno świat przyrody, jak i świat ludzi. Wa¬sze ciało rozkwita pod wpływem świada słonecznego; cały świat przyro¬dy działa w oparciu o pulsujące wibracje świedne. Częstodiwości świada służą rozpowszechnianiu zakodowanych informacji, a zatem przygasanie lub wzmocnienie świada dziennego ma ogromny wpływ na twoją świado¬mość. Gdy jesienią lub zimą świada jest mniej, rozpoczynacie naturalną podróż w głąb samego siebie, aby oddać się refleksji nad swoim miejscem w grze zwanej „Istnieniem”, polegającej na zarządzaniu energią w każ¬dym aspekcie wszechświata. Kiedy światła jest więcej, jesteście w na¬turalny sposób bardziej pochłonięci swoim środowiskiem zewnętrznym jako miejscem waszej zabawy, tworzenia oraz inicjowania działań.
Każdego roku wiosna przynosi wam spełnienie złożonej przez przyro¬dę obietnicy odrodzenia. Kiedy Ziemia budzi się z zimowych smutków, ty budzisz się także. Komórki twego ciała czują nasilenie świada i ponaglają świadomość, aby przeciągnęła się, otwarła na rzeczywistość i była gotowa wcielić w życie idee, o których rozmyślała podczas wyciszonych miesięcy
187
zimowych. Twoje komórki wiedzą, że zwiększona ilość światła to szansa na wzrost i poszerzenie świadomości. Każdej wiosny ciało jest stymulowane do przyjęcia nowych częstodiwości świetlnych, spotkania się z najsilniej¬szymi z nich oraz dopasowania ich i wkomponowania w osobisty, komór¬kowy magazyn wiedzy. Twa świadomość poszerza się wraz ze światiem, ponieważ częstodiwości świetlne, które przenikają wasze ciała na poziomie subatomowym, niosą wam nowe, zakodowane w symbolach wiadomości.
Wiełowszechświat utrzymuje kontakt z wszystkimi wymiarami i wer¬sjami rzeczywistości za pomocą zgrabnie splecionej sieci wzajemnie ze sobą połączonych częstotliwości elektromagnetycznych. Kiedy przybywa godzin dnia, wasze zmysły wyostrzają się i, podobnie jak rośliny, uczycie się dopasowywać do zmian atmosferycznych. Nauka ta obejmuje także uwrażliwienie na niesione przez światło promieniowanie o wysokiej czę¬stodiwości. Promieniowanie jest energią emitowaną w postaci cząsteczek lub fal, oddalających się od swojego źródła. W kosmosie energia wydzie¬lana przez jedno ciało przekazywana jest w postaci fal, poprzez widmo elektromagnetyczne, w przestrzeń kosmiczną i absorbowana przez inne ciało. Na Ziemi częstodiwość tę mierzy się w Hz (Hertzach), jednostkach, które określają, ile razy w czasie 1 sek. energia pokonuje daną odległość. Im wyższa jest częstotliwość, tym krótsza będzie fala; fale o wyższej czę-stodiwości pełnią rolę synchronizującą, powodując, że słabsze częstotli¬wości łączą się z nimi i wspólnie rezonują w dalszej podróży – jak wino¬rośl, która pnie się po drzewie w poszukiwaniu światła.
Jesteś kosmiczną siłą, która poprzez myśli i uczucia emituje swój własny rodzaj promieniowania.
Na całym świecie ludzie stają się coraz bardziej wrażliwi na wpływ nasilenia energii promieniowania kosmicznego. W obecnych czasach życie na Ziemi wiąże się z koniecznością nauczenia się, jak gospodaro¬wać energią z perspektywy fizycznego ciała. Akceptacja wszechobecnego i niegasnącego przekonania, że myśl kształtuje rzeczywistość, jest funda¬mentem transformacji świadomości oraz duchowego przebudzenia ludz-kości. Mimo że inne formy Kosmicznej Inteligencji oferują swoją wyższą wiedzę, aby towarzyszyć wam w odnalezieniu drogi przez ocean Teraz, to ty sam pozostajesz odpowiedzialny za wzniesienie się ponad odwieczną
188
tyranię strachu dzięki wykorzystaniu mocy swego świadomego umysłu zdolnego tworzyć twoją rzeczywistość.
Jesteś kosmiczną siłą, która poprzez myśli i uczucia emituje swój wła¬sny rodzaj promieniowania. Podobnie, jak pomoc oferowana twemu światu przez innych, również to, czego się uczysz i to, co osiągasz na gruncie fi¬zycznej rzeczywistości, ma swój oddźwięk i staje się częstotliwością inspi¬racji wpływającą na pole Istnienia. Pewne rzeczywistości z niecierpliwością czekają na twój wkład. Twoje osobiste i wasze zbiorowe osiągnięcia stano¬wią ważny przyczynek do wszystkich rzeczywistości; twoje zwycięstwa są darami – niosą częstotliwość ludzkiej wersji duchowej transformacji. Stały napływ wzmocnionej energii kosmicznej uruchamia nowe pokłady świa¬domości emocjonalnej i ekspresji, które wspomogą dalszy rozwój twojej wrażliwości psychicznej. Te energie stymulują cię do sięgania po nowe zro¬zumienie samego siebie w odniesieniu do własnej mocy stwarzania wszyst¬kiego, na co ukierunkujesz swoją energię i uwagę. Warto również pamiętać, że aby zakotwiczyć kody poszerzonej świadomości w rzeczywistości fizycz¬nej, musisz nie tylko zachować równowagę we wszystkich aspektach życia, ale także musisz być świadomy swojego zachowania.
Słońce jest władcą waszego Układu Słonecznego. Promienie świada po¬zwalają rozkwitać życiu takiemu, jakie znasz. W okresie nanosekundy nie¬codzienna i bezprecedensowa aktywność solarna będzie stale dostarczać intensywnych częstodiwości o wysokim promieniowaniu do sektora, który zamieszkujecie. Przekaz ten zmienia tkankę fizycznej rzeczywistości. Pro¬mieniowanie kosmiczne ma niezwykle silny wpływ na twoje ciało, ponie¬waż wzmożona aktywność w niebiosach tworzy silniejsze bodźce i wzmac¬nia komunikację na poziomie komórkowym. Energia kosmiczna wchodzi w interakcję z tobą i twoim wyobrażeniem pola Istnienia przenikając przez warstwy wzorców zawartych w DNA, zakodowanych tam dzięki skrupulat¬nemu gromadzeniu percepcji twoich przodków. Energia ta może sprawić, że zmienisz swoje postrzeganie i spojrzysz na wszystko z nowej perspekty¬wy, a w konsekwencji łatwiej rozwikłasz wszystkie autodestrukcyjne wzor¬ce zachowań emocjonalnych, takie jak bycie ofiarą, odczuwanie lęku, nie-nawiści lub chęci zemsty oraz przemocy – wszystko to przez dostrzeżenie i zrozumienie celowości tych uczuć, jak też wbudowanych w nie wydarzeń pochodzących z szerszego, wzajemnie powiązanego obrazu przyczyn i skut¬ków. Aby raz na zawsze porzucić niekończącą się, nudną pętię powtórzeń,
189
wiodącą do utraty mocy i inspiracji, musisz dokonać wyboru, a następnie w sposób twórczy wyobrazić sobie swoją własną ścieżkę do wyjścia.
Wewnętrzną przestrzeń i strukturę atomów waszego ciała można po¬równać do bezmiaru przestrzeni niebieskich. Podobnie jak kosmos wy¬pełniony jest migoczącymi gwiazdami, tak na poziomie subatomowym głębia twojego wnętrza wypełniona jest migotaniem świetlistych wzorców Promieniowanie kosmiczne podróżuje po spektrum elektromagnetycznym dostarczając zakodowanych wzorców energetycznych, przypominających mapy i plany pomocne w rozmieszczeniu i (s)tworzeniu prawdopodobnych rzeczywistości. Kiedy owe potężne częstotliwości wnikają w twoje komórki, twój system nerwowy przetwarza sygnały kosmiczne na energię elektrycz¬ną, dostarczając wiadomość zarówno do twojego mózgu, jak i upowszech¬niając ją w całym twoim ciele. Receptory komórkowe przyjmują wspomnia¬ne częstotliwości, a te przenikają przez błony komórkowe, aby następnie dotrzeć do głębin wewnętrznej przestrzeni subatomowej. Przemykają po tej wewnętrznej rzeczywistości tam i z powrotem jak deszcz meteorytów zdobiący czarny welwet nocnego nieba. Tak, jak słowa są symbolami idei, te migoczące światełka są symbolami niosącymi kody i wzorce mnogości możliwych wyborów i opcji poprawy rzeczywistości fizycznej; jednak to do ciebie należy dobór kodów, które wytyczą twą ścieżkę mocy.
Owe kody i wzorce stanowią instrukcje wykorzystywane przez komór¬ki w celu utrzymania ciała na wyższym poziomie świadomości, tak, abyś mógł dostosować się do poważnych zmian społecznych i środowiskowych, które są cechą obecnych czasów. Komórki „odczytują” środowisko, iden¬tyfikując wszystko jako częstotliwość wibracyjną. Życiodajna energia jest w istocie rzeczy częścią środowiska i przenika przez komórki, oferując im nieograniczony wachlarz możliwych opcji. Twoje geny są zaprogramowa¬ne, by reagować na te bodźce, i w chwili, gdy przez twoje ciało płyną stru¬mieniem nowe kody, twoje DNA zaczyna działać jak układ elektroniczny, dekodując i tłumacząc różnorodne sygnały na poziomie subatomowym. Słońce wraz z grupą innych pomocnych sił kosmicznych odgrywa główną rolę podczas przekształcania odbieranych częstodiwości, które twe ciało, komórki ciała i twój świadomy umysł wykorzystać mogą do polepszenia twojego życia. Podczas gdy cały wasz Układ Słoneczny przemierza nowe obszary przestrzeni kosmicznej, Słońce tłumaczy napływające doń kody świadomości, a następnie zręcznie obdziela nimi cały swój układ.
190
Twoje ciało ma ogromną zdolność odbioru częstotliwości świetlnych, niosących zakodowane instrukcje na temat poruszania się w tkance wielowymiarowej rzeczywistości.
Aby móc w pełni doświadczyć wyjątkowych właściwości rzeczywi¬stości fizycznej, pamiętaj, że twoje ciało fizyczne, które w gruncie rzeczy jest tylko skomplikowanym urządzeniem do odczytywania kodów i ana-lizowania środowiska, jest domem twego duchowego „ja”. Twoje ciało ma ogromną zdolność odbioru i przyjmowania częstodiwości świetinych, niosących zakodowane instrukcje na temat poruszania się w tkance wie¬lowymiarowej rzeczywistości oraz zarządzania nią. W przeciwieństwie do świadomego umysłu, komórki, molekuły, atomy i subatomowe cząsteczki działają w oparciu o inteligencję, która nie jest ograniczona czasem line¬arnym. Twoje DNA to zbiór wpisów spostrzeżeń i percepcji twoich przod¬ków oraz wspomnienia z innych wcieleń, które wspólnie tworzą funda¬ment twojej tożsamości fizycznej, w oparciu o który możesz ją dalej bu¬dować. System wewnętrznej komunikacji podtrzymuje działanie twoich organów, zachowuje ciągłość twojej pamięci, twoją zdolność do porusza¬nia się i funkcjonowania, i jednocześnie nieustannie ocenia i zachowuje miliardy komunikatów wymienianych pomiędzy sytuacjami tak zwanymi przeszłymi i przyszłymi, które wpływają na twoją obecną rzeczywistość.
Każda panorama ma wiele perspektyw, każde zdarzenie można inter¬pretować odmiennie, w zależności od punktu widzenia. Nowy ogląd prze¬szłych, teraźniejszych i przyszłych wydarzeń wytycza świadomości alterna¬tywną ścieżkę wędrówki, którą może eksplorować, poszerzać i uzdrowić. Jeśli nawet uczestniczysz w życiu mając pewność swej świadomości tego, co się dzieje, dokładnie w tym samym czasie współistnieją z twoją świado¬mością inne aspekty ciebie. Owe inne aspekty ciebie mają większą świa¬domość twojej wielowymiarowości niż twój własny świadomy umysł. Są one także w stanie działać poza twoim ciałem, korzystając z tych samych komórek, tych samych molekuł i tych samych organów poprzez zwykłe przystosowanie się do odmiennych częstodiwości. Potrafią one postrzegać prawdziwe perspektywy takich aspektów rzeczywistości, których ani ty sam i inne części twojego „ja” nie jesteście ani trochę świadomi.
Twoje ciało zawsze funkcjonuje jako wielopoziomowy dekoder. Kody świadomości tańcząc, wędrują przez próżnię przestrzeni wewnętrznej
191
i zewnętrznej, mając jeden cel: zasianie i ukształtowanie rzeczywistości na podstawie energetycznych wzorców, które są symbolami i drogowska¬zami dla wędrującej i badającej świadomości – są niczym oznaczenia na mapie, wskazujące drogę do różnorodnych kosmicznych skrzyżowań energii, gdzie różne rzeczywistości łączą się ze sobą. Kody wejściowe (przychodzące) stymulują cię do świadomego przewartościowania idei dotyczących samego siebie i do wzniesienia swoich myśli wyżej i poza ograniczenia narzucone sobie samodzielnie lub przez społeczeństwo, a wciąż przez ciebie negowane. W celu pełnej aktualizacji kody muszą się poddać selekcji i zintegrowaniu przez twój świadomy umysł.
Przez kilka chwil rozluźnij język, delikatnie rozchyl szczęki i skup swoją uwagę na oddechu. Czytając, odchrząknij, wyprostuj kręgosłup i otwórz przód swojej klatki piersiowej cofając ramiona i wyrównując po-stawę kręgosłupa. Teraz wizualizuj w swojej wyobraźni wibrujący napływ złotych spiralek energii, które tańcząc pokonują swą drogę do twojego ciała, podczas gdy ty wciągasz głęboko w płuca den i życiodajną energię. Świadomie obserwuj odczucie rozszerzania i kurczenia się płuc, podążaj za ruchami na zewnątrz i do wewnątrz wykonywanymi przez twoją prze¬ponę. Wyobraź sobie wirujące spiralki energii, które pędzą i z łatwością przenikają przez ścianki twoich płuc, wzbogacając twój krwiobieg o naj¬nowsze kosmiczne kody świadomości. Nie przestając rytmicznie i głęboko oddychać, skieruj swoją świadomość na swój własny wewnętrzny świat, aby rozważyć różne wersje rzeczywistości, w których uczestniczą twoje komórki, molekuły, atomy i cząsteczki subatomowe. Z kim lub z czym się komunikują? Wykorzystaj głębokie rytmy swojego oddechu, aby połączyć się ze swoimi komórkami; pozwól im pokazać ci to, co wiedzą.
Poszerzona świadomość jest oparta o umiejętność odczytywania i rozszyfrowywania symboli i rozpoznawania znaczenia wzorców i cykli.
Zarówno w wewnętrznych, jak i zewnętrznych, światach poszerzona świadomość jest oparta na umiejętności odczytywania i rozszyfrowywa¬nia symboli i rozpoznawania znaczenia wzorców i cykli poprzez obser¬wację. Symbole, są płaszczyzną porozumienia pomiędzy sferą Istnienia i sferą Świadomości. Inkrustują oba te pola znaczeniem. Kiedy zwracasz
192
uwagę na taniec subtelnych energii, rzeczywistość zmienia się pod wpły¬wem twojej świadomości. Twoje postrzeganie wymusza na tkance rzeczy¬wistości uległość względem twoich oczekiwań; kierując swoje myśli na doświadczanie nowych rzeczywistości stworzysz nową falę świadomości, która przenosi twoje intencje na poziom subatomowy i stara się je pod¬piąć niczym wagoniki do odpowiedniej lokomotywy możliwości.
Charakter twej rzeczywistości jest niesłychanie bogaty w znaczenia. Wszystko w twym świecie jest wysoce symboliczne; symbole wyrażają i ujawniają wyższe idee. Jesteś symboliczną reprezentacją swej we¬wnętrznej tożsamości. Twoje ciało to skomplikowana mapa wzajem¬nie przeplatających się sił energetycznych; linie na wnętrzu twoich dłoni, spodzie stóp, twoje oczy, rysy twojej twarzy, kształt twojego ciała, sposób, w jaki stoisz, mówisz i poruszasz się – to wszystko przekazuje bardzo dużo informacji na temat tego, kim jesteś. Twój wyjątkowy charakter pi¬sma, sposób, w jaki zapisujesz znaki alfabetu, twoja astrologiczna data urodzenia i numerologia umożliwiają ci dokonanie wglądu w pokłady in¬tencji, których używasz grając w grę zwaną Istnieniem.
W kulturze współczesnego świata elementem gry świadomości w trój¬wymiarowej rzeczywistości, który stanowi pewne wyzwanie, jest koniecz¬ność zapomnienia, że jesteś częścią pola Istnienia. Musisz zerwać połą¬czenia z innymi poziomami rzeczywistości, oddzielić się na jakiś czas od swojej wyższej tożsamości, a na poziomie świadomości udawać nieznajo¬mość szczegółów wielkiego planu. Mimo że istnieje wiele sposobów pro¬wadzenia gry na tym polu, udawanie całkowitego oddzielenia od swojej nadrzędnej samoświadomości może być rzeczywiście trudnym i wymaga¬jącym zadaniem. Niemniej jednak wyższe „ja” każdego z was wciąż dzia¬ła, wytyczając plany pozytywnych, celowych i możliwych rzeczywistości, począwszy od miejsca, w którym wstrzymuje się czas. Im lepszy jesteś w rozpoznawaniu symboli trójwymiarowej rzeczywistości, tym szybciej nauczysz się odnawiać kontakt ze swoim wyższym „ja”, a co za tym idzie, otwierać i aktywować kody prowadzące do nowych poziomów możliwo¬ści ulepszających życie i zapewniających przetrwanie.
Pamiętaj, że świadoma myśl to potężna siła; rozprzestrzenia się w ob¬rębie rzeczywistości pozostających poza twoją świadomą percepcją, wpły¬wając zarówno na materię fizyczną, jak i na inne warstwy życia. Podczas, gdy część twojej tożsamości jest mocno skupiona na teraźniejszości, świa¬
193
domość na poziomie subatomowym doświadcza istnienia niezlokalizowa-nego, to znaczy nieposiadającego żadnych ścian ani barier oddzielających przestrzeń i czas. Brak lokalizacji narzuca bycie jednocześnie wszędzie – wszechobecność istnienia – i właśnie dlatego twoje komórki posiada¬ją zdolność prekognicji. Liczy się każda chwila, ponieważ każda zawie¬ra w sobie niezliczone możliwe wybory. Musisz w związku z tym wziąć na siebie całkowitą odpowiedzialność za każdą chwilę życia. W gruncie rzeczy to ty dokonujesz wyboru pomiędzy prawdopodobnymi wersjami rzeczywistości z taką samą łatwością, z jaką w sklepie spożywczym wy¬bierasz jedzenie. Dosłownie każda potencjalna decyzja, z którą musisz się zmierzyć, wytwarza wir energii – punkt mocy, w którym potencjalne rzeczywistości gromadzą się w oczekiwaniu na twój wybór. Ilekroć decy¬dujesz o czymś, wybierasz swój osobisty wir energetyczny, który następ¬nie umacnia i wspiera twoją wersję świata. Gdy twój umysł jest jasny, a twoje ciało cieszy się optymalnym zdrowiem, znacznie łatwiej jest ci skupić uwagę na tym modelu rzeczywistości, który świadomie wybrałeś. Umiejętność świadomego koncentrowania twojej uwagi i energetycznego wyboru tego, co chcesz, jest oznaką budzenia się twego umysłu.
Dobierając swe myśli i ukierunkowując je jasno wyrażoną intencją po prostu dostrajasz swoją uwagę do określonej wizji rzeczywistości tak, jak dostraja się radio szukając konkretnej stacji. Intencjonalność wykra¬cza poza teraźniejszość, odbija się falą ku przeszłości i przyszłości, po¬nieważ myśl nie jest ograniczona ani przestrzenią, ani czasem. Patrząc na to wszystko szerzej, myśli swobodnie eksplorują wielowszechświat, tworząc nowe rzeczywistości w każdym momencie przeszłości, teraźniej¬szości i przyszłości. Nowe zdarzenia mogą mieć miejsce „kiedykolwiek”, a każde „teraz” jest zaangażowane w tworzenie nowych wersji samego siebie. Ty natomiast dokonujesz wyboru i zawsze ten wybór masz. Wie-lowszechświat znajduje się w ciągłym ruchu, szukając punktu idealnej równowagi, dzięki której będzie mógł wspierać i zachować każdą cząstkę siebie. Jak zdajesz już sobie sprawę, częścią wyzwania, przed jakim sto¬isz, jest przebudzenie świadomości percepcyjnej i dostrzeżenie znacznie wyższego celu w życiu. Nie jesteś skazany na żadną katastroficzną wizję rzeczywistości – rzeczywistość nieustannie się odświeża i jest wybierana od nowa przez każdego z was w każdej chwili. O tym właśnie, Drogi Przy¬jacielu i Droga Przyjaciółko, warto pamiętać.

194
Wasi przodkowie potrafili sterować rzeczywistością przy użyciu metod zupełnie obcych większości ludzi we współczesnym świecie.
Wasi przodkowie zarówno w odległej, jak i bliskiej, przeszłości potrafi¬li sterować rzeczywistością przy użyciu metod zupełnie obcych większości ludzd we współczesnym świecie. Niemal cała zapisana historia wyklarowa¬ła się z fascynacji aspektami życia, związanymi z paranormalnymi wersjami rzeczywistości. Z upływem wieków ludziom wpojono fałszywe przekonanie, iż prawie nic nie znaczą. W innych czasach ludzie wykazywali więcej zdolno¬ści w zakresie sterowania i bawienia się rzeczywistością tylko i wyłącznie dla przyjemności. Znali radości płynące z eksplorowania nieumiejscowionego istnienia i potrafili aktywować kody DNA wyposażone w elektroniczne obwo¬dy tak, aby niosły ich z powrotem do domu – do rodzinnej stacji. Znali swoje miejsce w czasie, jednak nie byli przez to miejsce ograniczeni. Aby polecieć na Marsa, nie potrzebowali technologii, która tobie jest dziś nieodzowna, zbędne im były prognozy pogody, aby przewidzieć nadciągające burze; ludzie mogli przemierzać kosmos i eksplorować inne rzeczywistości; Majowie wie¬dzieli o istnieniu czarnych dziur w centrum Galaktyki Drogi Mlecznej, choć wasza współczesna astronomia uważa je za całkiem niedawne odkrycie.
Wasi przodkowie wiedzieli także, że zmysły służą do interakcji z przy¬rodą, a gdy potrzebowali kogoś do przypilnowania dzieci, potrafili wytwo¬rzyć wokół ich ulubionego drzewa energetyczny wir. Mogli potem odejść do lasu albo w pola, jednocześnie utrzymując z tym drzewem łączność, a ono, korzystając ze swojej własnej energii połączonej z energiami matki i ojca, czuwało nad dziećmi. Kiedyś ludzie wiedzieli, że przyroda to ko¬nieczność życia i korzystali z tej wiedzy, aby odnaleźć swą moc, przetrwać i rozkwitnąć w zgodzie z naturą.
Jedna z najbardziej przełomowych bitew o kontrolę nad ludzkim umysłem rozpoczęła się tysiące lat temu, kiedy to zorganizowane odłamy religijne szukały sposobów odciągnięcia człowieka od jego uświęconego związku z przyrodą, przekonując go, aby „czcił bogów” w budynkach za¬projektowanych tak, aby naśladowały majestat natury. O wiele później, w przededniu rewolucji przemysłowej na początku XVIII w, przepaść dzieląca ludzi od przyrody pogłębiła się jeszcze bardziej. Przyspieszone tempo zmian ekonomicznych wprowadziło do miast fabryki, co w kon¬
195
sekwencji spowodowało zwiększenie liczby ludzi porzucających życie na wsi na rzecz miasta. Choroby umysłowe i ogólne podupadanie na zdrowiu stały się codziennością, ponieważ ludzie stracili najpierw swój kontakt z przyrodą, a następnie swą umiejętność odróżnienia jednego strumienia czasu od innego.
Nagromadzenie sztywnych społeczno-kulturowych przekonań, narzu¬cających czasoprzestrzenne ograniczenia, oddzieliło was od bezpośred¬niego doświadczania przyrody i możliwości uczenia się od niej. Wynika¬jące stąd wewnątrzkomórkowe zagubienie szkodzi duchowemu rozwo¬jowi człowieka. W dzisiejszych czasach cała ludzkość jest pochłonięta, uznanym powszechnie za konieczne, przywróceniem waszym ciałom zdolności odczytywania energetycznych kodów. Potwierdzając, że po¬siadasz zdolność do przemieszczania swojej przebudzonej świadomości w obszarze pola Istnienia, doświadczysz wiedzy bezpośredniej i będziesz potrafił odróżnić prawdę od fałszu. Co ważne, musisz fakt posiadania tych umiejętności sam przed sobą uznać, aby móc sięgać poza rzeczywi¬stość fizyczną, oraz zrozumieć moc i intencje sił, które rzucają ci wyzwa¬nie przebudzenia się.
Gdy światem rządzi zagubienie, używa się politycznych i seksualnych szarad, aby celowo zdezorientować, zdemoralizować i podzielić ludzi na wrogie frakcje. Pozornie niekończący się przypływ wojennej propagandy oraz lawina bełkotu przygotowanego tak, by programować ludzką świa¬domość, wciąż będzie przedstawiać wersję rzeczywistości pełnej złych przeczuć, strachu, bezradności, zagłady i rozpaczy. Choć zarządzanie waszą planetą wydaje się wymykać politykom spod kontroli, to, patrząc z szerszej perspektywy, niewyobrażalna plaga kłamstw oraz oszustw sty¬muluje rozwój twojej świadomości oraz jej przebudzenie, pozwalające ci, w tych czasach gwałtownych przemian, ujrzeć swą prawdziwą duchową tożsamość w ludzkiej postaci. Gdy dominuje duchowy zdrowy rozsądek, agenda strachu nie dosięgnie przebudzonego umysłu. Przebudzona świa¬domość, Drogi Przyjacielu, Droga Przyjaciółko, to klucz do rozwikłania tajemnic wielowszechświata. Jak hobbici, którzy odkrywali swoje mocne strony podczas podróży poprzez Śródziemie, tak i ty dostrzeżesz, jak bar¬dzo jesteś silny!
196
Przyjmujecie właśnie energie kosmiczne, aby przywrócić znaczenie specyficznym kodom świadomości zawartym w postaci ludzkiej.
Rzeczywistość fizyczna zbudowana jest w oparciu o proces (s)twórczy Zagadnienia, którymi się z wami teraz dzielimy, mają na celu odświeżenie waszej pamięci i przypomnienie wam, że macie moc zmieniania rzeczywi¬stości fizycznej. Nadszedł czas, aby uruchomić wyobraźnię, jasno określić swoje intencje, skupić swoją energię, podjąć działania i oczekiwać ich rezul¬tatów. Przyjmujecie właśnie energie kosmiczne, aby przywrócić znaczenie specyficznym kodom świadomości zawartym w postaci ludzkiej. Musicie odpowiedzieć na nie poprzez poszerzenie swojego pola możliwości i zaufa¬nie swojej mocy zawartej w schemacie istnienia. Pozytywne wersje rzeczy¬wistości, w których zgodziłeś się uczestniczyć, wpierane są przez znacz¬nie większe ramy świadomości. Tylko o częstotliwość, stąd obserwują cię, wchodzą w interakcje i współpracują z tobą przy podtrzymywaniu twojej wersji rzeczywistości inne formy inteligencji. Nasza rada jest następująca: bardzo, ale to bardzo dokładnie określ, na co się otwierasz, a czemu nie dajesz do siebie dostępu; w ten sposób znacznie prościej ci będzie pobierać aktualizacje od odpowiednich energii kosmicznych oraz unikać narażenia swojego cielesnego komputera na szwank poprzez wystawianie na działa¬nie tak zwanych złośliwych niskowibracyjnych wirusów.
W czasach przemian postrzegania przejdziesz sprawdziany, w trak¬cie których umocnisz swe postanowienie i zademonstrujesz swoją wła¬sną wersję mocy ludzkiego ducha. Podczas dostrajania zapewnianego ci przez falowe postacie energii, których nie możesz dostrzec, twoje ciało jest przeprogramowywane i ustawiane na odbiór przyspieszonej energii. Wybierasz kody, które są najlepiej dopasowane do przyjętych przez ciebie wartości i zamiarów. Wszystkie rzeczywistości współistnieją jednocześnie, a każda z nich umocniona jest przez inwestowane w nią myśli i emocje. W związku z tym najważniejsze pytanie sprowadza się do tego, w którym programie t y chcesz uczestniczyć?
Sięganie umysłem poza tworzące trójwymiarową rzeczywistość mury zbiorowych porozumień jest doświadczeniem bardzo budującym – posze¬rza świadomość i nadaje nowe znaczenie wszystkim życiowym dylema¬tom oraz wątpliwościom. Jesteś tutaj po to, aby nauczyć się, jak zarządzać
197
energią – wszystkimi zawiłościami twojej własnej, indywidualnej energii działającej jednomyślnie z magicznym, mistycznym polem Istnienia. Zbio¬rowo oraz mdywidualnie przedsięwzięcie to nie jest łatwe. Ważne jest, aby w odniesieniu do każdego aspektu rzeczywistości zrozumieć sposób, w jaki działają rządzące wpływy praw kosmicznych i duchowych w połączeniu ze starożytnymi zbiorowymi porozumieniami, które prowadzą cię w twej inte¬raktywnej zabawie z polem Istnienia. Jak zatem się dowiadujesz, twoje my¬śli nie tylko tworzą twoją rzeczywistość, ale i działają na wielu poziomach umysłu, jak również w wielu różnych warstwach rzeczywistości.
Wiedza duchowa lub ezoteryczna wykorzystuje język metafor i symboli, aby przekazać subtelne znaczenia Istnienia – znaczenia, które wykraczają poza świat fizyczny i materialny, a mimo to wywierają nań ogromny wpływ. Patrząc na rzeczywistość szerzej, można powiedzieć, że pływacie w morzu symboli. Ludzki umysł z chęcią reaguje na symbole; są one łatwo wdruko-wywane i przechowywane w waszym DNA, jak również w głębokich ban¬kach pamięci umysłu podświadomego i nieświadomego. Jakżebyś mógł wyrażać siebie bez symboli? Język oparty jest o telepatyczne porozumienia, w których symbolom dźwiękowym przypisuje się określone wewnętrzne znaczenia, jednak mówiąc, ludzie traktują język jako coś oczywistego, rzad¬ko zastanawiając się nad tym, skąd biorą się kolejne wypowiadane słowa, lub nie mając nawet świadomości, że przekształcają idee w słowa i igrają z mocą nazywania, kwalifikowania, identyfikowania i tworzenia istnienia. Słowa przekazują informacje, lecz nią nie są; słowa jedynie symbolizują znaczenia oparte na zbiorowych porozumieniach dotyczących uzgodnionej rzeczywistości i pomagają tę rzeczywistość (s)tworzyć.
Pisanie jest rodzajem magii, którą kiedyś ochoczo zaakceptowano i rozwinięto jako metodę wywierania wpływu na rzeczywistość.
W sztuce pisania specyficzne dwuwymiarowe linie oraz zawijasy wy¬korzystują pewien kod – alfabet, a słowa, które dzięki nim powstają- mogą dosłownie „stworzyć coś z niczego”, ponieważ fizyczny akt zapisywania generuje i ukierunkowuje energię. Pisanie jest rodzajem magii, którą kiedyś ochoczo zaakceptowano i rozwinięto jako metodę wywierania wpływu na rzeczywistość. Z upływem czasu znaczenie symboli w każdym
198
języku uległo zmianom, adaptując się do określonych wymagań, inteli¬gencji i ciekawości ludzi w danej kulturze. Jednak czasami pewne słowa zmieniano celowo, stwarzano od nowa albo nawet wykluczano z użycia, ponieważ posiadały szczególną moc i zabraniano ich wypowiadania.
W czasach, które już dawno minęły, umiejętność rozpoznawania i nazy¬wania tajemnic odkrywanych przez życie, jak też rozpoznawania sił przyro¬dy, była uważana za akt mocy pozwalającej ćwiczyć wywieranie wpływu na magiczne właściwości tychże sił. Przyrodę traktowano jak arenę manifesta¬cji duchowych oraz kosmicznych mocy, działających w określonym wymia¬rze i umożliwiających świadomości badanie rzeczywistości z określonego punktu odniesienia. Wrodzona ciekawość jest nieodłączną cechą wszyst¬kich form świadomości; ludzie od dawna próbowali zrozumieć tę interak¬tywną grę i zależności występujące pomiędzy wszystkimi kosmicznymi pra¬wami i siłami. Poszukiwali wiedzy, która towarzyszyłaby im w korzystaniu z mistycznych właściwości przyrody i atmosfery tak, aby mogli wpływać na przebieg swej gry oraz toczyć ją na jak najszerszym polu Istnienia.
Wasi przodkowie korzystali z tradycji odnotowywania pozycji Słońca na niebie w celu odnalezienia swego miejsca w Istnieniu oraz w celu odmie¬rzania upływu czasu. Wiedzieli, że zrozumienie cykli niebieskich dostarczy istotnych wskazówek do rozwikłania zagadki, jaką jest ich wyższa tożsa¬mość. W kulturze współczesnej ludzie zagubili swoją wrodzoną ciekawość i tylko nieliczni rozpoznają potęgę i istotę traktowania pór roku jako mier¬nika czasu albo jako metodę odnajdywania swojego miejsca w wielkim pla-nie Istnienia. Starożytni chętnie dostrzegali i uznawali siły przyrody. Na pół¬kuli północnej, już na długo przed narodzinami chrześcijaństwa, 25 grud¬nia był specjalnym dniem potwierdzenia obietnicy corocznego powrotu świada, które wkrótce wyzwoli północny świat od długich, ciemnych nocy Odradzające się na horyzoncie boskie Słońce rozpoczynało wspinaczkę po niebie po wcześniejszym swym świetlistym górowaniu na półkuli południo¬wej podczas grudniowego przesilenia zimowego.
Dopełniając swego dwudziestoczterogodzinnego obrotu wokół swojej nachylonej osi Ziemia szybuje przez kosmos w najwyższej synchroniza¬cji z waszym Układem Słonecznym, okrążając Słońce w okresie 365 dni. W związku z nachyleniem osi polarnej, Słońce wydaje się zmieniać swoją P^cję na niebie i sezonowo przemieszczać się na północ i na południe, rzucaJąc nowe cienie i blaski w nieustającym przekazie zakodowanych
199
w świetle informacji. Słońce jest waszym najważniejszym źródłem ener¬gii; jako władca waszego Układu Słonecznego dostarcza światła, a ono – o czym doskonale wiecie – podtrzymuje życie. Znak krzyża albo dwóch przecinających się linii prostych jest symbolem starożytnym i wielowar¬stwowym, a pierwotnie używany był w starożytności jako lokalizator po¬łożenia lub znak przedstawiający Słońce i gwiazdy. Krzyż symbolizował również inne treści: oznaczał miejsca, „gdzie duch spotyka się z materią” albo miejsce na horyzoncie, gdzie niebo zdaje się dotykać Ziemi, tworząc tym samym krzyż kosmiczny. W starożytności atmosfera, albo eter, była zawsze symbolicznie umieszczana w środku krzyża; eter wypełniała ży¬ciodajna energia kosmiczna, a w miejscu przecięcia linii mnogość życia otwierała portale do innych wymiarów rzeczywistości.
Powszechnie wiedziano, że działania podejmowane dokładnie w miejscu przecięcia się dwóch skrzyżowanych linii miały moc wywierania wpływu na wiele wersji rzeczywistości.
Dawno temu, gdy Słońce służyło ludziom do lokalizacji ich miejsca w Istnieniu, w specyficznych miejscach na powierzchni Ziemi układano kamienne oznakowania, chcąc odkryć wzór ruchu promieni słonecz¬nych. Ludzie obserwowali położenie wszystkich ciał niebieskich – Ksiꬿyca, planet, komet i gwiazd, aby odnaleźć klucz do niebieskich symboli i wzorców, które definiowały i zdobiły scenografię Istnienia. Będąc wskaź-nikiem i punktem odniesienia, krzyż stał się również symbolem określa¬jącym cztery kierunki geograficzne: północ, wschód, południe i zachód. Dla tych, którzy rozumieli i szanowali potęgę boskich energii, skrzyżo-wania zawsze były miejscami świętymi. Krzyż jako symbol stanowiący ucieleśnienie prostoty z upływem czasu zaczął oznaczać wiele innych ważnych kwestii: symbolizował ważność Słońca i gwiazd oraz miejsce, w którym duch spotyka się z materią; wykorzystywano krzyż do oznacza¬nia świętych miejsc, wytyczania czterech kierunków świata, oznaczania kwadr Księżyca i czterech pór roku, a wreszcie czterech żywiołów: ziemi, powietrza, ognia i wody. Powszechnie wiedziano wówczas, że działania podejmowane dokładnie w miejscu przecięcia się dwóch skrzyżowanych linii miały moc wywierania wpływu na wiele wersji rzeczywistości, ponie¬
200
waż tam, gdzie spotykają się dwie linie, tworzy się punkt mocy, w którym zawsze znajduje się eter, najważniejsza siła istnienia.
Wzór widoczny na szachownicy jest bardziej skomplikowaną odmia¬ną symbolu krzyża, jego rozbudowaną wersją, która powstała w naturalny sposób poprzez połączenie wielu krzyży. Szachownica jest wzorem stwo¬rzonym z sześćdziesięciu czterech kwadratów – po osiem z każdej strony, tworzących czarno-biały wzór. Ten znajomy zestaw symboli można spotkać na całym świecie, jak również w wielu miejscach w czasie. Czarno-biały układ kwadratów jest starożytnym wzorem stworzonym jako bardzo pro¬ste, lecz jednocześnie potężne narzędzie przypominania ludzkości o rozcią¬głości różnorodnych pól Istnienia oraz, co najważniejsze, o tym, jak nimi sterować. Ten symbol łatwo wdrukowywał się w głębsze pokłady ludzkiego umysłu i był przekazywany z pokolenia na pokolenie poprzez wrodzone wzorce postrzegania. Ten przeplatający się wzór był wielopoziomową lek¬cją obejmującą zakodowane złożoności wielowszechświata. Każdy punkt skrzyżowania na planszy był jednocześnie wirem i energetycznym porta¬lem, w którym mieszały się ze sobą rzeczywistości, a każdy kwadrat sym¬bolizował specyficzną właściwość energetyczną – czarny ujemną, a biały dodatnią, zupełnie jak ujemne i dodatnie ładunki energetyczne.
Szachownica jest symbolem, w którym uchwycono najwyższą złożoność pola Istnienia pod postacią wzoru, w którym nawarstwia się znaczenie symboliczne.
Synteza tych istotnych informacji w dwuwymiarowej formie w trójwy¬miarowej rzeczywistości ma jeden podstawowy cel: wskazanie za pomocą symboliki tej metafory, jak ważne w naturalnym porządku wielowszech¬świata jest pojęcie polaryzacji. Szachownica to symbol, w którym uchwy¬cono najwyższą złożoność pola Istnienia pod postacią wielowarstwowe¬go wzoru symbolicznych znaczeń, a który zachował doskonałą prostotę – i niewinną obecność w światowej kulturze, gdzie wydaje się być niczym więcej jak tylko planszą do gier. W dawnych czasach ludzie wiedzieli, że w odwiecznej grze pod nazwą Istnienie będą żyli raz za razem. Wiedzie¬li również, że sposób, w jaki postrzegali i interpretowali rzeczywistość, zdeterminuje doświadczaną przez nich jakość życia zarówno w trakcie aktualnego życia, jak i później. Wiedzieli, że plansza do gry to symbol,
201
aby ich pamięć zachowała i była zdolna przywołać to, czego się nauczyli w każdym z kolejnych wcieleń.
Podobnie jak krzyż, szachownica i plansza do gry zawierają całe war¬stwy ważnych informacji. Skoro symboli można używać, aby wpływać na świadomość i kierować nią na wiele subtelnych sposobów, linie i prze¬platające się kolory oddziaływały na głębokie pokłady świadomego i nie¬świadomego umysłu – na te jego obszary, które z ochotą rozpoznawały symbole i reagowały na nie, podczas gdy świadomy umysł ledwo by je zauważył. Ludzie używają swoich umysłów na różne sposoby. W staro¬żytności sądzono, że na umysł mają wpływ siły przyrody, a wszystko jest elementem kosmicznego tańca energii. Plansza do gry stała się ich naj¬cenniejszym symbolem umożliwiającym świadome uczestnictwo w grze o nazwie Istnienie. Sześćdziesiąt cztery kwadraty – sześć plus cztery daje dziesięć, ujawniając zero-jedynkową naturę ośmioelementowego wzoru umieszczonego na dwuwymiarowej powierzchni w trójwymiarowej rze-czywistości, stanowią metaforę ujawniającą sedno praw kosmicznych oraz zestaw prostych instrukcji gromadzenia energii w dowolnej rze¬czywistości. Czerń i biel symbolizowały męsko-żeńską polaryzację, siły negatywne i pozytywne, ciemność i światło, noc i dzień, krew i nasienie, jedynkę i zero, penisa i pochwę, ostrze i kielich; owal, kopułę i ołtarz oraz obelisk, kolumnę i wieżę. Wschodni symbol yin-yang, czarno-biały wir tradycyjnie oznaczający równowagę energii typowej dla przedstawionego wzorca.
Naprzemienny wzór czarno-białych symboli wyzwala w umyśle skłon¬ność pamiętania wyższych kosmicznych i duchowych praw pracy z ener¬gią. W Indonezji, lokalnym kulturom na wyspie Bali, szachownica przez długi czas przypominała o konieczności zachowania równowagi pomiędzy siłami ciemności i światła. Na całym świecie w rozlicznych starożytnych miejscach mocy znajdują się kalendarze i liczydła wykonane z kamienia w oparciu o tę samą zasadę: kamień i odstęp, kolumna i odstęp, jedyn¬ka i zero albo białe i czarne. W zgodzie z tą bardzo mądrą i przemyślaną zasadą korzystania z energii, współczesne komputery także są skonstru¬owane w oparciu o ten sam zestaw pierwotnych symboli: jedynek i zer, kolumn i odstępów albo inaczej energii męskiej i żeńskiej.
Starożytne świątynie i kościoły zawsze znajdowały się w punktach skrzyżowania potężnych linii energetycznych Ziemi, ponieważ chciano
202
w ten sposób „podpiąć się” do wielkiej siatki energetycznej całej planety i wykorzystać ją do zgromadzenia energii i mocy. Zarówno dawniej, jak i obecnie, budynki konstruowano w oparciu o starożytną sztukę wykorzy¬stywania sił polaryzacji w miejscu budowy, uwzględniając anomalie geo¬logiczne w celu generowania i ukierunkowywania energii. Pozostałości plansz do gry odnaleźć można na całym świecie: na podłogach starych budowli, takich jak ruiny w Pompejach; na dekorowanych czernią i bie¬lą sufitach i ścianach kościołów i meczetów. Ten typ wzoru w czasach współczesnych jest konsekwentnie wykorzystywany w holach instytucji publicznych, masońskich świątyniach oraz w miejscach spotkań klanu New World Order*
Manipulacja i zakulisowe sterowanie rzeczywistością jest praktyką starą jak świat.
Wzór wykorzystywany jest także konsekwentnie przez przemysł odzieżowy i reklamowy. Podczas wyścigów samochodowych uniesienie chorągiewki w czarno-białą szachownicę oznacza „uruchomić silniki”, a jej opuszczenie to sygnał do rozpoczęcia zawodów. Również tajemne stowarzyszenia przez długi czas korzystały z szachownicy, aby wpływać na świadomość – swoją własną, jak również na świadomość tłumu. Ma¬nipulacja i zakulisowe sterowanie rzeczywistością jest praktyką starą jak świat. Choć wiele współczesnych społeczeństw chętnie uczestnicy w róż¬nych publicznych rytuałach z użyciem starożytnych symboli, to jednak społeczeństwa te nie mają już żadnej prawdziwej wiedzy lub świadomo¬ści, że owe symbole otwierają portale energetyczne, często z ukrytych i se¬kretnych powodów. Miejsca mocy i korzystanie z nich zawsze było dobrze strzeżoną tajemnicą. Symbole, które przedstawiają całe warstwy ukrytych znaczeń powszechnie występują w architekturze kościołów i publicznych
203
instytucji; pojawiają się również na mundurach, oznaczeniach wojsko¬wych i strojach królewskich; można je spotkać w ceremoniach religijnych zarówno w obecnych, jak i minionych czasach, występują też we współ-czesnej reklamie.
Szachownica zawiera wiele warstw kodów oznaczających różne po¬działy czasowe; numerycznie zewnętrzna krawędź szachownicy składa się z dwudziestu ośmiu ćwiartek odpowiadających liczbie dni w kalendarzu księżycowym i cyklu menstruacyjnym; następna warstwa zawiera dwa¬dzieścia kwadratów, co odpowiada przybliżonej liczbie lat pomiędzy pełny¬mi zaćmieniami Słońca, które wynikają z układu północnego i południowe¬go krańca sierpa Księżyca, znanych jako głowa i ogon gwiezdnego smoka, które kończą cykl rotacyjny. Węzły nodalne Księżyca są symbolami energe¬tycznych punktów przecięcia orbitalnych płaszczyzn Ziemi i Księżyca, któ¬rych wyobrażone położenie wykorzystywane jest do kalkulacji odległości oraz kierunków zarówno w sensie astronomicznym, jak i astrologicznym. Następna warstwa ma dwanaście kwadratów, które oznaczają dwanaście znaków zodiaku oraz dwanaście miesięcy kalendarzowych; najbardziej wewnętrzna warstwa składa się z czterech kwadratów skupionych wokół środka krzyża, symbolizujących cztery kierunki, otaczające eteryczny punkt mocy Każdy symbol numeryczny reprezentuje ważną dla tworzenia i bu¬dowania rzeczywistości informację – kluczową również dla zrozumienia złożonych oraz istotnych wzorców cykli niebieskich.
Kiedy przez szachownicę poprowadzi się linie przekątne, to przecho¬dząc z jednego kąta do drugiego przetną one miejsce spotkania osi północ-południe oraz wschód-zachód, dzieląc każdą ćwiartkę pola na pół, two¬rząc osiem części z nowymi liniami wytyczającymi cztery istotne punkty początkowe każdej z ćwiartek: czterech pór roku, czyli pierwszy dzień lutego, maja, sierpnia i listopada, kiedy Słońce znajduje się wpół drogi między kolejnym przesileniem a równonocą. Niektóre kultury świętowały te cztery daty dzielące rok na ćwiartki jako chwile ważnego duchowego odrodzenia, podczas gdy tradycyjne cztery pory roku wyznaczane przez przesilenia i przez równonoce obchodzono jako uroczystości ziemskie. Pamiętajcie, że czas tworzy niewidzialne granice – pojemniki na kolej¬ne kreacje; czas służy do umiejscawiania i organizowania rzeczywistości. Aby odczytać i oznaczyć pojemniki czasu, wracano się do owych ośmiu punktów kierunkowych; określenie ich związku z kosmicznym kalenda¬
204
rzem stanowiło klucz do dokładnego rozpoznania momentów, w których energie ducha spotykające się z materią osiągną punkt kulminacyjny.
O co dzisiaj tak naprawdę chodzi w tej grze? Jakie są jej komponen¬ty? Jaki ma na ciebie wpływ? Być może zastanawiasz się, jak się nauczyć rozgrywać partie na szachownicy, wypracowując swoją własną metodę gry w wielowymiarowe szachy. W tej grze chodzi o zarządzanie energią w każ¬dym aspekcie kosmosu. Jest to gra świadomości, a szachownica reprezen¬tuje pole Istnienia, które jest neutralnym miejscem rozgrywek energetycz¬nych podtrzymujących i rozwijających twoją świadomość. Jej obecność oznajmia i przypomina ci, gdzieś na bardzo głębokich płaszczyznach świa¬domości, że właśnie „rozgrywasz” partyjkę. Jak już zapewne zdajesz sobie sprawę, jedną z podstawowych przyczyn twojego istnienia tutaj na Ziemi jest konieczność nauczenia się, jak zarządzać energią w czasach przyspie¬szonego rozwoju świadomości. Pamiętaj, istotą bycia świadomym jest za¬uważanie tego, na co patrzysz; ocenianie, ewaluowanie i stosowanie zdo¬bytych informacji jako części większej składanki – jako nici w słodzonych splotach gobelinu rzeczywistości. Żyjąc jesteś pod codziennym wpływem symboli, których istnienia nawet nie podejrzewasz; ich aktywacja odbywa się w tej sferze twojego „ja”, gdzie przechowywane są najstarsze, antyczne wspomnienia. Aby uzyskać jeszcze pełniejszą świadomość znaczenia sym¬boli w twej rzeczywistości i osiągnąć uzdrowienie, po które tutaj przybyłeś, obszary twojego umysłu i ciała przechowujące owe wspomnienia muszą zintegrować się z wyższym stanem świadomości i poddać jego dowodze¬niu. Gdy już skupisz swoją uwagę na tych możliwościach, twoja ciekawość wzniesie twe zrozumienie rzeczywistości na nowy poziom.
Szachownica pokazuje, że natura Istnienia jest wielowymiarowa i składa się z sił światła oraz ciemności, które muszą pozostawać w równowadze.
Symbol szachownicy może służyć jako narzędzie poszerzania świado¬mości. Pamiętaj, że ta plansza do gry niesie ważną wiadomość: natura Ist¬nienia jest wielowymiarowa i składa się z sił światła oraz ciemności, które muszą pozostawać w równowadze. Patrząc na szachownicę przypominaj sobie, że właśnie uczestniczysz w grze i że podświadomie akceptujesz jej zasady. Proponujemy ci, jak w nią zagrać, a jeśli się na to zdecydujesz,
205
będziesz zdumiony tym, jak wiele się nauczyłeś. Podczas swojej następ¬nej wyprawy do sklepu kup jednorazowy aparat fotograficzny z koloro¬wym filmem na dwadzieścia siedem zdjęć. Będzie on twoją szachownicą. Kiedy kupisz aparat, napisz na nim datę, ponieważ będzie to początek tej wersji twojej gry świadomości. Następnie noś aparat zawsze ze sobą i bądź zawsze gotowy zrobić zdjęcie szachownicy, gdziekolwiek ją ujrzysz. Zrób użytek ze swoich intencji, kreatywności i intuicji, aby uwarunko¬wać pole gry tak, by nastąpiły na nim oczekiwane przez ciebie zdarzenia. Ta zabawa z aparatem fotograficznym polega na rozwoju różnych stopni świadomości; szukanie szachownicy to sposób na trening oczu, by za¬uważały jeszcze więcej symbolicznej natury trójwymiaru, jak na przykład subtelny przyrost jedynek i zer we wszystkich kulturach świata.
Tak jak dzieci najlepiej uczycie się przez zabawę. Bawiąc się aparatem fotograficznym odkryjesz, że wszystko jest grą energii. Aparat symbolizuje twoje intencje, zamiar zauważania i odnotowywania specyficznych symboli w rzeczywistości 3W; twoje uczestnictwo otworzy przed tobą wielowymia¬rowe poziomy tej gry, a twoje zdolności psychiczne wzrosną, gdy wyostrzysz swą uwagę. Przekonaj się, że zauważysz jak, gdzie, kiedy i przez kogo twym oczom ukazuje się czarno-biała szachownica. Bądź kreatywny i baw się do¬brze, gdyż to także są cele tej zabawy. Nic jej nie ogranicza: możesz bawić się zatem tak trzy tygodnie lub 3 miesiące, lub lata, a zależy to tylko od tego, jak używasz swojej świadomości i jak klarowne są twoje intencje.
Zanotuj datę wykonania ostatniego zdjęcia. Po wywołaniu zdjęć przestudiuj ich treść, ponieważ obrazy te będą zawierały naukę płynącą z twojego podświadomego umysłu. Poszukaj synchronii oraz subtelnych wzorców poza widocznym czarno-białym wzorem. Jakie inne symbole są obecne? Czy potrafisz sobie przypomnieć, gdzie zrobiłeś każde ze swych zdjęć? Jak często znajdowałeś szachownice, kierując się intuicją? Co było dla ciebie największą niespodzianką? Co sądzisz o swoim zbiorze zdjęć? Możesz także zauważyć inne rzeczy znajdujące się przy szachownicach ujętych na zdjęciach. Daty wykonania zdjęć i numery kolejnych klatek fil¬mu ujawnią numerologiczną opowieść, kryjącą się w znaczeniu symboli. Kupując aparat, zaczynasz zabawę; kiedy robisz ostatnie zdjęcie, zabawa dobiega końca: game over. Pamiętaj, że gdziekolwiek zobaczysz szachow¬nicę, zapamiętaj, że na pewnym poziomie rzeczywistości komórki twoje¬go ciała mają bardzo dobrą świadomość, iż otrzymujesz powiadomienie:
206
„Jesteś na planszy i grasz!”. Prosimy, weź to ćwiczenie pod uwagę; nasz zamiar polega na tym, aby radośnie poszerzać i rozwijać twój umysł na poziomy przenikhwości percepcyjnej.
Szachownica to narzędzie, synopsis, metafora trójwymiarowych re¬aliów dwuwymiarowego modelu wielowszechświata; to prosta odskocz¬nia, trampolina, która pozwala uruchomić waszą świadomość i jej zdol¬ność zapamiętywania złożoności „wszystkiego, co jest”. Proponujemy, abyście korzystali z niej, aby żyć pełnią życia. Uczcie się z niej; dostrze¬gajcie, jaki ma wpływ na waszą świadomość i uczcie się, jak używać swej świadomości, by koncentrować i kierować energię na te rzeczy, które chcecie stworzyć. Gdy dostrzeżecie, jak rozległe jest użycie tego symbolu w kulturach całego świata, pojawią się inne symbole i znaki, które pomo¬gą wam wyciągnąć wnioski. Gdy w jakimś miejscu ujrzysz planszę, będzie to powiadomienie dla wielu poziomów twojego umysłu, że właśnie trwa gra symboli, która wpłynie na twój umysł – niewidzialna, lecz potężna, antyczna gra energii. Kiedy przyjmiesz, że wszystko jest symbolem, to co, według ciebie, symbolizujesz ty sam i czego symbolem jest twoje życie?
A teraz pooddychaj głęboko – wdech i wydech, wdech i wydech, aby przygotować ciało na wewnętrzne badanie niuansów gry. Przyjmij wygod¬ną pozycję, dopasowując kręgosłup i miednicę, oraz otwórz klatkę pier¬siową. Odchrząknij, rozluźnij język i delikatnie rozchyl szczęki. Pozwól, by twoje oczy spokojnie podążały za słowami napisanymi na tej stronie, a ty podążaj za dźwiękiem swojego oddechu. Upewnij się, że oddychasz głęboko, aż do przepony, a kiedy powstaje w tobie dźwięk podobny do dźwięku lekkiego wiatru przemieszczającego się w dwóch jaskiniach, zauważ, jakie odczucie towarzyszy przesuwaniu się oddechu w obrębie krtani i w dół, aż do krańców płuc. Wyobraź sobie, że twój oddech na¬pełniony jest tańczącymi złotymi spiralkami energii wirującymi w twym ciele; następnie zobacz, jak z gracją przenikają przez ścianki twoich płuc do strumieni twej krwi, aby dzięki nowym ładunkom energii dostarczyć ci bogatej, żywiołowej witalności. Oddychasz polem, oddechem życia, wital¬ną mocą, eterem i energią chi – wszystkim, co jest. Użyj swej wyobraźni, aby rozprowadzić tę energię po całym swoim ciele, podróżując swoim świadomym umysłem na poziom komórek; a kiedy już tam będziesz, wyobraź sobie wersje samego siebie – jednocześnie obecne w absolutnie każdej komórce. Następnie wędruj dalej, w głąb, do molekularnej struk¬
207
tury swego ciała; a potem jeszcze dalej, na poziom atomów i warstw leżą¬cych poza rumi, o które poszerzysz swą własną wewnętrzną przestrzeń.
Unosząc się wraz ze złotymi spiralkami energii twojego oddechu, wy¬obraź sobie miniaturę siebie – siedzącą na dywanie we wzór szachownicy, przemieszczającym się po morzu cząsteczek subatomowych. Twój umysł jest jasny i zachowuje pełną równowagę; czujesz się upojnie radośnie i bar¬dzo bezpiecznie na tym szachowym dywanie, a on reaguje na każde twoje polecenie. Przestrzeń wewnętrzna przypomina niebo – otwarte i wypełnione migoczącymi światełkami; lecz przestrzeń wewnętrzna napełniona jest też brzęczeniem jak brzęczenie pszczół – brzęczenie nieustannego ruchu i ak¬tywności. Badając głębiny swych wewnętrznych krain, zauważysz wzorce światła, które łączą się w konstrukcje; są niczym wewnętrzne rzeki i stru¬mienie świadomości; jeśli pociąga cię określona informacja, dostrój się do niej, studiuj jej symbole, odczuwaj ich obecność. Co reprezentują? Czy jest to energia, z którą chcesz się połączyć, czy chcesz się z nią zjednać, czu¬jąc podobieństwo do niej? Możesz wskoczyć do każdej z tych rzek światła, podobnie jak geny, które skaczą po całym genomie? Zmiana jest inherent-ną cechą – zdolnością DNA. Skupiska świadomości otwierają i zamykają bramy, budują mosty i drabiny w strukturze genomu, która wiecznie się zmienia i rozwija. Częstodiwości świada, które przenikają twoje ciało aż do poziomu subatomowego, to zakodowane symbole, które niosą ci nowe informacje niezbędne do transformacji twojej świadomości.
Podróżując tak po subatomowym świecie umieszczonym na dywanie–szachownicy, pomyśl, jaki rodzaj zewnętrznego świata chciałbyś zamiesz¬kiwać. Jeśli wybierzesz pokojowy świat bez przemocy, musisz wyobrazić sobie oraz nasycić energią, aby zaistniał, wizualizując każdy aspekt, który ma dla ciebie znaczenie. Widząc siebie, ustanawiającego obecność świa¬domości w głębinach wewnętrznych przestrzeni siebie, masz swobodę napełnić energią oraz dokonać selekcji i wyboru tych wersji rzeczywi¬stości, których bezpiecznego rozwoju sobie życzysz jako istota duchowa zamieszkująca ludzki kształt. Potwierdź swoją intencję bycia zawsze we właściwym miejscu we właściwym czasie, w równowadze oraz z wykaza¬niem mądrości i stosownego użycia swych energii twórczych, żyjąc jedno¬cześnie w pokoju i ciesząc się dobrym humorem, w świecie wypełnionym nowymi i ekscytującymi pomysłami służącymi optymalnemu wzrostowi. Musisz ujrzeć oraz dokonać wyboru pożądanych jakości.
208
Podczas tej wewnętrznej podróży ćwiczysz swój umysł oraz pobudzasz nowe stopnie psychicznej wrażliwości, które dodadzą ci mocy większej jasności w kreowaniu swej wybranej wersji rzeczywistości. Otwarcia ta¬kie dostarczą ci możliwości bezpośredniego kontaktu z wiedzą, której szukasz, by zrozumieć głębiej prawdę o dziedzictwie ludzkości. Kiedy wrócisz do zewnętrznego świata codzienności, pamiętaj, aby zastoso¬wać te same umiejętności, których użyłeś w nawigacji po przestrzeniach wewnętrznych, aby sięgnąć gwiazd Metafory, podobnie jak symbole, są narzędziami służącymi opisywaniu abstrakcji, pomagającymi twemu umysłowi w uchwyceniu nieuchwytnego. Problemy wynikają wtedy, gdy symbole bierzesz za rzeczywistość.
Kosmiczne prawo mówi, że macie wolną wolę działania zgodnie ze swymi wyborami; jednakże wasze uczynki wrócą do was. Może to i jest jedynie gra świadomości, lecz w trójwymiarowej rzeczywistości i poza nią staniecie przed konsekwencjami swoich działań. Odstęp czasowy może być różny; może nawet minąć milion lat zanim nastąpi zwrot rzuconego przez was bumerangu; jednakże w czasach przyspieszonej energii, takich jak nanosekunda, pamiętajcie, że wszystko dzieje się drastycznie szyb¬ciej. W wiecznie rozszerzającym się wielowszechświecie prawo to jest szczodrym darem dla wszystkich form świadomości, pełnym współczucia osiągnięciem, które nakazuje: „Rób, co chcesz”, ale radzimy, Drogi Przy¬jacielu, Droga Przyjaciółko, nie rań, nie czyń krzywdy; jest to jednak tylko rada a nie nakaz. Masz wolną wolę wyboru tego, jak chcesz doświadczać istnienia – tworzyć nasiona, obsiewać nimi swoje pole trójwymiarowej rzeczywistości i zbierać plon tego, co zasiałeś. W taki sposób, czyli szczo¬drze, uczysz się odpowiedzialności współtworzenia rzeczywistości. Ponie¬waż natężenie energii nieustannie rośnie, a rozbłyski i erupcje koronalne na Słońcu odmieniają ludzką świadomość, działający z pozycji korupcji, kłamstwa, oszustwa, kradzieży, gwałtu, torturowania i zabijania – znajdą się na skraju przepaści i tracąc równowagę polecą na łeb, na szyję ku nie¬chybnej autodestrukcji. Oszustwo i przemoc są jedynie oliwą dolewaną do ognia, napędzają potrzebę coraz większej przemocy i oszustwa. Kie¬dy częstodiwość zakodowanych światłem energii rośnie, „to, co robisz”, wraca do ciebie z coraz bardziej przyspieszającą dokładnością i to jest właśnie ten szczodry dar wielowszechświata.
209
Liczy się twoja świadomość – w przeciwnym razie staniesz się pionkiem w cudzej wersji gry.
W czasach przyspieszenia, czyli co roku, od 1987 do 2012, energia nabiera coraz większych rozmiarów i będzie tak się działo, aby każdy miał możliwość zrozumienia gry świadomości. Istnieje wiele poziomów, na których toczy się owa gra polegająca na posługiwaniu się ludzką świa¬domością. W naszej wersji rzeczywistości także uczymy się, jak zarzą¬dzać energią – można by rzec – że jest to przedmiot obowiązkowy dla wszystkich form świadomości w obrębie pola Istnienia. W obszarze in¬nych poziomów tej samej gry istnieją formy świadomości, które nazwa¬liśmy Game Masters – Mistrzami Gry; są nimi gracze, którzy projektują i unifikują systemy nauczania w drodze kreatywnej ekspresji praw ko¬smicznych w celu odkrycia potencjalnych możliwości wielowszechświa¬ta. Mistrzowie Gry nie są niczym ograniczeni i mogą przybierać każdą dowolnie wybraną postać czy formę. Pojedynczo każdy z Mistrzów Gry jest „rozcząstkowany” i rozproszony po całym obszarze swych własnych kreacji, podobnie jak osoba na Ziemi pisząca program komputerowy, któ¬ra w program ów wbudowuje swoją własną świadomość, stając się tym samym istotą wszechobecną i zdolną doświadczać swych kreacji, jak również zawsze gotową, by odnaleźć wszelkie systemowe usterki. Prze¬kazujemy wam tę informację w ramach przypomnienia wam o waszych własnych zdolnościach badania wiecznie poszerzającej się możliwości zarządzania energią, bycia obecnym w teraźniejszości oraz zdania sobie sprawy, że każda chwila niesie potencjalną moc kreowania takiej wer¬sji świata, jakiej najbardziej pożądacie. W związku z tym, liczy się tylko twoja świadomość – w przeciwnym razie staniesz się pionkiem w cudzej wersji gry.
Świadomość (przytomność) to zdolność obserwacji, zauważania i przyjmowania oraz wykorzystywania informacji przedstawionej w celu poszerzenia waszej percepcji rzeczywistości. Nowe odkrycia oferują wam odnowione szanse osobistego wzrostu oraz rozwoju swej świadomości. Gdy energie tych jakże fortunnych czasów nie ustają w przyspiesze¬niu, ważne jest, aby pamiętać, że na Ziemi każdy, kto jest uwzględniony w krzywej uczenia się, bierze udział w przyspieszonym kursie zrozumie¬
210
nia oraz szanowania podstawowego prawa kosmicznego do życia w rów¬nowadze. Kiedy już przejrzysz scenariusz przekonań i idei, które łapią w pułapkę twoje własne metody spożytkowania energii, uwolnisz swój umysł, a energię, którą posiadasz, będziesz mógł swobodnie wykorzysty¬wać z pozycji o wiele bardziej świadomej i pełnej mocy. Poświęcając czas na zauważanie i obserwację, zwracanie uwagi oraz ożywienie twej cieka¬wości, pozwolisz swej świadomości (lub przytomności) kwitnąć niczym wspaniale zadbanemu ogrodowi, do którego docierają zawsze najnowsze wieści ze Słońca. Rozpoczął się twój sezon superwzmocnionej świadomo¬ści, a rozumiejąc, że wszystko jest symbolem służącym wyrażeniu energii, odkryjesz nowe, ekscytujące poziomy gry. Grając w nią z wykorzystaniem kreatywności swego, z natury ciekawskiego, umysłu, przekształcisz zaso¬by swego duchowego wnętrza i przygotujesz się do kolejnego etapu prze¬budzenia.
Jesteśmy z wami związani wielowymiarowymi porozumieniami i su¬miennie dzielimy się z wami naszą energią oraz naszą perspektywą w ce¬lu wykonania podjętych tam zobowiązań. Podobnie jak wy, jesteśmy tutaj, aby odegrać naszą rolę w procesie przywracania oraz aktywacji wewnętrz¬nych kodów świadomości ludzkości, pozwalających wam na dokonanie uzdrowienia wzdłuż linii czasu. Kiedy tak mijają pory roku, a wasza wokółsłoneczna podróż trwa, wiele odkryć ukaże wam, że wiedza, za¬kopana głęboko w waszej biologicznej formie, wprowadzana jest w ruch dzięki wzmożonej intensywności promieniowania kosmicznego. Miłujcie się wzajemnie, cieszcie się życiem i bądźcie chętni, aby jak najlepiej wy¬korzystać swoje zdolności rozgrywając grę świadomości i przytomności w ramach gry zwanej Istnieniem. Ruszając w dalszą drogę poprzez wie-lowszechświat pamiętajcie, że zawsze macie wybór, by kreować radość, bezpieczeństwo oraz harmonię jako podstawowe jakości pozwalające wam wyznaczać swój szlak dla wszystkich waszych badań.
MOŻLIWY WYBÓR
udzka świadomość kwitnie i dojrzewa dziś w zawrotnym tempie, a ożywiony handel informacją wydaje się stymulo¬wać coraz większą liczbę osób ku przebudzeniu się i od¬kryciu, że Ziemię ogarnia w tej chwili ogromne objawienie rzeczywistości. Ludzie potrafią szybko chwytać nowe idee; przyjmują i wcielają w życie pomysły i koncepcje, które kiedyś mogłyby wam zająć całe miesiące, lata lub nawet całe życie. Za te ogromne zmiany widocz¬ne w każdej dziedzinie życia odpowiedzialne są pełne mocy energie ko¬smiczne. Gdy tradycyjne przekonania i oczekiwania kruszą się jak suchy chleb, zdolność szybkiego uchwycenia nowych interpretacji życia jest zdolnością konieczną do nawigacji po szybko zmieniających się prądach świata, który tylko pozornie zmierza ku chaosowi.
Gdy wszystko ulega przyspieszeniu, na plan pierwszy wysuną się monumentalne w swej skali zmiany, a twe przekonania na temat rzeczywistości mogą się dopasować do nich w mgnieniu oka.
Presja zmian jest większa niż możesz sobie wyobrazić. W annałach czasu nanosekunda mieści w sobie cały wielki zbiór informacji świado¬mości, która ułatwia uduchowienie materii i przywraca świadomość twej wielowymiarowej egzystencji. Przebudzenie świadomości wysuwa się w twym życiu na plan pierwszy, ponieważ jesteś tu i teraz, aby nauczyć się, jak zarządzać i gospodarować swoją energią. Czy pokonasz program stra¬

212
chu – wyznacznika ludzkich doświadczeń? Czy ruszysz w poszukiwaniu przemiany w zaufaniu do siebie samego i swojej intuicji? Jesteś wezwany do samodzielnego myślenia, do wiary w siebie oraz do świadomego kre¬owania pokojowej oraz korzystnej wersji rzeczywistości poprzez przyjęcie pełnej odpowiedzialności za swoje życie. Nanosekunda ma szczególne znaczenie, ponieważ w chwili, gdy wszystko ulega jej przyspieszeniu, na plan pierwszy wysuną się monumentalne w swej skali zmiany, a twe prze-konania na temat rzeczywistości mogą im ulec w mgnieniu oka.
Zbiorowa świadomość ludzkości tkwi w głębokim, niespokojnym wirze nowych poziomów świadomości, wnikającym wżycie całej kuli ziemskiej. Impet narasta, gdyż ludzie stopniowo uwalniają się z rozma¬itych stadiów głębokiego wyparcia, a to dzięki przyspieszonej energii, która z prędkością szybszą od światła zmienia świadomość Ziemi oraz wszystkich jej mieszkańców. Niczym kilka milionów uśpionych Rip van Winkle’ów*, którzy nagle wracają do życia, wielu ludzi budzi się w rze¬czywistości jakże różnej od tej, w której zapadli w drzemkę. Stale nasila¬jący się napływ kosmicznej energii wstrząsa wszystkim już na poziomie subatomowym, popycha ludzkość ku rozpoznaniu i kieruje ku wzrostowi, rozwojowi poza dysfunkcyjne wzorce, jakie dzielą społeczność świata na odłamy karmiące się niezgodą i brakiem porozumienia.
Dwadzieścia pięć lat energetycznego przyspieszenia wiąże się z ogrom¬ną przemianą świadomości, która oczyszcza zbiorowe ograniczenia per-cepcyjne oraz poszerza wasz horyzont, a przede wszystkim uwalnia ludz¬kość z pęt, w jakich tkwiła, a jakich, jak dotąd, w znacznym stopniu nie rozpoznawała. Przyspieszona energia, którą otrzymujecie właśnie z nowych obszarów przestrzeni, w które wchodzi wasz Układ Słoneczny dosłownie otwiera na oścież drzwi waszego paradygmatu, stając się przygotowaniem do ogromnego skoku waszej zdolności selekcjonowania możliwości, które wspierają, podtrzymują oraz dodają wartości waszemu życiu. To kosmiczne przejście generuje też nowe rozbłyski słoneczne oraz erupcje koronalne, które toczą się przez kosmos jak lawina, pędzą na rumaku słonecznego wiatru i niosą wielkie, bezprecedensowe wybuchy promieniowania ko¬
213
smicznego; które ponaglają każdą subatomową cząsteczkę ludzkiego ciała. Te superintensywne przekazy ze Słońca całkowicie reorganizują twą świa¬domość na wielu poziomach rzeczywistości, wyostrzając twoje postrzeganie i dostrajając zmysły, szczególnie wówczas, gdy sam pracujesz nad poprawą swej psychicznej i duchowej świadomości.
Ziemia, podobnie jak cały wasz Układ Słoneczny oraz obszar poza nim, przeżywa dziś ogromne zmiany. Wysoki poziom aktywność Słońca oraz jego burze elektryczne nasilają się podobnie jak i stopień jasności oraz wyraźnie silniejsze niż wcześniej pole magnetyczne. Wzrost jasno¬ści można obecnie obserwować na planetach i ich księżycach, z których część wydaje się dosłownie błyszczeć. Naukowcy i astronomowie odnoto¬wują przesunięcia bieguna magnetycznego, wielkie zmiany ciśnienia at¬mosferycznego i temperatur oraz niezwykłe fluktuacje pól magnetycznych w całym układzie słonecznym. Równomierny wzrost aktywności niebie¬skiej, czego dowodem są komety, meteory i asteroidy, świadczy wyraźnie, że dzieje się coś wielkiego, lecz większość ludzi, żyjąc w opakowaniach codziennych odwracaczy uwagi, prawie wcale nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia tych wszystkich najistotniejszych niebiańskich zmian.
Prawdopodobieństwa nanosekundy wiążą się z kryzysem kosmicznej tożsamości, która stromo wznosi się ze swą ogromną złożonością. Stoisz przed wyzwaniem ponownego dokonania pełnej oceny tego, kim jesteś w odniesieniu do wiecznie poszerzającej się mapy kosmicznego Istnie¬nia. Ważne, byś zrozumiał, że przez całe tysiąclecia, dłużej niż jesteś sobie w stanie wyobrazić, liczne pozaziemskie rasy wchodziły z ludźmi w interakcje i prowadziły swe działania na planecie Ziemia. Przez stu¬lecia w atmosferze Ziemi zaobserwowano całe miliardy wielce niezwy¬kłych obiektów, których rozmiaru, kształtu i funkcji nie da się wyjaśnić znanymi prawami nauki. Wskutek trwającego aktualnie przyspieszenia działalność UFO nasiliła się obecnie najbardziej, niemal uniemożhwiając rządom oraz armiom kontynuowanie ich szarady, polegającej na ignoro¬waniu i ukrywaniu prawdy o tym, co się dzieje na niebie.
Tak zwane „oficjalne potwierdzenie” obecności inteligentnych form życia, które dzielą z ludźmi wasz czas i przestrzeń, to tylko kwestia chwi¬li. Kiedy już nastąpi, tempo zmian wzrośnie. Ponieważ wasze życie nabie-ra złożoności, staniecie przed wyzwaniem dostrzeżenia różnicy pomiędzy zdarzeniami prawdziwymi a reżyserowanymi i zaprojektowanymi tylko
214
po to, by was oszukać i zmylić ludzką uwagę. Całkowite potwierdzenie pozaziemskiej obecności odsłoni też prawdę o tradycyjnych religijnych przekonaniach dotyczących waszego pochodzenia. Wasze dziedzictwo pochodzi z gwiazd, a zrozumienie wielopoziomowych złożoności tejże prawdy ma dla duchowej przemiany ludzkości priorytetowe znaczenie. Tym, którzy pozostaną przykuci do starego, kruszącego się paradygma-tu, w którym nie wątpi się w związane z głównym nurtem media i świat oficjeli, strasznie trudno będzie tę prawdę sobie przyswoić i poukładać, przez co będą się czuć naprawdę zagubieni.
Sednem twego duchowego przebudzenia jest odwaga, by pytać bez lęku.
Przeróżne ziemskie i kosmiczne siły toczą desperacką walkę o ludzką uwagę, gdyż to ona prezentuje miejsca i sposoby koncentracji waszej ener¬gii, służącej do kreacji rzeczywistości, z którą macie do czynienia. Sednem twego duchowego przebudzenia jest odwaga, by pytać bez lęku. Ludzkość tkwi od dawna w różnych stadiach wyparcia i zakłamania, a w wyniku braku uważności wobec życia, zaakceptowała zakulisowe pełne nikczem-ności działania, umożliwiające ich trwanie. Takie zachowanie waszych przywódców to symbole społecznego zaniechania skutecznego posługi¬wania się prawdą. Poprzez odgrywanie przerysowanych scen kłamstw i oszustw, sprawdzane są wasze zdolności rozpoznawania i rozróżniania. Potwierdzając przynależną wam zdolność przenoszenia swej świadomej tożsamości w obrębie pola Istnienia, doświadczysz wiedzy bezpośredniej i będziesz w stanie odróżnić prawdę od oszustwa. Musisz utwierdzić się w tej umiejętności, by sięgnąć poza granice fizycznej rzeczywistości po to, by zrozumieć moc sił, które wzywają cię do przebudzenia. Wówczas nie będzie cię już można tak łatwo oszukać.
Kontrolowane media głównego nurtu wykorzystywane są jako narzę¬dzie odciągania waszej uwagi i kierowanie jej ku światu prawdopodobne¬mu, ale pozbawionemu witalności i kreatywności. Kusząc was w kierunku rzeczywistości opartej na przemocy i wojnie, warunkuje się wasze myśli i przekonania, aby was zniewolić w poczuciu bycia ofiarą i przeświadcze¬niu o całkowitym obezwładnieniu i braku mocy. Wybierzesz pesymizm czy Ścieżkę Mocy? Życie w strachu czy korzystanie z nowej energii i zdo¬
215
bywanie nowych wyżyn osiągnięć? Dwadzieścia pięć lat przyspieszenia energetycznego to szansa na życie wzmocnionym życiem, na rozwinięcie uwagi oraz świadomości i trzeźwości umysłu w zakresie, który pozwoli ci rozpoznawać szersze prawdy dotyczące twojego duchowego dziedzictwa oraz aktywnie uczestniczyć w kreowaniu świata, który zawrze w sobie ta¬kie właśnie rozumowanie.
W bezpośredniej opozycji do stale nasilających się prób zmulenia opinii publicznej stoją napływające tutaj energie kosmiczne, które rów¬noważą pole gry otwarciem śluz ludzkiej tamy przytomności umysłu, z rozmysłem stymulując was do zwrócenia większej uwagi na nowe źró¬dło informacji, wyrastające z głębi wiedzy waszego wewnętrznego dżina. Kiedy twój wszechmocny dżin w końcu wyjdzie z butelki, nowo uzmysło¬wione psychiczne oraz intuicyjne zdolności pomogą ci szybko osiągnąć nowe poziomy osobistej mocy, która pomoże ci radzić sobie z duchową dynamiką przemian. Trudno będzie ukryć prawdę na jakimkolwiek po¬ziomie rzeczywistości przy wzmocnionych i uwolnionych wewnętrznych zdolnościach ludzkości. Gdy woal wyparcia opadnie, niespotykane, ukry¬wane dotąd informacje wyjdą na jaw, a wszystko, co wcześniej trzymano za zasłoną tajemnicy, zostanie stopniowo ujawnione. Niech cię te relacje nie niepokoją, ponieważ twoja zdolność radzenia sobie ze zmianą na po¬ziomie świadomości oraz umiejętność skutecznego zmieniania świata za pomocą własnego świadomego wyboru to znaki twej mocy. Podczas gdy wszystko gna coraz szybciej, ci, którzy podepną się do pociągu przebudze¬nia niczym jego kolejne wagoniki, będą mogli dokonać siedmiomilowych kroków w rozwoju świadomości i trzeźwości umysłu oraz nauczyć się, jak zarządzać nowo ujawnionymi mentalnymi, emocjonalnymi i intuicyjnymi możliwościami ludzkości. W końcu stanie się jasne, że wszystkie formy wiadomości uczestniczące w trójwymiarowej rzeczywistości uczą się teraz wyjątkowo cennych, choć czasem ulotnych, lekcji mówiących o skutkach i konsekwencjach igrania z mocą tych subtelnych energii.
Wszystkie formy świadomości pływają w morzu cząsteczek subato-mowych, które jest w ciągłym ruchu. Twój świadomy umysł rozróżnia je oraz selekcjonuje tak, byś użył ich zgodnie z własną wolą. Pozosta¬jąc w stałym kontakcie z całym polem Istnienia, cząsteczki subatomowe biorą aktywny »udział w budowaniu rzeczywistości. Gdy tempo przyspie¬szenia rośnie, a wasz Układ Słoneczny wędruje przez nowe obszary ko¬
216
smosu, każdy z was musi sam przyjąć nowy taniec energii właściwy dla tych obszarów. Wiele rodzajów niebieskiej aktywności będzie stanowiło trzon, pozwalający na katapultowanie zbiorowej świadomości na nowe poziomy zrozumienia, co nastąpi poprzez włączenie kodów świadomości, które pozwalają na przywrócenie życiu jego honoru, godności, celowości oraz świętości.
Sposób, w jaki używasz swojej świadomości i swojej uwagi, określi stworzoną przez ciebie wersję świata.
Waszą przestrzeń zamieszkuje z wami wiele świadomych form życia. Dzieli was od nich tylko bariera czasu, lecz wszyscy uczestniczycie w prze¬mianie. Zmiany, jakich doświadcza twój świat, zachodzą właściwie subato-mowo i żartując można by powiedzieć, że jesteś w samą porą na przejażdż¬kę. Jako istota ludzka doświadczasz tych zmian w rzeczywistości trójwy¬miarowej, lecz ucząc się integrować coraz więcej przyspieszonej energii, na sto procent odkryjesz, że to, czego sam doświadczasz, zachodzi też w wielu innych warstwach rzeczywistości, a w całym tym spektaklu bierze udział bardzo szeroka obsada. Sposób, w jaki używasz swojej świadomości i swo¬jej uwagi, określi stworzoną przez ciebie wersję świata. Częścią wyzwania, przed jakim stoisz podczas tej przemiany, jest „jazda na fali” wielowymiaro¬wego przyspieszenia przy jednoczesnym uczeniu się sposobów gospodaro¬wania i kierowania swoją własną, budzącą się świadomością i jasnymi in¬tencjami pozostania ugruntowanym oraz wzmocnionym – w trójwymiarze.
Jeden z najważniejszych aspektów ścieżki mocy wymaga odkrycia prawdziwej historii waszej planety: musicie zrozumieć, kim jesteście i skąd pochodzicie. Podczas gdy kosmos woła cię, byś uczestniczył i stał się obywatelem szerszej rzeczywistości, i otworzył oczy na swą gwiezdną spuściznę – osoby sprawujące kontrolę na Ziemi oraz niefizyczni władcy tych marionetek, odgrywając swą rolę w tej samej grze, robią, co się da, aby zepchnąć cię z drogi wiodącej ku zrozumieniu prawdy. Przed swo¬im aktualnym wcieleniem dowiedziałeś się o dziwnych oraz niezwykłych zdarzeniach, jakie będą tutaj miały miejsce w Czasach Przyspieszenia energetycznego. Przyszedłeś, aby uczestniczyć w owych odmieniających życie zdarzeniach; aby wybrać. Stare powiedzenie o szklance – do poło¬wy pustej lub do połowy pełnej – wyjaśnia obrazowo, przed czym stoisz.
217
Twoja interpretacja tego, co codziennie się przed tobą ujawnia, oraz twoje wybory określą twoje doświadczenia oraz napełnią energią twą prawdo¬podobną rzeczywistość.
Naturalny etap procesu przebudzenia wymaga szukania i odnalezienia odpowiedzi na pozornie niekończącą się powódź pytań, wyłaniających się z głębin. Kwestionowanie ram swej własnej osobistej oraz zbiorowej rze¬czywistości jest naprawdę mądrym oraz zdrowym wysiłkiem, ponieważ otworzy zamki uwarunkowań umysłu, używanych do wykorzystywania waszego pojmowania kwestii życia na Ziemi oraz ludzkiego miejsca w pla¬nie Istnienia. Sondujący i kwestionujący, zadający pytania umysł wywiera zawsze ogromny wpływ na świadomość zbiorową i nigdy nie wiadomo, na jaki grunt padną twoje myśli jak nasiona rzucone na wiatr i gdzie za¬puszczą korzenie, gdy już uwolnią się z łupinki. Gdy tempo życia rośnie, twym oczom ukazuje się horyzont rzeczywistości, a na nim prawda, która w gruncie rzeczy jest o wiele bardziej dziwna niż jakakolwiek fikcja.
Chociaż kwestionuje się obecnie tak zwane oficjalne wersje rzeczywisto¬ści, wielu ludzi nadal stoi na kotwicy zrzuconej w porcie Iluzji, gdzie pierw¬sze lata dwudziestego pierwszego wieku to bezprecedensowy czas najnow¬szych osiągnięć tecliniki oraz dziejowy czas i miejsce, w którym cywilizacja osiągnęła szczyt postępu oraz wyrafinowania, wykraczający daleko poza wszystko, co się kiedykolwiek przejawiło. W rzeczywistości historia, jakiej was uczono oraz którą zapisano, to jedna wielka mistyfikacja. Ludzkość zo-stała wcześniej już uwarunkowana, aby uwierzyć, że instytucje edukacyjne, a szczególnie ich dziedziny nauki, mają na celu podniesienie standardu ży¬cia poprzez szlachetną pogoń za nowymi pomysłami i wynalazkami. Wcale nie jest to prawdą. Większość dających więcej swobody życiu, wartościo¬wych odkryć selektywnie ukryto przed masami – niezależni wynalazcy są prześladowani, gdy badają alternatywne źródła energii, zakłada się im uzdy; pionierzy w dziedzinie zdrowia są często zastraszani, a nawet tracą życie, gdy odkryją tani lek na jakąś popularną chorobę; geolodzy, dzienni¬karze i archeolodzy to cel szczególny: są namierzani, gdy tylko przedstawią informacje sprzeczne z obowiązującymi wersjami rzeczywistości.
Ziemia jest o wiele starsza niż ktokolwiek odważyłby się oficjalnie ogłosić, lecz jej przyroda przez miliardy lat pozostawała jej jedynym sta¬łym czynnikiem. Współczesny człowiek nie jest pod żadnym względem ani najdoskonalszą rasą, jaką widziała wasza planeta, ani też rodzaj ludzki nie
218
jest pierwszym intehgentnym gatunkiem w Układzie Słonecznym. Osnu¬te tajemnicą artefakty znajdujące się na Ziemi i w przestrzeni opowiadają o starożytnych cywilizacjach dysponujących zaawansowaną wiedzą, istnie¬jących o wiele wcześniej niż dzisiejsza nauka skłonna jest przyznać. Istnieje też całe bogactwo intrygujących dowodów wskazujących, iż współczesna ludzkość nie stoi wcale na szczycie drabiny ewolucyjnej, ale przez całe ty¬siąclecia tylko wybranym znana była tajemnica, iż szeroka rzesza inteli-gentnych form życia zawsze dzieliła z wami przestrzeń życiową na Ziemi.
Kontrolujący waszą planetę rozgrywają swą grę dobrze, co upewnia ich, że nie pojmiecie tajemnic Ziemi.
Opinia publiczna dopiero pozna dowody prawdziwie wielkich inżynier¬skich dokonań z przeszłości – na Ziemi, Księżycu oraz na Marsie; ale dla tych, którzy pracują nad kontrolowaniem prawdy, zadanie polegające na jej ukrywaniu staje się coraz bardziej stresujące. Dzieje się tak, ponieważ wa¬sza świadomość przyspiesza. Kontrolujący waszą planetę rozgrywają swą grę dobrze, co upewnia ich, że nie pojmiecie tajemnic Ziemi. Przez tysiącle¬cia udawało im się wytworzyć chaos, który odwraca uwagę każdego z was od zrozumienia i przyjęcia do wiadomości całych warstw wiedzy, jaka pły¬nie z ważnych lekcji i osiągnięć, dramatów życia i śmierci oraz z możliwo¬ści duchowego rozwoju, które są spuścizną każdej cywilizacji.
Ziemia także ma długą i dobrze znaną historię olbrzymich geologicznych „powstań” będących jej reakcją na stres środowiska naturalnego. Choć brak jest jakichkolwiek oficjalnych potwierdzeń wcześniejszego istnienia form inteligentnego życia na Ziemi, wiele odkryć archeologicznych wskazuje na fakt istnienia bardzo antycznych, rozwiniętych cywilizacji, które zostały zniszczone i starte z jej powierzchni, pozostawiając po sobie jedynie okru¬chy swej dawnej świetności. Mity i legendy są zbiorową symboliką, używa¬ną do oddania szerszych prawd. Opowieści różnych kultur całego świata nawiązują do bogów (s)twórców, którzy kiedyś brali udział w heroicznych walkach pomiędzy siłami dobra i zła. W dniach, które już dawno minęły, stare cywilizacje niewłaściwie wykorzystały klucze do wyższej wiedzy – do rozwoju swoich zaawansowanych technologii. Z powodu lekkomyślnego braku szacunku, ekstremalnej, nieposkromionej pychy oraz przesadnej głupoty, wiele z nich doświadczyło rozległych zakłóceń stabilności ekosys¬
219
temu Ziemi. Czasami w mgnieniu oka znikały całe cywilizacje, gdy ich rze¬czywistość zniekształcała się, deformowała i chyliła ku upadkowi.
Takie niepojęte dla umysłu wydarzenia wywołały stan globalnego szoku, ostrą traumę, amnezję oraz rozwarstwienie tak pomiędzy istotami żywymi, jak i bezcielesnymi. Zawsze byli jacyś ocaleni, którzy czuli się zobowiązani do badania prześladujących ich podszeptów pamięci o przeszłych zdarze¬niach. Z czasem tylko niewielu przyjęło od nich wspomnienia katastrof, ważąc się przenikać przez bariery, jakie umysł buduje w naturalnej reakcji na wielki ból. Dzięki wielkiej wytrwałości, zburzyli owe mury w umysłach i przypomnieli sobie bolesne traumy przechowywane w komórkach ciała jako nierozwikłane wspomnienia. Podejmując się trudnego zadania, prze¬żywali ponownie mądrości i głupoty swych poprzednich „ja”, a gdy nauka i lekcje tych zamierzchłych czasów już im się przypomniały, napełnili się podziwem, a ich zrozumienie życia zostało odnowione.
Ludzie w dawnych czasach, ocaleni z wielkich kataklizmów, dzielili się swą wiedzą na temat Ziemi za pomocą ustnych przekazów: słowem, wierszem, pieśniami i epickimi balladami, które były czymś więcej niż zwykłą rozrywką. Wielu miało pełną świadomość faktu, iż życie na Ziemi wiąże się z koniecznością dzielenia wielowymiarowej rzeczywistości z in¬nymi, a opowieści ich podkreślały znaczenie umiejętności rozpoznawania i zrozumienia działań całych warstw inteUgentnych form życia, z którymi ludzie dzielili czas i przestrzeń. Miliony, a nawet miliardy lat temu inte¬ligentne formy życia obserwowały Ziemię ze swych niebieskich pałaców; ich niebieskie domy wydawały się być jak małe, ruchome księżyce, wolno obiegające Ziemię oraz sprawujące nad nią stały nadzór. W różnych okre¬sach inteligentne formy życia mieszkały daleko, daleko poza powierzchnią Ziemi, a czasami nawet całe cywilizacje decydowały się żyć pod Ziemią, ukrywając się przed polującymi nań z wyżyn nieba istotami.
Przyroda jest symbolem układu, który podtrzymuje współpracę waszej tożsamości z aktywnością ciał kosmicznych, która dostarcza znaczenia ziemskiej egzystencji.
Wszystko jest symbolem pewnej określonej ekspresji energii, a symbo¬li jest w polu Istnienia jak przysłowiowych grzybów po deszczu. Przyroda jest symbolem układu, który podtrzymuje waszą tożsamość przy jedno¬
220
czesnym wsparciu aktywności niebieskiej, niestrudzenie dostarczającej struktur i znaczeń ziemskiej egzystencji. Aby się przebudzić i zaakcepto¬wać swą osobistą moc, musisz chcieć się wyłonić z mgieł wyparcia i uru¬chomić wrażliwości psychiczne, pozwalające ci na odróżnianie prawdy od oszustwa. Burza chaosu, który zakłóca spokój waszego świata, jest symbolem waszej własnej, budzącej się świadomości. W przeszłości lu¬dzie zbiorowo decydowali się na zamknięcie intuicji psychicznej, za którą to ignorancję dziś płacą słono. Na Ziemi boskość przyrody stanowi sedno wszelkiego życia, a sens jej precyzyjnego planowania oraz jej nieskażony porządek można łatwo rozpoznać dzięki matematycznej wymowie ukrytej w tworach przyrody. Dużo wcześniej przed ostatnimi ogromnymi wypię-trzeniami, prawie dwanaście tysięcy lat temu, ludzie żyli szanując prawa natury i korzystali z nich, aby pogłębić swe zrozumienie jej mistycznej technologii. Przez całe wieki w różnych okresach rozwoju Ziemia była wyróżniana jako praprzodek kreacji. Kiedy uznano ją za istotę żywą, jej liczni mieszkańcy dzielili się wspólnie jej przytomną świadomością wszystkiego, co przejawiło się w jej obszarze i poza jej domeną. Najważ¬niejszym aspektem owej wspólnej wiedzy była precyzja łączności naj¬mniejszej cząstki przyrody z najogromniejszymi kosmicznymi planami.
Istniał też taki czas, w którym zawiązano tajne stowarzyszenia, mają¬ce strzec tej ważnej starożytnej wiedzy. Organizacjom tym przyświecały początkowo dobre zamiary – wierzyły wspólnie, że zachowanie i ochro¬na mądrości przeszłości będzie mieć ogromne znaczenie dla przyszłości. Te dawne towarzystwa czuły, że jeśli wyleczyć ludzi z ostrej traumy glo¬balnej katastrofy, byliby oni bardziej zdolni do uchwycenia pełni, głębi i złożoności swego dziedzictwa. Odpowiedzialność za ochronę tych taj¬nych informacji to jednak zadanie zniechęcające i z czasem, po licznych próbach charakteru strażnicy starej wiedzy zgubili drogę. Nadużywając swej mocy, wielu z nich poddało się obsesji odgradzania, kontrolowania oraz ukrywania przed masami istotnych informacji. Powtarzając kolejny cykl, kolejną partię gry – wersję życia na Ziemi, większość ludzi zrezy¬gnowała ze swych wyższych zdolności pamiętania oraz uzdrawiania, za¬mieniwszy je na życie w strachu oraz samodzielnie nałożonej na siebie ignorancji. Przechowujący starożytne informacje stali się w końcu elitą rządzącą, która używała tego, co strzegła, na własną korzyść. Sprawując zakulisową kontrolę wypaczyli prawdę – niszcząc lub usuwając dowody
221
istnienia minionych cywilizacji. Z upływem czasu rozmaite tajne stowa¬rzyszenia połączyły się w zmowie milczenia, po czym wniknęły niczym macki w każdy aspekt światowej kultury, by wywrzeć na wzorce postępu swój ukryty wpływ. Jako że oszustwo stało się ich chlebem powszednim, zaczęli przyciągać energie niefizyczne, bezcielesnych manipulantów, któ¬rzy rozpoczęli swą manipulację owymi tajnymi stowarzyszeniami.
Współcześnie najcenniejsze opowieści przeszłości, które podejmowa¬ły temat powstania i upadku wielu wyjątkowych cywilizacji, pozbierano do kosza z metką „legendy i mity”. Przez ostatnie sześć tysięcy lat histo¬rię spisano od nowa: przeszłe wydarzenia celowo zmieniano, edytowa¬no, ujednolicano, a nawet usuwano z archiwów. Okazjonalnie ukrywano ważną wiedzę między wierszami pewnych tekstów, aby zachować i uchro¬nić prawdę, znaną tylko kilku wybrańcom. Najczęściej jednak kronikarze byli instruowani przez władze i figury rządzące, aby „ozdabiać” zapiski fałszem i tylko nawiązywać do prawdy za pomocą alegorii i metafory. Dzi¬siaj, przy nacisku wywieranym przez coraz intensywniejsze kosmiczne energie oraz wynikającą stąd nagłą wymianą nowych idei, pękają kolejne warstwy oszustwa; łuszczą się i kruszą jak warstwy starej farby, ukazując to, co tak długo pozostawało w ukryciu.
Organizacje wojskowe stanowią przykład tajnych stowarzyszeń o wyso¬ce zorganizowanej strukturze oddziałowej, a osoby na szczycie ich pirami¬dy dowodzenia mają za sobą wiele lat stosowania starożytnych ezoterycz¬nych informacji oraz praktyk magicznych jako standardowych procedur operacyjnych. Organizacje wojskowe znają tajemnice ziemi, morza i nieba, ponieważ ich siły są zawsze wzywane do zabezpieczania obszarów wystę¬powania niezwykłych zjawisk. Współczesne kampanie wojskowe polegają¬ce na technologii satelitarnej służą dostarczaniu najnowszych sprawozdań z działań pod powierzchnią Ziemi, na Ziemi oraz w przestworzach. Wojny często wykorzystywano jako przykrywkę dla wejścia na dany obszar w celu jego splądrowania i zniszczenia lub w celu grabieży zapisków dotyczących przeszłości i zastraszenia ludzi tak, by swą wiedzę poddali w niepamięć. Wymazywanie kart historii to standardowe działania armii.
Głębokie przeżycia emocjonalne mogą, dzięki badaniu pamięci, otwo¬rzyć drzwi do wyjątkowych stanów świadomości, poszerzając twój umysł na pokłady większej wrodzonej inteligencji. Jednakże, gdy zarówno wspo¬mnienia, jak i inteligencja emocjonalna, są stłumione, zdolność połączenia
222
się z wyższą jaźnią jest odcięta, a przy braku emocjonalnej moralności wy¬myślić można mnóstwo różnych bzdur, na podstawie których da się rozpę¬tać wojnę. Jej uzasadnienie zawsze było oparte o przekonanie, że „silniejszy ma zawsze rację”, a ponieważ tak wielu ludzi nadal przechowuje w swych genach ciężkie starożytne traumy, to nie są oni w stanie wyraźnie pamiętać przeszłości i stąd łatwo poddają się wypaczeniu przez propagandę.
Wojna tworzy niezdrowy społeczny chaos; wyzwala emocje oparte na poczuciu bezsilności i byciu ofiarą.
Wojna tworzy niezdrowy społeczny chaos, ponieważ wyzwala emocje oparte na poczuciu bezsilności i byciu ofiarą. Przemoc i wrogość rodzą intensywne, negatywne energie strachu, a kiedy ta częstotliwość strachu wymknie się spod kontroli, wówczas cała Ziemia odczuje zbiorowy stres. Wojna była dawniej wabikiem, wciągającym człowieka w praktykowanie składania rytualnych ofiar – z samą Ziemią służącą za święty ołtarz. Wie¬le razy wzywano ludzi, aby porzucili swoje domy, walczyli, a nawet umie¬rali, rozlewając swoją krew za oficjalny szczytny cel narodu lub religii. Tysiące lat takiego warunkowania umocniło przekonanie, że honorowo jest umrzeć za swój kraj lub za swojego boga. Wściekły zamęt wojny nie jest ograniczony czasem; może eksplodować w innych wymiarach z całą swoją niszczycielską siłą. Śmierć i zniszczenie związane z wojną były czę¬sto potajemnie wykorzystywane jako dar dla prastarych bogów, jako ofia¬ra krwi dla istot z innych wymiarów, wabionych tutaj przez swój pociąg do wypełnionego bólem chaosu wywoływanego przez wojnę.
Z upływem czasu przemoc i rozlew krwi przyciągnęły wiele istot, któ¬re, by władać tymi, którzy rządzą waszą planetą, potrzebują mrocznych energii bólu i zagubienia. Te ciemne siły rozgrywają swe partie gry dobrze oraz są zbyt silne, aby je zniszczyć; trzeba się z nimi spotkać i przekształ¬cić poprzez współczujące zrozumienie dla ich celów. Patrząc z szerszej perspektywy, potrzeba istoty wysoko rozwiniętej, aby podjęła się rob zła i grała ją tak, by nie stało się ono immanentną cechą jej charakteru. Władający światem są w gruncie rzeczy ważnymi rozgrywającymi w grze o wolność; rządzą dzięki psychologicznej i duchowej manipulacji, ponie¬waż ludzkość sprzeciwia się konfrontacji ze swoim własnym zbiorowym strachem przed pamięcią o przeszłości. Nawet posiadając swoją władzę
223
nad ludzkością, kontrolujący planetę pozostają samotni i ubodzy w praw¬dę i zaufanie, zaś ryzyko wpadnięcia w pułapkę pozostaje zawsze jedna¬kowo aktualne.
Symbole są narzędziami pozwalającymi opisać to, co abstrakcyjne – po¬magają twojemu umysłowi ogarnąć to, co nie do ogarnięcia, zakotwiczyć znaczenie w twojej rzeczywistości. Jeśli wewnętrzny świat jest odbiciem zewnętrznego, to co symbolizuje wojna? Jeśli nawet akty wojny są nagra¬dzane, to cała historia i przebieg wojen na Ziemi jest zawsze taka sama: bi¬twa wywołana myśleniem, że „jest zbyt mało” ziemi, jedzenia, paliwa albo złota. Ziemia była zawsze używana jako portal i poligon wojen; wiele istot przebywa tutaj, na waszej planecie, aby przezwyciężyć swoje skłonności do gwałcenia, torturowania, zabijania i podbijania, które daje im poczucie mocy. Ta lekcja nie odbywa się na Ziemi, a niszczenie życia jest kwestią, którą różnorodne formy świadomości odgrywają jako część gry zwanej Ist¬nieniem; ty masz wolną wolę, aby zrobić to samo lub zginąć. Raz na jakiś czas, gdy pole Istnienia traci równowagę, układ troszkę przyspiesza, aby „skorygować” pozycję. Część krzywej uczenia się ludzkości zawiera w sobie zrozumienie bólu i niszczycielskości wojny oraz dokonanie wyboru wznie¬sienia się ponad nie jako formy emocjonalnej ekspresji. Na wojnie nie ma zwycięzców – ona rozbija rodziny i tworzy nieskończoną pętlę przemocy zakodowanej w DNA. W świecie posiadającym nieskończone fundusze na wojnę kobiety rodzą dzieci i wychowują je, by oddać je polom bitwy. Jak sukces lub cel w życiu może być oparty o gwałt, morderstwa, plądrowanie i zniszczenia? Wojna jest trucizną dla ducha, a gra w świadomość wzywa całą ludzkość do pełnego rozpoznania bezcelowości wojny i zaniechania tego konkretnego rodzaju ekspresji emocjonalnej.
Ludzie na Ziemi muszą się w końcu obudzić,
a nie wspierać oszukańcze intencje ukryte za wszystkimi działaniami wojennymi.
Groźby wojny oraz tworzenie wrogów służą kontrolowaniu mas za po¬mocą fałszywie podsycanych emocji strachu. Wyzwaniem stojącym przed ludzkością jest zrozumienie skutków wojen na przestrzeni lat i niekoń¬czącej się traumy, która po nich pozostaje. Musicie nauczyć się rozpozna¬wać wzorce i symbole, które definiują waszą rzeczywistość i intuicyjnie
224
dojść do zrozumienia tego, co kryje się pod ich widocznym znaczeniem. Pamiętaj, symbole są znakiem, manifestacją, ekspresją energetyczną; nie przywiązuj się do nich zanadto, bo umknie ci płynąca z nich wiedza. Lu¬dzie na Ziemi muszą się w końcu obudzić, a nie wspierać oszukańcze intencje kryjące się za wszystkimi działaniami wojennymi. Tych, którzy chcą zabijać z obsesją na punkcie zniszczenia innych, jest zaledwie garst¬ka. Większość pragnie, aby Ziemia tętniła życiem i rozkwitała. Kto będzie kontrolował świat – tych wielu czy tych kilku? Czy większość stworzy taki świat, jakiego chce, czy też tych kilku odniesie sukces w swoim despe¬rackim, despotycznym planie gry prowadzącej do podzielenia ludzkości i zniszczenia życia? W rezultacie, poprzez swoje zuchwałe czyny i zama¬chy na Istnienie, garstka zbrodniarzy może odnieść sukces jedynie po¬przez doprowadzenie pozostałych do przebudzenia się do wartości, jaką niesie ze sobą wolność, potęga umysłu i hart ducha.
Kiedy pojedynczą osobę spotykają szokujące zdarzenia, wówczas umysł natychmiast postrzega traumę i włącza się naturalny ochronny proces dy-socjacji. W wyniku szoku, rozbicia i braku możliwości zintegrowania oraz zrozumienia nowej rzeczywistości normalny stan bycia świadomym często ulega stłamszeniu. Jednocześnie powstaje alternatywna osobowość – ta, która wytrzyma i zamknie w sobie traumę. Zajmując się traumą w sposób wspierający, pełen miłości, oparty na zrozumieniu zdarzenia, wówczas w umyśle osoby budowany jest most pomiędzy oddzielonymi od siebie komponentami osobowości; ostatecznie trauma może zostać zintegrowana ze świadomym systemem wierzeń i doświadczeń. Jeśli ulega powtórzeniu, czy to poprzez osobiste doświadczenia, czy też działania pośrednie, stan dysocjacji ulega pogorszeniu. Im większa jest czyjaś trauma, tym bardziej dzieli osobowość alternatywną i rdzenną. Ważne jest zrozumienie, że w sta¬nie dysocjacji i traumy układ ciało-umysł jest łatwo programowalny. W ob¬liczu traumy świadomość danej osoby opuszcza jej ciało i nie ma ochoty tam wracać. W stanie oddzielenia od swojej świadomej woli stajesz się nie¬świadomym uczestnikiem manipulacji modyfikujących twoje zachowanie. Celowo tworzona rzeczywistość strachu i chaosu odwraca waszą uwagę od masowego przebudzenia duchowego, które definiuje wasze czasy. Stan traumy ma swoje słabe punkty i można go zintegrować poprzez szczerą dyskusję, dotyk, miłość, dobre jedzenie oraz świadomą intencję znalezienia odpowiedzi na pytanie „dlaczego”. Stawianie pytań jest ową trudną częścią,
225
więc kiedy znaki zapytania mnożą się, jest to doskonały dowód na wędrów¬kę Ścieżką Mocy w procesie osobistego wzmacniania się.
Kiedy ignoruje się lekq’e płynące z przeszłości, historia się powtarza, odgrywając dramaty stare jak świat ponownie, z szaleńczą wiernością orygi¬nałom, tyle tylko że w innych czasach. Każda osoba zaangażowana w wojnę podlega traumie, kiedy zdziczała brutalność przejmuje kontrolę nad życiem nawet najbardziej stałych ludzi. Dysocjacja, lub innymi słowy mówiąc: roz¬pad świadomości, jest nieuniknionym rezultatem traumy, a ludzie, którzy jej ulegli, często udają się na bardzo długie wakacje gdzieś daleko od swo¬jej świadomości, ponieważ czują wielki opór przed zintegrowaniem swych szokująco bolesnych wspomnień. Osoby dysocjacyjne mogą doświadczać „luk w czasie”, nie mając pojęcia, skąd się biorą. Trauma przyjmuje wiele postaci i rozmiarów, ale zawsze bierze się po prostu z napotkania wersji rzeczywistości, które wywołują wstrząs zmysłów. Trauma przenika poprzez różne wymiary, w związku z czym można napotkać wiele duchów niespo¬kojnych, wędrujących, pragnących odnalezienia spoczynku. Intensyw¬ne leczenie, prowadzone zarówno przez istoty fizyczne, jak i bezcielesne, wciąż pomaga dysocjacyjnym duchom tych, którzy zginęli w tragicznych okolicznościach. Wiele z nich wraca do miejsca, w którym mogą zrozumieć swój udział w traumatycznych zdarzeniach, patrząc na nie z szerszej per¬spektywy świadomościowej. Traumatyczne zdarzenia wstrząsają zbiorową psychiką i wprawiają ją w wysoce uwrażliwione stany świadomości. Trau¬ma może wyzwolić nadzwyczajne zdolności psychiczne, kiedy to związek z wyższymi siłami staje się drogą do odnalezienia mocy, pozwalającej upo¬rać się z uczuciem utknięcia w ograniczającej władzy strachu.
Wielu ludzi nigdy sobie nie zdaje w pełni sprawy z dezinformacji, która oddala ich od ujrzenia całokształtu rzeczywistości.
Oszustwo jest starym narzędziem, które nadal działa tylko dlatego, że wybieracie wyparcie zamiast stawić czoło konsekwencjom tego, co oczy¬wiste. Świadomość jest dającym moc narzędziem rozpoznawania poraż¬ki pozwalającym przyznać się do braku wiedzy. Musisz nauczyć się ufać swoim uczucioiń oraz swojej intuicji, ponieważ wtedy będziesz wiedział, kiedy masz do czynienia z prawdą, a kiedy z kłamstwem. Niestety, wielu
226
ludzi nigdy sobie nie zdaje w pełni sprawy z dezinformacji, która oddala ich od ujrzenia całokształtu rzeczywistości. Jak daleko muszą zajść kłam¬stwa i oszustwa, aby ludzkość była skłonna porzucić swoje wyparcie? Aby zrozumieć Ziemię, musisz udać się w podróż w najdalsze głębiny swojego jestestwa, gdzie na podstawie wzorców wytyczonych w starożyt¬nym kodzie twojego DNA będziesz mógł odzyskać swój zdrowy rozsądek. Doceń swoją własną, osobistą moc zmieniania świata, ponieważ gdy już wyłonisz się z wód wyparcia i zakłamania, zakres twoich możliwych wy¬borów radykalnie się poszerzy. Pamiętaj, aby zawsze zapytać siebie same¬go: „Dlaczego ja to stworzyłem? Jakie są moje lekcje, dary opatrzności oraz czego mogę się z nich nauczyć?”.
Naszym zamiarem jest przekazanie warstw informacji, które wy¬zwolą wspomnienia skrywane głęboko w tobie samym. Twoje komórki nieustannie wymieniają informacje między sobą, kosmosem i Ziemią poprzez warstwy czasu. Prosimy cię o to, abyś się otworzył i pozwolił sobie badać tajemnice Ziemi. Znacząca część cywilizowanego świata zdaje się zmierzać z ogromną prędkością ku zagładzie poprzez inwesto¬wanie w z gruntu fałszywe przekonania. Ziemia jest zawsze czujna i za¬wsze świadoma i ściśle współdziała z różnymi myślokształtami – ideami i uczuciami, które otrzymuje. Najważniejszy jest szacunek dla siebie i dla Ziemi i jeśli nawet nie rozumiesz jej licznych tajemnic, to spędź z nią tro¬chę czasu, a sama ci je wyjawi. Niezależnie od twojej opinii o tym, co się dzieje, w zdarzenia zawsze zaangażowanych jest więcej warstw celowo¬ści. Największym prezentem, jaki możesz od siebie dorzucić do schedy ludzkości, jest osiągnięcie otwartego, zadającego pytania umysłu, który nie ma problemu z szybkim, ponownym przemyśleniem rzeczywistości stopniowo redefiniującej kierunek ludzkich doświadczeń.
Technika wytwarzania zbiorowej traumy służąca kontrolowaniu lu¬dzi była już używana wielokrotnie. Stwarzanie pozornego wroga to stara sztuczka, stosowana w celu wzbudzenia strachu i celowego wytworzenia niestabilności, aby podzielić i zniewolić naturalną bystrość umysłu drze¬miącą w każdym człowieku. Ludzkość szybko budzi się do trudnego eg¬zaminu, jakim jest zakwestionowanie celu istnienia, a traumy i dramaty wypełniające twój świat na wiele sposobów skracają twoją drogę do wyż¬szej świadomości. Kiedy stajecie twarzą w twarz z chaosem, zawirowa¬niem, nagłą, szokującą i zdumiewającą zmianą, wówczas rdzeń ducho¬
227
wości każdej jednostki rozwija się i wzmacnia. Powszechnie wiadomo, że ludzie są obdarzeni nieugiętym duchem; że w sprzyjających okoliczno¬ściach może on się obudzić i dać początek wspaniałym i wielkim czynom. Wasza doskonałość duchowa jest oparta o niezwykłą współpracę z całym Istnieniem. Jesteście zrodzeni z ducha, poszukującego możliwości bada¬nia tej rzeczywistości w czasach, w których mroczna zasłona ignorancji powoli się unosi – a to jest niełatwe zadanie. Waszym przeznaczeniem jest potwierdzenie swej roli (s)twórcy. Wszystkie czyny i ich skutki biorą się ze współdziałania wielu poziomów rzeczywistości, tak więc rozpozna¬nie faktu, że jesteś istotą wielopoziomową i wielowymiarową jest dla cie-bie kluczowym wyzwaniem, jeśli chcesz wypełnić swoje przeznaczenie.
Już dawno temu rządzący światem zrozumieli, że duch ludzki jest potężny i złożony, z natury twórczy i miłujący pokój. Należy w związku z tym, za pośrednictwem ludzkich agentów, którzy są często we władzy bezcielesnych bytów o naturze podstępnej i krwiożerczej, inicjować woj¬ny i przemoc. Winnych obszarach istnienia następuje odczytywanie, odczuwanie i zrozumienie ochoczo przez was dostarczanych niewidzial-nych emocjonalnych wibracji. Można je wykorzystywać na różne sposoby W waszym świecie twoim źródłem informacji są książki i słowo pisane, niemniej jednak winnych wymiarach rzeczywistości to częstotliwości mają największe znaczenie i są postrzegane jako narzędzie świadomości, posiadające formę i cel. Kiedy ogromny strach odczuwany jest zbiorowo, wasze wibracje przypominają wielokrotne wybuchy atomowe, przemiesz¬czające się przez rozmaite poziomy i warstwy alternatywnych rzeczywi¬stości. Niestety, istnieją tacy, którzy karmią się częstotliwościami waszego strachu i wykorzystują je, aby przejąć nad wami kontrolę.
Od dawna istniał plan stworzony przez niegodziwych władców tego świata, mający na celu skupienie uwagi całej ludzkości na jednej z możli¬wych linii czasu. Pamiętaj, że rezygnując z odpowiedzialności za tworze¬nie swojego życia, wówczas stwarzasz innych, którzy będą nim sterować za ciebie. Oszukańcze mechanizmy stojące za wydarzeniami 11 wrze¬śnia* są przykładem klasycznego rytualnego działania czarnej magii, bę-dącego próbą kontrolowania i zarządzania czasem – tak, aby go zakłócić,
228
stworzyć pułapkę, a następnie przeprowadzić tylu ludzi, ilu się da, przez portal strachu za pomocą planowego programowania z wykorzystaniem mediów. Wydarzenia zawsze można nagłośnić, jednak nie można z góry przewidzieć ich skutków, ponieważ rządzi zasada niepewności i w każ¬dym momencie wolność dokonywania wyborów zwycięża.
Na całym świecie zmusza się ludzi do świadomego tworzenia własnej rzeczywistości i zakotwiczania energii poczucia samowystarczalności w waszej planecie.
Zdajecie właśnie trudny egzamin z zarządzania swoją energią. Czy kupisz strach? Czy uwierzysz w to, co ci piszą w każdej gazecie? Czy może będziesz wytrwale dążył do stawiania pytań – ufając sobie i swojej intuicji? Na całym świecie zmusza się ludzi do świadomego tworzenia własnej rzeczywistości i zakotwiczania energii poczucia samowystarczal¬ności i szacunku do samego siebie na waszej planecie. W akcie przebu¬dzenia nie chodzi o konfrontację dobra i zła czy też ciemności i światła; ucieleśnia ono dobrą współpracę dobra ze złem i światła z ciemnością, bawiących się energiami twojego świata z nieskończoną cierpliwością po to, byś mógł się uczyć. Każda osoba na Ziemi dowiedziała się wcześniej
0 tej epoce i wybrała życie ze względu na ten moment nagłego, niespoty¬kanego i niezwykłego duchowego przebudzenia. Wysokie ryzyko zawsze istnieje tam, gdzie świadomość przemieszcza się od gęstości do światła
1 gdzie materia ulega uduchowieniu, i gdzie, jak mówią, duch ludzki bu¬dzi się, aby nakłaniać do majestatycznego aktu inspiracji i uzdrowienia, który raz na zawsze prześle częstotliwość zwycięstwa duchowego poprzez wszystkie korytarze czasowe.
Różne cielesne i bezcielesne istoty podejmą wiele prób kontrolowania i zamykania czasu w celu zawężenia liczby możliwych wyborów. Media bawią się w taką kontrolę każdego dnia poprzez przedstawianie tych sa-mych idei – pełnych straszliwych wyobrażeń i zniekształceń, celowo pro¬gramując wasze przekonania. Musisz nauczyć się myśleć samodzielnie. Stoi przed tobą wyzwanie polegające na rozpoznawaniu aktów programo¬wania strachu, które ma na celu tylko i wyłącznie złamanie twojej osobi¬stej psychicznej i duchowej siły – byś pozostał bezbronny i beznadziejnie ogłupiały. Rozejrzyj się. Wybór leży u twych stóp. Zmieniają się pory roku,
229
ty też możesz. Bądź otwarty na prawdę; musisz mieć wiarę, aby wierzyć, że jesteś panem swoich własnych doświadczeń i jeśli rzeczywiście bę¬dziesz zwracał na to uwagę, dostrzeżesz, że świat jest bezpieczny, jeśli go takim tworzysz. Musisz mieć odwagę dostrzec całokształt rzeczywistości i zakotwiczyć się wśród nowych rozwiązań.
Kiedy naprawdę uwierzysz w siebie, będziesz wiedział, że częstodi-wość emitowana przez ciebie jest potężniejsza niż jakiekolwiek sygnały nadawane przez anteny i satelity. Maszyny nie mogą przyćmić wrodzonej mocy twojej biologii. Nauczysz się uświadamiać sobie tę wielką praw¬dę, jeśli zaczniesz badać najgłębsze niuanse tego, kim naprawdę jesteś. O ironio losu, traumatyczne i tragiczne zdarzenia często ujawniają to, co w ludzkim duchu najlepsze. Trauma to narzędzie o wielu twarzach i za¬kładając, że gra w przebudzenie odbywa się w wielu rzeczywistościach, wiele różnych intencji kształtuje jej scenę. Zgadzasz się być częścią tego, czego doświadczasz. Indywidualne i zbiorowe sny badają różnorodne dramaty i prawdopodobieństwa oraz oferują możliwość zaprojektowania rzeczywistości, zanim jeszcze się zdarzy. Ty zawsze masz wybór. Jeśli po¬szukujesz zrozumienia wielu duchowych szans pojawiających się dzięki zdarzeniom nanosekundy, wówczas twoja świadomość będzie wzrastać, a twój duch umacniać się w pewności.
Musisz wierzyć w pokojową stabilność, którą możesz zapewnić bu¬dzącemu się światu poprzez interweniowanie współczującą bezintere¬sownością w obrębie wszystkich wcieleń i prawdopodobieństw. Zło od¬grywa istotną rolę i musisz się nauczyć je rozpoznawać. Zbyt często ci, których darzy się zaufaniem, wskazują palcem na zło, a w gruncie rzeczy wskazują sami na siebie. Wielu twoich bohaterów i przywódców wypad¬nie z łask podczas nieuchronnego upadku władzy, która jest na wskroś przegniła i zmurszała. Otacza cię zdrada i desperacja, ale otacza cię rów¬nież szczerość i miłość. Zwróć uwagę na cel swojej podwyższonej wraż¬liwości i rozpoznawaj prawdę wtedy, kiedy ją poczujesz. Musisz chcieć wielbić i chronić swoje dzieci. Dzieci dostosują się w zgodzie ze swoimi osobowościami i w oparciu o prawdę, którą się z nimi podzielisz i rze¬czywistości, które wymodelujesz. Mogą albo się przyłączyć do tego, co kształtujesz, albo przeciwko temu zbuntować. Naszą radą jest bycie za¬wsze szczerym wobec swoich dzieci, tłumaczenie im w prostych słowach tego, co wychodzi na jaw, i pozwolenie im dokonywać swoich własnych
230
wyborów sposobu interpretacji. Pozwól im być pewnym, że jesteś tutaj dla nich. Daj swoim dzieciom prawdę, miłość, odpowiedzialność i zasa¬dy; one potrzebują granic i wytycznych. Odrobina telepatii od czasu do czasu może zdziałać cuda, jeśli chodzi o przekazywanie twoich intencji. Pozwól im również wiedzieć, że ty możesz im zaufać, a one tobie. Każdy rodzic buduje obywatela przyszłego świata – dla jakiego świata ty przygo¬tujesz swoje dzieci?
Przybywamy poprzez czas, aby tu być, by was wspierać, szanować i uczyć się od was. Naszą intencją jest wyjaśnianie zdarzeń zachodzących w waszym świecie z innego punktu widzenia, aby we wdzięczny sposób dostarczyć wam prawdę. I jeśli nawet niektóre z tych prawd mogą okazać się trudne, warto wziąć je pod uwagę. Jesteśmy wielowymiarowymi by¬tami; istniejemy w waszym i w naszym świecie oraz w jeszcze wielu in¬nych. Na tych różnorodnych arenach możemy komunikować się i działać, z różnym sukcesem; możemy modelować dla was wasze wielowymiaro¬we przeznaczenie. W świadomości stajecie się wielowymiarowi, a każdy dzień z tych ulotnych dwudziestu pięciu lat przybliża was, przybliża cie¬bie do prawdy o twojej tożsamości. To, co robisz w swoim „tu i teraz”, wpływa na starożytny karmiczny spektakl, który nieustannie się powtarza i odtwarza wciąż na nowo poprzez wielkie cykle istnienia. Ta sama, dawna trauma składa się z strachu i przemocy kłamstw opowiedzianych i sprze¬danych z całymi pokładami celowo. Dla tych, którzy umieją patrzeć, któ¬rych zadaniem jest wyjaśnianie i poszukiwanie pytań celem wzmocnienia rodzaju ludzkiego, łatwo jest rozpoznać prawdę. Będziemy czekać, Drogi Przyjacielu, Droga Przyjaciółko, na świat, gdzie tworzone będą przyjazne i wspierające możliwości. Nasze pytanie brzmi: „Czy ty także?”.
Musisz się nauczyć cenić dynamikę tworzenia, zamiast padać ofiarą projektów kontroli umysłów, które charakteryzują te czasy.
Przed wami kilka trudnych prawd, jak również kilka wielkich cudów płynących z interwencji. Nawet niektórzy służący złu aktorzy mogą porzu¬cić swoje role, doznawszy objawienia, że ich udział w odkrywaniu tajem¬nic ranienia i ukrywania jest już zbędny. Obecne czasy są zdumiewające – przykuwają uwagę, są przełomowe i niewiarygodnie wprost wypełnione
231
możliwościami płynącymi z wielu wcieleń – zaś największym zadaniem, jakie przed tobą stoi, jest wyplenienie strachu z planety. Wibracje oparte
0 strach płynący z traum i ludzkich dramatów podtrzymywały przy życiu bezcielesne byty przez całe eony. Musisz się nauczyć cenić dynamikę two¬rzenia, zamiast padać ofiarą projektów kontroli umysłów, które są cechą naszych czasów. Mając to na uwadze, skup swoją wolę i połącz się sercem z Plejadami, potem z Sercem Galaktyki, a potem z jądrem Ziemi i wyślij swą częstotliwość miłości. Mimo że jesteś wibrującym, energetycznym istnieniem, przemierzającym wiele rzeczywistości, przede wszystkim je¬steś skupiony na tu i teraz, chcąc się uczyć, wzrastać i zmieniać. Naszym celem jest otwarcie drzwi na nowe możliwości, jednak nie możemy za cie¬bie stworzyć twojej rzeczywistości – tylko ty możesz tworzyć swój świat. Oferujemy ci idee tak, jak robią to prezenterzy wiadomości, a do ciebie należy wybór tego, w co uwierzyć: zagłada i marność, czy też bezpieczny, wspierający i samodzielnie stworzony świat, w którym współpraca z wie-lowszechświatem tylko czeka na twoje zainteresowanie.
Twoja podróż na Ziemi jest częścią twojego duchowego dziedzictwa, ponieważ śmierć nie niszczy świadomości – kontynuujesz naukę, wzrost
1 doświadczanie życia w rozlicznych cyklach czasowych. Elementem ży¬cia jest wiedza na temat umierania; możesz się nauczyć intencjonalnie przechodzić przez strach przed nieznanym i używać swojej woli i chęci do kierowania swojej świadomości na inną rzeczywistość, z wdziękiem pozostawiając za sobą swoją fizyczną formę. Śmierć jest częścią życia. Nie jest to zdarzenie losowe; jest to raczej umowa czasowa i masz większą władzę nad swoim życiem i śmiercią niż sobie wyobrażasz. Musisz się nauczyć interpretować swoją rzeczywistość z wielowymiarowego punktu widzenia, wypełnionego celem i intencją; w innym wypadku zostaniesz wciągnięty w scenariusze utraty mocy, takie jak wojna, głód, choroba albo inne magiczne sposoby, dzięki którym decydujesz się sam siebie ograni¬czyć. Wybór, przed którym staje każdy z nas, polega na zdecydowaniu się na częstotliwość strachu lub na częstotliwość miłości; miłość jest pali¬wem, a twoim największym darem dla świata jest twoja wersja częstotli¬wości miłosnej.
Kiedy poszukujesz samowzmocnienia, naprawdę zaczynasz żyć. War¬to pamiętać, że jesteś tutaj z powodów, które będziesz wciąż odkrywał, a to, że czegoś nie widzisz, nie oznacza, że tego nie ma. Elektryczność,
232
fale radiowe, mikrofale, kosmiczne promieniowanie, myśli i istoty z in¬nych rzeczywistości często wywierają na twoje życie wielki wpływ, a ty nie jesteś tego w najmniejszym stopniu świadomy. Trzeba mieć wiele odwagi, aby żyć w tych czasach. Potrzeba pewności, kondycji, stabilno¬ści i zdecydowanie miłości do samego siebie oraz zrozumienia, że jesteś tutaj z określonych powodów. Prosimy cię, abyś się wyróżnił, zaangażo-wał wszystko, co możesz, poprzez świadomie wytwarzane myśli, które cię wzmocnią i podbudują, tak, abyś mógł chwytać fale swego potencjału i jechać na nich. Pamiętaj, podejmowanie ryzyka jest nieodłącznym ele-mentem życia pełnego wolności.
Spać i śnić oznacza żyć. Stan marzeń sennych jest giętki i elastyczny; naucz się nim posługiwać w bardziej twórczy i wzmacniający sposób. Za¬nim udasz się na spoczynek, określ jasno intencje tego, co chcesz stwo-rzyć lub rozwiązać w świecie zewnętrznym z materii fizycznej. Zamierzaj śnić o czymkolwiek tylko zechcesz i co chcesz zamanifestować. Mimo że możesz nie pamiętać swoich snów, na pewno możesz śnić z intencją stworzenia harmonijnych rozwiązań dla wszystkich wyzwań, które przed tobą stoją. Sen jest konieczny, a kiedy sen i marzenia senne są zakłócane przez dłuższy czas, popadacie w stan otępienia i w związku z jednocze¬sną utratą kreatywności łatwo was kontrolować. Pozbawianie ludzi snu było przez bardzo długi czas wykorzystywane jako narzędzie kontroli umysłu. Dosłownie rzecz ujmując, uczysz się o rzeczywistości fizycznej ze swoich snów, kiedy twoje sny i twoje istnienie zaczynają się spotykać. Wykorzystaj narzędzia, które posiadasz, aby wzmocnić twoją rzeczywi¬stość – w świecie snów posiadasz wielką wolność przetestowania możli¬wych zdarzeń, sprawdzenia różnych możliwych wyborów i ich wpływu na wszystkie wydarzenia w świecie świadomym.
Cywilizacja opiera się na porozumieniu, a ty jesteś dziś wzywany, aby zaoferować temu światu swoje wizje harmonii i współpracy.
Jesteście tutaj, aby doświadczać radości płynącej z tego, co może za¬oferować życie, aby przekazać światu swoje unikalne pomysły i kontynu¬ować osobisty rozwój. Cywilizacja opiera się na porozumieniu, a ty, gdy przechodzisz mostem z jednego świata do drugiego, jesteś dziś wzywany,
233
aby zaoferować całemu temu światu swoje wizje harmonii i kooperacji. Dąż do szlachetnych wartości i żyj pełen honorowych intencji. Władza jest zawsze sprawdzianem dla charakteru, tak więc dodawaj sobie mocy zadając pytania. Bądź odpowiedzialny i przyjmuj odpowiedzialność za swoje życie, ponieważ to jest największy wkład, jaki możesz wnieść w swą cywilizagę. Twoja reakcja na dowolne zdarzenie czy sytuację określa jej wynik. Musisz dać sobie przyzwolenie na wewnętrzny luksus kochania siebie samego poprzez otwarcie twojego serca i poczucie wdzięczności za wszystko, co stworzyłeś. W pewnym sensie musisz policzyć swoje dary i odczytywać znaki, które sygnalizują przemianę twojej świadomości.
Najlepszym sposobem radzenia sobie z obecnymi czasami przyspie¬szonych energii jest bycie ugruntowanym i stabilnym. Wyeliminuj wszyst¬kie czynniki rozpraszające, które są oznakami ucieczki i zaprzeczania, dla stabilności twojej uwagi opróżnij i oczyść swój umysł, a potem obserwuj. Musisz być obecny w swoim ciele, aby poszerzać swoje możliwości, a roz¬począć możesz od wizualizacji wszystkich stanów świadomości wypełnio¬nych harmonią, kiedy tworzysz częstotliwość twojego serca wypełnioną pragnieniem, aby żyć w bezpiecznym, świadomie inspirowanym świecie. Musisz się nauczyć żyć w obecnych czasach, adaptować i dostosowywać swoje nastawienie poprzez samodzielne wytyczanie swojej ścieżki i po¬dążanie nią z pewnością i zaufaniem. Musisz rozpoznawać szkodliwe myślenie i zmieniać je. Strach niszczy wyobraźnię i obezwładnia ciało. Jesteś tutaj po to, aby odbudować pokój i godność ludzkiej rasy, a więc musisz cenić ojczyznę swojego ducha poprzez docenienie zarówno swo¬ich wewnętrznych, jak i zewnętrznych rzeczywistości. Prawdziwe bezpie¬czeństwo wyrasta z zaufania i pewności, jak też z silnych i solidnych fun-damentów zbudowanych z rozwiązań płynących z emocjonalnego i du¬chowego zrozumienia życia. Twoje wewnętrzne bezpieczeństwo stanowi o twoim bezpieczeństwie w świecie zewnętrznym.
Częstotliwość czakry serca – miłość – tworzy przestrzeń, w której mogą zachodzić radosne, bezpieczne, podnoszące na duchu zmiany. Spo¬kojny, pewny i zrelaksowany ogląd świata idzie w parze ze znajdowaniem rozwiązań. Kiedy brak jest zmartwień i napięć w twoich elektromagne¬tycznych wibracjach, wówczas z łatwością przejdziesz przez każdy kryzys. Tkwienie w napięciu jest jak budowanie fortecy wokół twojego umysłu, a gdy takie blokady wzniesiesz, sam zamkniesz sobie drogę do wielu po¬
234
ziomów rzeczywistości. Życiodajne energie słoneczne i życiowa siła pro¬mieniowania kosmicznego nie połączą cię z twoimi wewnętrznymi cen¬trami komunikacyjnymi, jeśli strachem zamkniesz lub zniszczysz swoje pole energetyczne. Musisz zdecydować się rozpoznać i odegnać swoje lęki, i rozwinąć takie częstodiwości, które wprawią twój umysł w bardziej energiczny i przebudzony stan – poprzez przywrócenie równowagi twoje¬mu życiu. Wykorzystuj do tego moc i piękno natury, ponieważ są one na¬turalnymi lekami dla niespokojnej lub udręczonej jaźni. Nadmierny kon¬takt z obrazami generowanymi elektronicznie oraz ze słowem w postaci druku stłumił pełne możliwości ludzkiej wyobraźni, ale powrót do natury pozwoli ci odzyskać równowagę i poczucie zgody z samym sobą.
Skłonność naukowego fanatyzmu do przechwytywania dusz ludzkich i przeobrażania ich w zmechanizowane, elektroniczne byty nie wepchnie Natury do lamusa.
Widok i zapach kwiatów oraz brzęczenie zapracowanych pszczół i śpiew ptaków dostroi częstotiiwość twoich fal mózgowych i zrówno¬waży prawą i lewą półkulę synchronizując cię z kosmicznym umysłem. Skłonność naukowego fanatyzmu do przechwytywania dusz i świadomo¬ści ludzkich i przeobrażania ich w zmechanizowane, elektroniczne byty nie wepchnie Natury do lamusa. Rzeczywistość zbudowana w oparciu o niewłaściwe wykorzystanie energii nie może się utrzymać. Cywilizacje rozwijają się dzięki ideom, którymi się je karmi, a ty jesteś istotą wysoce kreatywną, zdolną swobodnie budować taką wersję świata, jakiej pra¬gniesz. Energie i zdarzenia bieżącej ery przynoszą zmiany i wyzwania, które stają przed tobą i twoimi najgłębszymi zasadami, przekonaniami, które cię tworzą takim, jaki jesteś. Jesteś pełną mocy istotą w środku czasu zmian, które wydobędą z ludzkiej duszy to, co najlepsze; poprzez zmianę postrzegania siebie zmienisz świat.
Bardzo ważne jest, aby ludzkość uświadomiła sobie, jakie konsekwencje niesie wojna. Jest to stara kwestia, która w oczekiwaniu na wasze oświe¬cenie podąża za wami od lat. Wojna jest nie tylko zjawiskiem zbędnym, ale również zakałą waszej duchowej ewolucji, która podtrzymuje kolejną nudną rundę życia i umierania w obawie przed prawdą. Wszystko powsta¬je najpierw w umyśle. Pokój jest rozwiązaniem, ale pokój rozpoczyna się
235
dzisiaj w twym wnętrzu. Aby żyć w świecie wypełnionym pokojem, ludzie muszą naprawdę go pragnąć i chcieć wytworzyć wibracje potrzebne do jego tworzenia. Garstka może kontrolować większość, niemniej jednak potrzeba więcej niż garstki, aby poruszyć masy. Twoje myśli i intencje ulegną pot꿬nemu wzmocnieniu, gdy połączysz je z myślami i intencjami innych. Aby mieć wpływ na swój kraj i społeczeństwo tworzące obecnie pokój na świe¬cie, połącz się z grupą osób myślących podobnie jak ty, i spotkajcie się każ-dego miesiąca w porze nowiu, tradycyjnym czasie sadzenia i wysiewania rzeczywistości. Ustanówcie swoje własne ceremonie i skoncentrujcie ener¬gię i intencje na ustanowieniu pokoju. Siły natury poczują wasze intencje, gdy zaczną się one rozprzestrzeniać po miedzach, subtelnych energetycz¬nych ścieżkach oplatających całą powierzchnię Ziemi. Ludzie odczuwali kiedyś powinowactwo do przyrody i praktykowali swoją własną, naturalną magię, wykorzystując telepatię i sny jako jej podstawowe narzędzia. Musisz rozpoznać nowy poziom szacunku dla potęgi swoich intencji, aby uwarun¬kować i uprzedmiotowić przestrzeń wokół siebie. Musisz się obudzić dla doskonałej wartości życia. Jest tylko kilku, którzy chcą zabijać; tylko kilku, którzy mają obsesję na punkcie niszczenia ludzi zamieszkujących Ziemię. Jest za to wielu, którzy pragną, by Ziemia, jej lud i wszystkie jej istoty żyły i rozkwitały. Świat wojny wymaga nakładu czasu, intencji, uwagi i ener¬gii, aby stworzyć środowisko odpowiednie do zniszczeń. Bezpieczny świat jest również inwestycją energii i intencji. Każda osoba dokonuje wyboru. Wiedząc to, co wiesz, i obserwując innych podczas dokonywania wyborów, wejdziesz w najtrudniejszą fazę przemiany. Jesteś tutaj po to, aby współ¬uczestniczyć. Jesteś tutaj również po to, aby obserwować i być świadkiem wszystkiego, co jest ujawniane. Sposób, w jaki przetwarzasz swoje emoq’e i jakość symfonii, którą grasz na swoim dwumilowym pianinie, określą kody, które ostatecznie będziesz mógł wyemitować, gdy podłączysz się jak wagonik do kolejki przybywających energii.
Gdy energia przyspiesza i miliardy ludzi budzą się ze swojego uśpienia, każdy musi dokonać wyboru: postawić na wartość życia czy nie? Ostatnie odczyty wskaźników środowiskowych pokazują, że określone czynniki eko¬logiczne, stabilne przez minione pół miliona lat, uległy gwałtownym zmia¬nom w zaledwie kilka dekad. Majacząca wizja zagłady ekologicznej całej planety jest bezpośrednim odzwierciedleniem stanu ludzkiej świadomości. Świat zewnętrzny jest lustrem dla stanu wewnętrznego: ty jesteś środowi¬
236
skiem, i w związku z tym musisz dokonać ewolucji swojej świadomości i bardziej cenić siebie, Ziemię i swoje miejsce w wielowszechświecie. Jesteś tutaj, na Ziemi, aby zagoić rany zadane przez traumę, strach i oddzielenie, które gromadziły się w ludzkim genomie przez ostatnie pięćset tysięcy lat.
Gdy komputery przyspieszają pracę, wykonują coraz więcej działań w wyniku przetwarzania większej ilości danych na sekundę, w gruncie rze¬czy naśladują one jedynie rozwój neurologiczny, komórkowy i genetyczny, który nieustannie trwa w gatunku ludzkim. Rozkwit ma miejsce w ludzkich umysłach i sercach, i jesteś tu wezwany, aby znaleźć swoje miejsce w wiel¬kim planie stworzenia, czego dokonasz poprzez poszerzenie świadomości i eksplorowanie niezwykłych i nieskończonych duchowych możliwości, które charakteryzują te właśnie czasy. Potrzebny jest twój wkład. Zbuduj stabilne i jasne fundamenty pod doskonałość moralną, dąż do najwyższych zasad etycznych i cnót. Możesz mieć swój wartościowy wkład w tę planetę, jeśli otworzysz swoje serce i umysł oraz wykorzystasz swoje wewnętrzne dary, aby stworzyć bezpieczny, kochający i pokojowy świat, gdzie każda for¬ma życia jest ceniona i chroniona. Każdy gest uprzejmości i rozwagi zmie¬nia i wspomaga bieg życia, a więc żyj z poczuciem pasji dla tego, kim jesteś, i traktuj siebie oraz innych z szacunkiem, na który wszyscy zasługujecie.
Zintegrowany, zrównoważony umysł wibruje na częstotliwości odpornej na negatywne wpływy.
Kosmiczny umysł został zbudowany ze szczodrości, która pozwala ci dokonać wyboru między doświadczeniem stworzenia lub destrukcji, in¬tegracji lub defragmentacji. Twórca lub ofiara – wybieraj! Łaskawa siła wyższa wspiera i podtrzymuje wasz świat; jest bezimiennym źródłem energii, które nie wymaga oddawania mu czci, składania ofiar lub zabi¬jania, aby podzielić się z tobą swą mocą. Odkrywanie kosmosu stanowi część większego planu, którego ziarna zostały zasiane przez każdego na Ziemi. Fakt, że technologia, w jaką jesteście wyposażeni, ludzkie fale mó¬zgowe, jest w naturalny sposób przygotowana na przyjęcie poszerzonej świadomości, nie wystarcza. Musicie zdecydować się z niej skorzystać. Zintegrowany, zrównoważony umysł wibruje na częstodiwości odpornej na negatywne wpływy. W tej grze godną zauważenia rolę odgrywają też dostawcy tyranii; wstrząsają do głębi waszą rzeczywistością i serwują
237
wam hałaśliwą pobudkę. Zagrażając waszemu bezpieczeństwu i możliwo¬ściom przetrwania, ich imperium staje się bodźcem zmuszającym was do wytwarzania nowych wibracji własnej mocy. To nowe nieposłuszeństwo obywatelskie stale zakłóca spokój królestwa ludzkiego umysłu, a biorąc pod uwagę fakt, że potrzeba jest matką wynalazku, rezultaty tego wiel¬kiego przebudzenia mogą wykatapultować ludzkiego ducha do świata, którego horyzonty tworzą współczucie, twórczość i wizjonerski duchowy wzrost. Raz jeszcze: wybór należy do ciebie.
Im silniej decydujesz się na moc duchową, tym większy staje się twój wkład w stabilizację tej planety. Celem przecięcia się naszej drogi z waszą rzeczywistością jest ukierunkowanie cię ku twojej własnej, wewnętrznej sile; sile, która była spychana w cień, ignorowana, w którą wątpiono, pró¬bowano uwięzić, a nawet oskarżano o zło. Twoja wewnętrzna siła jest nie¬zbywalnym przywilejem świadomości; jest narzędziem życia i wpływania na świat, który napotykasz. Każde duchowe przebudzenie stanowi pew¬ne wyzwanie, ponieważ zawsze następuje reinterpretacja rzeczywistości. Musisz zebrać całą swoją odwagę, aby porzucić wyparcie i zakłamanie, ponieważ tylko wtedy będziesz wiedział i zdasz sobie sprawę, jak bardzo złożoną istotą jesteś. Kiedy przejmujesz władzę nad swoimi życiodajny¬mi energiami, rozważ bardzo starannie następujące przesłanie, ponieważ jego słowa ilustrują koncepcję warunkowania twojego życia poprzez pie¬lęgnowanie zaufania:
Ja jestem stwórcą. Jestem tutaj po to, aby stworzyć bezpieczne i obfite życie. Poprzez wibracje i częstotliwości wybieram bycie zdrowym, produktywnym i mądrym. Żywię głęboką wdzięczność za moją zdolność rozpoznania faktu, że myśli wytwarzają często¬tliwości, oraz za umiejętność tworzenia takiej częstotliwości, któ¬ra wspiera życie w tym możliwym świecie, w jakim żyję, poprzez skierowanie mojej energii na to, czego chcę doświadczać. Kroczę przez życie pełen jasnej, świadomej intencji, aby tkać moją ener¬gię jak jedno z włókien nici pajęczej w wielkim i pięknym gobelinie całego świata, który napotkam. Zdaję sobie w pełni sprawę z tego, że wielość możliwości i innych systemów wierzeń istnieje równo¬legle do moich możliwości i wierzeń. W obrębie moich możliwości i wierzeń jestem bezpieczny. W obrębie moich możliwości i wierzeń jestem prowadzony. W ich obrębie kocham moje ciało i ufam mu.
238
W obrębie moich możliwości i wierzeń wiem, że moje komórki po¬siadają zdolność prekognicji i że jesteś współtwórcą wielowszech¬świata. Wiem, że jestem cenną istotą. Wiem, że otrzymam impulsy, znaki i wskazówki, których potrzebuję, aby być zawsze we właści¬wym miejscu, we właściwym czasie dla mojego najwyższego dobra i dobra wszystkich wokół mnie. Wszystko to wiem i za to jestem najbardziej wdzięczny.
Czerpiąc korzyści z poczucia osobistej mocy, odkryjesz jej wyższy po¬ziom, a mianowicie moc uzdrawiania. Najważniejsze zadania, jakie stoją przed tobą na drodze wiodącej z jednego życia w drugie, będą nieodmien-nie związane z uzdrawiającą mocą miłości. Wśród wszystkich splendorów uniesienia miłosne są zdolnością do dostrzegania sensu, celu i znaczenia życiowych zdarzeń, do chętnego przekształcania i uwalniania starych, zużytych wzorców postrzegania i przekonań, które nie pozwalały takim wydarzeniom odejść. Kiedy już raz naprawdę zrozumiesz moc miłości, wówczas będziesz w stanie bezpiecznie podróżować do innych sfer rze¬czywistości fizycznej i niefizycznej w potrzebie czyszczenia i uzdrawiania. Na całym świecie znajdują się obszary przesiąknięte wilgocią, zgniłe i wy¬magające uleczenia: symbolizują energie odzwierciedlające wewnętrzny świat uczuć i przekonań; obszary genetyczne – z ich dawnymi ranami rozpaczy i bycia ofiarą. Cykl świadomościowy zaangażowany w ten pro¬ces leczenia na przestrzeni linii czasu zawiera w sobie ostatnie pół milio¬na lat, czyli czas, kiedy potężny napływ energii zmienił plan gry na Ziemi. Gra sama w sobie jest wspólnym starożytnym przedsięwzięciem, realizo¬wanym jako żywa ekspresja twórczej mocy; a ponieważ gry i dobre sztuki teatralne są zawsze w cenie, można polegać zarówno na pozytywnych, jak i negatywnych bohaterach, jeśli chodzi o dostarczenie psotnej akcji.
Mając zdolność szerszego oglądu rzeczywistości, pozbędziesz się uczucia bezsilności, które zniewala ciebie i twoją linię genetyczną.
Wasi liczni przodkowie rozwinęli oraz korzystali z umiejętności prze¬kraczania linearności czasu i przestrzeni, których to interpretacji współ¬cześni ludzie tak przywykli się trzymać. Czas jest zjawiskiem symulta¬nicznym i wiele form inteligencji postrzega wasze „teraz” oraz wchodzi
239
w interakcje z wami i waszym światem, koncentrując i kierując swą uwagę w waszym kierunku. Przyciąga je nanosekunda, ponieważ czasy przyspieszenia energii dają szansę na uleczenie częstodiwości niemocy. Możesz ponownie zinterpretować doświadczenia, zrozumieć je, przyjmu¬jąc inne stanowisko – poza czasem, a pojąwszy prawdziwie, że jesteś wie¬lowymiarowym (s)twórcą, zobaczysz, że życie ma sens i cel, który sięga daleko poza bieżącą erę. Jeśli będziesz w stanie otworzyć się na tę wie¬dzę, twoja nowa mądrość wydobędzie z ciebie twoje najlepsze możliwo¬ści. Mając już zdolność szerszego oglądu rzeczywistości, będziesz mógł się uwolnić ze sztywnych myślokształtów dotyczących bycia ofiarą oraz poczucia bezsilności, które zniewalają ciebie i twoją linię genetyczną.
Twoi przodkowie także uczestniczą w tej grze, prowadząc ją ze swojej własnej perspektywy – wielu z nich w pełni zgadza się z twym pragnieniem poszerzenia świadomości w obszary innych rzeczywistości. Wiele wymia¬rów świadomości łączy się, by wspólnie pracować nad uwolnieniem ludz¬kiego ducha. Gdy twoja energia skupia się i pozostaje w mentalnej gotowo¬ści oraz ufności i szczerości, w obrębie twojego pola tworzy się wspaniała równowaga. Choć życie w zaufaniu wymaga generalnego przestawienia świadomości na inny tor, wiesz, że nawet pozorne przeciwności losu oferują ci możliwość rozwoju duchowej świadomości. Rozwijając w sobie wdzięcz¬ność za swe życie, wykonujesz kolejny realny ruch do przodu w grze.
Zdasz sobie także sprawę, że poprzez ciebie w grę grają też inni. Przy¬byliśmy na Ziemię, aby grać w grę, w którą bawi się całe Istnienie. Kiedy czas się rozszerza, a akcja się zagęszcza, znaczenie każdego gracza stanie się bardziej widoczne. W końcu każdy będzie mógł przyjąć ukłon podzię¬kowania za uczestnictwo w nanosekundzie oraz za niezapomniany występ. W ramach tej gry największe zwycięstwo i ostateczne osiągnięcie to poczuć potęgę miłości we wszystkich kreacjach, wychodząc poza lęk, nie niszcząc jednak jego celu. Zanurzyć się w fizyczności oraz badać głębię emocji; cza¬sem czuć się zranionym i bezsilnym, by potem otrząsnąć się z tych uczuć i zaangażować swą świadomość i zobaczyć sens oraz cel wzorców życia; rozpoznać oraz wykorzystać swą moc zmian rzeczywistości – piłka w grze!
W początkach trzeciego tysiąclecia wasze miejsce w wielowszechświe-cie nadal pozostaje wielką tajemnicą. Wybór tworzenia możliwości, która wspierać będzie wasz rozwój jako istot duchowych, jest zawsze obecny oraz zawsze czeka na waszą decyzję. Świadomie kreując pragnienia pa¬
240
miętaj zatem o odpoczynku, koncentruj swoją uwagę na swoich zamia¬rach i ufaj swojej wewnętrznej mocy. Jeśli będziesz pamiętać, aby stoso¬wać się do tej nauki: zamiar, oczekiwanie, akcja oraz wyniki, będziesz postrzegany w przyszłości jako pionier trzeciego tysiąclecia – pionier mi¬łości, pionier świadomości, a w końcu jako pionier ludu. W twojej epoce twój czas na Ziemi nie polega na budowaniu masywnych pomników ku rozwadze potomności. Potencjał wielkości twojej cywilizacji leży w czymś o wiele bardziej efemerycznym i ezoterycznym – ma wiele wspólnego z wykorzystywaniem umysłu do tworzenia częstodiwości świadomości, która rozwinie tiamszący Ludzkość całun ignorancji.
Jesteście jedną ludzką rodziną desperacko potrzebującą mediatorów, którzy czczą świętość życia.
Jesteście jedną ludzką rodziną desperacko potrzebującą mediatorów, którzy czczą świętość życia. Każda myśl i każde uczucie niesie swój wła¬sny wyjątkowy wibracyjny podpis, i aby wyswobodzić się, badanie głębin swej inteligencji emocjonalnej jest aktem, który wymaga wielkiej odwa¬gi i współczucia. Podejmujesz wyzwanie ponownego rozważenia historii Ziemi poprzez wyjście z ignorancji oraz połączenie z narodami Ziemi, kie¬dy budzą was z długiego, smutnego odrętwienia. Pokojowe wykorzystanie swej inteligencji emocjonalnej w kierunku rozwoju szacunku dla inteli¬gencji Ziemi oraz przejęcia odpowiedzialności za to, by uzyskać pełnię informacji na temat schedy ludzkości, stanowią dziś priorytet.
Budzenie się świadomości i trzeźwości umysłu jest procesem, którego nie da się zatrzymać. Musisz cenić życie, które przeżywasz; masz wysokie zdolności adaptacyjne i jesteś dobrze przygotowany na wielu poziomach rzeczywistości do tego, by poradzić siebie z możliwościami, które sam wy¬brałeś. Musisz zebrać odwagę, by uwierzyć w swą wewnętrzną siłę. Bądź czujny i koncentruj swoją uwagę, a twój umysł, twoje ciało oraz subato¬mowe poziomy twej istoty zaczną gromadzić w sobie nową inteligencję. Pamiętaj, że dźwięki, widoki oraz zapachy przyrody tworzą hemisferyczną równowagę pomiędzy półkulami mózgu, pozwalając ci na bardziej precy¬zyjne oraz klarowniejsze dostrojenie się do tego, co właśnie się dzieje. Kiedy zrównoważysz swe ciało, będziesz mógł przyjąć i zintegrować nowe pola energetyczne, które zawierają kody świadomości pozwalające nawigować
241
tym rozległym zakresem informacji. Jesteś tutaj, aby przywrócić godność oraz pełną sprawność dekoderowi, którym jest to, co nazywacie ludzkim ciałem. Kiedy wszystko nabiera tempa, przypominamy wam raz jeszcze, że wszystko jest tańcem energii wirującego morza subatomowych cząsteczek, które można odróżnić, by stały się symbolami energii służącymi do precy¬zowania pola twórczej ekspresji. Na którymkolwiek poziomie gry aktualnie się znajdujesz, chodzi w nim o nauczenie się, jak poruszać się wśród sym¬boli używanych do wyjaśniania, badania oraz rozróżniania pola Istnienia we współdziałaniu z innymi wizjami i interpretacjami rzeczywistości. Roz¬wój twojego gatunku obejmuje bezpośrednią naukę poprzez doświadczanie przyrody. Koniec końców sam jesteś odpowiedzialny za swoje kreacje.
Kiedy ludzie zwrócą większą uwagę na przyrodę i dbałość o Ziemię zamiast ulegać obsesjom wojny i finansowych portfolio, poznasz, że istot¬nie ma miejsce przejście ku wyższej świadomości. Miłość musi ożywiać ziemię, a przyrodę należy szanować i otaczać opieką jako inteligentnie za¬projektowany interaktywny układ informacyjny, łączący cię z warstwami wielowymiarowych rzeczywistości. Używanie trucizn, ładunków wybu¬chowych i szkodliwych częstotliwości w celu niszczenia tego, czego nie rozumiecie, jest kolejnym stadium wyparcia, które zaprzecza inherentnej wartości życia. Rośliny i zwierzęta zechcą z tobą współdziałać, kiedy na¬uczysz się koncentrować uwagę oraz komunikować z nimi.
Spędzaj więcej czasu na łonie przyrody; wyłącz klimatyzator, a otwórz okna; zauważ, jak z energii korzystają inne stworzenia, jak utrzymują ją w ruchu poprzez swoje własne działania. Zanurz się w dźwiękach, wi¬dokach, zapachach i smakach natury. Chodź na długie spacery, czasem dla odmiany prześpij noc na ziemi, spotykaj się z przyjaciółmi i osobami, które kochasz, aby popatrzeć na gwiazdy. Zwolnij tempo, posiedź wśród drzew, pozwól sobie na leniwe popołudnia na łące lub nad morzem, wspinaj się, aby spotkać się z wyższymi energiami, pływaj, by delekto¬wać się słodkimi doznaniami inteligencji przyrody. Korzystaj ze swojej uwagi, aby skoncentrować się na tańcu subtelnej energii; pamiętaj, że kiedy nie korzystasz z własnej woli, by kierować swą uwagą, kontrolę tę pochwycą inni i wsadzą cię do rozpędzonej kolejki ich własnych wersji rzeczywistości. Każdego roku letnie górowanie Słońca wznosi cię na sam szczyt percepcyjnego dostrojenia. Włącz się w nie, zwracając uwagę na przyrodę; napływa nowa energia, a ty z pewnością nie chcesz przegapić
242
najnowszych wiadomości ze Słońca! Użyj swej mocy, by kreować bez¬pieczną i korzystną wersję rzeczywistości, wywołując taką cywilizację, która ochoczo przyjmuje odpowiedzialność za duchową powinność pod¬noszenia standardów dobrych obyczajów.
Podejmij zamiar bycia zdrowym, bogatym i mądrym; bądź wypoczęty i odmłodzony, zrelaksowany i osobiście odpowiedzialny za swoje dobre sa¬mopoczucie. Masz moc życia w zdrowiu i bogactwie, kreuj je, siej nasiona wyższej inteligencji, kreatywności, odwagi oraz pełnych łaski zmian w ogro¬dzie twojego umysłu. A kiedy poczujesz w swej krwi obecność przodków, kiedy skłonności oraz stare programy potrzebujące uleczenia przejawią się w twej rzeczywistości, snach lub rozmyślaniach, pamiętaj, po co tutaj je¬steś. Przypomnij sobie swoją decyzję uleczenia się i wykorzystuj swą wolną wolę oraz jasne intencje pełnego współczucia zrozumienia przekazanych ci spostrzeżeń i doświadczeń. Szanuj prawa innych ludzi do ich własnego wyboru niesienia bólu w celu odnalezienia prawdy mówiącej o ich smutku. Każde doświadczenie oparte jest o wybór oraz ma swój własny cel. Twier¬dzenie to może uwolnić wiele, wiele istnień, ponieważ wasze kajdany to nic innego jak osąd i lęk. A jeśli będziecie umieli zrozumieć, że lęki są po to, byście sobie z nimi poradzili oraz byście je uleczyli, historia nanosekundy będzie opowiadana później jako doniosłe i świadome zwycięstwo. Zwróć się ku magii tych czasów, rozumiejąc historię swojego świata w nowym świede. Nieustannie pytajcie, kwestionujcie oraz zwracajcie uwagę, by dostrzec, ja¬kie wzorce zachowania oraz jakie przekonania wychodzą na pierwszy plan. Kiedy stajecie przed wyzwaniem, które zdaje się was przerastać, przekażcie problem do rozwiązania „wyższej instancji”. Proście o prowadzenie i po¬moc, której wam potrzeba. Komiczna jaźń dostrzega i zna wiele wyjść z sy¬tuacji i kiedy uznasz ten aspekt swej rzeczywistości, z impetem otworzysz bramy ku wewnętrznym światom wyższego umysłu.
Ludzkość przygotowuje się na ponowne zdefiniowanie niewidzialnego świata, który istnieje poza argumentami i ograniczeniami nauki i religii.
Wielka inteligencja, sięgająca daleko dalej poza wasze aktualne de¬finicje Boga, wypełnia niewidzialne domeny istnienia. Kosmiczna Inteli¬gencja obserwuje i czeka, abyś przebudził się na nowe horyzonty rzeczy¬
243
wistości. Ludzkość przygotowuje się na ponowne zdefiniowanie niewi¬dzialnego świata, który istnieje poza argumentami i ograniczeniami nauki i religii, a przed odsłonięciem tego nowego zrozumienia liczne kłopotliwe i zużyte struktury muszą się poddać remontowi, muszą zniknąć ze sce¬ny. Energie kosmiczne dostarczają matryc możliwości, które przenikają wasz wyższy umysł i wsiąkają w wasze komórki, by tam zaktualizować oraz aktywować kody wiedzy, znajdujące się głęboko we wnętrzu waszych wzorców genetycznych. Choć nie jesteście w stanie zobaczyć mnogości fal radiowych przemierzających powietrze, przyzwyczailiście się polegać na ich istnieniu, bo wskazują na to osiągnięcia współczesnej technologii. Podobnie wzmocnione fale kosmiczne, które zajmują rozmaite subtelne lokalizacje w spectrum światła, mają o wiele silniejszy wpływ na was i na wasz świat niż wszystkie wasze stacje nadawcze razem wzięte.
Energie z Centrum Galaktyki odgrywają najważniejszą rolę w okresie dwudziestu pięciu lat ludzkiej przemiany. W grudniu 2012 roku nastąpi kulminacja nanosekundy wraz z zimowym przesileniem, podczas którego Słońce znajdzie się w jednej linii z centrum Galaktyki Drogi Mlecznej, które znajduje się ponad trzydzieści tysięcy lat świetlnych od Ziemi. Słońce wsta¬nie 21 grudnia, łącząc przekrój Drogi Mlecznej oraz płaszczyznę ekliptyki, zamykając tym samym procesyjny cykl trwający dwadzieścia sześć tysięcy lat Wydarzenie to będzie niczym długo oczekiwany powrót do domu, po¬nowne połączenie się z waszymi najgłębszymi duchowymi korzeniami. Zo¬staniecie doładowani oraz odżywieni niewysłowioną kreatywnością Łona Matki i poznacie prawdę o swych początkach. Z upływem lat i zbliżaniem się do tego obiecującego spotkania po latach wasz Układ Słoneczny będzie się coraz aktywniej przygotowywał na to wielkie zdarzenie.
Powtarzamy, nadszedł czas wyciągnięcia wniosków. Odpowiedzią na złożoność życia jest zdolność do śmiechu; kiedy umiesz się śmiać, uwal¬niasz się z pozycji ofiary i zrywasz łańcuchy krepujące twą moc. Kiedy twój śmiech pochodzi z serca i potrafisz śmiać się z własnych dzieł, jesteś wolny. Warto też zastanawiać się i dziwić, ponieważ zadziwienie otwiera okna, ujawnia rzeczywistość. Rzeczywistość tworzą przekonania – są one magicznymi konstrukcjami, wykreowanymi w twym umyśle, zasilanymi energią twojej wyobraźni oraz karmionymi twymi uczuciami. Przekonania to niewidzialne cegły- warunki, na których zgadzasz się wchodzić w inte¬rakcje z rzeczywistością. Pod tym względem wasza cywilizacja, jak każda
244
inna, musi nauczyć się tropić subtelne nici rozumowania na temat tego, jak przekonania stają się rzeczywistością, bo tylko tak pojmie tajemnice wielowszechświata. Więc jaki jest twój plan gry? Co zrobisz ze swoją mocą kreowania świata? Jakie przekonania wybierzesz? Pamiętaj, że to, jak po¬strzegasz i interpretujesz wydarzenia w twym świecie, określi wersję świata, w której się znajdziesz. Może się wydawać, że istnieje jedna wersja świata, lecz to także czysta iluzja. Możliwości jest jak grzybów po deszczu; wy¬nikają z decyzji, opartych o twoje myśli, przekonania, uczucia, pragnienia i emocje. Rzeczywistość, którą kreujesz, wcale nie musi być taka sama, jak rzeczywistość tworzona przez twego sąsiada z podwórka obok. Rzeczywi¬stość jest złożona i podchwytliwa i takież jest tworzenie, natomiast moc jest najbardziej podchwytliwa. A mocy, Drogi Przyjacielu, Droga Przyjaciółko, uniknąć się nie da; moc jest, a ty oraz moc jesteście częścią wszystkiego, co jest, zatem sam/sama Jesteś Mocą. Pytanie brzmi: Jak sobie z tą mocą poradzisz? Twoja kreatywność nie zna ograniczeń; twoim wyzwaniem jest pokonać lęk przed staniem się istotą pełną mocy.
Jesteśmy tutaj, aby uczyć was, jak nawigować po rzeczywistości, i aby dostarczyć twojej rozwijającej się świadomości nowych metafor, abyś na wielowymiarowej szachownicy Istnienia był skutecznie twórczy! Podsu¬wamy ci mapę rozwoju duchowego – który zbuduje twoją pewność siebie oraz pozwoli znaleźć osobiste wzmocnienie, abyś stawiał siedmiogalak-tyczne kroki, żyjąc w obecnych czasach. Kiedy nanosekunda minie, nie da się już spojrzeć w tył i powiedzieć: „Szkoda, że nikt mi nie powie¬dział, że coś się działo”. Mówimy ci to teraz. Gra zwana Istnieniem to gra w życie, gra w trzeźwość umysłu, gra w świadomość, gra w energię i w wolność. Każda z jej wersji wymaga użycia twej kreatywności, umożli¬wiającej nawigowanie po rozległych morzach zmian, jakich dostarcza na¬nosekunda. Oddajemy honor twej odwadze, dzięki której zdecydowałeś i zdecydowałaś się wybrać życie w Czasach Przemian. Prosimy cię, zaj¬rzyj w swe wnętrze i odkryj tam swą doskonałość, gdyż niezłomny duch ludzki cierpliwie czeka na twą uwagę. Zachęcamy cię, idź dalej, zmieniaj swoje życie z gracją i lekkością. Radzimy ci, podejmij ryzyko kochania i bycia kochanym, a my damy ci nasze najszersze wsparcie w budowie nowej wersji świata, którego najbardziej pragniesz. Namawiamy cię, abyś mądrze wymarzył sobie swoją najbardziej upragnioną przyszłość, abyś zakotwiczył ją w swym sercu, wiedząc, że ścieżka została wybrana.
245
Przejęcie odpowiedzialności za swoje życie jest pierwszym i najistotniejszym aktem wzmocnienia.
Przejęcie odpowiedzialności za swoje życie jest pierwszym i najistot¬niejszym aktem odnalezienia inspiracji i mocy. Twoja świadomość nie będzie się mogła rozwijać, jeśli będziesz nosić w sobie warunki oraz po¬wody, dla których nie możesz realizować swych pragnień. Wzmacnianie swej pozycji osobistej odpowiedzialności otworzy ci drzwi do wszystkich korytarzy wiodących do uleczenia starych ran oraz energii, które zabloko-wały płynność ludzkiego rozwoju. Życie można postrzegać na wiele spo¬sobów, zatem to, jak interpretujesz świat, zależy oczywiście od tego, w co zdecydowałeś się wierzyć. Kiedy nowe prawdy są objawiane, Ty zadawaj pytania! Twoim zadaniem jest uruchomienie wyższej jaźni, uwolnienie się z tyranii lęku; doceń i zrozum swoją ludzką wrażliwość. Pamiętaj, że kiedy wszyscy patrzą tępo w tym samym kierunku, ty spójrz w przeciwną stronę oraz rozejrzyj się – może dzieje się coś jeszcze. Korzystaj z umiejęt¬ności tworzenia nowego prawdopodobnego świata – o to właśnie chodzi w tej grze! Wszystkie rzeczywistości występują jednocześnie – zniszcze¬nie czy odnowienie to kwestia wyboru. Możesz mieć wszystko, czego ze¬chcesz: twoje myśli, sny oraz intencje zmieniają kształt rzeczywistości, zatem, który program kreacji wybierasz?
Jak zawsze, jest nam ogromnie przyjemnie, że możemy stwarzać moż¬liwość podzielenia się ideami oraz energiami z tobą i twoim światem po to, by wnieść odrobinę inspiracji oraz otuchy w czasy ogromnej przemiany. Drogi Przyjacielu, Droga Przyjaciółko, jest to czas wielkiego wyboru my¬śli, mowy i uczynku, więc w ostatnich słowach naszej wiedzy radzimy ci mądrze wybierać możliwości oraz wytrwać przy swych marzeniach. Niech twa Ścieżka Mocy zawsze wiedzie cię ku przyjemnym podróżom.
O AUTORCE
BARBARA MARCINIAK medium chan-nelingowe o międzynarodowej sławie, inspi¬rująca mówczyni oraz autorka bestsellerów Zwiastuni Świtu, Ziemia Zwiastunów Świtu i Świetlana Rodzina przetłumaczonych łącznie na ponad dwadzieścia języków i sprzedanych w ponad pięciuset tysiącach egzemplarzy na terenie samych USA. Ma tytuł licencjata nauk społecznych oraz jest wydawcą i główną redak¬torką kwartalnika The Pleiadian Times. Jej da¬lekie podróże obejmujące swymi trasami cały świat, studia astrologiczne oraz życie alternatywnego wolnomyśhcielstwa wzmacnia jej osobiste zrozumienie materiału, który przepływa przez nią jak przez kanał informacyjny.
Plejadianie są zbiorowością wielowymiarowych istot duchowych z konstelacji Plejad i przemawiają poprzez Barbarę Marciniak od maja 1988 r. Plejadianie są tutaj, aby pomagać ludzkości w procesie duchowej przemiany trwającym do grudnia 2012 r. Wyróżniający ich styl wypowie¬dzi – mieszanka dowcipu i mądrości, zdrowego rozsądku i kosmicznej wiedzy w naukach – zachęca do przyjęcia szerszej perspektywy myślenia oraz do odnalezienia osobistej mocy, co porównano do filozofii szamani¬zmu rdzennych Amerykanów.
Więcej informacji na temat The Pleiadian Times, nagrań audio, zajęć i warsztatów, podróży do świętych miejsc na stronie internetowej Barba¬ry: http://www.pleiadians.com lub prześlij zaadresowaną kopertę ze znaczkiem (dla listów zagranicznych należy załączyć opłatę międzynarodową) na ad¬res: Bold Connections Unlimited P.O. Box 782 Apex, NC 27502, USA.
Po więcej informacji o Plejadianach i tematach przez nich porusza¬nych zapraszamy na stronę
http://www.Plejadianie.pl

SPIS TREŚCI
Wstęp do polskiego wydania……………………………………………………….. 7
Podziękowania…………………………………………………………………………….. 10
Wprowadzenie od Plejadian………………………………………………………… 12
Wielowymiarowa rzeczywistość oraz wzór Istnienia……………………… 13
Energia i wibracja, czyU nowy plac zabaw dla umysłu…………………… 34
Przyspieszona energia i poszerzenie umysłu w nanosekundzie……… 59
Intymny taniec uczuć i przekonań………………………………………………… 84
Uzdrawianie wzdłuż linii czasu…………………………………………………… 119
Moc ludzkiej seksualności…………………………………………………………… 157
Gra zwana „Istnieniem”………………………………………………………………. 186
Możliwy wybór…………………………………………………………………………… 212
O autorce……………………………………………………………………………………. 247

8 Comments

 1. Trampolinka
  Posted 08/08/2011 at 15:24 | Permalink | Odpowiedz

  Oto książka New Age przygotowująca ludzi na lucyferiański Nowy Porządek Świata. O to w tym wszystkim chodzi. Aby człowieka jak najdalej odciągnąć od Boga, przekonać, że my sami jesteśmy bogami a szatana nie ma. A kiedy Boga już w Twoim życiu nie będzie, a jedynie „wibrujący” w „energii kosmicznej” czubek własnego nosa przyjdzie szatan pod postacią dobrego ducha kosmosu, „jutrzenki” i zawładnie każdym aspektem życia a Ty z całą swoją śmieszną „energią”, która jest niczym w porównaniu z jego mocą będziesz mógł mu jedynie podskoczyć. Prawdziwe szczęście, bezpieczeństwo i moc są w Jezusie Chrystusie, który tak nas wszystkich umiłował, że sam siebie złożył w ofierze za nasze grzechy, moje i Twoje. Nie zmarnuj Jego cierpienia, On czeka na Ciebie aż odwzajemnisz Jego miłość. „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy zmęczeni i utrudzeni jesteście a ja was pokrzepię”.

  • altea
   Posted 28/05/2012 at 23:02 | Permalink | Odpowiedz

   To może spalmy kogoś na stosie tak w ramach krzewienia nauk Jezusa albo może jakieś tortury dla czytających… takie książki.W końcu to stare katolickie metody krzewienia właściwej wiary oczywiście nie lucyferiańskie ale boskie przez kościół akceptowane popierane.

   • Wacuś
    Posted 16/12/2013 at 07:13 | Permalink

    Wacuś
    Pozdrawiam Plejady i Autorów.
    Właśnie kończę lekturę tej książki,
    którą z racji formy, mógłbym nazwać
    Księgą Powtarzanych Praw /…kosmosu/.
    Pachnie czasem równoległym, fraktalami
    i hologramami. Mówi-jak Jezus i Sai Baba:
    -„Bogami jesteście!”, „Czemu nie chcesz
    być Bogiem?”, „Jesteś nim, chociaż zapo-
    mniałeś!”. Czyli Cysorze z racji urodzenia,
    siedzący w więziennych wieżach…
    Mówi też jak nas udupiono…Kto nas
    tak załatwił…Wyjaśnia całe to szambo
    w którym się taplamy… Siedźcie w nim,
    jak Wam dobrze !!! Ja się zmywam !!!!
    Dziękuję.

  • Wacuś
   Posted 01/12/2013 at 22:29 | Permalink | Odpowiedz

   * Trampolinko – Kochanie – to nie jest książka dla Ciebie ani sióstr i braci z Zespołu. Dalej śpiewajcie Alleluja… * Tylko Pasterze Owieczek /czytaj: stada Baranów/ wiedzą co jest prawdą – bo reszta jest szatanem. Ufoludki też. Jezus powiedział: „Po owocach ich poznacie” lecz Pasterze wiedzą lepiej! – bo dodają swoje: „Ale….!” Przez to małe „ale..” okazuje się, że wszystko jest szatańskie, a Szatan robi nawet dobre rzeczy aby zwieść!
   Nie do wiary, ale Barany w to wierzą! Czyżby Anioły robiły złe rzeczy aby pomóć ?! * Wszystko jest przed Tobą. Jak się podszkolisz z matematyki
   i astrofizyki to zaczniesz kumać takie teksty. * Przy okazji: Dlaczego katolicy kojarzą mi się z katami? A Dominikanie z pańskimi psami
   /domine-kane/ ? * Ale do rzeczy: Biblia to dopiero New Age!! Poszukaj w Ewangeliach: „Bogami jesteście” !!! Chcemy Cię ukamieniować za to,
   że będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem! Mój Ojciec jest w Niebie! a za chwilę: Jest we mnie! Większe rzeczy czynić będziecie, bo ja już odchodzę! W Genesis: Sworzył Bóg ludzi na swoje podobieństwo! Gdyby stali się nieśmiertelni, byli by równi Bogom ! /potem było: Spadajcie z
   mojego Raju/ i dalej: Synowie Boga biorący córki ludzkie za żony! W Apokalipsie: Stolica Barankowa – wypisz wymaluj – latający spodek! Zabierze
   na pokład 144 tysiące wybranych! /są też takie duże/ itd…itd… * Moja rada: nie dotykaj się tego, a broń Boże nie dyskutuj o tym z Kościołem , bo wyrzucą Cię z Zespołu! * Przy okazji: Gdyby jakiś Ufoludek przybrał postać Twego Boga i powiedział: „Jam Jest…” założę się, że padłabyś przed
   Nim na kolana albo na swój ślicznie „wibrujący w energii kosmicznej czubek własnego noska” ! I nawet nie będziesz mogła Mu podskoczyć!
   A ja przeciwnie – jak sama napisałaś! – powiem : Chwała Ci Panie! Fajnie że jesteś… Napijemy się? * Pochwalony. Na wieki wieków. Amen.
   * Post Scriptum: Jak sama nie zrobisz tym porządku, to żaden Święty Boże nie pomoże!
   Możesz nie zajmować się ufoludkami. Ufoludki zajmują się Tobą! * Sai Ram *

 2. altea
  Posted 28/05/2012 at 23:03 | Permalink | Odpowiedz

  bardzo lubię całą serię:)

 3. Wacuś
  Posted 19/12/2013 at 12:38 | Permalink | Odpowiedz

  Hej Plejady!
  Zanim się zmienię, pogadajmy po staremu…
  Skończyłem czytanie Waszego Przesłania.
  Opis choroby – jasny. Leczenie raczej wątpliwe.
  Mimo to, spróbuję. Pacjent chyba zdechnie.
  Obym się mylił! Przegraliście z Właścicielami
  Ziemi, ale Basie i Wacusie mają ich „przerobić”..!
  Pewnie- Miłością- jak chce Jezus i Sai Baba…!
  Pomimo tego, że jakiś Mistrz Gry gmera w
  naszych Umysłach Pod- i- Nieświadomych!
  Co zrobić by stado Baranów nie było dorzynane?
  Może Barany muszą stać się Mistrzami Gry?
  Może Mistrzowie Gry muszą zbaranieć?
  Może jakiś Dobry Bóg zrobi co będzie mógł?
  Ale może Inny nie może żyć bez świeżej Baraniny?!
  Przy okazji: Który Indianin przeżył najazd białych?
  Wojownik czy wyuczony prawnik lub kongresmen?
  Ponarzekam: Źli dostali od /S/twórców: władzę,
  bogactwo, świetną broń, hazard, wódkę, narkotyki,
  wiele łatwych dziewczynek i prawdziwe mięcho.
  Dobrym zostało z boskiej promocji: nadstawianie
  policzków i reszty, bieda, cierpienia, zakaz zabi-
  jania, gderliwe i cnotliwe żony, ciężka harówka i
  mięso z soi, okraszone miłością i nirwaną….
  Teraz doceniam filozofię Zen, którą uważałem
  za kompletną głupotę: Nie osądzaj czy coś jest dobre
  lub złe – to nie będziesz musiał z tym walczyć!
  Wacuś wymyślił /pewnie nie jako pierwszy/:
  Nie martwiłem się, że się urodziłem, nie
  muszę się martwić , że umrę! Na koniec:
  „Nie lękajcie się! Dzieci- róbta wszystko fachowo!
  Do końca Świata – i jeszcze jeden dzień dłużej! ”
  Użyjmy mocy myśli !!! Powodzenia!

 4. Posted 19/02/2014 at 09:49 | Permalink | Odpowiedz

  Great post. I used to be checking continuously this weblog and I’m inspired!
  Extremely helpful info specially the closing section
  :) I maintain such information a lot. I used to be looking for this certain information
  for a very lengthy time. Thank you and best of
  luck.

 5. Posted 22/05/2017 at 12:10 | Permalink | Odpowiedz

  My brother recommended I might like this
  website. He used to be totally right. This publish actually made my day.
  You cann’t believe simply how much time I had spent for this
  info! Thank you!

5 Trackbacks

 1. […] źródło : PUBLIC-DISORDER […]

 2. […] w ‘Ścieżce Mocy‘ poprzez Barbarę […]

 3. By gia xe audi q7 limousine on 15/10/2014 at 23:46

  gia xe audi q7 limousine

  ŚCIEÅ»KA MOCY – Barbara Marciniak (e-book) « ***PUBLIC-DISORDER***

 4. By xe fiat 7 cho cu on 19/10/2014 at 05:06

  xe fiat 7 cho cu

  ŚCIEÅ»KA MOCY – Barbara Marciniak (e-book) « ***PUBLIC-DISORDER***

 5. By xe ô tô on 21/10/2014 at 05:56

  xe ô tô

  ŚCIEÅ»KA MOCY – Barbara Marciniak (e-book) « ***PUBLIC-DISORDER***

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: